Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Polski Ład

Większe korzyści z ulgi B+R

Od 2022 r. zmieniły się zasady stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Zyskali głównie podatnicy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga ta – uregulowana w art. 26e updof i art. 18d updop – pozwala na odliczanie od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania CIT i PIT kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych.

Nie będzie składki zdrowotnej od remanentu i dochodów wolnych od PIT

Przedsiębiorcy uwzględnią w podstawie wymiaru składki zdrowotnej różnice remanentowe oraz dochód ze sprzedaży majątku trwałego, pominą zaś część przychodów zwolnionych z podatku.

Takie zmiany wynikają z art. 10 ustawy z 9.02.2022 r. ...

Chcesz mieć problemy? Przystąp do grupy VAT

Od 1.07.2022 r. podatnikami będą mogły być tzw. grupy VAT. Ewentualni chętni do uczestnictwa w takiej grupie powinni się głęboko zastanowić, czy warto ryzykować kłopoty z tym związane.

Celem umożliwienia wspólnego rozliczania VAT przez podmioty tworzące grupę VAT ...

Dwa limity kosztów finansowania dłużnego

W przepisach o kosztach finansowania dłużnego są wymienione dwa progi – w pkt 1 kwota 3 mln zł i w pkt 2 – 30% EBITDA.
Który z nich ma zastosować podatnik?

Zgodnie z art. 15c ust. 1 updop – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2022 r., nadanym przepisami tzw. Polskiego Ładu – podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego (KFD) w części, w jakiej nadwyżka KFD przewyższa...

Grupa spółek wyłączona z minimalnego CIT

Do jakiej „grupy co najmniej dwóch spółek” nie stosuje się minimalnego CIT?

W myśl art. 24ca ust. 14 pkt 6 updop opodatkowania minimalnym CIT nie stosuje się do podatników wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka ma przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75-proc. udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub w udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli...

Składka zdrowotna za zleceniobiorcę i prokurenta

Ministerstwo Zdrowia uważa, że składkę zdrowotną należy opłacać zarówno za zleceniobiorcę korzystającego z kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego, jak i za prokurenta.

Składka zdrowotna za nich nie wynosi 0 zł, ponieważ nie ma tu zastosowania ...

Rezygnacja z przedłużenia terminu poboru zaliczek w przypadku zawarcia jednocześnie umowy o pracę i umowy zlecenia

Z pracownikiem naszej firmy zawarliśmy zarówno umowę o pracę, jak i zlecenia (na inne czynności niż określone w umowie o pracę). Do wynagrodzenia z etatu stosujemy – zgodnie ze złożonym przez pracownika oświadczeniem PIT-2 – kwotę zmniejszającą podatek.
Czy pracownik może zrezygnować ze stosowania zasad zawartych w ustawie z 24.02.2022 r. – w zakresie przesunięcia terminu poboru zaliczek na PIT – wyłącznie w odniesieniu do umowy zlecenia?

Przepisy wprowadzone ustawą z 24.02.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (zastępujące regulacje rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, DzU poz. 28) nakazują płatnikom ...

Polski Ład w praktyce – odpowiedzi na pytania

Publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Czytelników dotyczące problemów związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych wprowadzonych przez tzw. Polski Ład (ustawą z 29.10.2021 r., DzU poz. 2105).

Dlaczego spółdzielnie (np. banki spółdzielcze) nie zostały objęte „estońskim CIT”? Takie deklaracje padały publicznie ze strony MF w ubiegłym roku.

Kolejne poprawki w Polskim Ładzie – legitymizacja obowiązku liczenia podwójnych zaliczek i ułatwienia w składaniu PIT-2

Przeniesienie mechanizmu „rolowania zaliczek” z rozporządzenia MF do ustawy oraz umożliwienie składania przez pracownika oświadczenia PIT-2 w trakcie roku to dalsze korekty tzw. Polskiego Ładu.

Wprowadza je ustawa z 24.02.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która wchodzi w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia w DzU.

Ulga w celu zwiększenia sprzedaży (na ekspansję)

W artykule przedstawiono zasady korzystania przez przedsiębiorców z nowej ulgi podatkowej w CIT i PIT – na ekspansję – wprowadzonej od 1.01.2022 r. przepisami tzw. Polskiego Ładu.

W myśl art. 18eb ust. 1 updop podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Z prywatnego najmu można rozliczyć się jeszcze na zasadach ogólnych, nie tylko ryczałtem

W 2022 r. po raz ostatni można skorzystać z opodatkowania tzw. prywatnego najmu według skali podatkowej. Prawo do tej formy rozliczenia mają zarówno podatnicy, którzy stosowali ją w roku ubiegłym, jak i ci, którzy w poprzednich latach płacili ryczałt ewidencjonowany, a także ci, którzy dopiero rozpoczną wynajem w tym roku.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Jaka składka zdrowotna od wspólników spółki jawnej prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej

Spółka jawna zajmuje się hodowlą grzybów (dział specjalny produkcji rolnej). Dwoje wspólników było do końca 2021 r. zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pozostawania wspólnikami w spółce jawnej. Opłacali zryczałtowaną składkę zdrowotną do ZUS.
Czy w 2022 r. mają płacić składkę od dochodu ustalonego według tzw. norm szacunkowych, skoro są opodatkowani na szczególnych zasadach?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przez „rolnika” rozumie się: pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy. Spółka jawna nie może więc być rolnikiem. Nie mogą też być rolnikami wspólnicy spółki jawnej – z racji prowadzonej w niej działalności. Z tego względu podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w powszechnym systemie – jako prowadzący działalność pozarolniczą.

Zapłata zaliczki na PIT za styczeń przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu poboru zaliczki

Zleceniodawcy zatrudnionemu w naszej fundacji wypłaciliśmy wynagrodzenie w pierwszym tygodniu stycznia. Nie czekając do 20. następnego miesiąca, potrąciliśmy i przekazaliśmy do US zaliczkę na PIT.
Jak należy postąpić w sytuacji zapłaty zaliczki za styczeń 2022 r. na mikrorachunek podatkowy przed wejściem w życie rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. o przedłużeniu terminów poboru i przekazania zaliczki? Czy zostanie ona uznana za nadpłaconą? Czy trzeba zwrócić tę zaliczkę pracownikowi z własnych środków albo pracownik może wnioskować o jej zwrot z US?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zbyt wysoką zaliczkę – ze względu na to, że nie zastosował przepisów rozporządzenia i nie przekazał jej jeszcze na rachunek US – zwraca niezwłocznie tę nadwyżkę podatnikowi.

Odpowiedzialność pracodawcy za błędy związane z rozliczaniem PIT od wynagrodzeń

Skomplikowane, niejasne, dziurawe, a do tego wielokrotnie zmieniane regulacje Polskiego Ładu nałożyły na płatników PIT (zwłaszcza pracodawców) nowe obowiązki, powodując jednocześnie znaczny wzrost ryzyka ich odpowiedzialności za niepobranie we właściwej wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Od chwili publikacji ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład doszło już do pięciu jej nowelizacji oraz do wydania przez MF rozporządzenia, które miało naprawić błędy ustawodawcy. Przed nami dalszy ciąg poprawek. Chociaż dotychczasowe zmiany odnoszą się do kwestii ważnych, to jednak problemy, które dotychczas starano się wyeliminować, stanowią ledwie wierzchołek góry problemów stworzonych przez nowe regulacje.

Ulga na nabycie akcji (konsolidacyjna)

Ustawodawca wprowadził od 1.01.2022 r. zachętę podatkową dla podatników CIT do przejmowania podmiotów (konsolidowania rynku).

Jak stanowi art. 18ec ust. 1 updop, podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki...

Ulga dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków, gdy tyko jeden z nich spełnia warunki ulgi

W odniesieniu do małżonków rozliczających się wspólnie - w materiałach informacyjnych Ministerstwa Finansów dotyczących tzw. Polskiego Ładu - mowa jest o możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez tego małżonka, który indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania, a także o możliwości skorzystania z niej przez obu małżonków, których indywidualne przychody nie spełniają warunku do korzystania z ulgi, o ile połowa ich rocznych, łącznych przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Czy można bezpiecznie skorzystać z ulgi, wiedząc, że mąż nie osiągnie dolnego progu, a żona przekroczy górny próg?

Tak, można dać wiarę materiałom informacyjnym MF. Istotne znaczenie mają tu art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a–4c updof.

Prokurenci, członkowie rad osiedla i zarządów wspólnot mieszkaniowych jednak bez składek zdrowotnych

Według ZUS ubezpieczeniem zdrowotnym od 1.01.2022 r. zostały objęte tylko osoby powołane do pełnienia funkcji w organach osób prawnych za wynagrodzeniem.

Takie zaskakujące stanowisko znalazła na stronach internetowych ZUS jedna z naszych Czytelniczek.

Ile wyniesie składka zdrowotna przedsiębiorców za styczeń i kolejne miesiące 2022 r.

Indywidualny przedsiębiorca, opodatkowany PIT według skali, zapłaci składkę zdrowotną za styczeń w wysokości przynajmniej 419,92 zł.

Potrzebny do wyliczenia tej kwoty parametr – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2021 r. (dalej PMW) – wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 21.01.2022 r. Wynosi ono 6221,04 zł.

Zachowanie dziecka może pozbawić rodzica prawa do ulgi 4+

Pracownik ma czworo dzieci. Czy jeśli dziecko zostanie np. umieszczone orzeczeniem sądu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w grudniu 2022 r. utraci prawo do ulgi z tytułu wielodzietności (dla rodzin 4+) za cały 2022 r.? Czy umieszczenie dziecka w takim ośrodku w 2021 r. pozbawia prawa do ulgi w 2022 r.? Czy pracownik utraci prawo do niej, jeśli dziecko w trakcie 2022 r. wstąpi w związek małżeński?

Do utraty prawa do ulgi wystarczy, że dziecko zostanie umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w ostatnim dniu 2022 r.

Obniżanie składki zdrowotnej do „starej” zaliczki na PIT przy dwóch terminach wypłaty w miesiącu

Załóżmy, że 10.01.2022 r. stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron i tego dnia pracownik otrzyma 1000 zł brutto wynagrodzenia za styczeń. Rozliczając jego wynagrodzenie, obniżymy składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na PIT ustalonej według przepisów obowiązujących 31.12.2021 r.
Co w sytuacji, jeśli potem zostaną sporządzone listy premii za IV kwartał 2021 r., z których będzie wynikać, że osoba, która odeszła z pracy, dostała premię w kwocie 1100 zł brutto, której wypłata nastąpi np. 24.01.2022 r.? Co z wcześniejszym zmniejszeniem składki zdrowotnej? Czy trzeba to wyrównać? Dodam, że pracownik złożył prawidłowo PIT-2, przysługiwały mu podstawowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i zrezygnował z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych?

Od 1.01.2022 r. część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru nie podlega już odliczeniu od zaliczki na PIT. To jedna z fundamentalnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu (ustawą z 29.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Jednoczesny wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. i prezes z powołania płaci dwie składki zdrowotne

Cudzoziemiec (Marokańczyk) o polskiej rezydencji musiał ze względu na pozwolenie na pracę założyć jednoosobową spółkę z o.o. Został też w niej zatrudniony jako prezes zarządu, wyłącznie na mocy uchwały powołującej, za co otrzymuje wynagrodzenie.
Czy od 1.01.2022 r. należą się za niego dwie składki na ubezpieczenie zdrowotne: z tytułu posiadania statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. i z tytułu powołania?

Jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej ani spółki jawnej nie mogą w Polsce otworzyć cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami państw UE, EOG, USA lub Szwajcarii i nie mają tytułu pobytowego, umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach, jak obywatele Polski (np. zezwolenia na pobyt stały, Karty Polaka, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej czy zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany).

Zerowy PIT dla pracującego seniora nie wymaga uzyskania decyzji o przyznaniu emerytury

Pracownik 5.02.2022 r. ukończy 65 lat. Od następnego dnia chce korzystać z ulgi dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 updof), polegającej na zwolnieniu od PIT jego przychodów z pracy, podlegających ubezpieczeniom społecznym, pod warunkiem niepobierania emerytury. Czy musi w tym celu uzyskać w ZUS decyzję o przyznaniu emerytury i następnie zawiesić pobieranie świadczenia, czy też wystarczy nieprzerwana kontynuacja stosunku pracy? Wypłacimy mu 25.02.2022 r. nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy zawodowej, która nie jest oskładkowana (przysługuje co 5 lat). Jeśli od 6 lutego nie będziemy pobierać z jego przychodów zaliczek na PIT, to czy dotyczy to także „jubileuszówki”?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 updof wolne od podatku są przychody z:

• pracy (tj. ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy),

• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,

• pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, liniowo, 5-proc. PIT w ramach ulgi IP Box, bądź ryczałtem ewidencjonowanym),

Składki zdrowotne przedsiębiorców po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład – odpowiedzi na pytania Czytelników

Od 1.01.2022 r. zaszły istotne zmiany w zasadach opłacania składek zdrowotnych przedsiębiorców i odliczania ich od podatku. Poniżej publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadane przez naszych Czytelników.

  • Czy roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej ustalana dla jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali lub liniowo, jest tożsama z rocznym dochodem z tej działalności wykazanym w zeznaniu rocznym?

Wymóg zapewnienia płatności bezgotówkowych i zintegrowania kasy fiskalnej z terminalem płatniczym – odpowiedzi na pytania Czytelników

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszych Czytelników dotyczące tych nowych obowiązków.

Łatanie dziur w Polskim Ładzie – Minister Finansów przedłużył terminy poboru i zapłaty zaliczek na PIT

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane w 2022 r. od przychodów pracownika, zleceniobiorcy czy emeryta, mieszczących się w limicie 12 800 zł/mies. (dotyczącym każdego z ww. źródeł odrębnie), nie przekroczą zeszłorocznych zaliczek.

Taką gwarancję wprowadza rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28, dalej rozporządzenie), które weszło w życie już następnego dnia po ogłoszeniu, tj. 8.01.2022 r.

Rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów - odpowiedzi na pytania

Publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące stosowania rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28, dalej rozporządzenie), zadane przez producentów oprogramowania FK.

Płatnicy nie poniosą negatywnych konsekwencji, stosując rozporządzenie zamiast przepisów ustawy

Wykonując rozporządzenie Ministra Finansów z 7.01.2022 r., płatnik działa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Pobierając zaliczki w terminach wskazanych w rozporządzeniu, nie naraża się na odpowiedzialność podatkową i karną skarbową.

Tak wynika ze „Stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.”, zamieszczonego na stronie internetowej resortu. Wskazano w nim też, że płatnicy nie mogą dowolnie określać terminu wykonania obowiązków podatkowych (stosować przepisy ustawy zamiast rozporządzenia), lecz powinni je wykonać w terminie określonym w rozporządzeniu MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28).

Zasady korzystania z ulgi dla klasy średniej

Rekompensatą za likwidację w ramach Polskiego Ładu możliwości odliczania od PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne ma być dla części podatników tzw. ulga dla klasy średniej. Przepisy ją regulujące są dość skomplikowane i budzą liczne wątpliwości.

Nowa ulga została określona w art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a–4c, art. 32 ust. 2a i 2b oraz art. 44 ust. 3aa i 3ab updof, dodanych ustawą z 29.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Jak liczyć wynagrodzenie za grudzień 2021 wypłacane w styczniu 2022

Do ustalenia płacy za grudzień 2021, której wypłata nastąpi w okresie od 1.01.2022 do 10.01.2022, stosuje się zasady składkowo-podatkowe Polskiego Ładu.

O konieczności użycia wskaźników składkowo-podatkowych w wysokościach i w sposób ustalony w Polskim Ładzie (ustawa z 29.10.2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2105 – dalej ustawa zmieniająca) przesądza termin powstania przychodu pracownika odpowiednio ze stosunku pracy lub służbowego, spółdzielczego stosunku pracy albo z pracy nakładczej. Według art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i 4 updof przypada on w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym wypłat pieniężnych oraz wartości pieniężnej świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów, bez względu na źródło ich finansowania.

Ryczałtowiec może płacić jednakową składkę zdrowotną przez cały rok

Czy jeżeli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc od stycznia do października 2022 r. odprowadzi składkę zdrowotną od 60% przeciętnego wynagrodzenia, a w listopadzie okaże się, że uzyskany od początku roku przychód z tej działalności przekroczy 60 tys. zł, to powstanie zaległość za 10 mies.? Czy można temu zapobiec?

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, objętą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dalej ryczałt), od 2022 r. odprowadza co miesiąc składkę zdrowotną od progresywnej podstawy wymiaru ...

Podatkowe instrumenty upowszechniania obrotu bezgotówkowego

Wśród licznych zmian wprowadzonych od 1.01.2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu znalazły się rozwiązania, których celem jest zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych między przedsiębiorcami (w tym w formie przelewów na ujawnione fiskusowi rachunki bankowe) i wyeliminowanie obrotu gotówkowego w większych transakcjach z udziałem konsumentów, a tym samym uszczelnienie poboru podatków.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja), obrót bezgotówkowy stanowi ważne narzędzie władz skarbowych w zwalczaniu szarej strefy, w tym przeciwdziałaniu tzw. praniu pieniędzy, czyli wprowadzania do obiegu gospodarczego pokaźnych kapitałów uzyskanych z przestępczych i nielegalnych, zatem nieopodatkowanych, źródeł.

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych – konsekwencje podatkowe

Od 1.01.2022 r. limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami zostanie zmniejszony z 15 tys. do 8 tys. zł. Zmiana wywiera skutki także w podatku dochodowym.

W myśl art. 19 Pp, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2021 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

W większych transakcjach z konsumentami lepiej unikać przyjmowania gotówki

Od 1.01.2022 r. obowiązek płatności bezgotówkowej – przelewem lub kartą – dotyczy także transakcji między konsumentami i przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Przyjęcie zapłaty gotówkowej spowoduje powstanie u przedsiębiorcy sankcyjnego przychodu podlegającego CIT lub PIT.

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany w ustawie o prawach konsumenta, która od 1.01.2022 r. reguluje też zasady dotyczące dokonywania przez konsumenta płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Umożliwienie płatności bezgotówkowych – zachęty i sankcje

Od 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż w kasach rejestrujących będą musieli umożliwić klientom płatności bezgotówkowe. Zachętami do stosowania tej formy rozliczeń mają być szybki zwrot VAT i ulga w podatku dochodowym, a opornych przekonają dotkliwe kary.

W myśl nowego art. 19a Pp od 1.01.2022 r. przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty – w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego – przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Instrumentami płatniczymi mogą być karta płatnicza, tzw. płatności mobilne lub polecenie przelewu.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa w 2022

Z początkiem 2022 przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu i „kartowiczów” czeka wiele istotnych zmian. Obejmą one także osoby uzyskujące przychody z tzw. prywatnego najmu.

Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, że zamiarem ustawodawcy było objęcie przychodów osiąganych przez techników dentystycznych 14% stawką ryczałtu, jako przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej. Wydaje się jednak, że w świetle przepisów uzpd nie są to przychody ze świadczenia usług, lecz z działalności wytwórczej (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 uzpd działalnością wytwórczą jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika).

Ograniczenia w amortyzacji podatkowej środków trwałych od 2022

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu niektóre składniki majątku trwałego będą amortyzowane na znacznie mniej korzystnych zasadach albo nie będą amortyzowane wcale.

Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej – niezbyt liczne, ale w przypadku niektórych podatników istotnie ograniczające korzyści płynące z amortyzacji – zostały wprowadzone ustawą z 29.10.2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Rozliczanie w 2022 r. zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i pełniących funkcję na podstawie powołania

Zmiany na liście płac obejmą również zleceniobiorców, wykonawców dzieła, osoby powołane na członków zarządu i do rad nadzorczych, a także inne wykonujące działalność osobiście, od których dochodów płatnicy pobierają zaliczki na PIT.

Podatnik, który osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście, ma prawo złożyć płatnikowi w trakcie roku kalendarzowego sporządzone na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze stosowania kosztów określonych w pkt a–c, a więc kosztów w wysokości 50% przychodu pomniejszonego o ew. składki. Oświadczenie składa odrębnie dla każdego roku kalendarzowego (art. 41 ust. 11 updof).

Podatkowy nieład z zasiłkami

Procedując nad Polskim Ładem, ustawodawca nie zadbał o ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników – zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy. Komplikuje to sporządzanie listy płac, gdyż pracodawca jako płatnik musi uwzględnić na niej istniejące różnice, co wymaga dodatkowego nakładu pracy.

Choć obie kategorie przychodów osiąganych z tytułu zatrudnienia są ze sobą w pewien sposób powiązane, to updof zalicza je do odmiennych źródeł przychodów. Brak spójnych uregulowań powoduje, że otrzymane przez pracowników zasiłki: chorobowe, rehabilitacyjne, wyrównawcze, macierzyńskie i opiekuńcze, nie będą od 1.01.2022 brane pod uwagę przy obliczaniu nowych ulg i zwolnień podatkowych, wprowadzonych ustawą z 29.10.2021 nowelizującą updof w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Ulga na robotyzację

W artykule przedstawiono zasady korzystania przez przedsiębiorców z nowego odliczenia podatkowego w CIT i PIT – ulgi na robotyzację – wprowadzonej od 1.01.2022 r. przepisami tzw. Polskiego Ładu.

Ulga na robotyzację jest rozwiązaniem promującym inwestowanie przedsiębiorców w automatyzację procesów produkcyjnych.

Minimalny podatek dochodowy – zasady rozliczenia

Będące podatnikami CIT spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w 2022 r. osiągną zbyt mały zysk lub poniosą stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe, zapłacą specjalną daninę na rzecz fiskusa.

Jedną ze zmian w CIT wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu[1] jest minimalny podatek dochodowy, uregulowany w art. 24ca updop.

Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, że ma on spowodować zmniejszenie luki w CIT. Zdaniem ustawodawcy szczególnie korporacje międzynarodowe mogą tak kształtować swoje relacje biznesowe, aby unikać płacenia podatku dochodowego w Polsce lub płacić go w minimalnej wysokości.

Inwestycje giełdowe wykluczają zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego

Spółka z o.o., w której jestem wspólnikiem (wraz z innymi osobami fizycznymi), zamierza inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Czy w takiej sytuacji spółka będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem minimalnym?

Nie, spółka nie skorzysta ze zwolnienia od tego podatku. Zgodnie z art. 24ca ust. 14 pkt 4 updop minimalny podatek dochodowy nie ciąży na podatnikach, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i którzy nie posiadają...

Pomniejszenie podstawy podatku minimalnego o stratę z lat ubiegłych i inne odliczenia

Czy od podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym można odliczyć stratę z lat ubiegłych i ulgi, np. B+R?

Zgodnie z art. 24ca ust. 10 pkt 1 updop podstawa opodatkowania minimalnym CIT (stanowi ją 4% przychodów ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe, powiększonych o odroczony podatek dochodowy i niektóre koszty) podlega pomniejszeniu o wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18 updop, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f updop.

PIT-2 i podwyższone koszty uzyskania przychodów przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

Wypłacamy byłemu pracownikowi wynagrodzenie już po ustaniu zatrudnienia.
Czy możemy zastosować kwotę wolną od podatku, jeżeli w trakcie pracy złożył on PIT-2? Co z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów ze względu na to, że pracownik mieszkał poza miejscem pracy?

Aby przy wyliczaniu wynagrodzenia pracodawca mógł zastosować kwotę wolną od podatku, konieczne jest aktualne oświadczenie pracownika (PIT-2), złożone zgodnie z art. 32 ust. 3 updof. Oświadczenia nie trzeba ponawiać co roku i nie składa się go, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Pobór podatku u źródła – zmiany od 1.01.2022 r.

Choć tzw. Polski Ład kojarzy się głównie z niekorzystnymi zmianami w prawie, w gąszczu przepisów można odnaleźć rozwiązania zasługujące na pozytywną ocenę. Tak należy ocenić nowelizację regulacji w zakresie poboru podatku dochodowego u źródła.

Odpowiednie zmiany w updop i updof zostały wprowadzone ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Kwota zmniejszająca podatek nie dla każdej osoby łączącej etat z własną firmą

Pracownik, który równolegle z pracą na etacie prowadził działalność gospodarczą (niekonkurencyjną), zamierza ją zawiesić od 1.05.2022 r.
Czy będzie mógł złożyć PIT-2 i korzystać z ulgi zmniejszającej podatek?

Jeżeli zawieszona działalność gospodarcza jest opodatkowana według skali podatkowej, to pracownik nie powinien składać PIT-2 (oświadczenia w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w I przedziale obowiązującej skali podatkowej). Nie może bowiem skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek od wynagrodzenia etatowego.

Zamieszanie z ubezpieczeniem zdrowotnym prokurenta

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia składki zdrowotne od 1.01.2022 r. trzeba płacić za wszystkie osoby powołane do pełnienia funkcji, jeśli otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

To kolejna interpretacja przepisów zmienionych przez tzw. Polski Ład, a konkretnie art. 66 ust. 1 pkt 35a i art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy zdrowotnej. Nie jest to dobra wiadomość dla płatników ...

Wypłacanie różnicy w PIT po 10 stycznia a naruszenie obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia

Firma produkcyjna zatrudnia ponad 100 pracowników. Ponowne przeliczenie wynagrodzeń dla tylu zatrudnionych i zwrot na ich rachunki bankowe różnicy między wysokością podatku obliczonego zgodnie z zasadami z 2022 i 2021 r. (na podstawie rozporządzenia MF z 7.01.2022 r.) nie były możliwe do 10 stycznia i podobnie może być w lutym. Czy wypłacenie tej różnicy po 10. następnego miesiąca będzie traktowane jako naruszenie art. 85 § 2 Kp? „Ręczne” wyliczenie tych różnic nie wchodziło w grę, a nasz program płacowy nie jest jeszcze dostosowany do zmian, które zostały wprowadzone tak późno.

Rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...

Drobny przedsiębiorca może odliczać ulgę dla klasy średniej już przy zaliczkach na PIT

Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, opodatkowaną według skali. Zwykle jego roczne przychody wynoszą ok. 120 tys. zł. Czy może skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej już podczas ustalania kwartalnych zaliczek na PIT, czy rozliczy ją dopiero w zeznaniu rocznym?

Ulga dla klasy średniej to nowe odliczenie od dochodu, mające zrekompensować niektórym podatnikom opodatkowanym według skali niekorzystne zmiany wynikające z tzw. Polskiego Ładu, a głównie z likwidacji możliwości odliczania od PIT części składki zdrowotnej w kwocie 7,75% podstawy wymiaru.

Wspólne zeznanie podatkowe małżonków mimo wyboru liniowego PIT czy ryczałtu - kiedy wchodzi w grę

Przedsiębiorca, który zdecydował się na rozliczenie według stałej 19% stawki PIT albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lecz w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z działalności gospodarczej, ma prawo rozliczyć się wraz z małżonkiem.

Wybór podatku liniowego nie musi wykluczać wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków. Od 1.01.2022 r. zmieniły się w tym zakresie przepisy. Z art. 6 ust. 8 updof wynika obecnie, że wspólne rozliczenie nie ma zastosowania m.in., gdy chociaż jeden z małżonków stosuje:

• art. 30c updof (czyli wybrał liniowy 19% PIT) lub

• przepisy uzpd, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a (dotyczącego przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze)

Konsekwencje niezwrócenia podatnikowi zaliczki przez płatnika zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów

Według fiskusa „niewykonanie przez płatnika obowiązków podatkowych oznacza niewykonanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa” (Polski Ład: Stanowisko dotyczące rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów ... www.kis.gov.pl). Jaka w związku z tym kara grozi płatnikowi, który nie zwróci podatnikowi zaliczki na PIT wbrew rozporządzeniu MF?

Żadna. Nie można ukarać płatnika za to, że wykonuje obowiązki płatnika.

Par. 4 rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28) stanowi, że w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę na PIT w części odpowiadającej nadwyżce ...

Zarobek uczącego się dorosłego dziecka może pozbawić rodzica prawa do ulgi 4+

Od lutego 2022 r. spółka zaprzestanie poboru zaliczek na PIT od przychodów zleceniobiorcy, który w styczniu złożył oświadczenie o spełnianiu warunków do ulgi z tytułu wielodzietności – z art. 21 ust. 1 pkt 153 updof (tzw. ulga 4+). Ma on czworo dzieci, w tym 22-letniego syna będącego studentem, który prawdopodobnie od kwietnia podejmie pracę na etacie jako informatyk.
Czy mimo to zleceniobiorcy będzie przysługiwać zwolnienie w pełnej rocznej wysokości, czy tylko za luty i marzec, kiedy syn nie zarobkował?

Ulga z tytułu wielodzietności obowiązuje od 1.01.2022 r. i została wprowadzona przepisami tzw. Polskiego Ładu (ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Zerowy PIT dla pracującego seniora nie przekreśla późniejszego stosowania kosztów twórczych

Do pracownika, który dużo zarabia, stosuję od początku 2022 r. koszty twórcze 50%. W styczniu złożył oświadczenie o spełnianiu warunków do ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 updof). Czy przed zawieszeniem z tego tytułu poboru zaliczek na PIT powinien złożyć pismo informujące o rezygnacji z 50% kosztów? Czy po wyczerpaniu rocznego limitu ulgi dla seniora (co nastąpi zapewne w II połowie roku) mogę wrócić do potrącania z jego przychodów tych kosztów?

Nadal obowiązuje zasada, że łączne koszty uzyskania przychodów, określone w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 updof (czyli koszty 50%), nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty stanowiącej górną granicę I przedziału skali podatkowej (art. 22 ust. 9a updof). Oznacza to, że kwota 50% kosztów nie może przekroczyć ...

Weterynarz może w 2022 r. wybrać ryczałt ewidencjonowany

W 2021 r. weterynarz rozliczał się według karty podatkowej. W tym roku stracił taką możliwość. Nie widzę w przepisach zapisu, że może wybrać ryczałt ewidencjonowany (co byłoby dla niego najlepszym rozwiązaniem). Czy oznacza to, że zostały mu tylko dwie opcje – rozliczanie się z PIT według skali podatkowej lub liniowej stawki 19%? Do kiedy ma czas na wybór?

Od 1.01.2022 r. prawa do karty podatkowej nie mają weterynarze wykonujący działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

MF objaśnił zasady korzystania z estońskiego CIT

Sam wybór ryczałtu od dochodów spółek, mimo że motywowany przesłankami podatkowymi, nie jest unikaniem opodatkowania. Jednak wszelkie czynności dokonane przed wyborem ryczałtu, po jego stosowaniu lub w trakcie, gdy sposób działania podatnika można uznać za sztuczny, będą przez organy podatkowe analizowane pod kątem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 119a Op.

Dotyczy to także kształtowania wyniku finansowego w sposób niezgodny z zasadą true and fair view, jeśli w ten sposób podatnik dąży do unikania opodatkowania.

Tak wynika z wydanych przez MF objaśnień podatkowych z 23.12.2021 r., zatytułowanych „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”.

Korzystanie z ulgi dla klasy średniej przez osobę pracującą na etacie i prowadzącą działalność gospodarczą

Osoba fizyczna jest zatrudniona na umowę o pracę. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Czy przysługuje jej ulga dla klasy średniej?

Od 2022 r. została zlikwidowana możliwość odliczania od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnikom o najniższych dochodach negatywne skutki tej zmiany rekompensuje ...

Ulga dla klasy średniej również dla pracującego emeryta

Zatrudniamy na umowę o pracę emeryta, który zarabia ok. 6 tys. zł/mies. Czy przysługuje mu odliczenie od dochodu z tytułu ulgi dla klasy średniej, skoro od zaliczki na PIT pobieranej z jego emerytury ZUS potrąca już miesięczną kwotę zmniejszającą podatek? Jeśli tak, to czy do limitu przychodów uprawniających do ulgi dla klasy średniej wlicza się kwotę emerytury?

Ulga dla klasy średniej to nowy rodzaj odliczenia od dochodu, pomniejszający podstawę opodatkowania, wprowadzony przez Polski Ład. Zgodnie z art. 26 ust. 4a i 4b updof przysługuje wyłącznie ...

Kopie certyfikatów rezydencji mogą być stosowane bez ograniczeń

Także po zakończeniu stanu epidemii COVID-19 będzie możliwe posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji bez względu na przedmiot transakcji i jej wartość.

Odpowiednią zmianę w updop i updof wprowadzono przepisami tzw. Polskiego Ładu (ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2105).

Podatnik decyduje, czy chce naliczać VAT od usług finansowych

Od 1.01.2022 r. w ramach Polskiego Ładu wprowadzono możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT w przypadku transakcji finansowych B2B.

Do tej pory usługi finansowe wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38–41 ustawy o VAT były obligatoryjnie zwolnione z VAT. Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105, tzw. Polski Ład) umożliwia rezygnację ze zwolnienia, w przypadku gdy ...

Rozliczanie podatku i składki zdrowotnej od wynagrodzenia prokurenta

Spółka ma w planach powołać na początku roku prokurenta, który będzie ją reprezentować w pewnych sprawach.
Czy prokurent może zgłosić – tak jak zleceniobiorca – wniosek o stosowanie do niego kwoty wolnej od podatku już w trakcie roku kalendarzowego? Czy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie prokurent sprawuje swoją funkcję. Możliwych jest kilka rozwiązań: umowa zlecenia, rzadziej umowa o pracę, bądź realizacja obowiązków tylko na mocy samego aktu powołania.

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEIDG albo do KRS, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Należy jej udzielić na piśmie, pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać wyłącznie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do ww. ewidencji i rejestru (art. 1091–1098 Kc).

Wspólnicy spółek płacą składki zdrowotne według różnych zasad

Pracuję w biurze rachunkowym, które specjalizuje się w rozliczaniu drobnej przedsiębiorczości.
Czy to prawda, że wszyscy wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej od nowego roku opłacają miesięczną składkę zdrowotną od zryczałtowanej podstawy wymiaru – kwoty przeciętnego wynagrodzenia?

Nie. Wskazani wspólnicy obliczają składki zdrowotne od różnych podstaw wymiaru – w zależności od tego, czy uzyskują przychody z działalności gospodarczej (i dalej – jak są one opodatkowane), czy z tytułu udziału w zyskach spółki będącej podatnikiem CIT.

Urzędnik przyjdzie na zakupy, by sprawdzić, czy przedsiębiorca nie unika podatku

Od 2022 r. fiskus może stosować tzw. nabycie sprawdzające, czyli kupować towary i usługi w celu zbadania, czy zakup zostanie ujęty w kasie fiskalnej i czy klient otrzyma paragon.

Procedura nabycia sprawdzającego jest uregulowana w rozdz. 1b działu V ustawy KAS. Przepisy te zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu (ustawą z 29.10.2021 r., DzU poz. 2105). Z założenia ustawodawcy (druk sejmowy nr 1532) nabycie sprawdzające powinno się cechować brakiem nadmiernego formalizmu i przyczynić się do skuteczniejszego przeciwdziałania procederowi niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego. To z kolei ma zapobiec uszczupleniu dochodów państwa w zakresie VAT i podatków dochodowych.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki z o.o. sposobem na Polski Ład

Od 1.01.2022 r., w ramach tzw. Polskiego Ładu, weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania i obciążenia składkami zdrowotnymi, które odczuje większość przedsiębiorców. Wielu zastanawia się nad alternatywnymi rozwiązaniami dla swojego biznesu, w celu zminimalizowania negatywnych skutków daninowej rewolucji. Jednym z nich może być – w przypadku wspólników spółek z o.o. – instytucja uregulowana w art. 176 Ksh.

Przepis ten pozwala wspólnikom spółki z o.o. na otrzymywanie wynagrodzenia za usługi świadczone przez nich na rzecz spółki. Choć obowiązuje od dawna, w praktyce nie był zbyt często stosowany. Dotychczas wspólnicy zdecydowanie częściej świadczyli usługi na rzecz spółki w ramach swoich indywidualnych działalności gospodarczych.

Nowe limity płatności gotówkowych w transakcjach z innymi przedsiębiorcami i konsumentami dopiero za rok

Ustawodawca zdecydował o odroczeniu do 1.01.2023 r. momentu wejścia w życie nowych przepisów tzw. Polskiego Ładu, obniżających wartość transakcji między przedsiębiorcami (B2B), w przypadku których możliwe jest regulowanie zapłaty gotówką, oraz wprowadzających taki limit dla transakcji przedsiębiorców z konsumentami (B2C).

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105) wprowadziła zmiany w Pp (art. 19 i art. 19a) oraz w ustawie o prawach konsumentów (z 30.05.2014 r., DzU z 2020 r. poz. 287) ...:

MF wyjaśnił, jak korzystać z funduszu na cele inwestycyjne

Przepisy umożliwiające tworzenie funduszu obowiązują już od roku, od 1.01.2022 r. zostały jednak lekko zmodyfikowane. Po lekturze najnowszych objaśnień MF być może więcej przedsiębiorców zdecyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania.

Jak wskazano w Objaśnieniach podatkowych z 10.12.2021 r. dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne, modyfikacje wprowadzone przez Polski Ład nie zmieniły – co do zasady – sposobu tworzenia i funkcjonowania funduszu.

Czy podstawa wymiaru składki zdrowotnej z powodu remanentu rozminie się z dochodem podatkowym?

Przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów nie uwzględnia się różnic remanentowych.

Takie zaskakujące stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów.

Składka zdrowotna przedsiębiorców od 2022 zależna od formy opodatkowania

Inaczej obliczą ją rozliczający się według skali bądź liniowo, a inaczej opłacający ryczałt ewidencjonowany czy tzw. kartowicze.

Dwie stopy procentowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, cztery różne podstawy wymiaru tej składki rozliczane miesięcznie i rocznie oraz likwidacja możliwości odliczania części składki, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, od zaliczki na PIT – taki scenariusz zgotował od 1.01.2022 przedsiębiorcom i wspólnikom spółek ustawodawca w ramach tzw. Polskiego Ładu (nowelizacja z 29.11.2021 do kilkunastu ustaw, w tym updof, usus i ustawy zdrowotnej; DzU poz. 2105).

Na złożenie informacji CIT-15J będzie 14 dni od zarejestrowania spółki jawnej

W ramach Polskiego Ładu doprecyzowano zasady składania informacji o podatnikach przez nowo zawiązane i powstałe z przekształcenia spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

W nowo dodanym ust. 4a dookreślono też, że w przypadku zmiany w składzie podatników CIT lub podatników PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego (np. transparentnych podatkowo spółek osobowych), prawa do udziału w zysku spółki jawnej, aktualizację informacji – w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany – składają również te spółki jawne, które wcześniej nie składały informacji CIT-15J.

Polski Ład – rewolucja na liście płac

Zmiany w podatku dochodowym i składce zdrowotnej skomplikują rozliczanie od 2022 r. wynagrodzeń pracowników.

Podwyższenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł oraz likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku to filary nowelizacji z 29.10.2021 r., która objęła kilkanaście ustaw, w tym updof i ustawę zdrowotną (w ramach tzw. Polskiego Ładu). Przewidziane nią zmiany w większości wchodzą w życie 1.01.2022 r. Przedstawiamy, jak nowe przepisy wpłyną na rozliczanie przychodów pracowników.

Zapłata w 2021 składek ZUS za 2022 – skutki w PIT

Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą rozważa zapłatę składek ZUS (społecznych i zdrowotnej) z góry za cały 2022 w dniu 20.12.2021.
Czy będzie mógł odliczyć składki społeczne od dochodu, a zdrowotną – w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru – od podatku za 2021?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a updof podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot składek określonych w usus, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) podatnika lub osób z nim współpracujących.

Prywatne jazdy firmowym autem – jak ustalić przychód pracownika w 2022 r.

Służbowe samochody są często używane przez pracowników – za zgodą pracodawcy – także na ich prywatne potrzeby. Updof przewiduje ryczałtowe rozliczenie uzyskanego z tego tytułu przychodu. Od 1.01.2022 r. zmieniają się zasady ustalania ryczałtu – o jego wysokości zdecyduje nie pojemność, a moc silnika.

Korzystając ze służbowego pojazdu po godzinach pracy i bez związku z obowiązkami służbowymi, pracownik uzyskuje przychód z pracy w postaci świadczenia w naturze. W zależności od ustaleń z pracodawcą może z tego tytułu nie ponosić żadnej odpłatności (wówczas jest to świadczenie nieodpłatne) albo też uiszczać określoną kwotę.

„Polski Ład” – omówienie wybranych zmian

Przedstawiamy syntetyczne omówienie najważniejszych propozycji zmian podatkowych – w zakresie podatku dochodowego, VAT, Ordynacji podatkowej i nowych uprawnień KAS – które w ramach tzw. Polskiego Ładu miałyby wejść w życie 1.01.2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład zakłada zmianę zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez przedsiębiorców. Osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej (rozumianej jako jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w CEIDG, jednoosobowa spółka z o.o., spółka jawna, partnerska, komandytowa, a także prosta spółka akcyjna, w której wkładem akcjonariusza jest świadczenie pracy lub usług) mają odprowadzać składkę zdrowotną proporcjonalną do osiąganych dochodów.

W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej lub 19% podatku liniowego, składka zdrowotna ma być obliczana jako 9% od dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu updof.

Ulga w PIT dla rodziców z czwórką dzieci

Od 2022 r. osoba, która wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czwórki dzieci, będzie zwolniona z PIT do kwoty przychodu nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł. Ze zwolnienia skorzysta zarówno matka, jak i ojciec dzieci.

Takie zmiany w updof zostały zaplanowane od 2022 r. w ramach „Polskiego Ładu” (druk sejmowy nr 1532).

Z projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 153 updof wynika, że wolne od podatku mają być przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c i art. 30ca albo w uzpd,

Fundusz na cele inwestycyjne jako narzędzie wspierania reinwestycji zysków

Artykuł przedstawia cel i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego na tle alternatywnego rozwiązania, czyli ryczałtu od dochodów spółek, biorąc pod uwagę zmieniony stan prawny obowiązujący od 1.01.2022 r.

Podatnicy CIT mogą od 1.01.2021 r. korzystać z dwóch narzędzi podatkowych, które pozwalają na nieopodatkowanie reinwestowanego zysku. Pierwsze rozwiązanie, czyli ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), jest całkowicie odrębnym, alternatywnym systemem opodatkowania dochodów spółek.

Będzie PIT od sprzedaży samochodu używanego w firmie, wykupionego po leasingu

Od 1.01.2022 r. przedsiębiorca, który wykupi leasingowany samochód do majątku prywatnego, nie uniknie podatku przy jego sprzedaży, jeśli dojdzie do niej przed upływem 6 lat od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.

Projektowane przepisy (druk sejmowy nr 1532, obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie) wprowadzają zmiany w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (w praktyce najczęściej samochodów osobowych) wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej) na podstawie umowy leasingu operacyjnego bądź umów o podobnym charakterze. Poszerzony ma zostać katalog składników majątku, których sprzedaż – w określonym czasie – jest kwalifikowana do przychodów z tych źródeł.

Zatrudnienie „na czarno” i wypłaty „pod stołem” na celowniku fiskusa

Od 1.01.2022 zaczną obowiązywać nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, których celem jest ograniczanie nielegalnego (bez umowy) zatrudniania pracowników oraz nieujawniania części wypłacanego im wynagrodzenia.

Projektowane przepisy (druk sejmowy nr 1532, obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie) mają spowodować, że pracownik zatrudniony nielegalnie, a także pracownik, który otrzymuje oficjalnie tylko część wynagrodzenia, w razie ujawnienia takich okoliczności nie będzie ponosił żadnych konsekwencji, w tym w postaci obciążeń podatkowych i składkowych. Z kolei pracodawcę obejmą dość dotkliwe sankcje w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT nie trzeba będzie składać czynnego żalu

Ustawodawca zauważył niespójność zasad niekaralności w przypadku złożenia korekt deklaracji i korekt ewidencji w ramach JPK_VAT i od 1.01.2022 r. je ujednolicił.

W myśl art. 16a Kks, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r., nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.