Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Większe korzyści z ulgi B+R

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
więcej ⇒

Od 2022 r. zmieniły się zasady stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Zyskali głównie podatnicy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga ta – uregulowana w art. 26e updof i art. 18d updop – pozwala na odliczanie od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania CIT i PIT kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych.

Nowe, wyższe limity

Koszty kwalifikowane (wymienione enumeratywnie w art. 26e ust. 2–3a updof i art. 18d ust. 2–3a updop) podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R w określonej (art. 26e ust. 7 updof i art. 18d ust. 7 updop) wysokości. Część z tych limitów została od 1.01.2022 r. podwyższona, przy czym podwyżka dotyczy w przeważającej mierze podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego. Dla innych limity pozostały bez zmian (wyjątek to odliczenie kosztów zatrudnienia). Nie zmienił się też zakres wydatków objętych ulgą (patrz tabela).

Koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R w 2022 r.

Rodzaj kosztu kwalifikowanego Podstawa prawna Wysokość limitu w 2022 r.
centra badawczo-rozwojowe (CBR) pozostali przedsiębiorcy
Należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 ust. 1 updof) oraz z umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), a także składki ZUS z tytułu tych należności, określone w usus, w części finansowanej przez płatnika składek

art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a updof
art. 18e ust. 2 pkt 1 i 1a updop
200% (było 150%) 200% (było 100%)
Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R

art. 26e ust. 2 pkt 2 updof
art. 18e ust. 2 pkt 2 updop
200% (było 150%) 100%
Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych

art. 26e ust. 2 pkt 2a updof
art. 18e ust. 2 pkt 2a updop
200% (było 150%) 100%
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności B+R

art. 26e ust. 2 pkt 3 updof
art. 18e ust. 2 pkt 3 updop
200% (było 150%), nie więcej niż 10% przychodów[*] 100%
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, badania wykonywane na podstawie umowy, wiedza techniczna i patenty lub licencje na chroniony wynalazek, nabyte na warunkach rynkowych od innych podmiotów niż jednostki naukowe

art. 26e ust. 3a pkt 2 updof
art. 18e ust. 3a pkt 2 updop
200% (było 150%) brak prawa do uwzględnienia
Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w działalności B+R (z wyjątkiem gdy wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym)

art. 26e ust. 2 pkt 4 updof
art. 18e ust. 2 pkt 4 updop
200% (było 150%) 100%
Nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R (z wyjątkiem gdy wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym)

art. 26e ust. 2 pkt 4a updof
art. 18e ust. 2 pkt 4a updop
200% 100%
Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

art. 26e ust. 2 pkt 5 updof
art. 18e ust. 2 pkt 5 updop
200% – CBR będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą[**] (było 150%)
100% – pozostałe CBR
100%
Amortyzacja środków trwałych i wnip (z wyłączeniem samochodów osobowych, budynków, budowli i lokali) wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R

art. 26e ust. 3 updof
art. 18e ust. 3 updop
200% (było 150%) 100%
Amortyzacja budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R

art. 26e ust. 3a pkt 1 updof
art. 18e ust. 3a pkt 1 updop
200% (było 150%), nie więcej niż 10% przychodów[*] brak prawa do uwzględnienia
Amortyzacja wnip w postaci kosztów prac rozwojowych

art. 26e ust. 2a updof
art. 18e ust. 2a updop
200% (było 150%) 100%
[*] Osiągniętych w roku podatkowym, innych niż przychody z zysków kapitałowych.
[**] W rozumieniu Pp.

Nowe limity stosuje się do wydatków poniesionych przez podatników po 31.12.2021 r. (art. 67 ust. 1 ustawy zmieniającej, wprowadzającej tzw. Polski Ład).

Odliczenie ulgi B+R od dochodu objętego ulgą IP Box

W art. 30ca updof i art. 24d updop przewidziano preferencyjne opodatkowanie PIT i CIT dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (wymienionych w art. 30ca ust. 2 updof i art. 24d ust. 2 updop), czyli tzw. ulgę IP Box. Są one objęte podatkiem w wysokości jedynie 5% podstawy opodatkowania.

Od dochodu opodatkowanego w ramach ulgi IP Box nie można było dokonywać odliczeń tytułem ulgi B+R. Od 1.01.2022 r. to się zmieniło (z zastrzeżeniem, że zmiana dotyczy wydatków poniesionych po 31.12.2021 r. – art. 67 ust. 1 ustawy zmieniającej). Z art. 30ca ust. 9a updof i art. 24d ust. 9a updop wynika, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć ww. koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa (odpowiednio stosuje się wówczas art. 26e ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–10 updof oraz art. 18d ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–9 updop).

Ulga na innowacyjnych pracowników

Jeżeli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu w ramach ulgi B+R odliczeń, co do zasady dokonuje tych odliczeń – odpowiednio w całej lub w pozostałej kwocie – w zeznaniach za kolejne lata podatkowe. Przed 1.01.2022 r. jedynie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogli w takim przypadku otrzymać zwrot gotówkowy nieodliczonych kosztów kwalifikowanych (na zasadach określonych w art. 26ea updof i art. 18da updop).

Z początkiem 2022 r. dodane zostały art. 26eb updof i art. 18db updop, przewidujące alternatywne rozwiązanie dla podatników będących płatnikami zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego PIT od należności zatrudnionych u nich osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R. Jest to tzw. ulga na innowacyjnych pracowników.

W jej ramach o nieodliczoną ulgę B+R można pomniejszyć podlegające przekazaniu na rachunek US zaliczki/zryczałtowany PIT od dochodów (przychodów) takich pracowników. Odliczenie wynosi odpowiedni procent kwoty nieodliczonej w ramach ulgi B+R:

 • 9% – u podatników CIT korzystających z tej obniżonej stawki CIT,
 • 17% – u podatników PIT opodatkowanych według skali podatkowej (przy czym po wejściu w życie zapowiadanej nowelizacji Polskiego Ładu będzie to 12%),
 • 19% – u podatników CIT rozliczających się według tej stawki i u podatników PIT objętych podatkiem liniowym.

Dokonuje się go począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 z wykazaną nadwyżką ulgi B+R, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie (art. 26eb ust. 4 updof i art. 18db ust. 4 updop).

Nie ma przy tym konieczności wykazywania z tego tytułu przychodów podlegających PIT/CIT (co wyraźnie wynika z art. 14 ust. 2 pkt 14 updof i art. 12 ust. 4 pkt 29 updop).

Odliczenia w ramach ulgi dla innowacyjnych pracowników mogą być dokonywane od zaliczek/zryczałtowanego PIT od dochodów (przychodów) osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R z tytułu (art. 26eb ust. 2 i 3 updof oraz art. 18db ust. 2 i 3 updof):

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego,
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • praw autorskich.

Przy tym osobami bezpośrednio zaangażowanymi w działalność B+R są takie, których czas pracy przeznaczony:

 • na realizację działalności B+R pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu lub
 • na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi

wynosi co najmniej 50%.

Z ulgi na innowacyjnych pracowników nie mogą korzystać podatnicy otrzymujący zwrot gotówkowy (art. 26eb ust. 5 pkt 2 updof i art. 18db ust. 5 pkt 2 updop). Odliczenia w jej ramach nie mogą być również dokonywane od zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2–2c updof, a więc pobranych przez zakłady pracy chronionej i innych płatników zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 26eb ust. 5 pkt 1 updof i art. 18db ust. 5 pkt 1 updop).

W razie utraty prawa do odliczenia podatnik ma obowiązek zwrotu i doliczenia kwot poprzednio odliczonych w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo (art. 26eb ust. 6 updof i art. 18db ust. 6 updop). Dotyczy to również przypadków błędnego zastosowania odliczenia (tj. jeżeli podatnik skorzysta ze zwrotu gotówkowego tytułem ulgi B+R, a następnie z ulgi na innowacyjnych pracowników).

Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje dopiero po zakończeniu roku, w którym podatnik poniósł koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R. Po raz pierwszy będzie można z niej skorzystać w stosunku do kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2022 r. A zatem pierwsze odliczenia w ramach ulgi dla innowacyjnych pracowników będą możliwe dopiero w 2023 r., a w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2022 r., a zakończy się po 31.12.2021 r. – w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku (art. 67 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych