Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Większe korzyści z ulgi B+R

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
więcej ⇒

Od 2022 r. zmieniły się zasady stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Zyskali głównie podatnicy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga ta – uregulowana w art. 26e updof i art. 18d updop – pozwala na odliczanie od podstawy obliczenia podatku/podstawy opodatkowania CIT i PIT kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych.

Nowe, wyższe limity

Koszty kwalifikowane (wymienione enumeratywnie w art. 26e ust. 2–3a updof i art. 18d ust. 2–3a updop) podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R w określonej (art. 26e ust. 7 updof i art. 18d ust. 7 updop) wysokości. Część z tych limitów została od 1.01.2022 r. podwyższona, przy czym podwyżka dotyczy w przeważającej mierze podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego. Dla innych limity pozostały bez zmian (wyjątek to odliczenie kosztów zatrudnienia). Nie zmienił się też zakres wydatków objętych ulgą (patrz tabela).

Koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R w 2022 r.

Rodzaj kosztu kwalifikowanego Podstawa prawna Wysokość limitu w 2022 r.
centra badawczo-rozwojowe (CBR) pozostali przedsiębiorcy
Należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 ust. 1 updof) oraz z umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), a także składki ZUS z tytułu tych należności, określone w usus, w części finansowanej przez płatnika składek

art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a updof
art. 18e ust. 2 pkt 1 i 1a updop
200% (było 150%) 200% (było 100%)
Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R

art. 26e ust. 2 pkt 2 updof
art. 18e ust. 2 pkt 2 updop
200% (było 150%) 100%
Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych

art. 26e ust. 2 pkt 2a updof
art. 18e ust. 2 pkt 2a updop
200% (było 150%) 100%
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności B+R

art. 26e ust. 2 pkt 3 updof
art. 18e ust. 2 pkt 3 updop
200% (było 150%), nie więcej niż 10% przychodów[*] 100%
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, badania wykonywane na podstawie umowy, wiedza techniczna i patenty lub licencje na chroniony wynalazek, nabyte na warunkach rynkowych od innych podmiotów niż jednostki naukowe

art. 26e ust. 3a pkt 2 updof
art. 18e ust. 3a pkt 2 updop
200% (było 150%) brak prawa do uwzględnienia
Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w działalności B+R (z wyjątkiem gdy wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym)

art. 26e ust. 2 pkt 4 updof
art. 18e ust. 2 pkt 4 updop
200% (było 150%) 100%
Nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R (z wyjątkiem gdy wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym)

art. 26e ust. 2 pkt 4a updof
art. 18e ust. 2 pkt 4a updop
200% 100%
Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

art. 26e ust. 2 pkt 5 updof
art. 18e ust. 2 pkt 5 updop
200% – CBR będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą[**] (było 150%)
100% – pozostałe CBR
100%
Amortyzacja środków trwałych i wnip (z wyłączeniem samochodów osobowych, budynków, budowli i lokali) wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R

art. 26e ust. 3 updof
art. 18e ust. 3 updop
200% (było 150%) 100%
Amortyzacja budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R

art. 26e ust. 3a pkt 1 updof
art. 18e ust. 3a pkt 1 updop
200% (było 150%), nie więcej niż 10% przychodów[*] brak prawa do uwzględnienia
Amortyzacja wnip w postaci kosztów prac rozwojowych

art. 26e ust. 2a updof
art. 18e ust. 2a updop
200% (było 150%) 100%
[*] Osiągniętych w roku podatkowym, innych niż przychody z zysków kapitałowych.
[**] W rozumieniu Pp.

Nowe limity stosuje się do wydatków poniesionych przez podatników po 31.12.2021 r. (art. 67 ust. 1 ustawy zmieniającej, wprowadzającej tzw. Polski Ład).

Odliczenie ulgi B+R od dochodu objętego ulgą IP Box

W art. 30ca updof i art. 24d updop przewidziano preferencyjne opodatkowanie PIT i CIT dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (wymienionych w art. 30ca ust. 2 updof i art. 24d ust. 2 updop), czyli tzw. ulgę IP Box. Są one objęte podatkiem w wysokości jedynie 5% podstawy opodatkowania.

Od dochodu opodatkowanego w ramach ulgi IP Box nie można było dokonywać odliczeń tytułem ulgi B+R. Od 1.01.2022 r. to się zmieniło (z zastrzeżeniem, że zmiana dotyczy wydatków poniesionych po 31.12.2021 r. – art. 67 ust. 1 ustawy zmieniającej). Z art. 30ca ust. 9a updof i art. 24d ust. 9a updop wynika, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć ww. koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa (odpowiednio stosuje się wówczas art. 26e ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–10 updof oraz art. 18d ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–9 updop).

Ulga na innowacyjnych pracowników

Jeżeli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu w ramach ulgi B+R odliczeń, co do zasady dokonuje tych odliczeń – odpowiednio w całej lub w pozostałej kwocie – w zeznaniach za kolejne lata podatkowe. Przed 1.01.2022 r. jedynie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogli w takim przypadku otrzymać zwrot gotówkowy nieodliczonych kosztów kwalifikowanych (na zasadach określonych w art. 26ea updof i art. 18da updop).

Z początkiem 2022 r. dodane zostały art. 26eb updof i art. 18db updop, przewidujące alternatywne rozwiązanie dla podatników będących płatnikami zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego PIT od należności zatrudnionych u nich osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R. Jest to tzw. ulga na innowacyjnych pracowników.

W jej ramach o nieodliczoną ulgę B+R można pomniejszyć podlegające przekazaniu na rachunek US zaliczki/zryczałtowany PIT od dochodów (przychodów) takich pracowników. Odliczenie wynosi odpowiedni procent kwoty nieodliczonej w ramach ulgi B+R:

  • 9% – u podatników CIT korzystających z tej obniżonej stawki CIT,
  • 17% – u podatników PIT opodatkowanych według skali podatkowej (przy czym po wejściu w życie zapowiadanej nowelizacji Polskiego Ładu będzie to 12%),
  • 19% – u podatników CIT rozliczających się według tej stawki i u podatników PIT objętych podatkiem liniowym.

Dokonuje się go począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 z wykazaną nadwyżką ulgi B+R, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie (art. 26eb ust. 4 updof i art. 18db ust. 4 updop).

Nie ma przy tym konieczności wykazywania z tego tytułu przychodów podlegających PIT/CIT (co wyraźnie wynika z art. 14 ust. 2 pkt 14 updof i art. 12 ust. 4 pkt 29 updop).

Odliczenia w ramach ulgi dla innowacyjnych pracowników mogą być dokonywane od zaliczek/zryczałtowanego PIT od dochodów (przychodów) osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R z tytułu (art. 26eb ust. 2 i 3 updof oraz art. 18db ust. 2 i 3 updof):

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • praw autorskich.

Przy tym osobami bezpośrednio zaangażowanymi w działalność B+R są takie, których czas pracy przeznaczony:

  • na realizację działalności B+R pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu lub
  • na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi

wynosi co najmniej 50%.

Z ulgi na innowacyjnych pracowników nie mogą korzystać podatnicy otrzymujący zwrot gotówkowy (art. 26eb ust. 5 pkt 2 updof i art. 18db ust. 5 pkt 2 updop). Odliczenia w jej ramach nie mogą być również dokonywane od zaliczek przekazywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2–2c updof, a więc pobranych przez zakłady pracy chronionej i innych płatników zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 26eb ust. 5 pkt 1 updof i art. 18db ust. 5 pkt 1 updop).

W razie utraty prawa do odliczenia podatnik ma obowiązek zwrotu i doliczenia kwot poprzednio odliczonych w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo (art. 26eb ust. 6 updof i art. 18db ust. 6 updop). Dotyczy to również przypadków błędnego zastosowania odliczenia (tj. jeżeli podatnik skorzysta ze zwrotu gotówkowego tytułem ulgi B+R, a następnie z ulgi na innowacyjnych pracowników).

Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje dopiero po zakończeniu roku, w którym podatnik poniósł koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R. Po raz pierwszy będzie można z niej skorzystać w stosunku do kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2022 r. A zatem pierwsze odliczenia w ramach ulgi dla innowacyjnych pracowników będą możliwe dopiero w 2023 r., a w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2022 r., a zakończy się po 31.12.2021 r. – w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku (art. 67 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej).


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: