Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Jak liczyć wynagrodzenie za grudzień 2021 wypłacane w styczniu 2022

Jadwiga Sztabińska

Do ustalenia płacy za grudzień 2021, której wypłata nastąpi w okresie od 1.01.2022 do 10.01.2022, stosuje się zasady składkowo-podatkowe Polskiego Ładu.

O konieczności użycia wskaźników składkowo-podatkowych w wysokościach i w sposób ustalony w Polskim Ładzie (ustawa z 29.10.2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2105 – dalej ustawa zmieniająca) przesądza termin powstania przychodu pracownika odpowiednio ze stosunku pracy lub służbowego, spółdzielczego stosunku pracy albo z pracy nakładczej. Według art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i 4 updof przypada on w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym wypłat pieniężnych oraz wartości pieniężnej świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów, bez względu na źródło ich finansowania.

Chodzi zwłaszcza o wynagrodzenie zasadnicze, gratyfikację za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalent urlopowy i inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jeśli pracodawca wypłaca je (stawia do dyspozycji) do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (art. 85 § 2 Kp), to przychód pracownika powstaje w miesiącu ich otrzymania. Wynagrodzenie za grudzień 2021 jest zatem jego przychodem w styczniu 2022, gdy wypłata następuje w tym miesiącu.

Uwzględniane reguły

W rozliczeniu składkowo-podatkowym wynagrodzenia grudniowego trzeba wziąć pod uwagę podniesienie:

  • progu przychodów dla pierwszej stawki podatkowej z 85 528 do 120 000 zł, bo do tej wyższej kwoty stawka podatku wynosi 17%, a powyżej – 32% – art. 27 ust. 1 updof w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 47 lit. a ustawy zmieniającej (oczywiście w większości przypadków przy pierwszej wypłacie w roku podatkowym próg ten nie zostanie przekroczony),
  • kwoty zmniejszającej podatek – z 525,12 do 5100 zł rocznie – art. 27 ust. 1 updof w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 47 lit. a ustawy zmieniającej,
  • miesięcznej ulgi podatkowej, odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy w razie złożenia przez pracownika PIT-2 – z 43,76 zł (1/12 × 525,12 zł) do 425 zł (1/12 × 5100 zł) – art. 32 ust. 3 updof w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 62 lit. g ustawy zmieniającej.

Nowością jest ponadto tzw. ulga dla klasy średniej (art. 26 ust. 1 pkt 2aa updof dodany przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy zmieniającej). Jej wykorzystanie zależy od wysokości wynagrodzenia grudniowego, które musi się mieścić w przedziale od 5701 do 11 141 zł (art. 32 ust. 2a i 2b updof dodany przez art. 1 pkt 62 lit. f ustawy zmieniającej). Pracodawca pomniejsza je (nie dokonuje pomniejszenia na wniosek pracownika) o kwotę ulgi, którą oblicza według następujących wzorów:

(A × 6,68% – 380,50 zł) : 0,17 – dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego 8549 zł,

(A × (–7,35%) + 819,08 zł) : 0,17 – dla A

wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego 11 141 zł,

gdzie: A – przychody uzyskane przez pracownika w ciągu miesiąca.

Poza tym przy poborze zaliczki na PIT od wynagrodzenia grudniowego pracodawca może wziąć pod uwagę oświadczenie pracownika, że spełnia on warunki do zwolnień podatkowych w związku z:

  • przeniesieniem miejsca zamieszkania do Polski po 31.12.2021 (art. 21 ust. 1 pkt 152 updof w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy zmieniającej oraz art. 53 ustawy zmieniającej),
  • wychowywaniem co najmniej 4 dzieci – tzw. ulga dla dużych rodzin przysługująca na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 updof w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy zmieniającej,
  • wykonywaniem pracy przez osoby w wieku emerytalnym niepobierające emerytur, rent rodzinnych, uposażenia mundurowego albo sędziowskiego (art. 21 ust. 1 pkt 154 updof w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy zmieniającej).

Oświadczenie powinno być jednak złożone w terminie umożliwiającym jego uwzględnienie (art. 32 ust. 1g updof dodany przez art. 1 pkt 62 lit. e ustawy zmieniającej). We wszystkich tych przypadkach zwolnienie przysługuje do wysokości 85 528 zł przychodów w roku podatkowym. Jest to identyczny próg jak przy tzw. uldze dla młodych, czyli pracowników do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof).

Uwaga: w 2022 koszty uzyskania przychodów pozostały na niezmienionym poziomie: podstawowe – 250 zł miesięcznie, podwyższone – 300 zł.

Od wypłaconego w styczniu wynagrodzenia grudniowego pracodawca pobiera składki na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowej wysokości (9,76% emerytalna, 1,5% rentowa i 2,45% chorobowe) oraz 9% składki zdrowotnej. Nie odlicza natomiast od zaliczki na PIT 7,75% składki zdrowotnej (art. 32 ust. 3b i art. 27b updof przestają obowiązywać od 1.01.2022 na mocy art. 1 pkt 48 ustawy zmieniającej). W przypadku ww. nowych zwolnień podatkowych – jak przy uldze dla młodych – składkę zdrowotną obniża się do wysokości hipotetycznego podatku obliczonego według zasad z 31.12.2021.

Przykładowe rozliczenia

1. Wynagrodzenie do 5700 zł

Wynagrodzenie pracownika (powyżej 26. roku życia) wynosi 5000 zł. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania. Nie jest uczestnikiem PPK. Jeśli złożył PIT-2, pracodawca do 10.01.2022 wypłaci mu 3660,19 zł (o 47 zł więcej niż przy wypłacie do 31.12.2021), a jeżeli nie złożył tego oświadczenia – 3235,19 zł (o 334 zł mniej niż przy wypłacie do 31.12.2021). Wynika to z następujących obliczeń (w zł):

Złożony PIT-2 Brak PIT-2
Składki społeczne finansowane przez pracownika
Emerytalna 5000 × 9,76% = 488
Rentowa 5000 × 1,5% = 75
Chorobowa 5000 × 2,45% = 122,50
Razem 488 + 75 + 122,50 = 685,50
Składka zdrowotna
Podstawa wymiaru 5000 – 685,50 = 4314,50
Kwota składki 4314,50 × 9% = 388,31
Zaliczka na PIT
Podstawa opodatkowania 5000 – (685,50 + 250) = 4064,50, po zaokrągleniu 4065
Zaliczka na podatek (4065 × 17%) – 425 = 266,05,
po zaokrągleniu 266
4065 × 17% = 691,05,
po zaokrągleniu 691
Wynagrodzenie netto
5000 – (685,50 + 388,31 + 266) =
3660,19
5000 – (685,50 + 388,31 + 691) =
3235,19

2. Wynagrodzenie od 5701 do 11 141 zł

Wynagrodzenie pracownika (powyżej 26. roku życia) wynosi 8000 zł. Przysługują mu podwyższone koszty uzyskania. Jest uczestnikiem PPK, w związku z czym finansowana przez niego składka wynosi 160 zł (2% wynagrodzenia), a przez pracodawcę – 120 zł (1,5% wynagrodzenia, i stanowi przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu, lecz jest wyłączony z oskładkowania).

Jeśli złożył PIT-2, pracodawca do 10.01.2022 wypłaci mu 5557,91 zł, a jeżeli nie przedstawił tego oświadczenia – 5132,91 zł. W obu przypadkach tyle samo otrzymałby przy wypłacie do 31.12.2021. Wynika to z następujących obliczeń (w zł):

Złożony PIT-2 Brak PIT-2
Składki społeczne finansowane przez pracownika
Emerytalna 8000 × 9,76% = 780,80
Rentowa 8000 × 1,5% = 120
Chorobowa 8000 × 2,45% = 196
Razem 780,80 + 120 + 196 = 1096,80
Składka zdrowotna
Podstawa wymiaru 8000 – 1096,80 = 6903,20
Kwota składki 6903,20 × 9% = 621,29
Zaliczka na PIT
Ulga dla klasy średniej (8000 × 6,68% – 380,50) : 0,17 = 905,29
Podstawa opodatkowania 8000 – (1096,80 + 300 + 905,29) + 120 = 5817,91, po zaokrągleniu 5818
Zaliczka na podatek (5818 × 17%) – 425 = 564,06,
po zaokrągleniu 564
5818 × 17% = 989,06,
po zaokrągleniu 989
Wynagrodzenie netto
8000 – (1096,80 + 621,29 + 564 + 160) =
5557,91
8000 – (1096,80 + 621,29 + 989 + 160) =
5132,91

3. Wynagrodzenie od 11 142 zł

Wynagrodzenie pracownika (powyżej 26. roku życia) wynosi 12 000 zł. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania. Nie jest uczestnikiem PPK. Załóżmy, że 3.01.2022 złoży oświadczenie o przysługującym mu prawie do ulgi na dużą rodzinę (wychowuje 5 dzieci), co pracodawca uwzględni przy wypłacie wynagrodzenia grudniowego do 10.01.2022. Przy obliczeniach jego kwoty netto nie ma znaczenia PIT-2 ze względu na zerową zaliczkę na PIT, składka zdrowotna nie przekroczy hipotetycznej wysokości tej zaliczki według stanu na 31.12.2021.

Pracodawca do 10.01.2022 wypłaci więc 9422,87 zł (przy wypłacie do 31.12.2021 byłaby to kwota 6991,87 zł). Wynika to z następujących obliczeń (w zł):

Składki społeczne finansowane przez pracownika
Emerytalna 12 000 × 9,76% = 1171,20
Rentowa 12 000 × 1,5% = 180
Chorobowa 12 000 × 2,45% = 294
Razem 1171,20 + 180 + 294 = 1645,20
Składka zdrowotna
Podstawa wymiaru 12 000 – 1645,20 = 10 354,80
Kwota składki 10 354,80 × 9% = 931,93
Zaliczka na PIT
Zaliczka na podatek 0
Wynagrodzenie netto
12 000 – (1645,20 + 931,93) = 9422,87

LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: