Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest Rachunkowość sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000042871).

2. Kontakt z ADO:

3. Cele przetwarzania danych:

 • właściwe zawarcie, wykonanie i kontynuacja umów handlowych i autorskich, takich jak: sprzedaż publikacji, usług dostępu do treści i usług reklamowych,
 • wykonanie ciążących na ADO obowiązków prawnych (w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
 • ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej,
 • udzielanie odpowiedzi Czytelnikom na pytania dotyczące treści artykułów,
 • obsługa serwisu w zakresie jego poprawnego funkcjonowania, umożliwienia logowania do nieotwartych treści, badania popularności poszczególnych stron, przygotowywania treści indywidualnych dla użytkownika (np. panel użytkownika),
 • współpraca z reklamodawcami,
 • przygotowywanie i dostarczanie ofert i propozycji handlowych.

4. Rodzaje przechowywanych danych:

 • adresy e-mail,
 • pliki cookie,
 • imiona, nazwiska, nazwy firm, numery NIP, adresy pocztowe, numery telefonów,
 • numery PESEL (dot. wyłącznie umów cywilnoprawnych).

5. Powierzanie przetwarzania danych:

 • wybrane dane mogą być przekazywane lub udostępniane osobom trzecim (jeżeli wymaga tego prawidłowa i rzetelna realizacja zamówienia lub wykonanie umowy), takim jak: biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową Rachunkowość sp z o.o., Poczta Polska oraz firmy: kurierskie, zapewniające ADO usługi hostingowe, realizujące połączenia telekomunikacyjne oraz ADO zapewniące obsługę informatyczną,
 • w przypadku pytań Czytelników dotyczących treści publikacji, w których mogą znajdować się dane osobowe, mogą one być przekazane Autorowi publikacji w celu udzielenia odpowiedzi.

6. Osobie przekazującej nam dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania - poprawiania swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Czas przechowywania danych: dane będą przechowywane do chwili wykorzystania uprawnień wymienionych w pkt 6 i nie dłużej niż przez okres określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawierania umów i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ADO może uniemożliwić wykonanie umowy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....