Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Książki Wydawnictwa Rachunkowość

Zamknięcie roku 2023

Zamknięcie roku 2023

Przedstawiamy kolejne wydanie unikalnej na rynku publikacji nt. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zasad księgowego i podatkowego rozliczenia oraz zamknięcia roku obrotowego przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki stosujące ustawę o rachunkowości.

Zaletami opracowania są jego aktualność, przyjazny język, liczne przykłady, odwoływanie się nie tylko do przepisów ustawy o rachunkowości czy ustaw podatkowych, lecz także do zapisów Krajowych Standardów Rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych, rekomendacji Ministerstwa Finansów, interpretacji wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej i wyroków sądów administracyjnych.

Pierwsza część książki dotyczy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania oraz przekazywania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Szczegółowo omówiono w niej wszystkie elementy sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto zwrócono uwagę na:

 • rolę inwentaryzacji przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie elektronicznych sprawozdań – finansowego oraz z działalności,
 • typowe błędy popełniane przy sporządzaniu i ogłaszaniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z ogólnymi zasadami rozliczenia podatku dochodowego (CIT i PIT) przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, z uwzględnieniem tematów szczególnie istotnych z puntu widzenia prawidłowego rozliczenia rocznego, takich jak prawo do stosowania 9-proc. stawki CIT, przychody i koszty na przełomie roku, zasady odliczenia ulg podatkowych czy strat z lat ubiegłych.

Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu opodatkowania dochodów z udziału w spółkach, w tym:

 • dochodu z wystąpienia wspólnika, zmniejszenia udziału kapitałowego oraz rozwiązania spółki jawnej, partnerskiej i cywilnej,
 • zysku wypłacanego przez spółkę osobową będącą podatnikiem CIT,
 • dochodu ze wspólnego przedsięwzięcia oraz ze spółki cichej.

Przedstawione zostały również szczególne zasady rozliczenia podatku i obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych. Nie zabrakło tematów z zakresu ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Szczegółowo omówiono:

 • warunki stosowania tej formy opodatkowania i przesłanki wyłączające możliwość jej wyboru bądź powodujące utratę prawa do niej i konieczność przejścia na zasady ogólne,
 • podział wyniku finansowego spółki objętej estońskim CIT, w tym jej obowiązki jako podatnika i płatnika tego podatku,
 • budzące wiele wątpliwości i wciąż czkające na jednoznaczne wyjaśnienie – bilansowe aspekty rozliczenia estońskiego

CIT (kwestia podatku odroczonego, dodatkowych ujawnień, tzw. noty podatkowej, roku obrotowego, dodatkowego sprawozdania finansowego sporządzanego w związku z przejściem na tę formę opodatkowania).

Książkę zamyka publikacja na temat zasad rozliczenia w 2023 r. podatku od przychodu ze środków trwałych będących budynkami.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Krzysztof Blimel, Łukasz Błażewicz, Maria Borkowska, Teresa Cebrowska, Piotr Chojnacki, Zdzisław Fedak, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Łukasz Kalinowski, Aleksander Kliszewski, Anna Koleśnik, Iwona Kowalczyk, Mieszko Łukaszewicz, Przemysław Mućko, Łukasz Nitschke, Bożena Nowicka, Jowita Pustuł, Marzena Remlein, Piotr Rybicki, Jarosław Sekita, Andrzej Skórzewski, Jarosław Szyszka, Aleksander Woźniak

ISBN: 978-83-63251-37-6

Rok wydania: 2023

Format: A4

Liczba stron: 608

Cena: 229,00

Twój rabat:

Twoja cena:

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r.

Przedstawiamy kolejne wydanie książki poświęconej zamknięciu roku obrotowego i rozliczeniom podatkowym spółdzielni mieszkaniowych.

Uwzględniliśmy w niej najnowszy stan prawny, orzecznictwo sądowe, wyjaśnienia i interpretacje, które będą pomocne w prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego i ustaleniu dochodu podatkowego za 2023 rok.

Specyficzne cechy działalności spółdzielni mieszkaniowych, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków oraz działalność pozostała, w tym gospodarcza – powodują, że ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie przez nie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymagają jednak znajomości ogólnych zasad (np. wyceny zapasów, należności, zobowiązań, sporządzania części opisowej sprawozdania finansowego) czy poradzenia sobie z problemami wynikającymi ze sporządzania sprawozdania w formie elektronicznej. Zostały one omówione w naszej publikacji Zamknięcie roku 2023, komplementarnej do niniejszej książki, którą polecamy Państwa uwadze.

Autorzy: Ewa Hrebin, Anna Koleśnik

ISBN: 978-83-63251-38-3

Rok wydania: 2023

Format: A4

Liczba stron: 134

Cena: 120,00

Twój rabat:

Twoja cena:

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej.

Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady.

Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

Autorzy: Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska

ISBN: 978-83-63251-12-3

Rok wydania: 2015

Format: A4

Liczba stron: 186

Cena: 89,00

Twój rabat:

Twoja cena:

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Słowniki Angielsko-polski i polsko-angielski

Publikacje zawierają tłumaczenia słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieprecyzyjnie tłumaczonych w dostępnych słownikach. Pozycje wzajemnie się uzupełniają i otwieraja dostęp do fachowej literatury w języku angielskim, a także ułatwiają księgowym i biegłym rewidentom, komunikację w języku angielskim w fachowych kwestiach z z pracodawcami, klientami, współpracownikami, podczas konferencji, narad, seminariów, a także w różnych pisemnych opracowaniach.

Autorzy: Nelli Artienwicz

ISBN: 978-83-63251-15-4 + 978-83-63251-09-3

Rok wydania: 2016

Format: A4

Liczba stron: 132

Cena: 79,00

Twój rabat:

Twoja cena:

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Słowniki Angielsko-polski i polsko-angielski
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości

Na opracowanie składają się artykuły opublikowane pierwotnie na łamach miesięcznika Rachunkowość, uwspółcześnione z uwagi na upływ czasu oraz zmianę uwarunkowań korzystania z rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa.

W książce zaprezentowano różne metody rachunkowości zarządczej, takie jak:

 • zarządczy rachunek kosztów,
 • planowanie finansowe,
 • budżetowanie operacyjne i sprawozdania decyzyjne,
 • rachunek kosztów docelowych,
 • rachunek strumieni wartości,
 • rachunek celowego postarzania produktów,
 • mapy wartości.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej na poziomie akademickim, tj. uczestników studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości, finansów i controllingu.

Autorzy: Monika Łada

ISBN: 978-83-63251-18-5

Rok wydania: 2016

Format: B5

Liczba stron: 164

Cena: 60,00

Twój rabat:

Twoja cena:

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐