Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Ile wyniesie składka zdrowotna przedsiębiorców za styczeń i kolejne miesiące 2022 r.

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Indywidualny przedsiębiorca, opodatkowany PIT według skali, zapłaci składkę zdrowotną za styczeń w wysokości przynajmniej 419,92 zł.

Potrzebny do wyliczenia tej kwoty parametr – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2021 r. (dalej PMW) – wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 21.01.2022 r. (MP poz. 82). Wynosi ono 6221,04 zł.

Styczniowa składka u rozliczających się według skali i liniowców

Indywidualni przedsiębiorcy (a także wspólnicy spółki partnerskiej i jawnej niebędącej podatnikiem CIT), opodatkowani według skali bądź liniowo, co do zasady opłacają co miesiąc składki zdrowotne w wysokości odpowiednio 9% i 4,9% dochodu z działalności gospodarczej, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej, uzyskanego w poprzednim miesiącu, w cyklu roku składkowego trwającego od 1 lutego do 31 stycznia roku kalendarzowego. W 2022 r. ich składka nie może być jednak niższa niż 270,90 zł (3010 zł × 9%, art. 81 ust. 2c i 2d ustawy zdrowotnej).

Wyjątkowo za styczeń 2022 r. podstawę wymiaru należnych składek zdrowotnych ustalają oni jeszcze na „starych” zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. (art. 79 tzw. Polskiego Ładu). Jest nią zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od 75% PMW, a więc 4665,78 zł (6221,04 zł × 75%). W konsekwencji minimalna składka zdrowotna, jaką muszą uiścić za styczeń rozliczający PIT według skali, to 419,92 zł. Zdaniem ZUS i resortu finansów tyle samo za styczeń powinni odprowadzić przedsiębiorcy opłacający liniowy PIT (4665,78 × 9%), jednak z literalnego brzmienia ustawy wynika, że ich składka powinna być liczona według stawki 4,9% (a nie 9%), zatem wynosi 270,90 zł (4665,78 × 4,9%= 228,62 zł, a więc trzeba przyjąć składkę minimalną).

Roczne obciążenia ryczałtowców

Indywidualni przedsiębiorcy (a także wspólnicy spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT) rozliczający się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą składki zdrowotne według stawki 9%, od progresywnej podstawy wymiaru (art. 81 ust. 2f i 2g ustawy zdrowotnej), ustalonej jako odpowiedni procent PMW. W zależności od wysokości przychodów z działalności gospodarczej (obniżonych ew. o opłacone składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie updof) uzyskanych narastająco od początku 2022 r., ich składka zdrowotna za każdy miesiąc wynosi:

 • 335,94 zł (liczona od 60% PMW – 3732,62 zł) – dla przychodów do 60 000 zł,
 • 559,89 zł (liczona od 100% PMW – 6221,04 zł) – dla przychodów ponad 60 000 do 300 000 zł,
 • 1007,81 zł (liczona od 180% PMW – 11 197,87 zł) – dla przychodów ponad 300 000 zł.

Ryczałtowcy mogą też ustalić wysokość należnej miesięcznej składki zdrowotnej, biorąc pod uwagę swoje zeszłoroczne przychody z działalności gospodarczej (opodatkowane według skali, liniowo, w tym objęte ulgą IP Box, lub ryczałtem ewidencjonowanym – art. 81 ust. 2h ustawy zdrowotnej). W zależności od tego, w którym z ww. przedziałów zawrą się ich przychody za cały ubiegły rok, składka za poszczególne miesiące 2022 r. wyniesie odpowiednio 335,94 zł, 559,89 zł lub 1007,81 zł.

Wspólnicy spółek rozliczających CIT i osoby współpracujące

Objęci ubezpieczeniem zdrowotnym wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółki komandytowej i spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, a także akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszącej do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, płacą za poszczególne miesiące 2022 r. składki zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru wynoszącej 100% PMW, czyli 559,89 zł (6221,04 zł × 9%).

Składkę w takiej wysokości przedsiębiorcy płacą też na ubezpieczenie zdrowotne osób z nimi współpracujących przy prowadzeniu działalności, nawet jeśli rozliczają się z fiskusem liniowo (art. 81 ust. 2za ustawy zdrowotnej).

Termin zapłaty składek

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. składki ZUS oraz zdrowotne przedsiębiorcy wpłacają do 20. dnia następnego miesiąca, nawet jeśli kogoś zatrudniają. Ponadto mają obowiązek składać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe za siebie i ew. za swoich pracobiorców – co miesiąc, również w podanym terminie, bez żadnych wyjątków (art. 47 ust. 1 usus).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych