Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Polski Ład

Łatanie dziur w Polskim Ładzie – Minister Finansów przedłużył terminy poboru i zapłaty zaliczek na PIT

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane w 2022 r. od przychodów pracownika, zleceniobiorcy czy emeryta, mieszczących się w limicie 12 800 zł/mies. (dotyczącym każdego z ww. źródeł odrębnie), nie przekroczą zeszłorocznych zaliczek.

Taką gwarancję wprowadza rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28, dalej rozporządzenie), które weszło w życie już następnego dnia po ogłoszeniu, tj. 8.01.2022 r.

Rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów - odpowiedzi na pytania

Publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące stosowania rozporządzenia MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28, dalej rozporządzenie), zadane przez producentów oprogramowania FK.

Płatnicy nie poniosą negatywnych konsekwencji, stosując rozporządzenie zamiast przepisów ustawy

Wykonując rozporządzenie Ministra Finansów z 7.01.2022 r., płatnik działa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Pobierając zaliczki w terminach wskazanych w rozporządzeniu, nie naraża się na odpowiedzialność podatkową i karną skarbową.

Tak wynika ze „Stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.”

Zachowanie dziecka może pozbawić rodzica prawa do ulgi 4+

Pracownik ma czworo dzieci. Czy jeśli dziecko zostanie np. umieszczone orzeczeniem sądu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w grudniu 2022 r. utraci prawo do ulgi z tytułu wielodzietności (dla rodzin 4+) za cały 2022 r.? Czy umieszczenie dziecka w takim ośrodku w 2021 r. pozbawia prawa do ulgi w 2022 r.? Czy pracownik utraci prawo do niej, jeśli dziecko w trakcie 2022 r. wstąpi w związek małżeński?

Do utraty prawa do ulgi wystarczy, że dziecko zostanie umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w ostatnim dniu 2022 r.

Jednoczesny wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. i prezes z powołania płaci dwie składki zdrowotne

Cudzoziemiec (Marokańczyk) o polskiej rezydencji musiał ze względu na pozwolenie na pracę założyć jednoosobową spółkę z o.o. Został też w niej zatrudniony jako prezes zarządu, wyłącznie na mocy uchwały powołującej, za co otrzymuje wynagrodzenie.
Czy od 1.01.2022 r. należą się za niego dwie składki na ubezpieczenie zdrowotne: z tytułu posiadania statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. i z tytułu powołania?

Jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej ani spółki jawnej nie mogą w Polsce otworzyć cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami państw UE, EOG, USA lub Szwajcarii i nie mają tytułu pobytowego, umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach, jak obywatele Polski (np. zezwolenia na pobyt stały, Karty Polaka, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej czy zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany).

Zerowy PIT dla pracującego seniora nie wymaga uzyskania decyzji o przyznaniu emerytury

Pracownik 5.02.2022 r. ukończy 65 lat. Od następnego dnia chce korzystać z ulgi dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 updof), polegającej na zwolnieniu od PIT jego przychodów z pracy, podlegających ubezpieczeniom społecznym, pod warunkiem niepobierania emerytury. Czy musi w tym celu uzyskać w ZUS decyzję o przyznaniu emerytury i następnie zawiesić pobieranie świadczenia, czy też wystarczy nieprzerwana kontynuacja stosunku pracy? Wypłacimy mu 25.02.2022 r. nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy zawodowej, która nie jest oskładkowana (przysługuje co 5 lat). Jeśli od 6 lutego nie będziemy pobierać z jego przychodów zaliczek na PIT, to czy dotyczy to także „jubileuszówki”?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 updof wolne od podatku są przychody z:

• pracy (tj. ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy),

• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,

• pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, liniowo, 5-proc. PIT w ramach ulgi IP Box, bądź ryczałtem ewidencjonowanym),

Wspólnicy spółek płacą składki zdrowotne według różnych zasad

Pracuję w biurze rachunkowym, które specjalizuje się w rozliczaniu drobnej przedsiębiorczości.
Czy to prawda, że wszyscy wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej od nowego roku opłacają miesięczną składkę zdrowotną od zryczałtowanej podstawy wymiaru – kwoty przeciętnego wynagrodzenia?

Nie. Wskazani wspólnicy obliczają składki zdrowotne od różnych podstaw wymiaru – w zależności od tego, czy uzyskują przychody z działalności gospodarczej (i dalej – jak są one opodatkowane), czy z tytułu udziału w zyskach spółki będącej podatnikiem CIT.

aktualności
VAT

E-faktury w Polsce – międzynarodowe uwarunkowania prawne i wybrane aspekty technologiczne

W artykule przybliżono czynniki wpływające na kształt polskiego modelu e-faktury oraz przedstawiono kluczowe zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

1.01.2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego fakturę ustrukturyzowaną (e-fakturę). Polska dołączyła tym samym do czołówki państw stosujących najbardziej zaawansowane rozwiązania raportowania podatkowego.

Stosowanie e-faktury będzie w pierwszym etapie dobrowolne, natomiast w 2023 r. jest planowane wdrożenie modelu obligatoryjnego, po uzyskaniu zgody UE.

VAT

Faktura ustrukturyzowana i korekta zasad wystawiania faktur

Od 1.01.2022 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie fakturowania. Najważniejsza z nich to wprowadzenie nowego rodzaju faktury, której wystawianie jest początkowo dobrowolne, ale od 2023 r. stanie się obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT w Polsce.

Zmiany te wynikają z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). W pozostałym zakresie są raczej kosmetyczne i polegają na:

Podatek dochodowy

Kto w 2022 r. może płacić CIT według preferencyjnej 9% stawki

Prawo do niższej stawki CIT będą mieć ci podatnicy (z rokiem podatkowym odpowiadającym rokowi kalendarzowemu), rozliczający się na zasadach ogólnych, których przychody za 2022 r. nie przekroczą 9 178 000 zł.

Aby stosować ulgową 9% stawkę, podatnicy kontynuujący w 2022 r. działalność rozpoczętą w latach ubiegłych muszą spełnić jeszcze jeden warunek – posiadać w tym roku status małego podatnika CIT, a ten mają, jeśli ich przychody ze sprzedaży za rok ubiegły zmieściły się w limicie ...

podatki

Protokół zdawczo-odbiorczy w usługach budowlanych a obowiązek podatkowy

Nasze biuro rachunkowe przyjęło nowego klienta – firmę budowlaną. Czy prawidłowe będzie wykazywanie zarówno obowiązku podatkowego w VAT, jak i przychodu dla celów podatku dochodowego w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych?

W procesie świadczenia usług budowlanych protokół odbioru – zgodnie z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 2351) – stanowi część dokumentacji budowy.

Odliczenie od podatku u komplementariusza po zamianie wspólników w spółce komandytowej

W spółce komandytowej, która uzyskała status podatnika CIT od 1.01.2021 r., dotychczasowy komandytariusz (osoba fizyczna) stał się – w trakcie roku podatkowego – komplementariuszem, a pełniący do tej pory funkcję komplementariusza (spółka z o.o.) – komandytariuszem. Czy nowy komplementariusz korzysta z prawa do odliczenia od zryczałtowanego PIT podatku zapłaconego przez spółkę?

Wypracowany w spółce komandytowej zysk w momencie jego wypłaty wspólnikowi będącemu osobą fizyczną podlega 19% zryczałtowanemu PIT ...

Licencja pilota dla doradcy bez związku z działalnością gospodarczą

Wydatek na kurs pilotażu nie jest kosztem podatkowym, jeżeli nie ma na celu osiągania przychodów i jego poniesienie nie warunkuje w żaden sposób zachowania ani zabezpieczenia źródła przychodów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 7.10.2021 r. (II FSK 387/19) ...

Pożyczka objęta PCC czy umowa przechowania

Umowa pożyczki różni się od umowy przechowania tym, że pożyczkobiorca uzyskuje uprawnienie do swobodnego dysponowania pieniędzmi w celu realizacji swojego interesu.

Potwierdził to NSA w wyroku z 12.10.2021 r. (III FSK 3186/21).

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.

Nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT miało również określone skutki dla rachunkowości tych jednostek, w tym dla ich rocznych sprawozdań finansowych.

Rok 2021 był szczególny dla spółek komandytowych, gdyż uzyskały w nim status podatnika CIT, nie przestając być spółkami osobowymi. Wpłynęło to nie tylko na sposób i wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym właścicieli spółki, lecz także na rozwiązania stosowane w rachunkowości. Dotyczy to w szczególności sporządzania sprawozdań finansowych (sf).

Zużycie towarów handlowych na potrzeby firmy – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami instalacyjno-sanitarnymi. PIT rozlicza na zasadach ogólnych – prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zdarza się, że towary handlowe są pobierane z magazynu i następnie przekazywane do zużycia na potrzeby firmy, np. w celu wymiany zepsutej baterii umywalkowej w zakładowej łazience. W jaki sposób ująć w księdze takie zużycie?

Zakup towarów handlowych, które spełniają definicję określoną w § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia pkpir, tj. stanowią wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, powinien zostać ujęty w kolumnie 10 księgi jako „Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”.

zmiany w rozliczeniach z ZUS

Nowości w rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Wkrótce płatników składek czeka korzystna zmiana zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, doprecyzowanie statusu wspólników i upowszechnienie elektronizacji w kontaktach z ZUS.

Obecnie indywidualny przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, który spóźnia się choćby 1 dzień z zapłatą składki na to ubezpieczenie, automatycznie z niego „wypada” niejako z mocą wsteczną – od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka się należała (art. 14 ust. 2 pkt 2 usus). W konsekwencji traci prawo do zasiłku chorobowego w razie niedyspozycji zdrowotnej w tym okresie. Ponadto ponosi dotkliwsze straty długofalowe, bo obowiązuje go 90-dniowy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Wprawdzie może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia dobrowolnej składki chorobowej, jednak przedłuża to sprawę i stan niepewności, bo ZUS co roku otrzymuje ok. 150 tys. takich wniosków (prawie 92% rozpatruje pozytywnie).

Spłata i dochodzenie zaległych składek na przejrzystych zasadach

Procedury ściągania należności przez ZUS oraz regulowania przez płatników zadłużenia z tytułu składek staną się wkrótce tańsze dla obu stron, mniej czasochłonne i bardziej przyjazne dla płatników.

Zmiany w tym zakresie – wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela) zasadniczo wchodzą w życie 18.09.2021 r., jednak część nowych regulacji będzie obowiązywać od 1.01.2022 i 1.04.2022 r. Do egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2022 r., stosuje się dotychczasowe zasady (art. 13 noweli).

Łatwiej będzie ustalić składkę i zasiłek wypadkowy

Doprecyzowanie zasad określania rodzaju przeważającej działalności czy sporządzania informacji ZUS IWA ma ułatwić płatnikom wypełnianie obowiązków wobec ZUS.

Dokładne wyjaśnienie sposobu wskazywania rodzaju przeważającej działalności pomoże małemu płatnikowi samodzielnie obliczającemu składkę wypadkową. Wiąże go – co do zasady – stopa procentowa przypisana do jego grupy działalności w zał. nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Grupę działalności ustala się dla danego rodzaju działalności według PKD figurującego w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Szkopuł w tym, że obecnie rodzaj działalności – w świetle art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa wypadkowa) oznacza rodzaj przeważającej działalności ujawniony w rejestrze REGON.

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu.

Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela). Zmienione przepisy wejdą w życie 1.01.2022 r. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało lub powstanie przed tą datą, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości i na starych zasadach – za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

zus przedsiębiorcy

Rekompensata za zagraniczną podróż służbową kierowcy – czy podlega oskładkowaniu

Od rekompensaty wypłaconej kierowcy w transporcie międzynarodowym za podróż służbową trzeba zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Tak wynika z interpretacji ZUS z 9.09.2021 r. (WPI/200000/43/648/2021).

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący działalność transportową – transport międzynarodowy, m.in. do Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Pracownicy zatrudnieni jako kierowcy otrzymują z tytułu przebywania w podróży służbowej diety i ryczałty w wysokości określonej rozporządzeniem MPiPS.

    Błąd w deklaracji ZUS nie przekreśla prawa do korekty podstawy wymiaru składek

    Błąd może się zdarzyć każdemu, także w biurze rachunkowym. Nie oznacza to jednak, że organ administracji publicznej może pozostać obojętny na wyjaśnienia w tej sprawie albo wysyłać sprzeczne komunikaty.

    W październiku biuro rachunkowe zwróciło się do ZUS o ich przyjęcie. Tłumaczyło, że deklaracje zostały sporządzone w obowiązującym terminie i z właściwym kodem ubezpieczeń (05 70 00), natomiast wyższa podstawa wymiaru składki została nieświadomie zatwierdzona przez współpracownika biura, ponieważ nie znał on zasad obsługi programu płacowego, narzucającego czasem automatycznie pełny wymiar składek.

pracownicy i świadczenia społeczne

Za święto przypadające w sobotę nie można udzielić wolnego w godzinach

Pracodawca wydał kilka lat temu zarządzenie, które przewiduje 4 godz. pracy w dzień roboczy 31 grudnia (sylwester), gwarantując wynagrodzenie za pełną dniówkę (8 godz.). W tym roku wyznaczył 31.12.2021 r. jako dzień wolny w zamian za pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25.12.2021 r. przypada w sobotę). Kilku pracowników domaga się dodatkowych 4 godz. wolnego w innym terminie.
Czy pracodawca postępuje prawidłowo, odmawiając spełnienia ich żądania?

Z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy wynika, że pracownik ma średnio 5 dni pracy i 2 dni wolnego (w tym niedzielę) w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym. W podstawowym systemie czasu pracy drugi dzień wolny to zwykle sobota. Jeśli święto przypada właśnie w sobotę albo w inny dzień rozkładowo wolny od pracy, to pracownikowi należy się w zamian inny dzień wolny (por. wyrok TK z 2.10.2012 r., K 27/11). Mowa tu o całym dniu, a nie o zapewnianiu wolnego w przeliczeniu na godziny.

kontakty z urzędem

Skarga przesłana przez ePUAP musi być odrębnie podpisana

Składając skargę do sądu administracyjnego za pomocą platformy ePUAP, należy podpisać nie tylko pismo przewodnie, ale też odrębnie załącznik z treścią skargi.

Tak wynika z uchwały NSA z 6.12.2021 r. (I FPS 2/21). Poszerzony skład NSA uznał, że skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dotychczas sąd kasacyjny nie był w tej kwestii jednomyślny, rozpatrując zażalenia pełnomocników na postanowienia WSA o odrzuceniu skargi złożonej przez nich w imieniu podatnika (uwaga: skarga do WSA nie musi być złożona przez profesjonalnego pełnomocnika, ale w sprawach dotyczących tego zagadnienia tak w istocie było).

Niestawiennictwo na wezwanie naczelnika US jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Czy przedsiębiorca, który nie stawia się na wezwanie naczelnika US w postępowaniu karnoskarbowym, może być wykreślony z rejestru VAT?

Podejrzanego – zgodnie z art. 300 § 1 Kodeksu postępowania karnego – należy pouczyć o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub do odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w przypadku określonym w art. 78 oraz o treści art. 338b, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1, art. 156 § 5 i 5a, art. 301, art. 335, art. 338a i art. 387 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139.

ludzie - wydarzenia - książki

Jubileusz 100. urodzin Mieczysława Friedricha

Mieczysław Friedrich urodził się 25 listopada 1921 r. Po ukończeniu edukacji rozpoczął pracę w służbach finansowo-księgowych. Przez ponad 60 lat pracował w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłu okrętowego, m.in. na stanowiskach rzeczoznawcy ds. rachunkowości, naczelnika wydziału rewizji, głównego księgowego, nie zaprzestając pogłębiania wiedzy w wybranym zawodzie – jak się później okazało, ukochanym, dla którego rozwoju poświęcał bardzo dużo wolnego czasu.

audytor

Audyt wewnętrzny – geneza, podstawy działania i organizacja (cz. I)

Rosnąca rola audytu wewnętrznego w ostatnich latach sprawia, że warto przyjrzeć się bliżej tej funkcji i jej organizacji w podmiocie (przedsiębiorstwie, jednostce sektora publicznego).

Dobre Praktyki 2021 (zawarte w nich zasady) dzielą się na sześć grup, przy czym grupę trzecią poświęcono tzw. systemom i funkcjom wewnętrznym spółki jako nieodzownym narzędziom sprawowania nad nią nadzoru. Składają się na nie głównie kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczna funkcja audytu wewnętrznego. Oczywiście systemy te i funkcje powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali działalności. Za ich działanie odpowiada zarząd. Natomiast rada nadzorcza monitoruje ich skuteczność, m.in. na podstawie dostarczanych okresowo sprawozdań, przygotowanych przez osoby odpowiedzialne za te systemy i funkcje oraz przez zarząd spółki. Monitorowanie może być powierzone komitetowi audytu wyodrębnionemu w ramach rady nadzorczej. Nie zwalnia to jednak rady nadzorczej od dorocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.