Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

aktualności
Polski Ład

Nowa ulga w podatku dochodowym na terminale płatnicze

Od 2022 r. pojawi się nowe odliczenie od dochodu, z którego skorzystają podatnicy CIT i PIT, ponoszący wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu.

Ulga (nowe art. 18ef updop, art. 26hd updof i art. 11 ust. 3a uzpd) jest kierowana do przedsiębiorców. W PIT będzie przysługiwać osobom opodatkowanym według skali podatkowej, objętym podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, i będzie odliczana tylko od dochodów (przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy CIT odliczą ją od podstawy opodatkowania, o ile uzyskają dochody z innych źródeł niż zyski kapitałowe.

Zmiana stanowiska fiskusa

Podnajem mieszkania na cele mieszkaniowe nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Interpretacja ogólna MF zmienia utrwaloną wykładnię organów podatkowych w odniesieniu do opodatkowania VAT najmu nieruchomości mieszkalnych „pośrednio” na cele mieszkaniowe.

MF zgodził się z NSA, że decydującym kryterium uznania, czy najem następuje wyłącznie na cele mieszkaniowe, czy na inne, jest cel wykorzystania nieruchomości przez najemcę, tj. cel nabywcy usługi. Istotny jest zatem sposób rozporządzania przez niego tą nieruchomością – musi realizować jego własne cele mieszkaniowe.

podatki
Podatki i prawo gospodarcze

Zaliczenie do kosztów podatkowych składek członkowskich na rzecz zagranicznego stowarzyszenia księgowych

Czy osoba świadcząca usługi księgowo-rachunkowe (w tym na rzecz podmiotów zagranicznych), będąca członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Certyfikowanych Księgowych w Wielkiej Brytanii, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płacone na rzecz tego stowarzyszenia i udokumentowane fakturą coroczne składki?
Nieopłacenie składek powoduje automatyczną utratę kwalifikacji przyznawanych przez stowarzyszenie i wykreślenie z listy członków.

Z pytania wynika, że składki są opłacane na rzecz brytyjskiego stowarzyszenia księgowych, działającego na podstawie przepisów brytyjskich. Podstawą działania tej organizacji nie jest odrębna ustawa, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 30 updof, lecz przepisy kraju, w którym działa to stowarzyszenie. Nie mamy zatem do czynienia z wyjątkiem, o którym mowa w tym przepisie. Chociaż więc powiązanie składki ze źródłem przychodów wydaje się być oczywiste, ustawodawca wyłącza taki wydatek z kosztów uzyskania.

Podatki i prawo gospodarcze

Kurs waluty obcej właściwy do przeliczenia kosztu importowanego towaru

Nasza firma sprowadza towary z Chin. W związku z tym oprócz faktury otrzymujemy również poświadczenie zgłoszenia celnego (dokument PZC). Otrzymane towary są przyjmowane do magazynu (dokument PZ – przyjęcie zewnętrzne), a następnie wydawane na podstawie dokumentów RW (rozchód wewnętrzny).
Jaki kurs przeliczenia waluty jest prawidłowy, gdy faktura została wystawiona 15.06.2021 r., data przyjęcia do odprawy to 20.06.2021 r., a data zakończenia odprawy – 22.06.2021 r.? W myśl art. 15 ust. 4e updop za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Logiczne jest, że przyjmujemy do magazynu towar, który został zwolniony z odprawy, czyli przyjęcie następuje 22.06.2021 r.
Jaki kurs waluty powinniśmy zatem przyjąć – z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury czy może poprzedzającego dzień zakończenia odprawy celnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że rozróżnienia wymagają reguły określające zasady potrącalności kosztów podatkowych, tj. ustalania momentu, który uprawnia podatnika do zmniejszenia przychodów o kwotę odpowiadających im kosztów ich uzyskania (art. 15 ust. 4–4d updop) od reguł określania wysokości kosztu poniesionego w walucie obcej, jako zobowiązania przeliczanego na złote.

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Księga przychodów i rozchodów

Najem mieszkania w celu realizacji zlecenia – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Przedsiębiorczyni świadczy usługi sprzątania obiektów. PIT rozlicza na podstawie pkpir. Niedawno otrzymała w innym mieście większe zlecenie, które wymaga zakwaterowania tam na kilkanaście dni (w tym weekend). Codzienny powrót do domu byłby męczący i nieopłacalny, tym bardziej że umowa z klientem zobowiązuje ją do przestrzegania określonych terminów i godzin świadczenia usług. Jednocześnie, ze względu na dość wysokie koszty usług hotelowych oraz ryzyko braku miejsc noclegowych (okres wakacyjny), zdecydowała się na czas wykonania zlecenia wynająć lokal mieszkalny.
Czy wydatki na najem tego lokalu można ująć w pkpir? Jak je udokumentować?

Wydatki na najem mieszkania w celu realizacji zlecenia mogą stanowić koszty podatkowe po spełnieniu ww. warunków. Nie znajdują się w katalogu określonym w art. 23 ust. 1 updof.

Sprawozdawczość

Raportowanie informacji o zrównoważonym rozwoju – standaryzacja i harmonizacja niefinansowych ujawnień przedsiębiorstw

Czy raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju stanowi przejaw mody, czy realną potrzebę? Dlaczego istnieje potrzeba ujednolicenia standardów sprawozdawczości niefinansowej?

Nie istnieje powszechnie uznana definicja informacji niefinansowych, nazywanych również informacjami pozafinansowymi, informacjami zrównoważonego rozwoju (w skrócie informacjami CSR) lub informacjami ESG, tj. odnoszącymi się do kwestii środowiska naturalnego (E – environment), społecznych (S – social) i ładu organizacyjnego (G – governance). Przyjmuje się, że informacje niefinansowe służą do przedstawiania oddziaływania przedsiębiorstw na szeroko rozumiane otoczenie i są prezentowane poza sprawozdaniem finansowym (sf).

zmiany w rozliczeniach z ZUS
ZUS

Nowości w rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Wkrótce płatników składek czeka korzystna zmiana zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, doprecyzowanie statusu wspólników i upowszechnienie elektronizacji w kontaktach z ZUS.

Obecnie indywidualny przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, który spóźnia się choćby 1 dzień z zapłatą składki na to ubezpieczenie, automatycznie z niego „wypada” niejako z mocą wsteczną – od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka się należała (art. 14 ust. 2 pkt 2 usus). W konsekwencji traci prawo do zasiłku chorobowego w razie niedyspozycji zdrowotnej w tym okresie. Ponadto ponosi dotkliwsze straty długofalowe, bo obowiązuje go 90-dniowy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Wprawdzie może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia dobrowolnej składki chorobowej, jednak przedłuża to sprawę i stan niepewności, bo ZUS co roku otrzymuje ok. 150 tys. takich wniosków (prawie 92% rozpatruje pozytywnie).

ZUS

Spłata i dochodzenie zaległych składek na przejrzystych zasadach

Procedury ściągania należności przez ZUS oraz regulowania przez płatników zadłużenia z tytułu składek staną się wkrótce tańsze dla obu stron, mniej czasochłonne i bardziej przyjazne dla płatników.

Zmiany w tym zakresie – wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela) zasadniczo wchodzą w życie 18.09.2021 r., jednak część nowych regulacji będzie obowiązywać od 1.01.2022 i 1.04.2022 r. Do egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2022 r., stosuje się dotychczasowe zasady (art. 13 noweli).

ZUS

Łatwiej będzie ustalić składkę i zasiłek wypadkowy

Doprecyzowanie zasad określania rodzaju przeważającej działalności czy sporządzania informacji ZUS IWA ma ułatwić płatnikom wypełnianie obowiązków wobec ZUS.

Dokładne wyjaśnienie sposobu wskazywania rodzaju przeważającej działalności pomoże małemu płatnikowi samodzielnie obliczającemu składkę wypadkową. Wiąże go – co do zasady – stopa procentowa przypisana do jego grupy działalności w zał. nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Grupę działalności ustala się dla danego rodzaju działalności według PKD figurującego w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Szkopuł w tym, że obecnie rodzaj działalności – w świetle art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa wypadkowa) oznacza rodzaj przeważającej działalności ujawniony w rejestrze REGON.

ZUS

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu.

Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela). Zmienione przepisy wejdą w życie 1.01.2022 r. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało lub powstanie przed tą datą, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości i na starych zasadach – za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

zus przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy z „małym ZUS plus”

Wykonywanie wolnego zawodu mieści się w pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej, co daje prawo do ulgi w ubezpieczeniach społecznych.

Przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika na 1/8 etatu, przy czym jest to pracownik biurowy, nie ma uprawnień rzeczoznawcy i nie może w żaden sposób zastąpić go w wykonywaniu jego obowiązków. Roczny przychód przedsiębiorcy nie przekroczył 120 tys. zł, nie wykonuje on czynności na rzecz byłego pracodawcy, wykonuje wolny zawód w ramach wpisu do CEIDG. Nie prowadził ponadto – w ciągu ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności – innej pozarolniczej działalności. Czy jako osoba wykonująca wolny zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”?

    ZUS przedsiębiorcy

    Ulga „na start” po działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o.

    Posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. nie przeszkadza w skorzystaniu z prawa do nieopłacania składek ZUS przez pierwsze 6 mies. od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

    Pani X była zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS z kodem 05 43 00 z tytułu bycia 100% udziałowcem spółki z o.o. Została wyrejestrowana, ponieważ do spółki doszedł kolejny wspólnik. Następnie założyła indywidualną działalność gospodarczą. Pytała, czy może korzystać z ulgi „na start” (kod 05 40 00).

    ZUS przypomniał, że w myśl art. 13 pkt 4 usus osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa usus oraz przepisów Pp.

pracownicy i świadczenia społeczne
Aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS - 82

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały ZUS w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Spółka z o.o. zarekomendowała pracownikom, którym rodzaj obowiązków na to pozwala, wykonywanie od marca 2020 r. pracy w trybie zdalnym. Chodzi o pracę zdalną w rozumieniu art. 3 ust. 1 specustawy, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Kara pieniężna nakładana na byłych wspólników lub członków zarządu za naruszenia w zakresie gier hazardowych

Czy po rozwiązaniu spółki osobowej lub po likwidacji spółki kapitałowej można w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich rozstrzygnąć o nałożeniu kary pieniężnej z ustawy o grach hazardowych?

Nie. Karę pieniężną na podstawie ustawy z 19.11.2009 o grach hazardowych (DzU z 2020 poz. 2094, dalej ugh) może nałożyć wyłącznie naczelnik UCS, a orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za kary pieniężne może wydać wyłącznie naczelnik US. Tak więc ani naczelnik UCS, ani naczelnik US nie mogą jednocześnie orzec o odpowiedzialności osób trzecich oraz o nałożeniu kary pieniężnej.

Co do zasady kary pieniężne nie mieszczą się w pojęciu niepodatkowych należności budżetowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 Op, gdyż obowiązek ich poniesienia nie jest wynikiem realizacji przepisów prawa, lecz podobnie jak np. grzywny i mandaty, wynikiem naruszenia przepisów prawa. Tym samym nie są podatkami w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. c Op.

Kontakty z urzędem

Odpowiedzialność pełnomocnika do podpisywania deklaracji elektronicznych

Jesteśmy organizacją pozarządową w formie organizacyjnej federacji (związku stowarzyszeń i fundacji). Federację zawiązaliśmy, aby wzajemnie wspierać się w wypełnianiu obowiązków administracyjnych naszych organizacji. W związku z obowiązkiem składania deklaracji podatkowych (PIT, CIT) wyłącznie w formie elektronicznej pojawił się pomysł ustanowienia w federacji pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji na druku UPL-1 dla wszystkich zrzeszonych u nas organizacji pozarządowych. Małe organizacje, stowarzyszenia zwykłe, hobbystyczne, często zakładane i prowadzone przez osoby starsze, a także kluby gospodyń wiejskich mają ogromne problemy z elektronicznym sporządzaniem, podpisywaniem i składaniem dokumentów. Ustanowienie jednego pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji dla wszystkich organizacji naszej federacji byłoby znaczącym ułatwieniem.
Czy możemy wyznaczyć w federacji jedną osobę do podpisywania elektronicznych deklaracji wszystkich stowarzyszeń i fundacji? Z jaką odpowiedzialnością wiązałaby się taka funkcja?

Deklaracje podatkowe można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Aby pełnomocnik mógł podpisać i złożyć

ludzie - wydarzenia - książki
Ludzie – wydarzenia – książki

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - październik 2021

30.06.2021 i 7.09.2021 r. odbyły się (on-line) narady dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych. Prof. Anna Karmańska przedstawiła działania podejmowane przez Komisję Etyki, jej osiągnięcia i plany na przyszłość. Wystąpiła do uczestników z prośbą o aktywne promowanie zasad etyki podczas zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziałach oraz w trakcie innych przedsięwzięć. Podkreśliła, jak ważna jest rzeczywista współpraca z sygnatariuszami „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”, a także ich pozyskiwanie.

audytor
Audytor

Zdalne wykonywanie czynności rewizyjnych – dziś i w przyszłości

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zmiany formy pracy firm audytorskich. „Wirtualne” badania sprawozdań finansowych i szersze wykorzystanie zaawansowanych technologii rodzą nowe wyzwania.

Mimo pandemii, wywołanych nią utrudnień i ograniczeń wymagania dotyczące badania sprawozdań finansowych (sf) nie uległy zmianie. Ani zakres jednostek zobowiązanych poddać roczne sf badaniu, ani odpowiedzialność biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania zgodnie ze standardami wykonywania zawodu nie zostały ograniczone.

Jednocześnie znacznie ograniczono dostęp do pomieszczeń i personelu zarówno badanych jednostek, jak i przeprowadzających badanie firm audytorskich. Zmusiło je to do działania w trybie zdalnym i korzystania z technologii cyfrowych ­­­– niezależnie od tego, czy były do tego przygotowane, czy nie.