Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
aktualności
Koronawirus

Tarcza 9.0 – poszerzona pomoc branżowa dla firm

Przedsiębiorcy ponoszący negatywne skutki pandemii mogą ubiegać się o dotacje i postojowe nawet 5-krotnie, przysługują im także kolejne zwolnienia od składek ZUS i dofinansowania do pensji zatrudnionych.

Zmiany w tym zakresie przynosi nowelizacja z 16.04.2021 rozporządzenia RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 713, tzw. tarcza 9.0). Wydłużyła okresy pobierania „epidemicznego” wsparcia oraz przyznała je kolejnym poszkodowanym w wyniku pandemii branżom, dodając 17 „nowych” kodów PKD uprawniających do pomocy (w tabeli 1 pogrubioną czcionką).

Podatek dochodowy

Warunki zwolnienia z CIT zysku wypłacanego komandytariuszowi spółki komandytowej

Zysk wypłacany przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT wspólnikowi – spółce akcyjnej może korzystać ze zwolnienia z tego podatku na takich zasadach jak dywidenda. O prawie do zwolnienia decyduje wielkość udziału wspólnika w zyskach spółki komandytowej.

Będącemu podatnikiem CIT komandytariuszowi spółki komandytowej mającej (od 1.01.2021 lub od 1.05.2021) status podatnika CIT przysługuje zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach tej spółki przewidziane w art. 22 ust. 4 (i nast.) updop, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie (tzw. zwolnienie dywidendowe).

podatki
Temat miesiąca

Podatkowe aspekty crowdfundingu

Platformy crowdfundingowe to bardzo popularne miejsce finansowania mniejszych i większych przedsięwzięć. Artykuł przedstawia podatkowe aspekty patronatu crowdfundingowego z perspektywy beneficjentów i patronów.

Można zbierać na wyprawę wysokogórską, realizację filmu dokumentalnego bądź podcastu, wydanie książki, leczenie czy wyjazd dzieci na turniej hokejowy. Można też zorganizować zrzutkę urodzinową i przekazać „swój” prezent np. na ratowanie jeży przez lokalne nadleśnictwo.

CIT

Koszty kapitału własnego w rozliczeniu CIT

Ustawodawca, chcąc zachęcić do pozostawiania kapitału w spółkach, umożliwił – począwszy od 2020 r. – zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od takiego kapitału. Znowelizowane przepisy budzą jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych. W artykule jest mowa o tym, kiedy i w jakiej wysokości spółka będąca podatnikiem CIT może wykazać koszt podatkowy z tytułu zatrzymanych zysków.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą finansują ją zarówno kapitałem własnym, jak i obcym. W przypadku korzystania z cudzego kapitału przedsiębiorcy uprawnieni są do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek, opłat czy prowizji. Korzystanie z kapitału własnego dotychczas nie wiązało się z preferencjami podatkowymi. Na gruncie prawa podatkowego korzystniejsze było zatem finansowanie bieżącej działalności kapitałem obcym niż pozostawianie w spółce dywidendy.

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Standardy rachunkowości

Czy MSR zastąpią ustawę o rachunkowości

W artykule poruszono dyskusyjne aspekty stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wynikające zarówno z samej ich koncepcji, jak i ze sposobu wdrażania. Zapraszamy do zabrania głosu nt. zalet i wad stosowania MSR, zwłaszcza osoby sporządzające lub badające sprawozdania finansowe zgodne z MSSF/MSR.

Od ostatniej, istotnej zmiany ustawy o rachunkowości (uor) minęło prawie 20 lat. Przygotowywana jest kolejna nowelizacja, a jej założenia są dyskutowane. Jedno z kluczowych zagadnień stanowi relacja między polskim prawem bilansowym a MSR. Alternatywy dla relacji uor–MSR wydają się być następujące:

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów lokali, które przed sprzedażą mają być przebudowane

Czy wydatek na zakup nieruchomości (lokali), które mają służyć jako towar handlowy, jednak przed sprzedażą zostaną przez przedsiębiorcę rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane, należy wykazać w pkpir w kolumnie 10 „towary handlowe”?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła KIS w interpretacji z 3.03.2021 (0115-KDIT3.4011.714.2020.3.JG). Wskazała w niej, że ujęcie w kolumnie 10 jest poprawne, niemniej wydatki na zakup lokali należy traktować jako produkcję niezakończoną, a nie jako towary handlowe – z uwagi na to, że nie zostaną przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym.

zus przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca współpracujący z byłym pracodawcą zwykle traci na ulgach w ZUS

Informatyk zwolnił się z pracy 31.03.2020 i 1.04.2020 rozpoczął swoją pierwszą działalność gospodarczą. Od razu podjął współpracę z byłym pracodawcą, świadcząc na jego rzecz usługi wchodzące w zakres rozwiązanej umowy o pracę. Kooperacja trwała do końca lutego 2021.
Czy może jeszcze skorzystać z ulg w opłacaniu składek społecznych?

Z pewnością nie skorzysta już z ulgi „na start”, natomiast będzie mógł opłacać składki od preferencyjnej podstawy, z tym że 24-miesięczny okres tej ulgi liczy się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (DG). Ulga będzie więc obowiązywała od miesiąca zakończenia współpracy z byłym pracodawcą, czyli od 1.03.2021 do końca marca 2022. Tym samym kontakty zawodowe z ekspracodawcą „kosztowały” 12 z 24 mies. ulgi dla osób rozpoczynających DG.

ZUS przedsiębiorcy

Niewielka podwyżka składek z działalności gospodarczej

W 2021 przedsiębiorca regulujący składki od standardowej podstawy wymiaru będzie płacił do ZUS o 26,48 zł więcej niż w ubiegłym roku. Większa podwyżka – o 38,45 zł – obejmie osoby uprawnione do preferencyjnych składek.

Wynika to z innych zasad ustalania podstawy wymiaru składek społecznych. Przy tzw. standardowym ZUS jest nią 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. Prognoza na 2021 to 5259 zł (MP z 2020 poz. 1061), stąd najniższa „standardowa” podstawa wymiaru składek społecznych w 2021 to 3155,40 zł, a składki wynoszą odpowiednio na ubezpieczenia:

  • emerytalne (19,52%) – 615,93 zł,
  • rentowe (8%) – 252,43 zł,
  • chorobowe (2,45%) – 77,31 zł,
  • wypadkowe (najczęściej 1,67%) – 52,70 zł.
pracownicy i świadczenia społeczne
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wolne dla pracownika na szczepienie przeciw COVID-19

Nasi pracownicy należą do grupy zawodowej, która podlega szczepieniom przeciw COVID-19. Jeżeli dzień szczepienia przypada w dniu roboczym, to czy pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia od pracy, czy też pracownik powinien wystąpić o urlop wypoczynkowy lub o „wyjście prywatne”?
Jak w takim przypadku rozliczyć płacowo czas nieświadczenia pracy?

Pracodawca nie musi, lecz może zwolnić pracownika od pracy, jeśli termin szczepienia przeciw COVID-19 przypada w godzinach roboczych. Gdy nie zdecyduje się na to, wówczas pracownik powinien wystąpić o urlop wypoczynkowy albo o tzw. wyjście prywatne. Rozliczenie płacowe nieświadczenia pracy w takich okolicznościach zależy od rodzaju podstawy usprawiedliwiającej nieobecność.

Czy osobie pełniącej obowiązki głównego księgowego przysługuje rekompensata za nadgodziny

Czy pracownicy, która w czasie powierzenia jej na 3 mies. obowiązków głównego księgowego wykonywała pracę w godzinach nadliczbowych, należy się z tego tytułu wynagrodzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny?

Pracownik, który jedynie pełni obowiązki (p.o.) głównego księgowego przez określony czas, ma prawo do gratyfikacji finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie jest bowiem pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Mandat karny – kiedy może być uchylony

Czy jest możliwe uchylenie mandatu karnego?

Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego określa art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 poz. 729, dalej Kpw). Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono:

  • za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie,
  • na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
  • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń (DzU z 2019 poz. 821), tj. w przypadku:
Kontakty z urzędem

Zmiana formy prawnej a otrzymane uprzednio interpretacje

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Czy po zmianie formy prawnej będzie nadal korzystać z ochrony wynikającej z otrzymanych uprzednio indywidualnych interpretacji podatkowych, również w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu transakcji dokonanych po przekształceniu?

Przez „przepisy prawa podatkowego” należy rozumieć m.in. przepisy ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 Op). Z kolei pojęcie „ustaw podatkowych” zostało zdefiniowane jako ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określających podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujących prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich (art. 3 pkt 1 Op).

ludzie - wydarzenia - książki

Przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej – głos Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Artykuł przedstawia wyniki konsultacji publicznych nt. istotnych kwestii związanych z ujawnianiem informacji niefinansowych, przeprowadzonych wśród członków SKwP w odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska (KE), wspierając realizację celów określonych w nowym Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym stworzenia lepszych warunków dla zrównoważonych inwestycji – w dużej części w sektorze prywatnym – zobowiązała się do przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22.10.2014 r. w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (dalej dyrektywa 2014/95/UE). Wynikiem przeglądu było zaproszenie do kolejnych konsultacji publicznych poświęconych tej problematyce. Ich celem jest poprawa jakości i porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych, a także rozszerzenie na dodatkowe jednostki obowiązku ich raportowania.

audytor
Audytor

Kontynuacja działalności w czasie kryzysu

W artykule zostały poruszone trzy tematy: warunki przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności, badanie zasadności tego założenia przez biegłego rewidenta, wykorzystanie do badania analizy ekonomicznej.

W celu zapewnienia obecnym i potencjalnym inwestorom oraz finansującym bezpieczeństwa ulokowanych w jednostce środków pieniężnych jej kierownik ma obowiązek zadeklarowania w rocznym sprawozdaniu finansowym (sf) chęci i możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.