Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

aktualności

Komu przysługują wakacje składkowe

Indywidualni przedsiębiorcy będą mogli – nie tracąc prawa do ubezpieczeń – przez 1 miesiąc w roku nie płacić składek ZUS, które zrefunduje budżet państwa. Z ulgi skorzystają najwcześniej za grudzień 2024 r.

Preferencja – stanowiąca pomoc de minimis – polega na zwolnieniu niektórych indywidualnych przedsiębiorców z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ew. dobrowolne chorobowe za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca na tym nie traci, bo składki zostaną zrefundowane z dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS.

Najniższa podstawa zasiłków – nowa kwota od lipca 2024 r.

Wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia podniesiona będzie również najniższa podstawa, od której należy liczyć wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłków przysługujących na podstawie ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 2780; dalej ustawa zasiłkowa) oblicza się jako odpowiedni procent podstawy wymiaru.

Zwrot kosztów podróży menedżera – czasem trzeba potrącić składkę zdrowotną

ZUS stoi na stanowisku, że jeśli z racji umowy zatrudnieniowej podobnej do zlecenia członek zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym, to od zwracanych mu kosztów delegacji należy się składka zdrowotna.

Wynika tak m.in. z interpretacji ZUS z 8.05.2024 r. (DI/100000/43/219/2024). O jej wydanie wystąpiła spółka prawa handlowego z branży robót budowlanych, mająca 2-osobowy zarząd. Jeden z członków jej zarządu sprawuje funkcję na mocy umowy o zarządzanie, będącej umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Usługi kształcenia świadczone na rzecz uczelni nieobjęte zwolnieniem z VAT

Wykładowcy prowadzący działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o VAT) i w jej ramach zajęcia dydaktyczne, kursy, szkolenia na podstawie umów zawartych z uczelniami, nie korzystają ze zwolnień od podatku, przewidzianych dla usług edukacyjnych.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 20.05.2024 r. (PT1.8101.1.2024). Została ona wydana z uwagi na niejednolite podejście organów podatkowych do ...

Lepiej złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, niż czekać na rozliczenie nadpłaty przez ZUS

Przedsiębiorca, któremu w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, nie może o kwotę nadpłaty zmniejszyć składki należnej za ten miesiąc.

Do 20.05.2024 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem według skali, podatkiem liniowym (w tym korzystający z ulgi IP Box) lub ryczałtem ewidencjonowanym, w dokumentach ...

Obligatoryjne e-fakturowanie przesunięte na 2026 r.

Opublikowano nowelizację odraczającą datę wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Ma to nastąpić 1.02.2026 r. zamiast 1.07.2024 r. Tak wynika z ustawy z 9.05.2024 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 852).

Zdaniem Leszka Lewandowicza, doradcy podatkowego, eksperta SKwP, przesunięcie terminu obowiązkowego e-fakturowania jest bolesnym doświadczeniem biznesowym dla firm, które przez ostatnie miesiące ponosiły ogromny wysiłek organizacyjny i niemałe koszty w celu integracji swoich systemów księgowych z KSeF.

Składanie rocznych sprawozdań finansowych do KRS – praktyczne aspekty

Jak co roku spółki prawa handlowego muszą przygotować sprawozdania finansowe, które następnie powinny zostać zatwierdzone i złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Przypominamy, jak skutecznie wywiązać się z tego obowiązku, a także co grozi za jego niedopełnienie.

Obowiązek przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych (sf) do KRS zasadniczo obejmuje wszystkie spółki prawa handlowego (o ile nie sporządzają sf zgodnie z MSR). Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Korekta VAT od gminnych proekologicznych projektów – możliwa, ale nie obowiązkowa

Gminy które – kierując się stanowiskiem organów podatkowych – rozliczały VAT od dostawy i instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest, a w świetle niedawnych wyroków TSUE i orzecznictwa NSA nie były do tego zobowiązane, mogą (ale nie muszą) skorygować rozliczenie tego podatku. Do końca sierpnia 2024 r. mogą opodatkowywać projekty w toku „po staremu”.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 2.05.2024 r. (PT1.8101.1.2023), wydanej w związku z wyrokami TSUE z 30.03.2023 r. (C-612/21 i C-616/21). Trybunał wskazał w nich przesłanki powodujące, że jednostka ...

Składka wypadkowa – nowe, niższe stawki dla wielu przedsiębiorców

Płatnicy z aż 32 grup działalności zapłacą niższą składkę wypadkową – po raz pierwszy w maju za kwiecień, czyli pierwszy miesiąc nowego roku rozliczeniowego trwającego od 1.04.2024 do 31.03.2025 r.

Płatnicy opłacają składkę wypadkową z własnych środków – w ramach roku rozliczeniowego przypadającego od 1 kwietnia do 31 marca (art. 28–36 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, DzU z 2022 r. poz. 2189, dalej ustawa wypadkowa). Stopy procentowe składki – obowiązujące w cyklu rozliczeniowym rozpoczynającym się 1.04.2024 r. – zmieniła nowelizacja z 25.03.2024 r. ...

Zagraniczna kwatera dla delegowanego jednak bez PIT

Pracownicy wysyłani do pracy w innym kraju nie mają obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu, że pracodawca zapewnia im bezpłatny nocleg.

W orzeczeniu z 6.02.2024 r. (II FSK 609/21) NSA potwierdził korzystne dla podatników stanowisko w tej kwestii.

Komitet Standardów Rachunkowości zaprasza do wypełnienia ankiety nt. stosowania KSR i stanowisk

Opinie mogą być przydatne przy modyfikacji dotychczas wydanych dokumentów, a także pozwolą wskazać kolejne obszary wymagające interpretacji Komitetu. Ankieta jest anonimowa, obejmuje pytania zamknięte oraz otwarte, w których można zamieścić swoje opinie i spostrzeżenia.


Kadry i płace

zmiany 2023/2024

 • Praca zdalna
 • Badanie trzeźwości
 • Minimalne wynagrodzenie i kwoty wolne od potrąceń
 • Podróże służbowe
 • Pobór zaliczek na PIT
 • Work life balance
 • Warunki pracy

podatki

Przedłużenie okresu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Na razie mogą przebywać w Polsce legalnie i podejmować pracę na uproszczonych zasadach do 30.06.2024 r. Z kolei do końca 2024 r. obowiązują preferencje podatkowe związane z pomocą.

Zielone światło dla wydłużenia okresu ochronnego dla Ukraińców (nawet do 4.03.2025 r.) dała Rada UE, nowelizując swoją decyzję wykonawczą z 2022 r. decyzją 2023/409 z 19.10.2023 r.

Przychód z dzierżawy znaku towarowego objęty ryczałtem

Czynsz za dzierżawę znaku towarowego jest przychodem z dzierżawy prawa majątkowego, przez co może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Potwierdził to NSA w wyroku z 13.02.2024 r. (II FSK 796/22).

Spor dotyczył tego, czy przychód ...

Przejęcie przez podatnika estońskiego CIT spółki rozliczającej się na zasadach ogólnych

Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy w formie estońskiego CIT. Planowane jest jej połączenie z inną spółką – rozliczającą się z CIT na zasadach ogólnych – w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (przez przejęcie rozliczane metodą nabycia udziałów).
Czy przejęcie innej spółki (której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne) będzie skutkować utratą prawa do estońskiego CIT? Jeśli nie, to jakie skutki na gruncie tego podatku wiążą się z taką transakcją? Czy trzeba będzie rozliczyć podatek od dochodu z przekształcenia?

Inaczej byłoby w przypadku połączenia spółek przez utworzenie nowej spółki. Nowo powstała spółka nie byłaby uprawniona do ...

Rozliczenie dochodu ze sprzedaży walut wirtualnych w spółce objętej estońskim CIT

Spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Jak zakwalifikować osiągany przez nią dochód ze sprzedaży walut wirtualnych?

W myśl art. 4a pkt 22a updop „walutę wirtualną” definiuje art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1124).

Wydatki związane z wypadkami przy pracy jako koszty podatkowe

Charakter prowadzonej przez spółkę z o.o. działalności (roboty budowlano-montażowe, w tym rozbiórkowe) wpływa niestety na występowanie wypadków przy pracy. Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych i zadośćuczynienia, w następstwie wypadków przy pracy, są dla niej kosztem uzyskania przychodów?

W myśl art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ...

Zwolnienie od podatku darowizn na działalność statutową pomiędzy organizacjami pozarządowymi

Fundacja ze statusem organizacji pożytku publicznego (OPP) działająca na rzecz kultury przekazała darowiznę pieniężną stowarzyszeniu (bez takiego statusu) z przeznaczeniem na jego działalność kulturalną. Zaksięgowała ją jako koszt niepodatkowy swojej działalności statutowej, a przekazany stowarzyszeniu dochód w postaci darowizny zakwalifikowała do zwolnienia podatkowego z art. 17 ust. 1 pkt 6c updop. Stowarzyszenie zrealizowało w tym samym roku projekt kulturalny, w którym jako wkład własny finansowy wykorzystało darowiznę fundacji. Czy darczyńca mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego związanego z wykorzystaniem środków na cele preferencyjne oraz czy fundacja i stowarzyszenie prawidłowo nie wykazały tej darowizny w zał. CIT-D do zeznania podatkowego?

W omawianym przypadku fundacja przekazała stowarzyszeniu darowiznę na realizację ...

Kontynuacja amortyzacji środka trwałego po wykupie z leasingu finansowego

Spółka z o.o. w ramach zawartej umowy leasingu finansowego (zwrotnego) użytkuje halę produkcyjną. Umowa leasingu z opcją nabycia nieruchomości przez spółkę zakończy się w 2024 r. Wartość wykupu ustalono na 100 tys. zł. Hala stanowi środek trwały spółki, która dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych w wysokości 2,5%. W momencie zakończenia umowy leasingu i wykupu hali spółka zamortyzuje podatkowo jedynie 25% jej wartości początkowej.
Z uwagi na stan techniczny hali spółka ponosi na nią nakłady inwestycyjne, które ujmuje jako nakłady na „środki trwałe w budowie”. Przed zakończeniem tej inwestycji nastąpi jednak zmiana własności nieruchomości, bo zostanie ona wykupiona przez spółkę. Czy po wykupie z leasingu finansowego spółka powinna kontynuować dotychczasową amortyzację podatkową hali, aż do jej całkowitego zamortyzowania? Czy wartość początkowa hali powinna być:
- zwiększona o nakłady inwestycyjne, również poniesione po jej wykupie (po zakończeniu leasingu)?
- podwyższona o wartość wykupu hali po zakończeniu umowy leasingu finansowego?
Spółka nie uwzględniła opłaty końcowej w wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy został uregulowany w art. 17f updop. Umowa leasingu finansowego charakteryzuje się tym, że ...

Moment korekty kosztów w przypadku niezasadnego zastosowania zwolnienia z VAT przez usługodawcę

Faktura korygująca od kontrahenta, wystawiona po kontroli US, skutkująca pomniejszeniem ceny netto w związku z koniecznością uwzględnienia w cenie niedoliczonej wcześniej kwoty VAT podlegającego odliczeniu, musi być w podatku dochodowym rozliczona wstecz, a nie na bieżąco.

Tak wynika z interpretacji KIS z 19.04.2024 r. (0113-KDIPT2-1.4011.169.2024.1.MAP).

O jej wydanie wystąpiła podatniczka PIT, która w listopadzie 2023 r. otrzymała faktury korygujące dotyczące ...

Status spółki jawnej jako podatnika CIT po wystąpieniu wspólnika będącego osobą prawną

Spółka jawna powstała na skutek przekształcenia spółki komandytowej. Uzyskała status podatnika CIT, bo jednym z jej wspólników była spółka z o.o. Czy wystąpienie wspólnika (spółki z o.o.), które spowoduje, że wspólnikami pozostaną wyłącznie osoby fizyczne, oznacza utratę przez spółkę jawną statusu podatnika?

Na mocy art. 1 ust. 3 pkt 1a updop podatnikami CIT są również spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ...

Wydatki na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika jako koszt podatkowy

Spółka działa w branży budowlanej.
Czy wartość świadczenia ponoszonego przez nią na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (ELE.02) będzie dla niej kosztem uzyskania przychodów?

Użycie słowa „może” oznacza, że choć z przepisów prawa pracy wynika obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to jednak nie ma on obowiązku finansowania (z nielicznymi wyjątkami ściśle określonymi w przepisach prawa) uzyskania konkretnych kwalifikacji przez pracownika. Pracodawca może wyrazić zgodę na kształcenie się pracownika, jednak nie wiąże się to dla niego z koniecznością ponoszenia kosztów zdobywania wykształcenia przez pracownika.

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej – czy podlega PCC

Jeden ze wspólników kilkuosobowej spółki jawnej chce sprzedać swoje „udziały” w niej drugiemu wspólnikowi. Czy taka umowa będzie objęta PCC, a jeśli tak, to według jakiej stawki?

Strony zamierzają zawrzeć umowę o przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej, o której mowa w art. 10 Ksh. W myśl § 1 i 2 tego artykułu ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony ...

Jak obliczyć koszt hipotetycznych odsetek od kapitału własnego

W czerwcu 2023 r. uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. dokonano podziału zysku wypracowanego w 2022 r. Część przeznaczono na wypłatę dywidendy wspólnikom, a pozostałą część (8 mln zł) – na powiększenie kapitału zapasowego spółki. W związku z tym w 2023 r. spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów 250 tys. zł z tytułu hipotetycznych odsetek. Stopa referencyjna NBP na 30.12.2022 r. wynosiła 6,75%, kwota odsetek została więc obliczona następująco: (6,75% + 1%) × 8 mln zł = 620 tys. zł.
Spółka planuje, że w 2024 r. część zysku za 2023 r. (np. 5 mln zł) również przeznaczy na kapitał zapasowy.
Czy w latach 2024 i 2025 spółka także może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt hipotetycznych odsetek? Czy z tytułu zatrzymania zysku za 2023 r. będzie mogła w 2024 r. wykazać taki koszt? Jak ustalić limity odliczenia w poszczególnych latach? Czy 3-letni limit (750 tys. zł) odnosi się do przeznaczonego na kapitał zapasowy zysku za jeden rok obrotowy?

Z uwagi na prawo do potrącania kosztu kapitału własnego w 3 kolejnych latach podatkowych (w roku, w którym nastąpiło przekazanie zysku/otrzymanie dopłaty, i w 2 następnych latach), powstała wątpliwość, czy ...

Rezygnacja z ryczałtu a opodatkowanie niewypłaconego zysku netto

W zawiadomieniu o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) spółka zaznaczyła, że okres tego opodatkowania będzie trwał od 1.01.2021 do 31.12.2024 r. Jednak teraz, jeszcze przed upływem tego 4-letniego okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 updop, spółka zamierza zrezygnować z ryczałtu i wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych. W latach 2021–2023 osiągnęła zysk netto, którego nie wypłaciła wspólnikom. Zysk ten był przekazywany na kapitał zapasowy. Czy obecnie, wskutek rezygnacji z ryczałtu, spółka będzie musiała zapłacić od niego podatek? Jeśli tak, to jaki? Czy będzie to jeszcze ryczałt, czy już CIT na ogólnych zasadach?

Spółka zapłaci podatek dopiero w chwili faktycznego rozdysponowania zysku, czyli przeznaczenia go do wypłaty wspólnikom w jakiejkolwiek formie (np. dywidendy). Mimo że ...

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość

Składanie rocznych sprawozdań finansowych do KRS – praktyczne aspekty

Jak co roku spółki prawa handlowego muszą przygotować sprawozdania finansowe, które następnie powinny zostać zatwierdzone i złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Przypominamy, jak skutecznie wywiązać się z tego obowiązku, a także co grozi za jego niedopełnienie.

Obowiązek przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych (sf) do KRS zasadniczo obejmuje wszystkie spółki prawa handlowego (o ile nie sporządzają sf zgodnie z MSR). Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Uregulowanie należności w drodze potrącenia – możliwość stosowania zwolnienia od kasy fiskalnej

Spółka zatrudnia członków zarządu na kontraktach menedżerskich. Na mocy odrębnych umów udostępnia im – za odpłatnością – samochody służbowe do celów prywatnych. Planowane jest, by comiesięczne rozliczenia z tytułu tych umów następowały (za obopólną zgodą) w drodze kompensaty. Wynagrodzenie za usługi zarządcze byłoby płatne na wskazane przez menedżerów rachunki bankowe po potrąceniu kwot należnych za korzystanie przez nich z firmowych pojazdów. Spółka za każdym razem składałaby członkowi zarządu oświadczenie o potrąceniu, wskazując konkretną wymagalną, wzajemną wierzytelność, podlegającą potrąceniu, informacja o potrąceniu znalazłaby się również w tytule przelewu. Czy może skorzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej, przewidzianego w § 2 ust. 1 w zw. z pkt. 37 załącznika do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Obowiązujące od 1.01.2024 r. rozporządzenie MF z 24.11.2023 r. (DzU z 2023 r. poz. 2605) w § 2 ust. 1 i 2 zwalnia z obowiązku ...

Przetwarzanie i przechowywanie danych księgowych w chmurze

W artykule udzielono odpowiedzi na pytania, czym jest „chmura”, jakie są korzyści z jej stosowania, jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych oraz jak weryfikować bezpieczeństwo usług oferowanych przez dostawców tych rozwiązań.

W dobie cyfryzacji procesów ekonomicznych powszechne jest wykorzystywanie technologii informatycznych. Po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19 praca w trybie zdalnym stała się bardziej powszechna, co spowodowało konieczność zapewnienia dostępu do systemów finansowo-księgowych za pośrednictwem internetu. W efekcie popularność zyskują rozwiązania oparte na przechowywaniu i przetwarzaniu danych księgowych w chmurze obliczeniowej (cloud accounting).

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS (cz. IV) – standard środowiskowy ESRS E1 Zmiana klimatu

Jednym z podstawowych aspektów zrównoważonej gospodarki jest zapobieganie zmianie klimatu. Raportowanie według ESRS E1 Zmiana klimatu ma pozwolić zrozumieć, jak jednostka wpływa na klimat, jakie ryzyka i szanse wiążą się z tym dla niej, a także jakie działania podejmuje w celu ograniczenia globalnego ocieplenia i przystosowania się do niego. W artykule opisano szczegółowo ujawnienia wymagane przez ten standard.

Porozumienie paryskie zawiera plan działań, którego celem jest:

 • ograniczenie globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C, a docelowo do 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyk i szkód wywołanych przez zmiany klimatu,
 • adaptacja i ograniczenie skutków zmian klimatu oraz wzmocnienie odporności i niskoemisyjnego rozwoju,
 • zapewnienie zgodności działań sektora finansowego z celami klimatycznymi.

Omawiając wymagane ujawnienia w zakresie zmiany klimatu, należy wyjaśnić używane w ESRS E1 pojęcia, takie jak:

 • „neutralność emisyjna (klimatyczna)” – docelowy stan równowagi między emisjami gazów cieplarnianych a pochłanianiem ich z atmosfery; oznacza radykalne ograniczenie obecnego poziomu emisji gazów cieplarnianych; celem działań UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.;

Skutki błędnych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Wadliwe wpisy w pkpir nie czynią jej nierzetelną, nawet jeśli przekraczają 0,5% przychodu.

W myśl § 10 ust. 2 rozporządzenia MF z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU poz. 2544) za niewadliwą uważa się księgę ...

Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy w celach inwestycyjnych – skutki księgowe i podatkowe

Spółka z o.o. osiągnęła za 2023 r. zysk netto w wysokości 261 tys. zł. Część tego zysku chcielibyśmy przeznaczyć na kapitał rezerwowy w celu zakupu środka trwałego (windy). Nie zamierzamy wypłacać udziałowcom dywidendy, bo mogłoby to spowodować utratę płynności finansowej spółki. Pozostałą część zysku zatrzymamy na kapitale zapasowym.
Jak zaksięgować zakup ww. środka trwałego i jak powinny być ustalane odpisy amortyzacyjne? Czy będą one kosztem uzyskania przychodów w CIT? Czy odpisy te nie powinny pomniejszać kapitału rezerwowego?

Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników o podziale zysku można go przeznaczyć na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Ogólne zasady ujmowania kapitałów własnych określa art. 36 uor.

Ewidencja naliczonych kar umownych

Naliczyliśmy naszemu dostawcy karę umowną za niewywiązane się z umowy, co zostało udokumentowane notą obciążeniową. W internecie spotkaliśmy się z różnymi propozycjami ewidencji – np. jako pozostałe przychody operacyjne, rozliczenia międzyokresowe przychodów lub też ujmowanie kary w ewidencji pozabilansowej do czasu jej otrzymania. Jaka jest prawidłowa ewidencja naliczonych kar umownych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g uor kary umowne zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Naliczenie kar na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) trzeba by więc ująć następująco:

Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS (cz. III) – podwójna istotność jako podstawa raportowania ujawnień o kwestiach ESG

Zasada podwójnej istotności jest kluczowa dla procesu sprawozdawczości według standardów ESRS. Oświadczenie o zrównoważonym rozwoju ma zawierać istotne i rzetelne informacje na temat wszystkich wpływów, ryzyka i szans związanych z kwestiami ESG, które zostały uznane za istotne z perspektywy wpływu, finansowej lub obu tych perspektyw. Nieistotne dla jednostki kwestie zrównoważonego rozwoju nie są raportowane.
W artykule opisano etapy procesu analizy podwójnej istotności, podając praktyczne przykłady.

Przeprowadzenie procesu badania istotności stanowi fundament i punkt wyjścia każdego sprawozdania sporządzonego zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)[1]. Niektóre kwestie zrównoważonego rozwoju (ZR) są kluczowe dla wszystkich podmiotów, a inne są ...

Składki członkowskie w stowarzyszeniach – czy są obowiązkowe

Prawo o stowarzyszeniach nakłada na te organizacje wymóg zawarcia w statucie informacji o sposobie ustanawiania składek członkowskich. Nie są one jednak obowiązkowym źródłem przychodu. Potwierdza to Departament Społeczeństwa Obywatelskiego przy Kancelarii Prezesa RM.

Przyjrzyjmy się zatem regulacjom ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 2261, dalej Ps), z których ma wynikać ten obowiązek. W art. 10 ust. 1 pkt 7 wskazano, że stowarzyszenia ...

ZUS przedsiębiorcy

Uproszczona składka możliwa także po zmianie formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 68.20.Z „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”. Rozliczała się dotychczas na zasadach ogólnych, ale na 2024 r. wybrała ryczałt ewidencjonowany. Czy prawidłowo opłaca składkę zdrowotną w sposób uproszczony – na podstawie wysokości przychodów z roku ubiegłego? W ramach działalności uzyskała w tym roku przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Przedsiębiorcę, o którym mowa, obowiązują ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej właściwe dla podatników ryczałtu, tj. jej wysokość jest zależna od ...

Pieniądze wypłacone w rozliczeniu byłemu wspólnikowi spółki cywilnej – czy należy się składka zdrowotna

Jeżeli środki pieniężne otrzymane przez byłego wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany liniowym PIT, to są też objęte składką zdrowotną.

Tak wynika z interpretacji ZUS z 22.01.2024 r. (DI/100000/43/1124/2023).

O jej wydanie zwrócił się wspólnik dwóch spółek cywilnych, który 31.12.2023 r. zamierzał wystąpić z jednej z nich. W rozliczeniu miał w 2 ratach (do 31.01.2024 i 31.01.2025 r.) otrzymać środki pieniężne, które ...

Roczna składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy ograniczona do kwoty należnego PIT

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych (według skali), a zaliczki opłaca miesięcznie. Ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie zawieszał prowadzenia działalności. Korzystał z zasiłku chorobowego. Opodatkowuje się razem z żoną. Ma prawo do opłacenia składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT. Czy roczną składkę zdrowotną też może opłacić w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego PIT za dany rok podatkowy?

Tak, co potwierdza interpretacja ZUS z 31.01.2024 r. (DI/200000/43/13/2024).

Czy trzeba płacić składki ZUS od wynagrodzenia za zakaz konkurencji otrzymanego podczas zawieszenia działalności

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą zawarł umowę, która przewiduje zakaz konkurencji na określonym polu działalności. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, które obecnie stało się jedynym źródłem jego przychodów. Zamierza więc zawiesić działalność gospodarczą. Czy w takim razie wynagrodzenie za zakaz konkurencji będzie oskładkowane?

ZUS w decyzji z 3.08.2023 r. (DI/100000/43/613/2023) potwierdził, że przedsiębiorca ...

Przegląd aktualności
pracownicy, świadczenia i ubezpieczenia społeczne

Egzekucja komornicza z wkładów członkowskich pracownika do kasy zapomogowo-pożyczkowej

Pracodawca otrzymał zajęcie z wynagrodzenia za pracę pracownika, który jest jednocześnie uczestnikiem kasy zapomogowo-pożyczkowej. Czy wkłady członkowskie, które pracownik zgromadził w kasie, podlegają wskazanej egzekucji i należy je przekazać komornikowi?

Osoba wykonująca pracę zarobkową (w tym pracownik) może przystąpić do działającej w zakładzie pracy kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP), której celem jest udzielanie ...

Turnus rehabilitacyjny może skrócić dodatkowy wypoczynek

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym przedstawił skierowanie – na koniec czerwca 2024 r. – na turnus rehabilitacyjny, trwający 10 dni roboczych. Czy turnus ten spowoduje redukcję dodatkowego urlopu wypoczynkowego? Pracownik w tym roku nie korzystał jeszcze z urlopu.

Niepełnosprawnemu w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje w miejscu pracy wiele „udogodnień”, m.in. dodatkowy urlop wypoczynkowy w liczbie 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, chyba że osoba ta jest już uprawniona do ...

Rozliczenie delegacji (cz. IV) – czas pracy w podróży służbowej

Rozliczanie czasu pracy w trakcie delegacji to spore wyzwanie, bo zdarza się, że odbywa się ona w dniach wolnych, w innych – w związku ze specyfiką zadania służbowego – godzinach pracy, a czas wykonywania obowiązków wykracza poza zwykłe godziny pracy.

Czas podróży służbowej wykraczający poza rozkładowe godziny czasu pracy wlicza się do czasu pracy pracownika jedynie w zakresie, w którym jest poświęcony bezpośrednio na pracę (realizację zleconego przez pracodawcę zadania służbowego). Czas przejazdu poza godzinami pracy zwykle więc nie będzie do niego wliczany, chyba że w konkretnej sytuacji sam przejazd zostanie połączony z wykonywaniem pracy.

Jak wskazał SN w ...

Nie można „wyzerować” limitu zatrudnienia terminowego

Czy limity umów terminowych obowiązują pracownika i pracodawcę, których między umowami terminowymi łączyła umowa bezterminowa?

Żadna przerwa między umowami o pracę na czas określony nie powoduje „wyzerowania” stanu limitów zatrudnienia terminowego. Nawet występująca pomiędzy nimi umowa na czas nieokreślony nie zwalnia pracodawcy i pracownika ze sprawdzenia, czy i jak długo może ich łączyć kolejna umowa terminowa. Niewykluczone, że jej zawarcie w ogóle nie będzie możliwe.

Lepiej złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, niż czekać na rozliczenie nadpłaty przez ZUS

Przedsiębiorca, któremu w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, nie może o kwotę nadpłaty zmniejszyć składki należnej za ten miesiąc.

Do 20.05.2024 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem według skali, podatkiem liniowym (w tym korzystający z ulgi IP Box) lub ryczałtem ewidencjonowanym, w dokumentach ...

Podstawa wymiaru zasiłku – pensja za okres zwolnienia z powodu siły wyższej jednak do uzupełnienia

ZUS zmienił w tej kwestii zdanie na korzyść pracowników, dzięki czemu mogą liczyć na wyższe świadczenia chorobowe.

Od 26.04.2023 r., za sprawą wdrożenia w Kp tzw. dyrektywy work-life balance, zatrudnionemu przysługuje w roku kalendarzowym zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni (lub 16 godz.) z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeśli jest niezbędna jego natychmiastowa obecność. Pracownik za okres zwolnienia zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia (art. 1481 § 1 Kp).

W związku z tym pojawiły się ...

Terminy wpłaty środków na konto zfśs nie są wiążące dla pracodawcy, który utworzył fundusz dobrowolnie

Zakład pracy z sektora prywatnego 1.01.2024 r. zatrudniał pracowników (w tym 2 niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym) zajmujących łącznie 37,2 etatów. Zdecydował się na prowadzenie zfśs, nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa. Nalicza również zwiększenia za 22 byłych pracowników będących emerytami lub rencistami. Czy do 31 maja musi przekazać na wyodrębnione konto funduszu 75% naliczeń na wszystkie te osoby?

Pracodawcy prywatni zatrudniający 1.01.2024 r. co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek ...

Strażak ratownik bez pensji od pracodawcy za udział w akcji

Pracownik będący ratownikiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) przedstawił pracodawcy wezwanie do wzięcia udziału w działaniu ratowniczym przez 2 dni oraz uprzedził, że wkrótce weźmie również 2 dni wolnego na udział w szkoleniu przeciwpożarowym. Czy trzeba mu z tego tytułu wypłacić wynagrodzenie?

Pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika – członka OSP ...

kontakty z urzędem

Przedawnienie w składkach inne niż w podatkach

W sprawach składek ZUS nieskuteczne jest odwołanie się do niekonstytucyjności przepisu o przedawnieniu zawartego w Op.

Tak wynika z wyroku SN z 28.11.2023 r. (III USKP 25/23). Zapadł on w sprawie przedsiębiorcy, który nie opłacił ...

Tryb składania do US pełnomocnictwa ogólnego

Osoba niemająca podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego (ePUAP) nie może złożyć pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) do US. Prawo nie dopuszcza możliwości złożenia takiego pełnomocnictwa w formie papierowej, chyba że nastąpi awaria systemu.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 16.02.2024 r. przekazywanej do mediów (Eureka, id 578591).

Zgodnie z art. 138d § 3 Op pełnomocnictwo ...

działalność gospodarcza

Obowiązki członka zarządu w przypadku niewypłacalności spółki z o.o.

Niewypłacalność spółki z o.o. wymaga szczególnych działań jej zarządu. Warto poznać przesłanki i zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a także odpowiedzialność ciążącą na członkach zarządu, którzy nie wywiązali się z tej powinności.

Wydarzenia polityczno-ekonomiczne XXI w. (światowy kryzys finansowy w latach 2008–2011, opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, pandemia COVID-19, napaść Rosji na Ukrainę, wojna w Izraelu) miały i nadal mają wpływ na światową i polską gospodarkę oraz kondycję finansową polskich przedsiębiorstw. W konsekwencji sytuacji kryzysowych coraz więcej przedsiębiorców jest narażonych na wystąpienie niewypłacalności oraz wszczęcie postępowania upadłościowego, którego procedurę reguluje ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1520, dalej Pu). Jej przepisy dotyczą przedsiębiorców w rozumieniu Kc, w tym spółek z o.o., także tych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 Pu).

Trzeba podkreślić, że postępowanie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości służy ocenie wystąpienia stanu niewypłacalności spółki, natomiast właściwe postępowanie upadłościowe ma na celu likwidację przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

biuro rachunkowe, zawód księgowego

Zapłata podatku w imieniu klienta biura rachunkowego

Jestem właścicielem biura rachunkowego. Nowy klient chciałby, abym oprócz prowadzenia rachunkowości i kadr płacił za niego zaliczki na PIT pracowników, co byłoby ujęte w umowie. Często wyjeżdża zagranicę i ma utrudniony dostęp do bankowości, również internetowej. Rzecz jasna, wcześniej przelewałby (z nadwyżką) na moje konto potrzebne środki. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne?

W myśl art. 62b § 1 pkt 3 Op podatek może być zapłacony także przez inny (niż podatnik) podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. W § 2 wskazano, że w tym przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

audytor

Wyznaczenie okresów amortyzacji środków trwałych w spółce powołanej na oznaczony czas – opinia z badania

W ramach badania sprawozdania finansowego klienta zauważyłem, że okresy amortyzacji bilansowej środków trwałych nie uwzględniają okresu ich przewidywanej użyteczności ekonomicznej. Są zdecydowanie krótsze, tj. kończą się za 2 lata. Spółka została powołana do tej daty, a później ma być przejęta przez inny podmiot (planowane połączenie drogą nabycia). Sprawa jest o tyle problematyczna, że mamy do czynienia ze spółką produkcyjną (wytwórnia słodyczy), w której środki trwałe stanowią istotną część aktywów (ponad 70%). Innych znaczących nieprawidłowości podczas badania nie zidentyfikowałem.
Czy w tej sytuacji mogę wydać opinię bez zastrzeżeń?

Zgodnie z art. 32 ust. 1–4 uor odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego bądź przeznaczenia go do likwidacji...

Możliwość przedłużenia umowy o badanie z firmą audytorską

Jeden z klientów mojej firmy audytorskiej (spółka z o.o., której sprawozdania badam od 4 lat) zapytał, czy byłaby możliwość zawarcia ze mną kolejnej umowy – na badanie statutowe za 2024 r. Moim zdaniem nie, bo obecnie umowy są podpisywane na okresy co najmniej 2-letnie. Klient twierdzi jednak, że ta zasada dotyczy wyłącznie pierwszej umowy o badanie, a nasza taką by nie była.
Czy mogę zatem przedłużyć współpracę na rok? Jaki jest maksymalny okres współpracy z audytorem podmiotów niebędących (jak mój klient) jednostkami zainteresowania publicznego (jzp)?

Od 2017 r. nie ma możliwości podpisywania umów z „nowym” audytorem na okresy krótsze niż 2 lata – w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego (sf) jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy. Wynika to z art. 66 ust. 5 uor. Wraz z wejściem w życie obecnego brzmienia tego przepisu powstały wątpliwości, co należy rozumieć przez „pierwszą” umowę o badanie, a tym samym, czy nowe regulacje mają zastosowanie do jednostek, które wcześniej (tj. przed ich wejściem w życie) korzystały z usług danego audytora.

ludzie - wydarzenia - książki

  Dyplomowany księgowy SKwP – tytuł potwierdzający profesjonalizm zawodowy

  Różne analizy, opinie i wizje przyszłości zawodu księgowego, szczególnie w warunkach powszechnego stosowania sztucznej inteligencji (AI), w jednym są zgodne – zapotrzebowanie na księgowych o wysokich kompetencjach będzie wzrastać. Warto zatem być księgowym, a najlepiej dyplomowanym księgowym SKwP.

  Od lat toczy się dyskusja nad potrzebą zdefiniowania zawodu księgowego, a być może jego uregulowania. Obraz tego, jak wielki jest brak jedności w podejściu do problemu, jak szerokie, częstokroć odmienne i wręcz sprzeczne ze sobą są postulaty i oczekiwania, oddaje przygotowany przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów raport z prekonsultacji „Zawód księgowego. Kierunki rozwoju”[1].

  Pożegnanie śp. Józefa Króla

  3 lutego 2024 r. zmarł Józef Król, jeden ze współtwórców samorządu biegłych rewidentów i wieloletni członek jego władz.

  Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał w 1992 r., czyli w momencie, kiedy w Polsce rodziła się profesja biegłych rewidentów. Od samego początku ...

  Wspomnienie śp. Adama Kęsika

  Adam Kęsik zostanie zapamiętany przez współpracowników ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako osoba niezwykle kompetentna, życzliwa, otwarta na innych, wspierająca, o wysokiej kulturze osobistej i etyce zawodowej oraz zawsze gotowa do pomocy.