Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

zmiany w rozliczeniach z ZUS
ZUS

Nowości w rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Wkrótce płatników składek czeka korzystna zmiana zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, doprecyzowanie statusu wspólników i upowszechnienie elektronizacji w kontaktach z ZUS.

Obecnie indywidualny przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, który spóźnia się choćby 1 dzień z zapłatą składki na to ubezpieczenie, automatycznie z niego „wypada” niejako z mocą wsteczną – od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka się należała (art. 14 ust. 2 pkt 2 usus). W konsekwencji traci prawo do zasiłku chorobowego w razie niedyspozycji zdrowotnej w tym okresie. Ponadto ponosi dotkliwsze straty długofalowe, bo obowiązuje go 90-dniowy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Wprawdzie może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia dobrowolnej składki chorobowej, jednak przedłuża to sprawę i stan niepewności, bo ZUS co roku otrzymuje ok. 150 tys. takich wniosków (prawie 92% rozpatruje pozytywnie).

ZUS

Spłata i dochodzenie zaległych składek na przejrzystych zasadach

Procedury ściągania należności przez ZUS oraz regulowania przez płatników zadłużenia z tytułu składek staną się wkrótce tańsze dla obu stron, mniej czasochłonne i bardziej przyjazne dla płatników.

Zmiany w tym zakresie – wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela) zasadniczo wchodzą w życie 18.09.2021 r., jednak część nowych regulacji będzie obowiązywać od 1.01.2022 i 1.04.2022 r. Do egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2022 r., stosuje się dotychczasowe zasady (art. 13 noweli).

ZUS

Łatwiej będzie ustalić składkę i zasiłek wypadkowy

Doprecyzowanie zasad określania rodzaju przeważającej działalności czy sporządzania informacji ZUS IWA ma ułatwić płatnikom wypełnianie obowiązków wobec ZUS.

Dokładne wyjaśnienie sposobu wskazywania rodzaju przeważającej działalności pomoże małemu płatnikowi samodzielnie obliczającemu składkę wypadkową. Wiąże go – co do zasady – stopa procentowa przypisana do jego grupy działalności w zał. nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Grupę działalności ustala się dla danego rodzaju działalności według PKD figurującego w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Szkopuł w tym, że obecnie rodzaj działalności – w świetle art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa wypadkowa) oznacza rodzaj przeważającej działalności ujawniony w rejestrze REGON, a tymczasem osoba fizyczna może mieć dwa „równorzędne” rodzaje przeważającej działalności.

ZUS

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu.

Zmienione przepisy w tym zakresie w wejdą w życie 1.01.2022 r. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało lub powstanie przed tą datą, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości i na starych zasadach – za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

aktualności
Podatek od towarów i usług

Co zmienia pakiet SLIM VAT 2

7.09.2021 weszły w życie pierwsze przepisy nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającej kolejne ułatwienia w rozliczaniu tego podatku.

Od 7.09.2021 uchylono niezgodny z dyrektywą 112 i zakwestionowany przez TSUE (wyrok z 18.03.2021, C-895/19) art. 86 ust. 10i, nakazujący ujęcie VAT naliczonego z tytułu WNT (a także importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca) w bieżącej deklaracji, w przypadku gdy VAT należny od tego WNT został zadeklarowany (wstecznie) po upływie 3 mies. od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Skutkowało to wystąpieniem u podatników zaległości podatkowej i obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę.

VAT e-commerce

MF wyjaśnił nowe przepisy o opodatkowaniu handlu elektronicznego

Ukazały się objaśnienia podatkowe z 1.09.2021 w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce, obowiązującego od 1.07.2021.

Chodzi o regulacje wprowadzone ustawą o VAT z 20.05.2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1163), wdrażające postanowienia unijnej dyrektywy.

W objaśnieniach, liczących blisko 100 stron, omówiono najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce i podano przykłady ich praktycznego stosowania:

 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumentację potwierdzającą dostarczenie towarów do nabywcy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne), rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
CIT

Fundusz na cele inwestycyjne – wątpliwości dotyczące zasad wydatkowania środków

Ze specjalnego funduszu inwestycyjnego tworzonego przez spółki kapitałowe mogą być pokrywane wydatki na nabycie i wytworzenie środków trwałych jedynie w kwotach netto, bez VAT, który podlega odliczeniu.

Od 1.01.2021 podatnicy CIT (a ściślej spółki kapitałowe spełniające wymogi stosowania tzw. estońskiego CIT, jednak niekorzystające z ryczałtowego opodatkowania) mogą zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy z zysku osiągniętego za poprzedni rok, dokonywane na fundusz na cele inwestycyjne. W 2021 można po raz pierwszy dokonać takiego odpisu z zysku za rok ubiegły. Środki funduszu mogą być wydatkowane wyłącznie na ściśle określone przez ustawodawcę – w art. 28g ust. 1 i 2 updop – cele inwestycyjne, tj. na:

 • nabycie fabrycznie nowych lub wytworzenie środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KST, z wyłączeniem samochodów osobowych, (...)
podatki
CIT i PIT

Przedsiębiorca wykorzystujący środki trwałe po zakończeniu pandemii nie straci prawa do jednorazowego odpisu

Spółka, która skorzystała z jednorazowej amortyzacji w związku z produkcją towarów służących do przeciwdziałania COVID-19, nie będzie musiała korygować kosztów podatkowych po przestawieniu się na inny rodzaj produkcji i zmianie sposobu wykorzystania środków trwałych.

Prawo do dokonywania w ciężar kosztów podatkowych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych wynika z art. 38k updop i art. 52s updof, które weszły w życie 31.03.2020 na mocy specustawy. Stanowią one, że podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 specustawy, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wnip w okresie od 2020 do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Podatki i prawo gospodarcze

Ujęcie w kosztach cła antydumpingowego zapłaconego w 2021 r., dotyczącego towarów importowanych w 2019 r.

Spółka prowadząca hurtownię sprowadza towary z Chin. Naczelnik UCS wydał w 2021 r. decyzję określającą wysokość cła antydumpingowego w związku z importem towarów w 2019 r. Zostało ono zapłacone w lipcu 2021 r.
Czy stanowi koszt uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to do kosztów którego roku je zakwalifikować, jeśli dotyczyło towarów handlowych, które spółka odsprzedała jeszcze w tym samym roku, w którym je kupiła?

Zapłata przez spółkę cła antydumpingowego niewątpliwie ma związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą polegającą na hurtowej sprzedaży towarów. Wydatek ten był poniesiony w celu uzyskania przychodu i nie jest ujęty w zamkniętym katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych, zawartym w art. 16 ust. 1 updop.

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Temat miesiąca

Rozliczenie reklamacji towarów handlowych w księgach rachunkowych nabywcy

Bywa, że zakupiony towar handlowy ma wadę i podlega wymianie na wolny od wad, następuje jego zwrot lub obniżenie ceny. Opisujemy skutki księgowe i podatkowe tych zdarzeń gospodarczych.

W przypadku wady towaru nabywca może zrealizować przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji – w zależności od tego, który sposób reklamacji jest dla niego korzystniejszy. Oba te tryby są potocznie określane mianem reklamacji, choć są to dwa odrębne postępowania reklamacyjne. O ile rękojmia jest prawem kupującego, którego warunki są dość szczegółowo określone w przepisach prawa, o tyle gwarancja jest udzielana umownie, a sprzedawca nie ma obowiązku jej udzielenia. Ponieważ warunki gwarancji określa gwarant, to w porównaniu z rękojmią mogą być one (choć nie muszą) mniej korzystne.

Rachunkowość

Ujęcie w księgach rachunkowych umorzenia subwencji finansowej z PFR

Od czerwca 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął umarzanie części subwencji przyznanych jednostkom w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kwotę umorzenia? Czy jako pozostałe przychody operacyjne wyłącznie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2021 r., czyli w roku umorzenia? Czy może ująć kwotę umorzenia w ewidencji bilansowej i sprawozdaniu finansowym w roku otrzymania subwencji, tj. w 2020 r.?

Jednostki mają obowiązek stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 uor). Zgodnie z art. 20 uor do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą tych zapisów są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 2 uor).

zus przedsiębiorcy

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS - 81

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały ZUS w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Od udostępnionego pracownikowi tymczasowego mieszkania trzeba zapłacić składki, jeśli nie należy ono do agencji. Gdy zaś agencja wypłaca ekwiwalent za noclegi, to także jest on oskładkowany – decyzje ZUS z 30.04.2021 r. (WPI/200000/43/324/2021) i 12.05.2021 r. (WPI/200000/43/333/2021).

  ZUS przedsiębiorcy

  Brexit a ulgowy ZUS w Polsce

  Ustalając dochody z działalności gospodarczej do ulgi ubezpieczeniowej, trzeba się kierować zarobkami osiąganymi w Polsce, a nie za granicą.
  Tak wynika z decyzji ZUS z 10.05.2021 (WPI/200000/43/385/2021). Przedsiębiorca od rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od 10.02.2016 do 10.02.2021, podlegał ubezpieczeniom w Wielkiej Brytanii, na podstawie przedkładanych do ZUS co roku poświadczeń A1. Z powodu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit) karty A1 obowiązywały tylko do dnia, do którego zostały wydane. W przypadku przedsiębiorcy był to 10.02.2021.
pracownicy i świadczenia społeczne
Prawo pracy

Jak w czasie pandemii zatrudniać niepełnosprawnego

Ważność orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej pracownika upłynie z końcem sierpnia 2021. Przedłożył on pracodawcy zaświadczenie lekarskie o niestosowaniu wobec niego art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które obowiązywało do 31.07.2021.
Czy to zaświadczenie również korzysta z przedłużonej mocy wiążącej do upływu 6 mies. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii? Inaczej: czy od sierpnia pracodawca nadal może np. zlecać mu nadgodziny, czy też konieczne jest złożenie najpierw kolejnego zaświadczenia wyłączającego go spod art. 15 tej ustawy?

Czas pracy niepełnosprawnego w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo, a niepełnosprawnego stopniu umiarkowanym i znacznym – odpowiednio 7 i 35 godz. Nie wolno go również zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych (art. 15 ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 2021 poz. 573, dalej uzon). Ograniczeń tych nie stosuje się do niepełnosprawnego (art. 16 uzon):

 • zatrudnionego przy pilnowaniu, (...)
kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Odpowiedzialność pełnomocnika do podpisywania deklaracji elektronicznych

Jesteśmy organizacją pozarządową w formie organizacyjnej federacji (związku stowarzyszeń i fundacji). Federację zawiązaliśmy, aby wzajemnie wspierać się w wypełnianiu obowiązków administracyjnych naszych organizacji. W związku z obowiązkiem składania deklaracji podatkowych (PIT, CIT) wyłącznie w formie elektronicznej pojawił się pomysł ustanowienia w federacji pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji na druku UPL-1 dla wszystkich zrzeszonych u nas organizacji pozarządowych. Małe organizacje, stowarzyszenia zwykłe, hobbystyczne, często zakładane i prowadzone przez osoby starsze, a także kluby gospodyń wiejskich mają ogromne problemy z elektronicznym sporządzaniem, podpisywaniem i składaniem dokumentów. Ustanowienie jednego pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji dla wszystkich organizacji naszej federacji byłoby znaczącym ułatwieniem.
Czy możemy wyznaczyć w federacji jedną osobę do podpisywania elektronicznych deklaracji wszystkich stowarzyszeń i fundacji? Z jaką odpowiedzialnością wiązałaby się taka funkcja?

Deklaracje podatkowe można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Aby pełnomocnik mógł podpisać i złożyć

Kontakty z urzędem

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak wpływa na treść WIS

Wiele wiążących informacji stawkowych (WIS) zamieszczonych na stronach KIS zamiast opisu towaru i jego składu zawiera usunięte fragmenty tekstu, oznaczone „(…)”.
Czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 42i ustawy o VAT WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa KAS o zmianie albo o uchyleniu WIS oraz decyzje dyrektora KIS o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej KIS.

ludzie - wydarzenia - książki
Ludzie – wydarzenia – książki

Nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za prace naukowe za rok 2020

Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP pod przewodnictwem prof. dr hab. Gertrudy Krystyny Świderskiej oceniła nadesłane na 52. edycję Konkursu prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie z dziedziny rachunkowości, na podstawie których nadano w 2020 r. odnośne stopnie naukowe, zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

audytor
Audytor

Zdalne wykonywanie czynności rewizyjnych – dziś i w przyszłości

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zmiany formy pracy firm audytorskich. „Wirtualne” badania sprawozdań finansowych i szersze wykorzystanie zaawansowanych technologii rodzą nowe wyzwania.

Mimo pandemii, wywołanych nią utrudnień i ograniczeń wymagania dotyczące badania sprawozdań finansowych (sf) nie uległy zmianie. Ani zakres jednostek zobowiązanych poddać roczne sf badaniu, ani odpowiedzialność biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania zgodnie ze standardami wykonywania zawodu nie zostały ograniczone.

Jednocześnie znacznie ograniczono dostęp do pomieszczeń i personelu zarówno badanych jednostek, jak i przeprowadzających badanie firm audytorskich. Zmusiło je to do działania w trybie zdalnym i korzystania z technologii cyfrowych ­­­– niezależnie od tego, czy były do tego przygotowane, czy nie.