Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

aktualności
Koronawirus

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 – rozliczenie podatkowe i ewidencja w księgach rachunkowych

W okresie epidemii wielu przedsiębiorców wspiera służby medyczne, przekazując im w formie darowizny najbardziej potrzebne towary, np. maseczki ochronne, środki odkażające, ochraniacze na obuwie, rękawiczki czy środki do dezynfekcji rąk. Podatkowo takie darowizny są bardzo opłacalne.

Atrakcyjność podatkowego rozliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 polega nie tylko na możliwości jednoczesnego zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia od dochodu w preferencyjnej wysokości (np. 200%). Istotną zaletą jest możliwość wyceny wartości darowizny rzeczowej według jej ceny rynkowej, która – w związku z popytem na wymienione towary – mogła być znacznie większa od ceny nabycia towaru lub jego kosztu wytworzenia.

VAT

Zakup artykułów spożywczych dla pracowników, współpracowników i kontrahentów – skutki w VAT

Przedsiębiorca nie odliczy VAT od wydatków na słodycze czy jogurty, udostępniane pracownikom w pomieszczeniach socjalnych. Co innego, gdyby serwował je podczas spotkań biznesowych. Zakupy wody, herbaty, kawy, mleka i cukru uprawniają do odliczenia, jeśli z produktów tych zatrudnieni korzystają w czasie pracy.

Wynika tak z interpretacji KIS z 2.04.2021 (0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG). Wystąpiła o nią spółka, która ponosi wydatki na nabycie artykułów spożywczych (m.in. kawa, herbata, mleko, cukier, bezalkoholowe napoje chłodzące, słodycze, owoce i jogurty) dla swoich pracowników, współpracowników oraz kontrahentów.

Wynagrodzenia

Podwyższone koszty pracownicze także przy pracy zdalnej

Czy pracownik, który w czasie pandemii cały czas świadczy pracę z domu, zachowuje prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodów, jeśli mieszka poza miejscowością, w której pracodawca ma siedzibę?

Tak. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) dzielą się na podstawowe i podwyższone. Jeżeli pracownik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (lub stosunków pokrewnych), jego koszty wynoszą miesięcznie 250 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł.

podatki
Umowa o roboty budowlane

Przychody wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej (cz. I)

Artykuł przedstawia problematykę księgowego i podatkowego (VAT, CIT, PIT) ujęcia stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej przez czas realizacji umowy[1].

Usługi budowlane, obejmujące budowę, odbudowę, ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację), rozbiórkę i remont konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) budowlanych, realizuje się na podstawie umowy, której stronami są wykonawca (przedsiębiorstwo budowlane) oraz zamawiający (np. inwestor zlecający wybudowanie obiektu budowlanego).

CIT i PIT

Ulga na nowe inwestycje – wybrane problemy

Ustalenie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego w ramach decyzji o wsparciu stanowi obecnie nie lada wyzwanie. Pojawiły się liczne niekorzystne dla przedsiębiorców interpretacje KIS, m.in. w sprawie dzielenia dochodu na poszczególne inwestycje, momentu, od którego można stosować zwolnienie, czy zakresu kosztów kwalifikowanych.

W 2018 r., obok przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop i art. 21 ust. 1 pkt 63a updof zwolnienia od podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia, pojawiło się zwolnienie dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a updop i art. 21 ust. 1 pkt 63b updof).

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Rachunkowość

Faktury za nieprzyjęte usługi – ewidencja w księgach rachunkowych

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych otrzymaną od kontrahenta fakturę za niewłaściwie wykonaną usługę, której przyjęcia odmówiliśmy – w ewidencji bilansowej czy pozabilansowej?

Nie podano szczegółów, czy usługa została odebrana w całości, czy w części, a część jest kwestionowana, czy też nieodebrana w całości. Dlatego przedstawiamy możliwe scenariusze:

  • usługi nie odebrano; kwestionowana jest cała wartość faktury; nie została ona opłacona,
  • odbiór usługi nastąpił, jednak jednostka kwestionuje kwotę faktury, gdyż zastosowano w niej niewłaściwe ceny, inne niż uzgodnione w umowie; faktura nie została opłacona.
Rachunkowość

Rekompensata za brak wpływów z opłaty targowej w księgach rachunkowych gminy

Jak ująć w księgach rachunkowych gminy środki pieniężne otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem rekompensaty za brak wpływów z opłaty targowej? Prosimy również o wskazanie klasyfikacji budżetowej tych środków.

Prawo do pobierania opłaty targowej przyznaje gminom art. 15 ust. 1 upol. Z kolei z art. 1 pkt 38 ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że od 1.01.2021 do 31.12.2021 r., a więc przez cały rok 2021, opłaty targowej się nie pobiera.

zus przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Jak liczyć okres wyczekiwania przedsiębiorcy na zasiłek

Osoba fizyczna ma ponad 10-letni staż pracy na umowę o pracę. Od października 2020 do końca marca 2021 wykonywała umowę zlecenia i na tej podstawie do 28.02.2021 podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i dobrowolnemu chorobowemu.
Od 01.03.2021 prowadzi własną działalność gospodarczą, z tytułu której zgłosiła się do obligatoryjnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego chorobowego. Z działalności opłaca standardowe składki ZUS. W kwietniu 2021 zachorowała. Czy obowiązuje ją 3-miesięczny okres wyczekiwania na zasiłek?

Osoba wykonująca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) – z której opłaca standardowe składki społeczne – i zlecenie wykraczające poza zakres działalności firmy, zasadniczo podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z DG, jeśli podstawa wymiaru tych składek z umowy cywilnej jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia górnego rocznego limitu podstawy wymiaru składek, a więc niższa od 3155,40 zł (5259 × 60%).

ZUS przedsiębiorcy

Tylko prawo do zasiłku zwalnia ze składek

Zwolnienie lekarskie i choroba przedsiębiorcy nie wystarczy, aby za ten okres nie musiał on opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem jest prawo do zasiłku za ten czas.

Jeśli więc przedsiębiorca nie ma pewności, że ZUS przyzna mu zasiłek, w jego interesie jest zapłacenie składek za ten czas w pełnej wysokości i obniżenie ich (złożenie korekty dokumentów) dopiero po ustaleniu uprawnień do świadczenia. Nie ryzykuje wówczas, że ZUS wyłączy go z ubezpieczenia chorobowego.

pracownicy i świadczenia społeczne
Temat miesiąca

Udzielanie wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

31 maja mija termin przekazania przez pracodawców tworzących zfśs I raty odpisów na rachunek bankowy funduszu. Przy tej okazji – odpowiadając na pytania Czytelników – przypominamy reguły przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z RODO zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor pracy ma rację. Oświadczenia socjalne, powszechnie stosowane przez pracodawców, są na ogół zbyt szczegółowe i wymuszają podawanie nadmiarowych danych osobowych, przez co są sprzeczne z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, DzUrz UE z 2016 nr 119/1). Należy je przejrzeć i zmodyfikować, może być też potrzebna korekta regulaminu zfśs.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypłaty dokonywane przez pracodawcę na karty prepaid i objęcie ich egzekucją

Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, w tym socjalne, na kartę przedpłaconą (prepaid)? Czy środki zgromadzone na takiej karcie będą podlegać egzekucji komorniczej, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Pracodawcy używają kart przedpłaconych głównie jako bonusu motywacyjnego albo okolicznościowego (świątecznego), finansując je ze środków zfśs lub obrotowych. Nie jest jednak wykluczone dokonywanie na taką kartę wypłat wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, pod warunkiem że została wystawiona na pracownika. Zasoby pieniężne zgromadzone na karcie podlegają egzekucji komorniczej i nie zawsze korzystają z ochrony.

kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Opłata cukrowa i „od małpek” – który organ jest właściwy do interpretacji przepisów

Czy dyrektor KIS jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie opłaty od środków spożywczych (tzw. cukrowej) oraz opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. małpek)?

Tak, ale dopiero od 16.04.2021. Ponieważ opłata cukrowa i od małpek nie są określone ustawami podatkowymi, do tego dnia wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należało – moim zdaniem – złożyć do właściwego miejscowo naczelnika US, a nie do dyrektora KIS. Według MF właściwy w tych sprawach był Minister Zdrowia.

ludzie - wydarzenia - książki

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton – „Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku”

Identyfikacja trendów w rozwoju rachunkowości i analiza jej postrzegania we współczesnym świecie biznesu to główne cele konferencji, która odbyła się w formie zdalnej 24–25.03.2021 r.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Sigma”, działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami środowiska akademickiego a praktykami – biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów i podatków.

audytor

Wykrywanie za pomocą prawa Benforda zniekształceń spowodowanych potencjalnym oszustwem

Artykuł przedstawia sposób wspomaganego komputerowo (Excel) badania wiarygodności dowodów księgowych przy wykorzystaniu prawdopodobieństwa rozkładu cyfr opracowanego przez Benforda.

Przedmiotem badania sprawozdania finansowego (sf), obok informacji opisowych (jakościowych), są zapisy ksiąg rachunkowych (zbiory danych liczbowych). Badanie polega zwykle na wykonaniu czynności rewizyjnych, głównie wyrywkowo, odpowiednich do przedmiotu i racjonalnie poczynionych szacunków ryzyka badania, a to z uwagi na fakt, że badanie pełne na ogół nie jest celowe ze względu na czaso- i kosztochłonność.