Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

aktualności

Obostrzenia sanitarne już nie takie straszne dla przedsiębiorców

Właścicielowi firmy można odmówić pomocy publicznej z powodu naruszenia obostrzeń epidemicznych, dopiero gdy rozstrzygnięcie o stwierdzeniu naruszenia stało się ostateczne lub prawomocne.

Wynika tak z odpowiedzi Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 7.04.2021 (DDR-III.0212.198.2021) na pytanie rzecznika MŚP. Rzecznik zwrócił się o interpretację art. 23 nowelizacji z 28.10.2020 do specustawy, pozbawiającego prawa do pomocy z tarczy antykryzysowej przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością nie przestrzegali m.in. obostrzeń sanitarnych wprowadzonych wskutek COVID-19.

Z orzecznictwa

Sposób opodatkowania najmu zależy tylko od podatnika

To wynajmujący decyduje na ogół, czy najem ma charakter prywatny, czy też jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej.

Przesądza o tym uchwała NSA z 24.05.2021 (II FPS 1/21). Sąd wskazał, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof (tzw. najem prywatny), chyba że najem dotyczy składnika mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie ze składek ZUS

Liczy się działalność faktycznie wykonywana, a nie wpis do rejestru

Pomoc z tarczy antykryzysowej powinni uzyskiwać przedsiębiorcy, których faktyczna działalność jest sygnowana „dotowanym” kodem PKD. To, że do rejestru REGON zgłosili – jako przeważającą – działalność z innym kodem, a potem zmienili profil funkcjonowania, nie dochowując obowiązku aktualizacji wpisu, nie powinno ich wykluczać z kręgu uprawnionych do pomocy.

Tak orzekł WSA w Opolu 27.05.2021 (I SA/Op 96/21). Wyrok dotyczył odmowy udzielenia zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020. Na mocy art. 31zo ust. 1 specustawy (DzU z 2020 poz. 1842) przysługuje ono płatnikom prowadzącym – na dzień zgłoszenia wniosku o ulgę – działalność oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek do 30.06.2020, a przychód podatkowy z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który został przekazany wniosek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu osiągniętego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

podatki
Umowa o roboty budowlane

Przychody wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej (cz. II)

Zmiana zakresu umowy i ceny za roboty, roszczenia wykonawcy do zamawiającego o pokrycie dodatkowych kosztów, spełnienie warunków do uzyskania premii, potrącenia od sum zatrzymanych czy obowiązek zapłaty kar umownych wpływają na ostateczną kwotę przychodów z tytułu wykonania usługi budowlanej. W artykule przedstawiono księgowe i podatkowe (VAT, CIT, PIT) ujęcie takich zdarzeń.

Początkowa kwota wynagrodzenia (przychodu), ustalona w umowie, może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi budowlanej – wskutek wykonania robót dodatkowych (zmiana zakresu umowy) lub zmian czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia za ustalone prace (ceny materiałów, stawki za roboty itp.). Zgodnie z KSR 3 Niezakończone usługi budowlane wszelkie zaakceptowane przez zamawiającego zmiany umowy wymagają uwzględnienia w budżecie przychodów z umowy.

VAT

Warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie towarów

Eksport towarów co do zasady podlega preferencyjnej, zerowej stawce VAT. Jej stosowanie jest jednak warunkowe, co często sprawia problemy przedsiębiorcom.

Jedną z czynności opodatkowanych VAT jest eksport towarów, czyli – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT – dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) albo
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni),
księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Sprawozdawczość

Sprawozdania finansowe w dobie cyfryzacji – nowe możliwości analizy

Sprawozdania finansowe są od 2 lat sporządzane w ustrukturyzowanej elektronicznej formie oraz dostępne w tej postaci w KRS. Stwarza to nowe możliwości analizy i oceny sytuacji finansowej firm.

Nasza firma, start-up ZweryfikujFirmę.pl, zajmuje się głównie udostępnianiem instytucjom finansowym platformy służącej do automatycznej oceny sytuacji finansowej kontrahentów na podstawie danych z plików JPK. Zdecydowaliśmy się na włączenie do naszej oferty

Biura rachunkowe

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – ważne zmiany dla biur rachunkowych i innych instytucji obowiązanych

Od 31.07.2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wynika tak z ustawy z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 15.05.2021 r., jednak większość kluczowych zmian będzie obowiązywać po 3 lub 6 mies. od dnia ogłoszenia nowelizacji, tj. odpowiednio od 31.07.2021 lub od 31.10.2021 r.

zus przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Po ulgowych składkach można przejść na „mały ZUS plus”

Przedsiębiorcy 30.06.2021 kończy się okres 24 mies., w którym ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności na preferencyjnych zasadach. W 2020 jego dochody znacznie spadły.
Czy w związku z tym może opłacać tzw. mały ZUS?

Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z „małego ZUS plus” od lipca 2021, jeśli przychód z działalności gospodarczej (DG) uzyskany w 2020 nie przekroczył 120 tys. zł. Musi jednak zgłosić taki zamiar w ZUS najpóźniej 8.07.2021. W przeciwnym razie do końca roku ulga nie będzie mu przysługiwać.

ZUS przedsiębiorcy

Księgowa to wolny zawód, więc prowadząc dwie działalności, zapłaci dwie składki zdrowotne

Rozszerzenie przez księgową działalności gospodarczej o wynajem lokali może oznaczać konieczność opłacania kolejnej składki zdrowotnej.

Wynika tak z interpretacji ZUS z 2.02.2021 (WPI/200000/43/28/2021). Wystąpiła o nią księgowa prowadząca biuro rachunkowe, która chciała poszerzyć działalność gospodarczą (DG) o wynajem lokali. Obecnie opłaca tylko składkę zdrowotną z DG w zakresie prowadzenia usług księgowych (pracuje też bowiem na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne).

pracownicy i świadczenia społeczne
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie nadpłaconych zaliczek na poczet „starego” zysku spółki komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT

Spółka komandytowa od 1.05.2021 r. stała się podatnikiem CIT. W okresie od stycznia do kwietnia wypłacała wspólnikom (komplementariuszowi – sp. z o.o., i komandytariuszom – osobom fizycznym) zaliczki na poczet zysku.
Jak mają postąpić spółka oraz wspólnicy, jeśli się okaże, że wypłacone zaliczki przekroczą wartość zysku wypracowanego przez spółkę w okresie od 1.01.2021 do 30.04.2021 r.?
Czy wspólnicy powinni zwrócić (jeżeli tak, to do kiedy) wartość zaliczek przekraczającą wartość wypracowanego zysku? Jeśli wspólnicy nie zwrócą nadpłaconych zaliczek, to czy powstanie u nich przychód (jeżeli tak, to w którym momencie i z jakiego tytułu)? Czy spółka powinna naliczyć z tego tytułu podatek dochodowy i odprowadzić go do US?

Ani updop, ani ustawa nowelizująca, która spowodowała, że spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, nie regulują wprost zasad opodatkowania zaliczek na poczet udziału w zysku, wypłaconych wspólnikom takich spółek.

kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Organ ma prawo zająć nadpłacony PIT małżonków, gdy jeden z nich zalega z podatkiem

Nadpłata wynikająca ze wspólnego zeznania małżonków może zostać zaliczona na poczet zaległości podatkowych jednego z nich.

Zgodnie z art. 92 § 3 Op małżonkowie, wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Solidarna jest też ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Kontakty z urzędem

KIS wypowie się wiążąco na temat kwalifikacji statystycznej

Podatnik we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może pytać o zakwalifikowanie danego towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU.

Według NSA pogląd, że organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji klasyfikacji wskazanej przez wnioskodawcę, stracił na aktualności. Nie ma bowiem uzasadnionych podstaw prawnych, aby także klasyfikacja statystyczna, przez którą identyfikowany jest obowiązek podatkowy, była wyłączona z przedmiotu interpretacji wydawanej na podstawie art. 14b Op. Zakwalifikowanie towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być w związku z tym przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej.

ludzie - wydarzenia - książki
Ludzie – wydarzenia – książki

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton – „Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku”

Identyfikacja trendów w rozwoju rachunkowości i analiza jej postrzegania we współczesnym świecie biznesu to główne cele konferencji, która odbyła się w formie zdalnej 24–25.03.2021 r.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Sigma”, działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami środowiska akademickiego a praktykami – biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów i podatków.

audytor
Audytor

Wykrywanie za pomocą prawa Benforda zniekształceń spowodowanych potencjalnym oszustwem

Artykuł przedstawia sposób wspomaganego komputerowo (Excel) badania wiarygodności dowodów księgowych przy wykorzystaniu prawdopodobieństwa rozkładu cyfr opracowanego przez Benforda.

Przedmiotem badania sprawozdania finansowego (sf), obok informacji opisowych (jakościowych), są zapisy ksiąg rachunkowych (zbiory danych liczbowych). Badanie polega zwykle na wykonaniu czynności rewizyjnych, głównie wyrywkowo, odpowiednich do przedmiotu i racjonalnie poczynionych szacunków ryzyka badania, a to z uwagi na fakt, że badanie pełne na ogół nie jest celowe ze względu na czaso- i kosztochłonność.