Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

aktualności

Nowe obowiązki w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów

25.09.2024 r. rusza system zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów. Firmy – w tym biura rachunkowe – i instytucje publiczne powinny mieć opracowaną procedurę ich rozpatrywania, a także prowadzić ich rejestr.

Takie obowiązki nakłada na te podmioty ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów ...

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT pozostanie bez zmian

Ani inflacja, ani obowiązek wdrożenia postanowień dyrektywy nie skłonią resortu finansów do podniesienia w 2025 r. limitu VAT dla małych polskich przedsiębiorstw.

Wskazuje na to odpowiedź MF z 10.07.2024 r. (PT3.054.1.2024) na interpelację poselską nr 3521.

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w II połowie 2024 r.

W związku ze wzrostem od 1 lipca minimalnego wynagrodzenia również pracujący dłużnicy dostaną większą wypłatę.

Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę wynoszą (art. 871 § 1 Kp):

 • 100% minimalnego wynagrodzenia netto (MWN) – po odliczeniu składek społecznych, składki zdrowotnej, zaliczki na PIT oraz ew. wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, pożyczki, składki czy podatki),

Sprzedaż glikolu i gliceryny w drogerii czy aptece bez akcyzy

Glikol i gliceryna podlegają akcyzie jako płyn do papierosów elektronicznych tylko gdy są oferowane w wyspecjalizowanych sklepach i punktach sprzedaży wyrobów nikotynowych.

Biorąc pod uwagę mnogość możliwych zastosowań glikolu lub gliceryny, nie można z góry zakładać, że te sprzedawane np. w aptece czy sklepie z artykułami chemicznymi, bądź znajdujące się u ich wytwórcy, są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Pomoc Ukrainie – preferencje podatkowe pozostaną w mocy do końca 2025 r.

Na kolejny rok przedłużono przewidziane w updof i updop rozwiązania, dające ulgi podmiotom niosącym pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

Wynika to z ustawy z 15.05.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 854).

Mniej czasu na poinformowanie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Kolejna nowelizacja specustawy pomocowej przedłuża legalizację pobytu uchodźców (aż o 15 mies.), ale też wprowadza pewne zmiany w regułach zatrudniania Ukraińców.

Ukraińcy przebywający u nas legalnie oraz ci, których pobyt sanuje specustawa (z 12.03.2022 r.; DzU z 2024 r. poz. 167), mogą bez ograniczeń podejmować pracę, bez konieczności zdobywania zezwolenia na pracę czy innego dokumentu. Zatrudniający ma jedynie obowiązek zgłosić ten fakt (wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl) powiatowemu urzędowi pracy (PUP) właściwemu dla jego siedziby lub miejsca zamieszkania. Dotychczas musiał to zrobić w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Nowelizacja skraca termin do 7 dni, licząc od podjęcia pracy.

Zły dług objęty podwójną daniną solidarnościową

Nieopłacona wierzytelność zmniejsza dochód wierzyciela i symetrycznie powiększa dochód dłużnika, lecz tylko na potrzeby obliczenia PIT. Daninę solidarnościową od tej kwoty fiskus chce pobierać dwa razy.

Tak wynika z interpretacji KIS z 12.07.2024 r. (0113-KDIPT2-3.4011.349.2024.1.SJ).

O jej wydanie zwrócił się dłużnik, który zalegał ...

Porada dietetyka dla osoby zdrowej objęta VAT

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem fiskusa tylko usługi na rzecz osób z problemami zdrowotnymi korzystają ze zwolnienia z podatku przewidzianego dla usług opieki medycznej.

Wcześniej KIS twierdziła co innego, ale Szef KAS uchyla błędne – jego zdaniem – interpretacje.

Od lipca wyższy minimalny zasiłek

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w II połowie 2024 r. oznacza jednocześnie, że pracodawcy muszą podnieść podstawę zasiłku, jeśli liczą go od najniższej stawki.

Podstawa wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego przysługującego pracownikowi z ustawy zasiłkowej nie może być niższa niż kwota naliczona od minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 45 tej ustawy przy pełnym etacie podstawa wymiaru zasiłku musi bowiem wynosić co najmniej tyle, ile wynosi różnica między aktualnym minimalnym wynagrodzeniem za pracę a kwotą odpowiadającą 13,71% tego wynagrodzenia.

Trzeba przeliczyć podstawę składek za osoby na urlopie wychowawczym

Najniższa podstawa, od której należy naliczać składki za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, wzrasta od lipca 2024 r. wraz z podwyżką minimalnej płacy.

Pracodawcy mają obowiązek rozliczać składki za swoich pracowników, którzy przebywają na urlopie wychowawczym. Urlop ten stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Składki finansuje budżet państwa.

Dalsza elektronizacja postępowań w sprawie wiążących informacji podatkowych i celnych – od 1.07.2024 r.

Zmieniają się zasady składania odwołań, zażaleń i innych pism w toku postępowania w sprawie wiążących informacji: stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), o pochodzeniu (WIP) oraz taryfowych (WIT). Od lipca można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem odpowiednio e-Urzędu Skarbowego lub na portalu PUESC.

Obowiązek składania wniosków o wydanie WIS, WIA i WIP w postaci elektronicznej został wprowadzony 1.01.2024 r. Taką ich formę narzuciła ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1598). Wcześniej forma elektroniczna była wymagana tylko w przypadku wniosków o WIT, które od października 2019 r. były składane za pośrednictwem PUESC.

Komu przysługują wakacje składkowe

Indywidualni przedsiębiorcy będą mogli – nie tracąc prawa do ubezpieczeń – przez 1 miesiąc w roku nie płacić składek ZUS, które zrefunduje budżet państwa. Z ulgi skorzystają najwcześniej za grudzień 2024 r.

Preferencja – stanowiąca pomoc de minimis – polega na zwolnieniu niektórych indywidualnych przedsiębiorców z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ew. dobrowolne chorobowe za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca na tym nie traci, bo składki zostaną zrefundowane z dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS.


Kadry i płace

zmiany 2023/2024

 • Praca zdalna
 • Badanie trzeźwości
 • Minimalne wynagrodzenie i kwoty wolne od potrąceń
 • Podróże służbowe
 • Pobór zaliczek na PIT
 • Work life balance
 • Warunki pracy

Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych
podatki

Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń członków organów organizacji pozarządowych

Sposób opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom organów stowarzyszeń i fundacji, na podstawie ich wyboru lub powołania, zależy od formy prawnej danej organizacji oraz zakresu kompetencji organu. W artykule kompleksowo omówiono te zagadnienia, odwołując się do niepublikowanych dotąd wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia dotyczących fundacji.

Członkowie organów organizacji pozarządowych nie muszą pełnić funkcji wyłącznie społecznie, ale mogą otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. W celu wypłacania wynagrodzenia za wykonywanie zadań członka zarządu, komisji rewizyjnej lub innego organu wewnętrznego stowarzyszenia/fundacji można zawrzeć z członkiem umowę o pracę lub cywilnoprawną. Wynagrodzenie będzie wówczas podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu na zasadach ogólnych, właściwych dla tego typu umów.

Podatkowe skutki nielegalnego zatrudnienia zleceniobiorców

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gastronomiczną, m.in. organizuje imprezy i przyjęcia okolicznościowe. Zatrudnia pracowników na umowy o pracę i umowy zlecenia. Ostatnio kontrola Powiatowej Inspekcji Pracy ujawniła osoby, z którymi zawarł ustną umowę zlecenia. Wykonywały one powierzone czynności podczas imprez okolicznościowych (wesela, jubileusze, spotkania firmowe) – w miarę wolnego czasu – „na telefon”. Część z nich powinna być zgłoszona do ZUS, część nie (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Ujawnieni zleceniobiorcy zgodnie oświadczyli kontrolerom, że otrzymali terminową zapłatę według minimalnych obowiązujących stawek godzinowych.
Czy ich wynagrodzenia należy doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej razem z dodatkową sankcją w wysokości najniższej pensji?

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 20 i 21 updof przychodem z działalności gospodarczej są również:

 • wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Usługi ubezpieczenia bez podatku u źródła

Spółka leasingowa współpracuje z ubezpieczycielem mającym siedzibę w Holandii.
Czy od wynagrodzenia należnego ubezpieczycielowi powinna pobrać zryczałtowany CIT?

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2a updop podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) od uzyskanych na terytorium RP przez nierezydentów przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przy‑chodów.

Zakupy przy użyciu karty przedpłaconej – moment powstania przychodu w CIT

Spółka z o.o. uruchomiła w swojej placówce handlowej system sprzedaży towarów i usług oparty na płatności przy użyciu kart przedpłaconych. Za towar/usługę można zapłacić do wysokości środków pieniężnych (punktów) zgromadzonych na karcie (1 zł to 1 pkt). Kartę zasila odbiorca, ma ona określony termin ważności (12 mies.), który upływa z końcem ostatniego miesiąca. Zakup za pomocą karty jest możliwy tylko w określonym czasie jej ważności. Po jego upływie niewydatkowane środki pieniężne nie podlegają zwrotowi – przechodzą na własność spółki.
Czy wydanie karty i jej zasilenie spowoduje powstanie przychodu opodatkowanego CIT? W którym momencie wykazać obowiązek podatkowy w CIT z tytułu sprzedaży towarów/usług opłaconych przy użyciu karty? Czy powstaje on od środków pieniężnych (punktów) zgromadzonych, a niewykorzystanych na karcie, po upływie jej ważności?

W art. 12 ust. 1 updop zawarto otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe. Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe.

Wypłata dywidendy na rzecz spadkobierców zmarłego wspólnika spółki z o.o. – obowiązki płatnika

W styczniu 2024 r. zmarła osoba fizyczna będąca udziałowcem spółki z o.o. W maju zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2023 r. i podjęło uchwałę o podziale zysku. Dywidenda należna spadkobiercom nie została wypłacona, bo nie przedłożyli oni jeszcze postanowienia o nabyciu spadku (postępowanie spadkowe jest w toku). Umowa spółki nie ogranicza wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Wynika z niej, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Czy w opisanym przypadku wartość udziałów po zmarłym udziałowcu wchodzi do masy spadkowej i z tego tytułu spadkobiercy podlegają podatkowi od spadków i darowizn, a spółka wypłaca dywidendę w wartości brutto?

O przejściu udziałów na spadkobierców należy zawiadomić spółkę, przedstawiając dowód przejścia (art. 187 § 1 Ksh). Przejście udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy otrzyma ona od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Miejsce świadczenia usług kształcenia przez placówkę kształcenia ustawicznego – czy wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia z VAT

Podatnik planuje założyć placówkę niepubliczną i prowadzić działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej (zajęcia dla dzieci i młodzieży, obejmujące przedmioty szkolne i inne zagadnienia wpływające na ich rozwój, np. robotyka, sztuczna inteligencja). Są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Placówka uzyska status placówki kształcenia ustawicznego (w rozumieniu Prawa oświatowego) i tym samym stanie się podmiotem objętym systemem oświaty (zgodnie z art. 2 pkt 4 Prawa oświatowego). Większość zajęć będzie się odbywać bezpośrednio w placówce, ale część może być prowadzona w wynajętych lokalach.
Czy usługi świadczone w lokalizacjach innych niż siedziba placówki też będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?

Z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że zwolnienie od podatku obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 900) oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Czy restrukturyzowany dłużnik musi skorygować VAT odliczony z faktur stanowiących złe długi

Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) znajduje się w restrukturyzacji. Układ obejmuje wierzytelności wynikające m.in. z nieuregulowanych faktur, z których odliczała VAT (90. dzień od dnia upływu terminu płatności minął po dniu układowym). Układ nie został jeszcze prawomocnie zatwierdzony.
Czy spółka ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku z tych faktur, w wykonaniu obowiązku z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT?

Wykładnia językowa art. 89b ustawy o VAT jednoznacznie wskazuje, że dłużnik ma obowiązek skorygować VAT naliczony wynikający z nieopłaconych faktur, niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi (tj. obniżył podstawę opodatkowania i podatek należny z powodu nieopłacenia tych faktur – zgodnie z art. 89a ustawy o VAT). Nie ma znaczenia, czy wierzyciel mógł z takiego prawa skorzystać.

Umorzenie bez wynagrodzenia udziałów spółki przechodzącej na estoński CIT – skutki podatkowe

Jednym z warunków skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek jest to, by udziałowcami podatnika były wyłącznie osoby fizyczne. Żeby osiągnąć taki stan, nierzadko podejmowane są decyzje o nieodpłatnym i dobrowolnym umorzeniu udziałów wspólników niebędących osobami fizycznymi. W artykule opisano ewentualne ryzyka podatkowe, jakie się z tym wiążą.

Skorzystanie z instytucji umorzenia udziałów należy do rozwiązań łatwych, szybkich i niemal bezkosztowych. Jest to naturalny wybór w przypadkach, gdy ostatecznymi, rzeczywistymi właścicielami wszystkich spółek w grupie są te same osoby fizyczne, a restrukturyzacja nie zmienia ani tego faktu, ani proporcji udziału tych osób w kapitale grupy, lecz służy wyłącznie osiągnięciu określonego stanu prawnego, potrzebnego do realizacji określonych celów.

Skutki wystawienia faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż po skorzystaniu z ulgi na złe długi w VAT

Spółka z o.o. świadczy usługi na rzecz innej firmy, rozliczane w miesięcznych okresach. Pod koniec sierpnia 2023 r. zawarto aneks do umowy podwyższający cenę jednostkową netto. We wrześniu spółka wystawiła fakturę za usługi wykonane w sierpniu, z terminem płatności do 30.09.2023 r. Zastosowała nową cenę jednostkową netto. Kontrahent nie zgodził się ze spółką w kwestii momentu zmiany ceny. Stwierdził, że za sierpień 2023 r. powinny być stosowane dotychczasowe, niższe stawki, i opłacił fakturę jedynie w tej wysokości. Pozostała część (12 300 zł brutto) stała się przedmiotem sporu. W grudniu 2023 r. upłynęło 90 dni od terminu płatności, a wierzytelność nadal nie została uregulowana w całości. W JPK_V7M za grudzień spółka skorzystała z ulgi na złe długi w stosunku do nieuregulowanej części VAT (2300 zł). Ostatecznie strony zawarły ugodę i w maju 2024 r. spółka wystawiła fakturę korygującą in minus na kwotę 12 300 zł (w tym 2300 zł VAT).
Czy skorygowanie sprzedaży spowoduje obowiązek odwrócenia skutków ulgi na złe długi przez zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty należnego VAT w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu ...

Czy branża IT może skorzystać z ulgi na ekspansję

Ulga ma zachęcać podatników CIT i PIT do ponoszenia wydatków w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Produkt to przedmiot materialny, co wyłącza możliwość skorzystania z preferencji w odniesieniu do oprogramowania stanowiącego wytwór niematerialny.

W przypadku produkcji sprzętu IT należy też pamiętać o ryzyku wiążącym się z udziałem w procesie produkcyjnym podmiotów trzecich ...

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość

Zasady ustalania wartości godziwej na potrzeby rozliczania połączeń jednostek gospodarczych – wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości wskazuje zasady ustalania wartości godziwej w kontekście połączeń przedsiębiorstw rozliczanych metodą nabycia i doprecyzowuje szczególne zasady wyceny pozycji bilansowych.

W kontekście rozliczania połączeń wartość godziwa jest stosowana także na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z wymaganiami rozdz. 4a i 6 uor jednostka przejmująca kontrolę nad inną jednostką powinna przeprowadzić rozliczenie połączenia, w ramach którego wartość godziwa służy jako parametr wyceny początkowej aktywów i zobowiązań jednostki przejętej, a także poprzez wpływ na wartość aktywów netto jednostki przejętej determinuje wysokość wartości firmy.

Ujmowanie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych jednostki zajmującej się działalnością rolniczą

Nasza spółka prowadzi działalność rolniczą. Z uwagi na różne interpretacje mamy pytanie, jak ujmować w księgach rachunkowych dopłaty bezpośrednie: na koncie 70-0 „Sprzedaż produktów” czy na koncie 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie powinny być wykazywane jako przychody ze sprzedaży z działalności operacyjnej, czyli przychody ze sprzedaży produktów (konto 70-0 „Sprzedaż produktów”), wiążą się bowiem z wyrównaniem rentowności sprzedawanych produktów rolnych. Nie zalicza się ich więc do pozostałych przychodów operacyjnych.

Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Podczas badania sprawozdania finansowego klienta zauważyłem, że nie zawiązał on rezerwy na koszty badania, a umowę podpisaliśmy jeszcze w poprzednim roku, w związku z czym wysokość wynagrodzenia była już znana.
Czy na koszty badania tworzy się jeszcze obowiązkowo rezerwę? O ile kilka lat temu robił to każdy klient, o tyle ostatnimi laty jest różnie.

Tworzenie rezerw/rozliczeń międzyokresowych biernych generuje koszt (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor), przy czym może on być różnie – zależnie od okoliczności – zarachowywany (koszty podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe).

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS (cz. V) – standardy środowiskowe E2–E5

W artykule zaprezentowano istotę, strukturę oraz zakres ujawnień wymaganych przez standardy środowiskowe „Zanieczyszczenie”, „Woda i zasoby morskie”, „Różnorodność biologiczna i ekosystemy” oraz „Gospodarka o obiegu zamkniętym i odpady”.

Ryzyka fizyczne (związane z przyrodą) są bezpośrednim wynikiem zależności jednostki od przyrody, w tym stabilnego klimatu i usług ekosystemowych, np. dostarczania biomasy (surowców). Powstają, gdy systemy naturalne są zagrożone na skutek oddziaływania zjawisk klimatycznych (np. ekstremalnych warunków pogodowych), zdarzeń geologicznych (np. zjawisk sejsmicznych) lub zmian w równowadze ekosystemów (np. jakość gleby, ekologia morska). Wpływ ten może mieć charakter ostry, długotrwały bądź obu rodzajów. Ryzyka te są zazwyczaj specyficzne dla danego terenu.

Kształt polskiego prawa bilansowego – co powinno się zmienić

W dyskusji dotyczącej nowelizacji (modernizacji) polskiego prawa bilansowego warto przyjrzeć się jego konstrukcji.
Głębsza nad nią refleksja może zaważyć na praktyce stosowania przepisów w przyszłych latach.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie określonej jednostki – zarówno prowadzącej działalność gospodarczą, jak i nieprowadzącej takiej działalności – bez informacji dotyczącej jej sytuacji majątkowej, finansowej i osiąganych wyników. Niezaprzeczalnie istotną rolę w dostarczaniu takich informacji odgrywa rachunkowość. Jednak rachunkowość, z wielowiekowym dorobkiem teoretycznym i praktycznym, przynoszącym konkretne rozwiązania w zakresie rozpoznawania, ujmowania, wyceny i ujawniania informacji o zdarzeniach gospodarczych, jest zamknięta w określonych ramach prawa bilansowego. Ma to istotne znacznie praktyczne, gdyż pozwala zabezpieczyć proces przetwarzania danych i dostarczania informacji sprawozdawczych, zapewniając im określoną przydatność i wiarygodność, a także kompletność, neutralność, bezbłędność, porównywalność, sprawdzalność, terminowość i zrozumiałość.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju według standardów ESRS (cz. VI) – standard społeczny S1 Zatrudnienie

W artykule zaprezentowano istotę standardów społecznych, a także strukturę i zakres ujawnień wymaganych przez standard odnoszący się do własnych pracowników jednostki.

Znacząca część standardów ESRS jest poświęcona społecznym kwestiom zrównoważonego rozwoju (ZR) i ich raportowaniu przez jednostkę. Wpływy jednostki na kwestie socjalne i prawa człowieka oraz ryzyka i szanse z tym związane podlegają raportowaniu w zakresie takich tematów, jak: osoby zatrudnione przez jednostkę, pracownicy znajdujący się w jej łańcuchu wartości, lokalne społeczności i otoczenie społeczne jednostki, konsumenci i użytkownicy końcowi jej produktów i towarów.

Możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w języku obcym i walucie obcej

Czy spółka, która prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z uor, mogłaby sporządzać sprawozdania finansowe wyłącznie w języku angielskim (w tym podawać wartości liczbowe w euro) lub – jeśli nie jest to możliwe – dodatkowo w tym języku (oprócz sprawozdania w języku polskim)? Czy sytuacja byłaby inna, gdyby spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z MSR/MSSF?

W myśl art. 9 uor księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, natomiast według art. 45 ust. 5 uor sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Jak odróżnić rezerwę od rozliczeń międzyokresowych kosztów i zobowiązania warunkowego

Jakie są różnice między rezerwami, biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów oraz zobowiązaniami warunkowymi?

Różnica między rezerwami a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów (RMK) zasadza się na klasyfikacji towarzyszących im kosztów oraz zasad rachunkowości, których przestrzeganie wymaga ich utworzenia.

Księgowanie pobranych opłat za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych

Jak należy ująć księgowo oraz zaprezentować w sprawozdaniu finansowym pobieraną od 1.01.2024 r. przez sprzedawców od nabywców opłatę za jednorazowe opakowania z plastiku na żywność i napoje?

opłata nie stanowi ani przychodu podatkowego, ani kosztu uzyskania przychodów (co – w zakresie przychodu – potwierdza również interpretacja KIS z 11.04.2024 r., 0114-KDIP2-2.4010.48.2024.1.SJ).

Skutki błędnych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Wadliwe wpisy w pkpir nie czynią jej nierzetelną, nawet jeśli przekraczają 0,5% przychodu.

W myśl § 10 ust. 2 rozporządzenia MF z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU poz. 2544) za niewadliwą uważa się księgę ...

Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy w celach inwestycyjnych – skutki księgowe i podatkowe

Spółka z o.o. osiągnęła za 2023 r. zysk netto w wysokości 261 tys. zł. Część tego zysku chcielibyśmy przeznaczyć na kapitał rezerwowy w celu zakupu środka trwałego (windy). Nie zamierzamy wypłacać udziałowcom dywidendy, bo mogłoby to spowodować utratę płynności finansowej spółki. Pozostałą część zysku zatrzymamy na kapitale zapasowym.
Jak zaksięgować zakup ww. środka trwałego i jak powinny być ustalane odpisy amortyzacyjne? Czy będą one kosztem uzyskania przychodów w CIT? Czy odpisy te nie powinny pomniejszać kapitału rezerwowego?

Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników o podziale zysku można go przeznaczyć na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Ogólne zasady ujmowania kapitałów własnych określa art. 36 uor.

ZUS przedsiębiorcy

Status cichego wspólnika nie odbiera prawa do ulg składkowych po rozpoczęciu własnej działalności

Jestem „cichym wspólnikiem” 2-osobowej spółki z o.o., jednak właśnie finalizuję transakcję wycofującą mnie z tej umowy. Chcę otworzyć indywidualną działalność gospodarczą. Czy będę mógł skorzystać z ulgi „na start” i preferencyjnych składek?

Polskie prawo nie zawiera regulacji dotyczących tzw. cichego wspólnika. Przyjmuje się, że spółka cicha ma 2 rodzaje wspólników ...

Uproszczona składka możliwa także po zmianie formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 68.20.Z „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”. Rozliczała się dotychczas na zasadach ogólnych, ale na 2024 r. wybrała ryczałt ewidencjonowany. Czy prawidłowo opłaca składkę zdrowotną w sposób uproszczony – na podstawie wysokości przychodów z roku ubiegłego? W ramach działalności uzyskała w tym roku przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Przedsiębiorcę, o którym mowa, obowiązują ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej właściwe dla podatników ryczałtu, tj. jej wysokość jest zależna od ...

Roczna składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy ograniczona do kwoty należnego PIT

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych (według skali), a zaliczki opłaca miesięcznie. Ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie zawieszał prowadzenia działalności. Korzystał z zasiłku chorobowego. Opodatkowuje się razem z żoną. Ma prawo do opłacenia składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na PIT. Czy roczną składkę zdrowotną też może opłacić w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego PIT za dany rok podatkowy?

Tak, co potwierdza interpretacja ZUS z 31.01.2024 r. (DI/200000/43/13/2024).

Czy trzeba płacić składki ZUS od wynagrodzenia za zakaz konkurencji otrzymanego podczas zawieszenia działalności

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą zawarł umowę, która przewiduje zakaz konkurencji na określonym polu działalności. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, które obecnie stało się jedynym źródłem jego przychodów. Zamierza więc zawiesić działalność gospodarczą. Czy w takim razie wynagrodzenie za zakaz konkurencji będzie oskładkowane?

ZUS w decyzji z 3.08.2023 r. (DI/100000/43/613/2023) potwierdził, że przedsiębiorca ...

Przegląd aktualności
pracownicy, świadczenia i ubezpieczenia społeczne

Cyfryzacja dokumentów płacowych – w teorii i praktyce

Przemyślana cyfryzacja dokumentów płacowych usprawnia i ułatwia proces ich przesyłania przez pracodawcę pracownikom, a także proces składania przez pracowników.
W artykule przedstawiono doświadczenia z wdrażania cyfryzacji w jednym z największych polskich przedsiębiorstw.

Spółka jest wieloodziałowym przedsiębiorstwem, zatrudniającym kilkanaście tysięcy pracowników – w większości na stanowiskach robotniczych – wykonujących pracę w kilku oddziałach i centrali spółki. Obsługą procesów płacowych we wszystkich jej jednostkach organizacyjnych zajmuje się wyspecjalizowana, zlokalizowana w centrali komórka płac. Spółka zatrudnia również własny, doświadczony zespół specjalistów IT.

Wymiar urlopu po zmianie etatu

Pracownik był zatrudniony do 31.05.2024 r. w 1/2 wymiaru czasu pracy, natomiast od 1.06.2024 r. przeszedł na pełny etat.
Jak obliczyć przysługujący mu za ten rok wymiar urlopu wypoczynkowego, jeśli 1.01.2024 r. nabył prawo do 26 dni urlopowych?

Co z urlopem pracownika, który w trakcie miesiąca przechodzi z niepełnego etatu na pełny lub odwrotnie? Są trzy opcje. Pierwsza sprowadza się do tego, żeby taki miesiąc zaliczyć do okresu zatrudnienia w tym wymiarze czasu pracy, w którym pracownik pracował dłużej. Druga (najkorzystniejsza dla pracownika) polega na ustalaniu urlopu z większego etatu, bez względu na to, jak długo w miesiącu pracownik w tym wymiarze czasu pracy pracował.

Zmiana wewnętrznych regulacji w przypadku zlecania nadgodzin przed godziną rozpoczęcia pracy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 (zapis w obwieszczeniu o czasie pracy). Pracownicy mają planowaną pracę od 6.00 do 14.00 albo od 10.00 do 18.00, jednak zdarza się, że osoby z grupy porannej otrzymują polecenia wcześniejszej pracy (zwykle od 5.00).
Jakie regulacje wewnętrzne należałoby wprowadzić, by w takich sytuacjach nie naruszać przepisów oraz zminimalizować koszty?

Na pewno trzeba by zmienić godziny graniczne niedzieli i święta (jeżeli nie zostało to zrobione) oraz określić porę nocną tak, by kończyła się jak najwcześniej rano. Przemyślenia wymaga, czy nie zmienić regulacji wewnętrznych dotyczących czasu pracy, a konkretnie granic godzinowych, w których są tworzone rozkłady czasu pracy. Może to pomóc, gdy dodatkowe godziny są wcześniej planowane.

Sposoby zwolnienia chorującego pracownika

Pracownik zatrudniony od 1.12.2023 r. na 1 rok choruje nieprzerwanie od 2.02.2024 r. i nie wiadomo, czy i kiedy wróci do pracy. Kiedy i w jaki sposób można go zwolnić?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z powodu choroby pracownika w trybie natychmiastowym lub wręczając wypowiedzenie. W obu przypadkach musi upłynąć tzw. okres ochronny.

Przemęczenie pracownika spowodowane inną pracą – jakie działania może podjąć pracodawca

Nasz pracownik pracuje również w innej firmie, często na nocne zmiany, czego skutkiem jest jego przemęczenie. Rozumiem, że podczas odpoczynków dobowych czy tygodniowych może swobodnie dysponować swoim czasem, ale obawiam się wypadku.
Czy można zabronić wykonywania innej pracy, jeżeli istotnie wpływa na stan psychofizyczny pracownika?

Brak skonkretyzowania zakazu konkurencji (przedmiotowo istotnego elementu treści czynności prawnej) stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności umowy o zakazie konkurencji w myśl art. 58 § 1 Kc ex tunc i przyjęcie, że nie wywołała ona żadnych skutków prawnych (postanowienie SN z 5.03.2020 r., III PK 50/19).

Kiedy pracodawca może doraźnie wysłać pracownika na badania okresowe

Pracodawca podejrzewa, że pracownikowi coś dolega, bo nagle przestał się wywiązywać ze swoich zadań, często spóźnia się do pracy, bierze krótkie zwolnienia lekarskie, stał się apatyczny i unika kontaktów z innymi zatrudnionymi.
Czy może go skierować na badania lekarskie, w tym psychologiczne, poza terminami wynikającymi z badań okresowych?

Pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 Kp). Takie orzeczenie pracownik może otrzymać po wykonaniu badań:

 • wstępnych – jako osoba przyjmowana do pracy (art. 229 § 1 pkt 1 Kp),

Nielimitowane umowy na prace sezonowe

W okresie wiosenno-letnim (zwykle kwiecień–czerwiec) wzrasta u nas zapotrzebowanie na pewne prace, w związku z czym zatrudniamy dodatkowe osoby na umowy na czas określony. Zdarza się, że są to osoby, które zatrudnialiśmy w poprzednich latach.
Czy takie umowy można kwalifikować jako „prace sezonowe”?

Dla uznania, że mamy do czynienia z pracami sezonowymi i tym samym umową nielimitowaną, zatrudnienie na okres letni musiałoby dotyczyć prac realizowanych tyko przez ten okres, niewystępujących w pozostałej części roku, prac różniących się od tych, które są realizowane całorocznie.

Lepiej złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, niż czekać na rozliczenie nadpłaty przez ZUS

Przedsiębiorca, któremu w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, nie może o kwotę nadpłaty zmniejszyć składki należnej za ten miesiąc.

Do 20.05.2024 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem według skali, podatkiem liniowym (w tym korzystający z ulgi IP Box) lub ryczałtem ewidencjonowanym, w dokumentach ...

kontakty z urzędem

Przedawnienie w składkach inne niż w podatkach

W sprawach składek ZUS nieskuteczne jest odwołanie się do niekonstytucyjności przepisu o przedawnieniu zawartego w Op.

Tak wynika z wyroku SN z 28.11.2023 r. (III USKP 25/23). Zapadł on w sprawie przedsiębiorcy, który nie opłacił ...

Tryb składania do US pełnomocnictwa ogólnego

Osoba niemająca podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego (ePUAP) nie może złożyć pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) do US. Prawo nie dopuszcza możliwości złożenia takiego pełnomocnictwa w formie papierowej, chyba że nastąpi awaria systemu.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 16.02.2024 r. przekazywanej do mediów (Eureka, id 578591).

Zgodnie z art. 138d § 3 Op pełnomocnictwo ...

działalność gospodarcza

Obowiązki członka zarządu w przypadku niewypłacalności spółki z o.o.

Niewypłacalność spółki z o.o. wymaga szczególnych działań jej zarządu. Warto poznać przesłanki i zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a także odpowiedzialność ciążącą na członkach zarządu, którzy nie wywiązali się z tej powinności.

Wydarzenia polityczno-ekonomiczne XXI w. (światowy kryzys finansowy w latach 2008–2011, opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, pandemia COVID-19, napaść Rosji na Ukrainę, wojna w Izraelu) miały i nadal mają wpływ na światową i polską gospodarkę oraz kondycję finansową polskich przedsiębiorstw. W konsekwencji sytuacji kryzysowych coraz więcej przedsiębiorców jest narażonych na wystąpienie niewypłacalności oraz wszczęcie postępowania upadłościowego, którego procedurę reguluje ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1520, dalej Pu). Jej przepisy dotyczą przedsiębiorców w rozumieniu Kc, w tym spółek z o.o., także tych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 Pu).

Trzeba podkreślić, że postępowanie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości służy ocenie wystąpienia stanu niewypłacalności spółki, natomiast właściwe postępowanie upadłościowe ma na celu likwidację przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

biuro rachunkowe, zawód księgowego

Zapłata podatku w imieniu klienta biura rachunkowego

Jestem właścicielem biura rachunkowego. Nowy klient chciałby, abym oprócz prowadzenia rachunkowości i kadr płacił za niego zaliczki na PIT pracowników, co byłoby ujęte w umowie. Często wyjeżdża zagranicę i ma utrudniony dostęp do bankowości, również internetowej. Rzecz jasna, wcześniej przelewałby (z nadwyżką) na moje konto potrzebne środki. Czy takie postępowanie jest dopuszczalne?

W myśl art. 62b § 1 pkt 3 Op podatek może być zapłacony także przez inny (niż podatnik) podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. W § 2 wskazano, że w tym przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

audytor

Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta za przewinienie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Jako biegły rewident, prowadzący firmę audytorską w formie działalności gospodarczej, zajmuję się głównie prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporadycznie doradzam w kwestiach podatkowych oraz badam sprawozdania finansowe. Zauważyłem, że uobr zawiera cały katalog kar dyscyplinarnych – od upomnienia po skreślenie z rejestru biegłych rewidentów, a kary te – jeśli dobrze rozumiem – mogą być również orzeczone za uchybienia niedotyczące badania sprawozdań finansowych.
Czy biegły rewident może być ukarany za przewinienie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych a – jeżeli tak – czy karą może być zakaz badania sprawozdań finansowych? Czy kary są różne w zależności od rodzaju przewinienia (czy dotyczyło badania sprawozdań finansowych, czy pozostałych czynności, np. prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo czy dotyczyło jednostek zainteresowania publicznego)? Czy mogą zostać ukarani moi asystenci, wspomagający mnie w wykonywanych czynnościach?

Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 1 uobr biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, które polega m.in. na naruszeniu przez niego przepisów dotyczących:

 • wykonywania zawodu,

Wyznaczenie okresów amortyzacji środków trwałych w spółce powołanej na oznaczony czas – opinia z badania

W ramach badania sprawozdania finansowego klienta zauważyłem, że okresy amortyzacji bilansowej środków trwałych nie uwzględniają okresu ich przewidywanej użyteczności ekonomicznej. Są zdecydowanie krótsze, tj. kończą się za 2 lata. Spółka została powołana do tej daty, a później ma być przejęta przez inny podmiot (planowane połączenie drogą nabycia). Sprawa jest o tyle problematyczna, że mamy do czynienia ze spółką produkcyjną (wytwórnia słodyczy), w której środki trwałe stanowią istotną część aktywów (ponad 70%). Innych znaczących nieprawidłowości podczas badania nie zidentyfikowałem.
Czy w tej sytuacji mogę wydać opinię bez zastrzeżeń?

Zgodnie z art. 32 ust. 1–4 uor odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego bądź przeznaczenia go do likwidacji...

ludzie - wydarzenia - książki

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych: Eksperci i Innowacje w Targach Kielce

  Jedno z najważniejszych wydarzeń w branży księgowej i finansowej już 26 i 27 września w Targach Kielce! Kongres organizowany pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce gromadzi wybitnych ekspertów i liderów rynku, oferując niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania cennych kontaktów biznesowych.

  Kongres rozpocznie się serią paneli dyskusyjnych, w których eksperci omówią kluczowe wyzwania i szanse dla biur rachunkowych. Tematyka modułów dotyczyć będzie obejmować różnice pokoleniowe w miejscu pracy, partnerskie relacje między właścicielami biur rachunkowych, budowanie zaufania i lojalności klientów oraz cyfryzację w biurach rachunkowych.