Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

aktualności
Ubezpieczenia społeczne

Kod zawodu w zgłoszeniach do ZUS

Od 16 maja, wypełniając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZZA, płatnicy będą musieli wykazywać kod zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

To wynik wprowadzonej od tego samego dnia zmiany treści ust. 10 art. 36 usus. Przepis ten określa, jakie dane musi zawierać zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Od 16.05.2021 katalog ten będzie zawierał – poza dotychczasowymi danymi o charakterze ogólnym typu nazwisko, imiona, data urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania czy tytuł ubezpieczenia – również zawód wykonywany przez ubezpieczonego.

CIT i PIT

Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym

W rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 2020 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy wykażą korektę podstawy opodatkowania/straty z tytułu nieuregulowanych zobowiązań/wierzytelności. Przepisy regulujące zasady takiej korekty są jednak dość skomplikowane – w artykule omówiono je na przykładach.

Tak zwaną ulgę na złe długi wprowadzono do przepisów regulujących podatki dochodowe 1.01.2020 r. Nie polega ona na korekcie kosztów uzyskania przychodów albo przychodów podatkowych, tylko podstawy opodatkowania, a w zeznaniu rocznym również straty podatkowej. Jest uprawnieniem wierzyciela i obowiązkiem dłużnika.

Koronawirus

Szczepienie przeciw COVID-19 w firmie – jak je zorganizować

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny określiły zasady wykonywania szczepień w zakładach pracy.

Od 4.05.2021 pracodawcy mogą zgłaszać swój akces do programu, o ile uda się im zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia szczepionki. Nie muszą to być jedynie etatowi pracownicy, ale też:

podatki
Umowa o roboty budowlane

Przychody wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej (cz. I)

Artykuł przedstawia problematykę księgowego i podatkowego (VAT, CIT, PIT) ujęcia stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia wykonawcy długotrwałej usługi budowlanej przez czas realizacji umowy[1].

Usługi budowlane, obejmujące budowę, odbudowę, ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację), rozbiórkę i remont konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) budowlanych, realizuje się na podstawie umowy, której stronami są wykonawca (przedsiębiorstwo budowlane) oraz zamawiający (np. inwestor zlecający wybudowanie obiektu budowlanego).

CIT i PIT

Ulga na nowe inwestycje – wybrane problemy

Ustalenie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego w ramach decyzji o wsparciu stanowi obecnie nie lada wyzwanie. Pojawiły się liczne niekorzystne dla przedsiębiorców interpretacje KIS, m.in. w sprawie dzielenia dochodu na poszczególne inwestycje, momentu, od którego można stosować zwolnienie, czy zakresu kosztów kwalifikowanych.

W 2018 r., obok przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop i art. 21 ust. 1 pkt 63a updof zwolnienia od podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia, pojawiło się zwolnienie dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a updop i art. 21 ust. 1 pkt 63b updof).

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość
Rachunkowość

Faktury za nieprzyjęte usługi – ewidencja w księgach rachunkowych

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych otrzymaną od kontrahenta fakturę za niewłaściwie wykonaną usługę, której przyjęcia odmówiliśmy – w ewidencji bilansowej czy pozabilansowej?

Nie podano szczegółów, czy usługa została odebrana w całości, czy w części, a część jest kwestionowana, czy też nieodebrana w całości. Dlatego przedstawiamy możliwe scenariusze:

  • usługi nie odebrano; kwestionowana jest cała wartość faktury; nie została ona opłacona,
  • odbiór usługi nastąpił, jednak jednostka kwestionuje kwotę faktury, gdyż zastosowano w niej niewłaściwe ceny, inne niż uzgodnione w umowie; faktura nie została opłacona.
Rachunkowość

Rekompensata za brak wpływów z opłaty targowej w księgach rachunkowych gminy

Jak ująć w księgach rachunkowych gminy środki pieniężne otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem rekompensaty za brak wpływów z opłaty targowej? Prosimy również o wskazanie klasyfikacji budżetowej tych środków.

Prawo do pobierania opłaty targowej przyznaje gminom art. 15 ust. 1 upol. Z kolei z art. 1 pkt 38 ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że od 1.01.2021 do 31.12.2021 r., a więc przez cały rok 2021, opłaty targowej się nie pobiera.

zus przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca współpracujący z byłym pracodawcą zwykle traci na ulgach w ZUS

Informatyk zwolnił się z pracy 31.03.2020 i 1.04.2020 rozpoczął swoją pierwszą działalność gospodarczą. Od razu podjął współpracę z byłym pracodawcą, świadcząc na jego rzecz usługi wchodzące w zakres rozwiązanej umowy o pracę. Kooperacja trwała do końca lutego 2021.
Czy może jeszcze skorzystać z ulg w opłacaniu składek społecznych?

Z pewnością nie skorzysta już z ulgi „na start”, natomiast będzie mógł opłacać składki od preferencyjnej podstawy, z tym że 24-miesięczny okres tej ulgi liczy się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (DG). Ulga będzie więc obowiązywała od miesiąca zakończenia współpracy z byłym pracodawcą, czyli od 1.03.2021 do końca marca 2022. Tym samym kontakty zawodowe z ekspracodawcą „kosztowały” 12 z 24 mies. ulgi dla osób rozpoczynających DG.

ZUS przedsiębiorcy

Niewielka podwyżka składek z działalności gospodarczej

W 2021 przedsiębiorca regulujący składki od standardowej podstawy wymiaru będzie płacił do ZUS o 26,48 zł więcej niż w ubiegłym roku. Większa podwyżka – o 38,45 zł – obejmie osoby uprawnione do preferencyjnych składek.

Wynika to z innych zasad ustalania podstawy wymiaru składek społecznych. Przy tzw. standardowym ZUS jest nią 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. Prognoza na 2021 to 5259 zł (MP z 2020 poz. 1061), stąd najniższa „standardowa” podstawa wymiaru składek społecznych w 2021 to 3155,40 zł, a składki wynoszą odpowiednio na ubezpieczenia:

  • emerytalne (19,52%) – 615,93 zł,
  • rentowe (8%) – 252,43 zł,
  • chorobowe (2,45%) – 77,31 zł,
  • wypadkowe (najczęściej 1,67%) – 52,70 zł.
pracownicy i świadczenia społeczne
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypłaty dokonywane przez pracodawcę na karty prepaid i objęcie ich egzekucją

Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, w tym socjalne, na kartę przedpłaconą (prepaid)? Czy środki zgromadzone na takiej karcie będą podlegać egzekucji komorniczej, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Pracodawcy używają kart przedpłaconych głównie jako bonusu motywacyjnego albo okolicznościowego (świątecznego), finansując je ze środków zfśs lub obrotowych. Nie jest jednak wykluczone dokonywanie na taką kartę wypłat wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, pod warunkiem że została wystawiona na pracownika. Zasoby pieniężne zgromadzone na karcie podlegają egzekucji komorniczej i nie zawsze korzystają z ochrony.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana warunków zatrudnienia po przejęciu pracowników

Pracodawca zatrudnia ok. 30 pracowników, w związku z czym nie ma obowiązku posiadania regulaminów pracy i wynagradzania ani nie jest objęty układem zbiorowym pracy. W maju przejmie wszystkich pracowników (5 osób) firmy, którą kupił.
Kiedy i w jaki sposób może zmienić im warunki zatrudnienia, dostosowując do tych obowiązujących u niego? Czy pracownika, który jest zatrudniony na czas określony, obejmują „limity 3/33” zatrudnienia terminowego u poprzedniego pracodawcy, czy nowe?

Pracodawcy używają kart przedpłaconych głównie jako bonusu motywacyjnego albo okolicznościowego (świątecznego), finansując je ze środków zfśs lub obrotowych. Nie jest jednak wykluczone dokonywanie na taką kartę wypłat wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, pod warunkiem że została wystawiona na pracownika. Zasoby pieniężne zgromadzone na karcie podlegają egzekucji komorniczej i nie zawsze korzystają z ochrony.

kontakty z urzędem
Kontakty z urzędem

Mandat karny – kiedy może być uchylony

Czy jest możliwe uchylenie mandatu karnego?

Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego określa art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 poz. 729, dalej Kpw). Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono:

  • za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie,
  • na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
  • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń (DzU z 2019 poz. 821), tj. w przypadku:
Kontakty z urzędem

Zmiana formy prawnej a otrzymane uprzednio interpretacje

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Czy po zmianie formy prawnej będzie nadal korzystać z ochrony wynikającej z otrzymanych uprzednio indywidualnych interpretacji podatkowych, również w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu transakcji dokonanych po przekształceniu?

Przez „przepisy prawa podatkowego” należy rozumieć m.in. przepisy ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 Op). Z kolei pojęcie „ustaw podatkowych” zostało zdefiniowane jako ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określających podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujących prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich (art. 3 pkt 1 Op).

ludzie - wydarzenia - książki

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton – „Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku”

Identyfikacja trendów w rozwoju rachunkowości i analiza jej postrzegania we współczesnym świecie biznesu to główne cele konferencji, która odbyła się w formie zdalnej 24–25.03.2021 r.
audytor

Wykrywanie za pomocą prawa Benforda zniekształceń spowodowanych potencjalnym oszustwem

Artykuł przedstawia sposób wspomaganego komputerowo (Excel) badania wiarygodności dowodów księgowych przy wykorzystaniu prawdopodobieństwa rozkładu cyfr opracowanego przez Benforda.

Przedmiotem badania sprawozdania finansowego (sf), obok informacji opisowych (jakościowych), są zapisy ksiąg rachunkowych (zbiory danych liczbowych). Badanie polega zwykle na wykonaniu czynności rewizyjnych, głównie wyrywkowo, odpowiednich do przedmiotu i racjonalnie poczynionych szacunków ryzyka badania, a to z uwagi na fakt, że badanie pełne na ogół nie jest celowe ze względu na czaso- i kosztochłonność.