Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Należności z tytułu podróży służbowych – podwyżki stawek

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Od 1.01.2023 r. zacznie obowiązywać nowa stawka diety krajowej. To już jej druga podwyżka w ciągu ostatniego pół roku. Wcześniej jednak – pod koniec listopada 2022 r. – nastąpiło urealnienie świadczeń za delegację zagraniczną.

Waloryzacji w tym zakresie nie było od 2013 r. Wychodząc naprzeciw postulatom organizacji przedsiębiorców, MRiPS wydał 25.10.2022 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU poz. 2302, dalej nowelizacja). Zmieniane rozporządzenie zostało wydane przez MPiPS 29.01.2013 r. (DzU poz. 167 ze zm., dalej rps).

Za podróż krajową…

Od nowego roku dieta przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej odbywanej w Polce zostanie podniesiona o 7 zł i wyniesie 45 zł za dobę. W konsekwencji wzrosną też przysługujące pracownikowi z racji takiej delegacji świadczenia, których wysokość zależy od poziomu diety krajowej:

 • maksymalny limit noclegu potwierdzonego rachunkiem (20-krotność diety krajowej) – z 760 do 900 zł,
 • ryczałt za nocleg w razie nieprzedstawienia przez pracownika rachunku (150% diety krajowej) – z 57 do 67,50 zł,
 • ryczałt na dojazdy miejscowe (20% diety krajowej) – z 7,60 do 9 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży.

…i odbywaną poza Polską

Wcześniej, bo od 29.11.2022 r. (tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w DzU), zwiększyły się diety i ryczałty noclegowe obowiązujące w zagranicznych podróżach służbowych, określone w załączniku do rps. Przykładowo za czas delegacji odbywanej przez pracownika przysługują:

 • w Austrii – dieta 57 EUR (było 52), a limit noclegowy 150 EUR (było 130),
 • we Francji – dieta 55 EUR (było 50), a limit noclegowy 200 EUR (było 180),
 • w Szwecji – dieta 510 SEK (było 459), a limit noclegowy 2000 SEK (było 1800),
 • w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – dieta 43 EUR (było 39), a limit noclegowy 220 EUR (było 200).

W niektórych krajach świadczenia pozostały bez zmian, np. w przypadku wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie dieta nadal wynosi 59 USD, a limit noclegowy co do zasady 200 USD, ale w Nowym Jorku 350 USD, w Waszyngtonie 300 USD. Z kolei np. w Szwajcarii dieta pozostała na dotychczasowym poziomie 88 CHF, ale wzrósł limit noclegowy, który wynosi 220 CHF (było 200).

Uznając odrębność państwową Watykanu, zamieszczono go w tabeli w poz. 106, przypisując wartości świadczeń na poziomie świadczeń włoskich (dieta 53 EUR i limit noclegowy 192 EUR). Dotychczas należności za czas delegacji pracownika do Watykanu były rozliczane według kwot właściwych państwom innym niż wymienione w tabeli (według starych i nowych regulacji są to odpowiednio 41 i 140 EUR). Także Serbia i Czarnogóra zyskały osobne pozycje (odpowiednio 89 i 22), zachowując jednak identyczne poziomy diet (40 EUR) i zwiększonych limitów noclegowych (ze 100 do 110 EUR).

W ramach zmian porządkowych i redakcyjnych nazwy niektórych państw zastąpiono skróconymi określeniami zgodnie z „Urzędowym wykazem nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” (np. Korea Północna, Mołdawia, Holandia czy Południowa Afryka).

W konsekwencji wzrostu diet i ryczałtów noclegowych w górę poszły również inne należności przysługujące pracownikowi z racji zagranicznego wyjazdu:

 • ryczałt za nocleg w razie nieprzedstawienia przez niego rachunku (25% limitu noclegowego określonego w załączniku do rps) – np. na Litwie do 37,50 EUR (było 32,50), w Niemczech do 42,50 EUR (było 37,50), a w Wielkiej Brytanii do 55 GBP (było 50),
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do i z dworca, lotniska, portu – odpowiada wysokości jednej diety lub 50% diety, jeśli pracownik poniósł koszty dojazdu w jedną stronę,
 • ryczałt na dojazdy miejscowe (10% diety) – np. w Indiach do 4,20 EUR (było 3,80), w Jordanii do 5 EUR (było 4) i w Gruzji do 4,8 EUR (było 4,3).
Należności przysługujące pracownikowi za czas podróży służbowej
Rodzaj należności Podróż służbowa
krajowa zagraniczna
Diety 45 zł za dobę delegacji różne stawki za dobę, określone dla poszczególnych państw w walutach obcych, w załączniku do rps
Zwrot kosztów przejazdu ● przejazd pociągiem, autobusem, samolotem, promem, statkiem – zwrot faktycznych kosztów udokumentowanych rachunkiem, fakturą lub biletami
● przejazd prywatnym samochodem, motorem lub motorowerem – zwrot do wysokości tzw. kilometrówki, tj. iloczynu rzeczywiście przejechanych km i stawki za 1 km przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, ale nie wyższej od maksymalnych stawek z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. (DzU nr 27 poz. 271 ze zm.)
● przejazd służbowym samochodem – zwrot wszelkich wydatków potwierdzonych odpowiednimi dokumentami
Zwrot kosztów noclegu ● zwrot udokumentowanych faktycznych kosztów, ale maksymalnie 900 zł za nocleg (20-krotność diety); w uzasadnionych przypadkach pracodawca może się zgodzić na przekroczenie tego limitu
● gdy pracownik nie przedstawił rachunku – ryczałt za nocleg 67,50 zł (150% diety), jeśli trwał on minimum 6 godz. między godz. 21.00 a 7.00
● zwrot udokumentowanych faktycznych kosztów, ale nie więcej niż limit noclegowy określony w załączniku do rps; w uzasadnionych przypadkach pracodawca może się zgodzić na przekroczenie tego limitu
● gdy pracownik nie miał możliwości przedstawienia rachunku – ryczałt w wysokości 25% ww. limitu noclegowego
Zwrot kosztów dojazdu miejscowego ● ryczałt 9 zł (20% diety) za każdą rozpoczętą dobę delegacji, w której pracownik poniósł takie koszty
● na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy – zwrot udokumentowanych faktycznych wydatków
● ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca/lotniska/portu – w wysokości jednej diety zagranicznej (z załącznika do rps) w miejscowości docelowej i w każdej innej, w której pracownik nocował
● ryczałt na dojazdy miejscowe – 10% diety zagranicznej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej
Inne niezbędne wydatki prawidłowo udokumentowane:
● opłaty za: bagaż, przejazd płatnymi drogami i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania i miejsca parkingowe
● inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży
prawidłowo udokumentowane:
● opłaty za: bagaż, przejazd płatnymi drogami i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania i miejsca parkingowe
● opłata za nadbagaż osobisty – jeśli pracodawca zgodził się, a zagraniczna delegacja trwa ponad 30 dni lub jej państwem docelowym jest kraj pozaeuropejski
● inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży
Choroba podczas delegacji zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą z wyjątkami określonymi w § 19 ust. 2 i 3 rps
Zgon podczas delegacji pokrycie kosztów transportu zwłok do Polski

Regulacje przejściowe

Zgodnie z przepisem przejściowym (§ 2) nowelizacji świadczenia za czas podróży krajowej rozpoczętej i niezakończonej przed 1.01.2023 r. ustala się na podstawie:

 • starych przepisów – za czas podróży przypadający do końca 2022 r.,
 • nowych przepisów – za czas podróży przypadający od 1.01.2023 r.

Analogicznie, świadczenia za czas podróży zagranicznej rozpoczętej i niezakończonej przed 29.11.2022 r. ustala się na podstawie:

 • starych przepisów – za czas podróży przypadający do 28.11.2022 r.,
 • nowych przepisów – za czas podróży przypadający od 29.11.2022 r.

Kogo dotyczą zmiany

Świadczenia delegacyjne w nowych kwotach muszą wypłacać jednostki budżetowe – swoim pracownikom, żołnierzom i funkcjonariuszom. Przysługują one także pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców, jeśli ci w układzie zbiorowym pracy, regulaminie płac bądź w umowach o pracę w ogóle nie uregulowali innych warunków uzyskiwania opisanych należności albo też odesłali w tym zakresie bezpośrednio do rps. Zgodnie bowiem z art. 775 § 3 i 4 Kp pracodawca spoza sfery budżetowej zasady wypłacania tych należności w pierwszej kolejności określa u siebie właśnie w układzie zbiorowym, regulaminie płac czy umowach o pracę (jeżeli nie jest objęty układem lub zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania) – z zastrzeżeniem że diety krajowe i zagraniczne nie mogą być niższe od diety krajowej określonej w rps[1].

Większe zwolnienia podatkowe i składkowe

Od wysokości diet krajowych lub zagranicznych i innych należności delegacyjnych uzależniono kilka ulg w PIT i w składach ZUS. W konsekwencji ich limity także wzrosną (patrz tabela).

Zwolnienia PIT i ZUS uzależnione od wysokości należności z tytułu podróży służbowych
Zwolnienia podatkowe Zwolnienia składkowe
Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem – są wolne od PIT do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub aktach wykonawczych, w tym w rps (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof) Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – są wolne od składek do wysokości określonej w rps (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego)
Dodatek za rozłąkę przysługujący na mocy odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych do tych ustaw lub układów zbiorowych pracy – jest wolny od PIT do wysokości diet za czas krajowej podróży służbowej określonych w rps (art. 21 ust. 1 pkt 18 updof) Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikowi czasowo przeniesionemu oraz strawne – są wolne od składek do wysokości diet krajowych określonych w rps (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia składkowego)
Część przychodów osoby będącej polskim rezydentem podatkowym, przebywającej czasowo za granicą i uzyskującej tam przychody z pracy – jest wolna od PIT do wysokości 30% diety zagranicznej określonej w rps za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawała ona w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub w spółdzielczym stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 20 updof) Część wynagrodzenia pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy – jest wolna od składek do wysokości diety zagranicznej określonej w rps za każdy dzień pobytu za granicą – z zastrzeżeniem że tak ustalona miesięczna podstawa wymiaru składek nie może być niższa od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, prowizorium budżetowym lub w ich projektach (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego)
Część dochodów osoby będącej polskim rezydentem podatkowym, przebywającej czasowo za granicą i uzyskującej tam dochody z tytułu stypendiów – jest wolna od PIT do wysokości diety zagranicznej określonej w rps za każdy dzień, w którym otrzymywała ona stypendium (art. 21 ust. 1 pkt 23a updof)
Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach od 29.11.2022 r.
Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora EUR 50 200
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 50 200
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 95 270
10 Austria EUR 57 150
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 55 200
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czarnogóra EUR 40 110
23 Czechy EUR 41 120
24 Dania DKK 446 1430
25 Demokratyczna Republika Konga USD 66 220
26 Egipt USD 55 150
27 Ekwador USD 44 110
28 Estonia EUR 45 110
29 Etiopia USD 55 300
30 Finlandia EUR 53 180
31 Francja EUR 55 200
32 Grecja EUR 50 160
33 Gruzja EUR 48 160
34 Hiszpania EUR 50 200
35 Holandia EUR 50 150
36 Indie EUR 42 210
37 Indonezja EUR 41 110
38 Irak USD 60 120
39 Iran EUR 41 95
40 Irlandia EUR 52 160
41 Islandia EUR 56 160
42 Izrael EUR 70 200
43 Japonia JPY 7532 22 000
44 Jemen USD 48 160
45 Jordania EUR 50 130
46 Kambodża USD 45 100
47 Kanada CAD 71 190
48 Katar EUR 41 200
49 Kazachstan EUR 45 155
50 Kenia EUR 41 150
51 Kirgistan USD 41 150
52 Kolumbia USD 49 120
53 Kongo USD 66 220
54 Korea Południowa EUR 46 170
55 Korea Północna EUR 48 170
56 Kostaryka USD 50 140
57 Kuba EUR 50 140
58 Kuwejt EUR 39 200
59 Laos USD 54 100
60 Liban USD 57 150
61 Libia EUR 52 100
62 Liechtenstein CHF 88 220
63 Litwa EUR 45 150
64 Luksemburg EUR 55 200
65 Łotwa EUR 57 132
66 Macedonia Północna EUR 43 138
67 Malezja EUR 41 140
68 Malta EUR 43 180
69 Maroko EUR 41 130
70 Meksyk USD 58 154
71 Mołdawia EUR 45 94
72 Monako EUR 55 200
73 Mongolia EUR 45 154
74 Niemcy EUR 49 170
75 Nigeria EUR 46 240
76 Norwegia NOK 496 1650
77 Nowa Zelandia USD 58 180
78 Oman EUR 40 240
79 Pakistan EUR 38 200
80 Palestyna EUR 70 200
81 Panama USD 52 140
82 Peru USD 50 150
83 Południowa Afryka USD 52 275
84 Portugalia EUR 49 150
85 Rosja EUR 48 200
86 Rumunia EUR 42 110
87 San Marino EUR 53 192
88 Senegal EUR 44 120
89 Serbia EUR 40 110
90 Singapur USD 56 230
91 Słowacja EUR 47 132
92 Słowenia EUR 45 143
93 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: USD 59 200
– Nowy Jork 350
– Waszyngton 300
94 Syria USD 50 150
95 Szwajcaria CHF 88 220
96 Szwecja SEK 510 2000
97 Tadżykistan EUR 41 140
98 Tajlandia USD 42 110
99 Tanzania USD 53 150
100 Tunezja EUR 37 100
101 Turcja USD 53 185
102 Turkmenistan EUR 47 90
103 Ukraina EUR 41 180
104 Urugwaj USD 50 80
105 Uzbekistan EUR 41 140
106 Watykan EUR 53 192
107 Wenezuela USD 60 220
108 Węgry EUR 44 143
109 Wielka Brytania GBP 45 220
110 Wietnam USD 53 160
111 Włochy EUR 53 192
112 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
113 Zimbabwe EUR 39 90
114 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220
115 Państwa inne niż wymienione w lp. 1–114 EUR 41 140

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru - dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu - dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg – 250 USD,
 • Tajwanu - dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg – 142 EUR.
Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Najbliższe wydarzenia pod patronatem
miesięcznika rachunkowość
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
12.12.2023 Bilans 2023 – spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy SKwP Kraków
12.12.2023 Co oznacza obowiązkowy KSeF i e-faktura dla przedsiębiorcy? Co przedsiębiorca musi wiedzieć o Ksef i e-fakturze oraz jak ma się przygotować do zmian SKwP Warszawa
12.12.2023 Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
12.12.2023 Bilans 2023 – Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych dla jednostek podlegających obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta SKwP Warszawa
12.12.2023 Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Łódź
12.12.2023 Umowy cywilno-prawne w praktyce w 2023 r.: kiedy stosować, jak rozliczać? SKwP Kraków
12.12.2023 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Rewolucyjne zmiany w zasiłkach macierzyńskich oraz w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłku w oparciu o aktualne wyjaśnienia – stan prawny na grudzień 2023 r. SKwP Kraków
12.12.2023 Zmiany w wystawianiu faktur w związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z uwzględnieniem specyfiki pracy biur rachunkowych SKwP Kraków
12.12.2023 Fundacje i stowarzyszenia – prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Łódź
13.12.2023 Bilans 2023 – Podatki - przegląd najważniejszych wprowadzonych zmian oraz aktualne problemy w rozliczaniu podatków SKwP Warszawa
Zamknięcie roku 2023
Zamknięcie roku 2023