Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce

Główny Księgowy

III stopień certyfikacji (kod zawodu: 121101)

Kompetencje:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej, i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe,
 • rachunek kosztów, podstawy rachunkowośći zarządczej i zarządzania finansami,
 • sprawozdanie finansowe i ich analiza,
 • prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
 • prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia,
Najbliższe teriminy rozpoczęcia kursów
Wybierz Oddział
SKwP Białystok
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Białymstoku
SKwP Bydgoszcz
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
SKwP Kielce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach
SKwP Kraków
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Krakowie
SKwP Łódź
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Łodzi
SKwP Lublin
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Lublinie
SKwP Poznań
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Poznaniu
SKwP Toruń
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Toruniu
SKwP Warszawa
SKwP Wrocław
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Program:

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe:

 • Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF).
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
 • Odroczony podatek dochodowy.
 • Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 • Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 • Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 • Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 • Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

76 godz. zajęć dydaktycznych

Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

 • Rachunek kosztów.
 • Podstawy rachunkowości zarządczej.
 • Podstawy zarządzania finansami.

44 godz. zajęć dydaktycznych

Sprawozdania finansowe i ich analiza

 • Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
 • Rachunek przepływów pieniężnych.
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 • Sprawozdanie z działalności.
 • Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.
 • Elementy analizy finansowej.

32 godz. zajęć dydaktycznych

Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
 • Podatek od towarów i usług – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
 • Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych.
 • Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

42 godz. zajęć dydaktycznych

Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

 • Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy.
 • Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).

6 godz. zajęć dydaktycznych

Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na III stopniu ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP

 • Posiadanie efektów kształcenia, określonych w pkt. 7 Ramowego programu nauczania na kursie dla kandydatów na głównego księgowego, weryfikuje się podczas pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (dalej: egzamin), a także w czasie zajęć i prac kontrolnych.
 • W wyjątkowych sytuacjach egzamin, o którym mowa w pkt 1, może się odbyć w formie ustnej.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć dydaktycznych.
 • Czas trwania egzaminu wynosi 180 minut.
 • Zestaw egzaminacyjny składa się z 6 części:
  • część I – 20 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru, zawierających po trzy odpowiedzi (a,b,c), z których jedna jest prawidłowa). Za tę cześć można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
  • część II – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
  • część III – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
  • część IV – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
  • część V – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
  • część VI – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas egzaminu wynosi 150.
 • Pytania testowe są punktowane zgodnie z jednolitym standardem egzaminów, tj. za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź błędną lub jej brak 0 punktów.
 • W zadaniach sytuacyjnych poszczególnym kryteriom oceny przypisane są punkty cząstkowe adekwatnie do stopnia trudności i pracochłonności wykonania dyspozycji. Nie stosuje się punktów ujemnych ani części ułamkowych punktów. Nie przyznaje się punktów za częściowo poprawny dekret (np. za poprawne podanie jednego konta).
 • Uzyskanie na egzaminie co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z przepisami MEN.
 • Uzyskanie na egzaminie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i nie mniej niż 40% punktów z każdej części zestawu egzaminacyjnego, tj.:
  • 8 punktów z części I,
  • 12 punktów z części II,
  • 8 punktów z części III,
  • 12 punktów z części IV,
  • 12 punktów z części V,
  • 8 punktów z części VI,
  jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP.
 • W przypadku braku z jednej części zestawu egzaminacyjnego minimalnej liczby punktów wymaganych do osiągnięcia, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dopuszcza się zaliczenie tej części, jeżeli wynik uzyskany przez uczestnika spełnia łącznie dwa następujące warunki:
  • - za wszystkie części łącznie uczestnik uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia,
  • - niedobór do wymaganego do zaliczenia minimum punktów w jednej części zestawu egzaminacyjnego nie przekracza 10% punktów możliwych do osiągnięcia w danej części, tj.
   • -2 punktów z części I,
   • -3 punktów z części II,
   • -2 punktów z części III,
   • -3 punktów z części IV,
   • -3 punktów z części V,
   • -2 punktów z części VI.
 • Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

 • Zobacz też: