Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce

Specjalista ds. rachunkowości

II stopień certyfikacji (kod zawodu: 241103)

Kompetencje:

 • rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej,
 • prawo podatkowe,
 • wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego.
Najbliższe teriminy rozpoczęcia kursów
Wybierz Oddział
SKwP Białystok
SKwP Bielsko-Biała
SKwP Bydgoszcz
SKwP Częstochowa
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Częstochowie
SKwP Gdańsk
SKwP Gorzów Wielkopolski
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
SKwP Katowice
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Katowicach
SKwP Kielce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach
SKwP Kraków
SKwP Łódź
SKwP Lublin
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Lublinie
SKwP Olsztyn
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Olsztynie
SKwP Opole
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Opolu
SKwP Poznań
SKwP Radom
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Radomiu
SKwP Rzeszów
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Podkarpacki Oddział Okręgowy w Rzeszowie
SKwP Toruń
SKwP Warszawa
SKwP Włocławek
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy we Włocławku
SKwP Wrocław

Program

Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej:

 • Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Aktywa pieniężne.
 • Rozrachunki i fundusze specjalne.
 • Obrót materiałowy i towarowy.
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe.
 • Kapitał (fundusz) własny.
 • Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
 • Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja kosztów i ewidencja produktów.
 • Pozostała działalność operacyjna i działalność finansowa.
 • Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia.
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o rachunkowości oraz obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych.

120 godz. zajęć dydaktycznych

Prawo podatkowe:

 • Podatek od towarów i usług (VAT).
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
 • Podatki i opłaty kosztowe.
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

40 godz. zajęć dydaktycznych

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
 • Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 • Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych.

20 godz. zajęć dydaktycznych

Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na II stopniu ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP

 • Posiadanie efektów kształcenia, określonych w pkt 7 Ramowego programu nauczania na kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości, weryfikuje się podczas pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (dalej: egzamin), a także w czasie zajęć i prac kontrolnych.
 • W wyjątkowych sytuacjach egzamin, o którym mowa w pkt. 1, może się odbyć w formie ustnej.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć dydaktycznych.
 • Czas trwania egzaminu wynosi 180 minut.
 • Zestaw egzaminacyjny składa się z 6 części:
  • część I – 20 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru, zawierających po trzy odpowiedzi (a,b,c), z których jedna jest prawidłowa). Za tę cześć można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
  • część II – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
  • część III – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 30 punktów,
  • część IV – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
  • część V – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 25 punktów,
  • część VI – zadanie sytuacyjne, za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas egzaminu wynosi 130.
 • Pytania testowe są punktowane zgodnie z jednolitym standardem egzaminów kwalifikacyjnych, tj. za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź błędną lub jej brak 0 punktów.
 • W zadaniach sytuacyjnych poszczególnym kryteriom oceny przypisane są punkty cząstkowe adekwatnie do stopnia trudności i pracochłonności wykonania dyspozycji. Nie stosuje się punktów ujemnych ani części ułamkowych punktów. Nie przyznaje się punktów za częściowo poprawny dekret (np. za poprawne podanie jednego konta).
 • Uzyskanie na egzaminie co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z przepisami MEN.
 • Uzyskanie na egzaminie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i nie mniej niż 40% punktów z każdej części zestawu egzaminacyjnego, tj.:
  • 8 punktów z części I,
  • 8 punktów z części II,
  • 12 punktów z części III,
  • 8 punktów z części IV,
  • 10 punktów z części V,
  • 6 punktów z części VI,
  jest podstawą otrzymania certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP.
 • W przypadku braku z jednej części zestawu egzaminacyjnego minimalnej liczby punktów wymaganych do osiągnięcia, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dopuszcza się zaliczenie tej części, jeżeli wynik uzyskany przez uczestnika spełnia łącznie dwa następujące warunki:
  • za wszystkie części łącznie uczestnik uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia,
  • niedobór do wymaganego do zaliczenia minimum punktów w jednej części zestawu egzaminacyjnego nie przekracza 10% punktów możliwych do osiągnięcia w danej części, tj.
   • -2 punktów z części I,
   • -2 punktów z części II,
   • -3 punktów z części III,
   • -2 punktów z części IV,
   • -2,5 punktów z części V,
   • -1,5 punktów z części VI.
 • Jednolity, w skali całego Stowarzyszenia, certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Zobacz też: