Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z powodu pandemii COVID-19

Marek Styczeń

Nasza pracownica pobierała, w związku z powikłaniami ciążowymi, zasiłek chorobowy za okres od 11.04.2020 do 15.06.2020 r. Od 21.09.2020 r. wypłacamy jej zasiłek macierzyński. Na mocy specustawy[1] pracownicy obniżyliśmy – od 1.07.2020 r. – wymiar czasu pracy z całego etatu na 0,8. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustaliliśmy, uwzględniając wynagrodzenie za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od lipca do sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej.
Ponieważ obniżenie wymiaru czasu pracy nie nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku, nie przeliczyliśmy podstawy jego wymiaru po wejściu w życie ustawy z 7.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19[2]. W lutym 2021 r. pracownica wystąpiła jednak z wnioskiem o przeliczenie tej podstawy, twierdząc, że zmieniły się przepisy.
Czy powinniśmy dokonać takiego przeliczenia i na jakiej podstawie?

[1] Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1842).

[2] DzU poz. 1747.

[3] DzU poz. 2255.

Tak, w tym przypadku należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, mimo że zmiana wymiaru czasu pracy nie nastąpiła w trakcie wcześniej pobieranego zasiłku. Ponieważ między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy trwającej co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy przyjąć wynagrodzenie, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, tj. za okres od kwietnia 2019 do marca 2020 r., o ile zostały spełnione warunki, o których mowa poniżej.

Ustawą z 9.12.2020 r.[3] wprowadzono do specustawy zmiany obowiązujące od 16.12.2020 r., polegające na modyfikacji zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego kobietom, którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na mocy specustawy.

Zgodnie z nowymi zasadami przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków przysługujących osobom, którym w myśl specustawy (art. 15g, art. 15zf, art. 15gb lub art. 15zzzzzo ust. 2) pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę:

 • nie stosuje się art. 40 ustawy zasiłkowej,
 • nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy.

Oznacza to, że:

 • do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku nie przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. zmiana ta nie powoduje skrócenia okresu, z którego podstawa wymiaru zasiłków jest ustalana,
 • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku:
  • wyłącza się wynagrodzenie pracownika za miesiące, w których wykonywał pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  • przyjmuje się wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące sprzed obniżenia etatu (lub ustalenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia), z okresu 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, ustalonych zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej.

Przykładowo pracownica zatrudniona u danego pracodawcy od 2016 r., ma prawo do zasiłku macierzyńskiego od 18.12.2020 r. Pracodawca od 28.05.2020 r. – w myśl art. 15g specustawy – zmienił jej wymiar czasu pracy z całego etatu na 0,8. Ponieważ przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy, do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego:

 • nie przyjmuje się wynagrodzenia za wszystkie miesiące, w których wymiar czasu pracy był obniżony, także przez część miesiąca, tj. wynagrodzenia za okres od maja do listopada 2020 r.,
 • przyjmuje się wynagrodzenie za pozostałe miesiące z okresu 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od grudnia 2019 do kwietnia 2020 r.

Zgodnie z powyższym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonej ciężarnej oraz zasiłku macierzyńskiego dla osób, którym na mocy specustawy pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia, wypłaconych przed 16.12.2020 r. za okres:

 • po 30.03.2020 do 15.12.2020 r. – osobom, o których mowa w art. 15g lub art. 15zf specustawy,
 • po 23.06.2020 do 15.12.2020 r. – osobom, o których mowa w art. 15gb specustawy,
 • po 25.08.2020 do 15.12.2020 r. – osobom, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 specustawy,

należy ustalić ponownie, jeżeli świadczenie wypłacone na mocy dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi przepisami.

Uwaga: pracodawca nie ma obowiązku przeliczania z urzędu podstawy wymiaru zasiłku w związku ze zmianą przepisów, o których mowa wyżej – przeliczenie to następuje na wniosek ubezpieczonej. Nie określono wzoru takiego wniosku, zatem w jego treści powinna się znaleźć tylko informacja, że wystąpienie o przeliczenie wcześniej wypłaconego, niższego zasiłku ma związek z obniżonym wymiarem czasu pracy lub z wprowadzeniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia.