Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

PPK u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób – terminarz

Renata Majewska

Wiosną najmniejsi pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) pierwszych członków załogi. Muszą przy tym dotrzymać ustawowych terminów.

Pracodawcy sektora prywatnego, którzy 30.06.2020 r. zatrudniali poniżej 20 osób (dalej pracodawcy 20–), wdrażają PPK od 2021 r., w związku z czym mają zawrzeć najpóźniej:

 • 23.03.2021 r. – porozumienie z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników ws. wyboru instytucji finansowej,
 • 23.04.2021 r. – umowę o zarządzanie PPK,
 • 10.05.2021 r. – umowę o prowadzenie PPK.

Kto może zostać członkiem PPK

Zawierając pierwszą umowę o prowadzenie PPK, zapiszą oni do programu pierwsze zatrudniane przez siebie osoby. Nie wszystkie, gdyż prawo uczestnictwa w PPK przysługuje:

[1] Ustawa z 7.09.2007 r. (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1821).

[2] Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1342).

 • pracownikom (z wyjątkiem młodocianych oraz przebywających na urlopie górniczym lub na urlopie dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla w rozumieniu art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego[1]);
 • objętym z danego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi:
  • zleceniobiorcom,
  • wykonawcom umowy „zleceniopodobnej” (np. kontrakt menedżerski),
  • wynagradzanym członkom rady nadzorczej,
  • chałupnikom,
  • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego, z racji którego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
 • pracownikom lub zleceniobiorcom pobierającym zasiłek macierzyński/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Do grona tego nie zalicza się zatem zleceniobiorcy podlegającego z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, choćby zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 2 pkt 18 ustawy o PPK[2]).

Zapisy „z automatu” lub na wniosek

Wskazanych pracobiorców, którzy ukończyli 18 i nie ukończyli 55 lat, pracodawca rejestruje w PPK automatycznie, w trybie obligatoryjno-dobrowolnym, tj. musi to zrobić w odpowiednich terminach wyznaczonych przez ustawę o PPK, chyba że zainteresowany złoży mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do programu. Deklarację taką można złożyć w dowolnej chwili, byle nie wcześniej niż od daty objęcia pracodawcy ustawą o PPK, czyli nie wcześniej niż 1.01.2021 r.

Automatyczny zapis do programu nie obejmuje zatrudnionych, którzy ukończyli 55 i nie ukończyli 70 lat. Osoby te pracodawca zgłasza do PPK wyłącznie na ich wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (inaczej wniosek o ich zapisanie do PPK).

Zapis do PPK polega na umieszczeniu tych osób na liście uczestników PPK, stanowiącej załącznik do umowy o prowadzenie PPK, co nie wymaga zmiany tej ostatniej. Następnie pracodawca informuje o tym (niezwłocznie) instytucję finansową, co – w zależności od instytucji – jest określane jako zgłoszenie bądź rejestracja w PPK. W ślad za tym instytucja finansowa otwiera dla nowego uczestnika indywidualny rachunek PPK, na który są odprowadzane wpłaty do PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne.

Zatrudnieni na 1.01.2021 r.

Osobę pozostającą w zatrudnieniu 1.01.2021 r. pracodawca zapisuje do PPK w dniu faktycznego zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia będzie ona łącznie spełniać tzw. podstawowe warunki członkostwa w programie:

1. ubezpieczeniowy – będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu uprawniającego do członkostwa w PPK (czyli ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę nakładczą, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w radzie nadzorczej, urlopu wychowawczego lub zasiłku macierzyńskiego),

2. wiekowy – ukończy 18 i nie ukończy 55 lat albo ukończy 55 i nie ukończy 70 lat oraz dodatkowo zgłosi wniosek o zapisanie do PPK,

3. nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

4. nadal będzie pozostawać w zatrudnieniu u danego pracodawcy,

5. w przypadku osób objętych trybem wnioskowym (ukończone 55 i nieukończone 70 lat) – dodatkowo złoży wniosek o zapisanie do PPK.

Wskazany zatrudniony przystępuje do PPK na preferencyjnych zasadach – bez badania osiągnięcia przez niego 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia u tego pracodawcy.

Przyjmowani do pracy w okresie przejściowym

Pracobiorcę, przyjmowanego do pracy w okresie przejściowym (od 2.01.2021 r. do daty faktycznego zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK włącznie), umieszcza się na liście uczestników programu również w dniu faktycznego zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeżeli tego dnia będzie łącznie spełniał podstawowe warunki członkostwa (określone dla osób objętych trybem „z automatu” w pkt 1–4 powyżej, a dla objętych trybem wnioskowym – w pkt 1–5), a ponadto osiągnie 90 dni zatrudnienia w danej firmie (patrz ramka poniżej).

Gdy nie spełni on ostatniego warunku, uzyska członkostwo według ogólnej zasady – do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy – pod warunkiem że w dniu zapisu spełni podstawowe warunki członkostwa.

Terminarz zapisywania do PPK przez pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników

Wiek zatrudnionego w dacie zapisu do PPK Osoba pozostająca w zatrudnieniu 1.01.2021 r. Osoba przyjmowana do pracy w okresie przejściowym[*] Osoba zatrudniana po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK
1 2 3 4
Ukończone 18 i nieukończone 55 lat (tryb „z automatu”) w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia łącznie spełni podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–4 (bez badania 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy) w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia łącznie spełni warunki z kolumny 2 oraz dodatkowo osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie,
- jeżeli nie spełni dodatkowego warunku – do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie
do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie, jeśli w dniu zapisu łącznie spełni warunki z kolumny 2
Ukończone 55 i nieukończone 70 lat (tryb wnioskowy) w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia łącznie spełni podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–5 (bez badania 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy) jw. – pod warunkiem że złoży wniosek o przystąpienie do PPK

[*] Przypada po dacie objęcia danego podmiotu ustawą o PPK (od 2.01.2021 r.) i do daty zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK (najpóźniej do 10.05.2021 r.).

Angażowani już po zawarciu umowy

Zatrudnionego, przyjętego do pracy po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, zgłasza się do programu według ogólnej zasady – do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, kiedy osiągnie 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy. Dodatkowo w dniu zapisu musi on spełnić łącznie podstawowe warunki członkostwa, czyli osoba objęta trybem „z automatu” – warunki z pkt 1–4 powyżej, a trybem wnioskowym – z pkt 1–5.

Jak liczyć 90 dni zatrudnienia

 • Uwzględnia się wyłącznie okresy zatrudnienia uprawniającego do członkostwa w PPK (wymienione na początku artykułu), z racji których odprowadza się obowiązkowe składki emerytalną i rentowe.
 • Wymagane minimum 90 dni zatrudnienia ma charakter stażu zakładowego. Zasadniczo sumuje się okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, z jednym wyjątkiem – wlicza się także okresy zatrudnienia w poprzednich podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez poprzedniego.
 • Nie wymaga się, by okresy zatrudnienia miały charakter ciągły. W wymaganym minimum 90 dni uwzględnia się też różne okresy zatrudnienia spośród wskazanych – nawet jeśli wystąpiły między nimi przerwy.
 • Okresy zatrudnienia uwzględnia się w dniach kalendarzowych – tak, by dały łącznie co najmniej 90 dni (ustawa o PPK wymaga „uzbierania” 3 mies. zatrudnienia u danego pracodawcy, ale według portalu pomocowego www.mojeppk.pl oznacza to 90 dni kalendarzowych).
 • Okresów zatrudnienia nie sprawdza się pracobiorcom angażowanym 1.01.2021 r. Zaczyna się je liczyć dopiero przyjmowanym do pracy począwszy od 2.01.2021 r.
 • Osobie przyjmowanej od 2.01.2021 r. do pracy po raz pierwszy bądź po raz kolejny, ale po ponad rocznej przerwie we współpracy, okresy zatrudnienia liczy się na bieżąco („do przodu”) od pierwszego zatrudnienia.
 • W poszukiwaniu okresów zatrudnienia osoby przyjmowanej od 2.01.2021 r. do pracy po raz kolejny, w odstępie nie dłuższym niż rok, należy się cofnąć wyłącznie o 12 mies., licząc od pierwszego dnia ponownego zatrudnienia.
 • Gdy podczas któregoś z badanych 12 wcześniejszych miesięcy pracobiorca przebywał na urlopie bezpłatnym, zalicza się go w całości do okresów zatrudnienia, w liczbie odpowiednio 30, 31, 29 lub 28 dni (bez względu na to, czy urlop bezpłatny trwał cały miesiąc kalendarzowy, czy jego część) – pod warunkiem że w miesiącu tym pracobiorca uzyskał przychód podlegający obowiązkowym składkom emerytalnej i rentowym (wynika tak z wyjaśnień zawartych na portalu mojeppk.pl).

Przykład

Spółka zatrudniająca 19 osób zamierza zawrzeć 30.04.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK Przyjęła 23.02.2021 r. ponownie do pracy (po przerwie nie dłuższej niż rok) osobę w wieku 50 lat. Aby ustalić, jak długo strony już współpracowały, należy cofnąć się o 12 mies. (od 23.02.2020 do 22.02.2021 r.). Załóżmy, że podczas badanych 12 wcześniejszych miesięcy osoba ta przepracowała w spółce:

Wariant I

 • na umowę o pracę – 10 dni,
 • na umowę zlecenia, z tytułu której podlegała dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – 93 dni,
 • na umowę zlecenia, z tytułu której podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – 7 dni.

Na 22.02.2021 r. nowo zatrudniony ma łącznie 17 dni zatrudnienia w danej firmie (pomija się pracę na zlecenie objętą dobrowolnymi ubezpieczeniami). Osiągnie 90 dni zatrudnienia 6.05.2021 r., a więc już po dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK. Należy go zapisać do PPK według ogólnej zasady – do 10. dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia, tj. do 10.06.2021 r.

Wariant II

 • na umowę o pracę – 47 dni.

Na 22.02.2021 r. nowo zatrudniony osiągnie 47 dni zatrudnienia w spółce. W konsekwencji 90 dni zatrudnienia w niej „uzbiera” 3.04.2021 r. Należy go zgłosić do programu w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, tj. 30.04.2021 r. Oczywiście pod warunkiem, że w dniu zapisu do programu spełni łącznie podstawowe warunki uczestnictwa z pkt 1–4 powyżej.

Wariant III

 • na umowę o pracę – 123 dni.

Oznacza to, że wymóg 90 dni zatrudnienia spełniał już 22.02.2021 r. i w konsekwencji trzeba go zapisać do PPK w dacie faktycznego zawarcia przez spółkę pierwszej umowy o prowadzenie PPK, a więc 30.04.2021 r.

„Nieczynni” członkowie PPK na urlopach na dzieci

Zatrudnionych korzystających z urlopów wychowawczych albo z zasiłków macierzyńskich/w wysokości zasiłku macierzyńskiego pracodawca zapisuje do PPK według podanego wyżej terminarza – jako pracobiorców podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W chwili przystąpienia do programu uzyskują oni jednak status „nieczynnych” uczestników PPK – nie odprowadza się za nich wpłat do PPK. Podstawę wymiaru wpłat do PPK stanowi bowiem podstawa wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych danej osoby, bez stosowania limitu 30-krotności, z wyłączeniem podstawy wymiaru tych składek za pracobiorców przebywających na urlopach wychowawczych i zasiłkach macierzyńskich/w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dopiero po ich powrocie do pracy z urlopu należy zacząć odprowadzanie za nich wpłat do PPK.

Pracodawca 20– zawrze 10.05.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Na 1.01.2021 r. zatrudniał pracownicę w wieku 40 lat, która od 1.02.2020 r. pozostaje na 2-letnim urlopie wychowawczym. Pracodawca ma obowiązek zapisać ją do programu 10.05.2020 r., jeśli tego dnia spełni ona podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–4 powyżej, a zwłaszcza jeżeli nie złoży deklaracji rezygnacji. Wpłaty do PPK pracodawca zacznie za nią przekazywać po jej powrocie do pracy z urlopu wychowawczego, a więc prawdopodobnie od lutego 2022 r.

Pracodawca 20– zawrze 30.04.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Na 1.01.2021 r. zatrudniał kobietę w wieku 36 lat czynnie pracującą, która 30.04.2021 r. będzie na urlopie macierzyńskim. Trzeba ją zapisać do programu 30.04.2021 r. (w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK), jeżeli tego dnia spełni podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–4 powyżej, zwłaszcza jeśli do tego dnia nie zgłosi deklaracji rezygnacji. Wpłaty do PPK będą za nią przekazywane dopiero po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i powrocie do pracy.

Pracodawca 20– zawrze 5.05.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Od 24.02.2021 r. zatrudnia 29-letniego pracownika, który „uzbierał” 90 dni zatrudnienia w ciągu wcześniejszych 12 mies. (od 24.02.2020 do 23.02.2021 r.), a 5.05.2021 r. będzie przebywał na urlopie ojcowskim. Jeśli do 5.05.2021 r. nowo zatrudniony spełni podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–4 powyżej, a przede wszystkim nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat, należy go tego dnia zapisać do PPK.

Pracodawca 20– zawrze 30.04.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Od 27.01.2021 r. zatrudnia 58-letnią pracownicę, która złożyła wniosek o przystąpienie do programu, ale 30.04.2021 r. będzie na urlopie macierzyńskim udzielonym w trybie art. 180 § 12 Kp (wykorzystanie reszty urlopu macierzyńskiego po śmierci matki). Pracodawca powinien ją zgłosić do PPK 30.04.2021 r., pod warunkiem że do tego dnia spełni ona podstawowe warunki członkostwa z pkt 1–5 powyżej.

Urlop bezpłatny a uczestnictwo w PPK

Pracownika przebywającego 1.01.2021 r. na urlopie bezpłatnym uznaje się za osobę objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 1.01.2021 r., gdy w tym miesiącu uzyska przychód podlegający obligatoryjnym składkom emerytalnej i rentowym. W takim przypadku zapisuje się go do programu w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK – pod warunkiem że tego dnia będzie łącznie spełniał poniższe wymogi:

a) będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (gdy przez cały miesiąc, w którym nastąpi zawarcie pierwszej umowy o prowadzenie PPK, będzie korzystał z urlopu bezpłatnego, należy go uznać za ubezpieczonego, jeżeli w miesiącu tym uzyska przychód objęty obligatoryjnymi składkami emerytalną i rentowymi),

b) ukończy 18 i nie ukończy 55 lat albo ukończy 55 i nie ukończy 70 lat oraz złoży wniosek o przystąpienie do PPK,

c) nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat,

d) będzie pozostawał w zatrudnieniu w danym podmiocie zatrudniającym.

Nie należy w tym przypadku sprawdzać kryterium posiadania 90 dni zatrudnienia w firmie.

Spółka 20– planuje zawrzeć 29.04.2020 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Pracownik w wieku 26 lat będzie 1.01.2021 r. na urlopie bezpłatnym, ale w miesiącu tym dostanie nagrodę za IV kwartał 2020 r., od której zostaną odprowadzone składki emerytalne i rentowe. Na początku kwietnia 2021 r. otrzyma nagrodę za I kwartał 2021 r. Spółka musi go zarejestrować w PPK 30.04.2021 r. – pod warunkiem że tego dnia będzie spełniać kryteria określone w pkt a–d powyżej.

Pracodawca 20– chce zawrzeć pierwszą umowę o prowadzenie PPK 10.05.2021 r. Pracownica w wieku 52 lat będzie 1.01.2021 r. na urlopie bezpłatnym (trwającym do końca roku) i otrzyma w tym miesiącu premię za poprzedni rok. Załóżmy, że między 1.05.2021 a 9.05.2021 r. nie uzyska żadnego przychodu i w konsekwencji pracodawca nie zgłosi jej 10.05.2021 r. do PPK. Następnie przy sporządzaniu listy płac otrzyma ona 28.05.2021 r. wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia. Pracodawca powinien ją jeszcze tego samego dnia zapisać do PPK i na tej liście płac naliczyć za nią pierwsze wpłaty do PPK.

Osobę wracającą z urlopu bezpłatnego w okresie przejściowym (od 1.01.2021 r. do daty zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK włącznie) traktuje się jak osobę przyjmowaną w tym okresie do pracy. Zapisuje się ją zatem do PPK także w dniu nawiązania pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeżeli tego dnia będzie łącznie spełniała warunki z pkt a–d powyżej oraz osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Gdy nie spełni tego ostatniego wymogu, umieszcza się ją na liście uczestników według ogólnej zasady – do 10. dnia kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy. Oczywiście w dniu zapisu do programu musi spełniać pozostałe przesłanki z pkt a–d powyżej.

Terminarz zapisu do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych

Pozostający na urlopie 1.01.2020/1.07.2020 r. Wracający do pracy z urlopu w okresie przejściowym Wracający do pracy z urlopu po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK
W dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia łącznie spełni warunki określone w pkt a–d - w dniu zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, jeśli tego dnia łącznie spełni warunki wymienione w pkt a–d oraz dodatkowo osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie
- jeśli nie spełni tego dodatkowego warunku – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie; w dniu zapisu musi spełniać kryteria z pkt a–d
do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy osiągnie 90 dni zatrudnienia w danym podmiocie - jeśli tego dnia łącznie spełni warunki z pkt a–d

Pracodawca 20– zawrze 10.05.2021 r. pierwszą umowę o prowadzenie PPK. Od 13.03.2021 r. zatrudnia zleceniobiorcę w wieku 20 lat, którego wcześniej angażował na umowę o pracę. Aby sprawdzić przesłankę osiągnięcia przez niego 90 dni zatrudnienia u tego pracodawcy, trzeba się cofnąć o 12 mies. od pierwszego dnia ponownego zatrudnienia (od 13.03.2020 do 12.03.2021 r.). W tym okresie zleceniobiorca osiągnął 15 dni zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a przez cały październik i listopad 2020 r. korzystał z urlopu bezpłatnego, po czym 30.11.2020 r. stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron. W październiku 2020 r. nie uzyskał on przychodu podlegającego obowiązkowym składkom – uzyskał go w listopadzie 2020 r. w formie nagrody rocznej. Na 12.03.2021 r. będzie miał zatem 45 dni zatrudnienia, a 90 dni zatrudnienia osiągnie pod koniec kwietnia 2021 r. Należy go zapisać do programu 10.05.2021 r.

Zatrudniony, stawiający się w pracy po urlopie bezpłatnym już po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie PPK, staje się członkiem programu według ogólnej zasady – do 10. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po miesiącu, w którym osiągnie 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy (przy spełnieniu pozostałych wymogów z pkt a–d powyżej).