Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Jak zoptymalizować rozliczanie wpłat do PPK

Renata Majewska

Pracodawcy 50+ i 20+, którzy pierwszą listę płac po zawarciu umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) sporządzą w miesiącu następującym po miesiącu nawiązania tej umowy, znacznie ułatwią sobie rozliczanie składek wpłacanych do programu.

[1] Ustawa z 4.10.2018 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1342).

Najpóźniej do 10.11.2020 r. podmioty prywatne 50+ i 20+ muszą zawrzeć pierwsze umowy o prowadzenie PPK (art. 134 ust. 1 i 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych[1], dalej ustawa o PPK). Następnie co miesiąc będą naliczać, potrącać i dokonywać wpłat do programu.

Finansowanie składek

Pracodawca obowiązkowo finansuje wpłatę podstawową o wartości 1,5% wynagrodzenia uczestnika, a w umowie o zarządzanie PPK może oświadczyć, że będzie pokrywać wpłatę dodatkową do wysokości 2,5% podstawy. Uczestnika obciąża obligatoryjna wpłata podstawowa 2% podstawy i może on zadeklarować wpłatę dodatkową do wysokości 2% podstawy.

Wpłaty do PPK ustala się od podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych, z wyjątkiem podstawy tych składek z tytułu urlopu wychowawczego oraz zasiłku macierzyńskiego/zasiłku w wysokości macierzyńskiego, i bez stosowania ograniczenia do tzw. limitu 30-krotności.

Wpłaty i dopłaty do PPK na wszystkie rachunki PPK jednej osoby nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym równowartości 50 tys. dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy wypadający przed 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, czyli w 2020 r. nie mogą przekroczyć 190 130 zł (art. 25–27 ustawy o PPK).

Wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracodawcę nalicza się od ww. podstawy; są zwolnione ze składek ZUS, ale podlegają opodatkowaniu, jednak dopiero w miesiącu ich dokonania, a więc przekazania instytucji finansowej. W tym miesiącu należy też pobrać od nich zaliczkę na PIT. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pokrywane przez uczestnika nalicza się od tej samej podstawy i pomniejszają one wynagrodzenie netto.

Naliczanie, potrącanie i dokonywanie wpłat

Ustawa o PPK rozróżnia: naliczanie, potrącanie i dokonywanie wpłat do PPK. Wpłaty do programu (finansowane przez pracodawcę i uczestnika) należy zacząć naliczać na pierwszej liście płac sporządzanej po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, czyli jeszcze w miesiącu jej zawarcia, jeśli do końca tego miesiąca będzie sporządzana lista płac. Na tej liście płac pracodawca potrąca – z wynagrodzenia netto – wpłaty ponoszone przez uczestnika. Jednak pierwszych wpłat do PPK dokonuje (fizycznie przekazuje instytucji finansowej) dopiero w następnym miesiącu po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (inaczej mówiąc, po miesiącu zawarcia tej umowy bądź jej powstania z mocy prawa zgodnie z art. 17 ustawy o PPK). Ograniczenie to nie wiąże przy kolejnych wpłatach do PPK – tych dokonuje się do 15. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu ich naliczenia, co znaczy, że można je odprowadzić już w miesiącu ich naliczenia.

Pensja płatna do końca miesiąca za bieżący miesiąc

Pracodawca 50+ i 20+, który reguluje pensje do końca bieżącego miesiąca, umowę o prowadzenie PPK powinien zawrzeć w końcowych dniach października, ale już po sporządzeniu listy płac za ten miesiąc (np. listę płac za październik sporządzi 28.10.2020 r., a umowę zawrze 30.10.2020 r.). W ten sposób pierwsza lista płac po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie sporządzona w miesiącu następnym po miesiącu zawarcia tej umowy (np. 27.11.2020 r.). Na tej liście pracodawca będzie mógł naliczyć wpłaty finansowane przez obie strony stosunku pracy, potrącić wpłatę obciążającą uczestnika i jednocześnie dokonać wszystkich wpłat (przekazać) do instytucji finansowej.

W przeciwnym razie, jeśli umowę o prowadzenie PPK zawrze w listopadzie 2020 r. (byle nie później niż 10.11.2020 r.), „rozjadą” mu się poszczególne czynności dotyczące rozliczenia wpłat: naliczy je i potrąci na liście płac sporządzonej 27.11.2020 r., ale dokona (wniesie) dopiero między 1.12.2020 a 15.12.2020 r. Wpłaty finansowane przez pracodawcę staną się wówczas grudniowym przychodem uczestnika i to z przychodów grudnia będzie trzeba pobrać zaliczkę na PIT z ich tytułu. W takiej sytuacji podstawy wymiaru obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych oraz wpłat do PPK przestaną być tożsame.

Tej samej zasady pracodawcy 50+ i 20+ powinni się trzymać przy sporządzaniu kolejnej listy płac, pod koniec grudnia 2020 r. Powinni zatem naliczyć wpłaty i od razu ich dokonać (wnieść) tak, aby stały się przychodem członka PPK w grudniu 2020 r.

Pensja płatna do 10. dnia następnego miesiąca

Odpowiednio ww. reguły powinni zastosować pracodawcy 50+ i 20+, którzy regulują wynagrodzenia do 10. dnia kalendarzowego miesiąca następnego za poprzedni miesiąc. Listę płac za październik 2020 r. powinni zatem rozliczyć kilka dni wcześniej niż zazwyczaj, np. w piątek 6.11.2020 r., a w kolejnych dniach (np. 9.11.2020 czy 10.11.2020 r.) zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. W ten sposób uzyskają pożądany efekt, czyli pierwszą listę płac po zawarciu umowy o prowadzenie PPK sporządzą np. 10.12.2020 r., tj. już w następnym miesiącu po miesiącu zawarcia wskazanej umowy. W konsekwencji na grudniowej liście płac mogą zarówno naliczyć wpłaty, potrącić wpłaty finansowane przez uczestnika, jak i dokonać ich (wnieść) do instytucji finansowej.

Dopuszczalne jest także – zgodnie ze stanowiskiem portalu www.moje.ppk.pl – zawarcie umowy o prowadzenie PPK i sporządzenie listy płac za październik tego samego dnia, np. 10.11.2020 r. Należy wtedy zadbać o to, by najpierw sporządzić listę płac, a następnie zawrzeć umowę. Pracodawcy mogą też zawrzeć umowę o prowadzenie PPK pod koniec października, a wtedy pierwszą listę płac sporządzą np. 10.11.2020 r. za poprzedni miesiąc.

Scenariusz dla pracodawców wypłacających pensje do końca miesiąca za bieżący miesiąc

Wyszczególnienie Zalecane Niezalecane
Umowa o PPK zawarta pod koniec października 2020 r., po sporządzeniu listy płac za ten miesiąc Umowa o PPK zawarta w pierwszych dniach listopada 2020 r., najpóźniej 10.11.2020 r.
Obliczenie wpłat (finansowanych przez pracodawcę i uczestnika, podstawowych i ew. dodatkowych) oraz potrącenie wpłat finansowanych przez uczestnika na liście płac sporządzonej 27.11.2020 r.
Dokonanie (przekazanie) wpłat instytucji finansowej natychmiast po sporządzeniu listy płac 28.11.2020 r. między 1.12.2020 a 15.12.2020 r.
Miesiąc powstania przychodu z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę listopad 2020 r. grudzień 2020 r.
Termin odprowadzenia zaliczki na PIT z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę do 20.12.2020 r. do 20.01.2020 r.
Termin wykazania wpłat finansowanych przez pracodawcę w raporcie ZUS RCA w raporcie za listopad, składanym do 15.12.2020 r. w raporcie za grudzień, składanym do 15.01.2021 r.

Scenariusz dla pracodawców wypłacających pensje do 10. dnia następnego miesiąca

Wyszczególnienie Zalecane Niezalecane
Lista płac za październik sporządzona 6.11.2020 r., umowa o PPK zawarta np. 10.11.2020 r. Umowa o PPK zawarta np. 4.11.2020 r., lista płac za październik sporządzona 6.11.2020 r.
Obliczenie wpłat (finansowanych przez pracodawcę i uczestnika, podstawowych i ew. dodatkowych) oraz potrącenie wpłat finansowanych przez uczestnika na liście płac sporządzonej 10.12.2020 r. na liście płac sporządzonej 6.11.2020 r.
Dokonanie (przekazanie) wpłat instytucji finansowej natychmiast po sporządzeniu listy płac 10.11.2020 r. między 1.12.2020 a 15.12.2020 r.
Miesiąc powstania przychodu z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę grudzień 2020 r.
Termin odprowadzenia zaliczki na PIT z racji wpłat finansowanych przez pracodawcę do 20.01.2020 r.
Termin wykazania wpłat finansowanych przez pracodawcę w raporcie ZUS RCA w raporcie za grudzień, składanym do 15.01.2021 r.