Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Renata Majewska

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym w artykułach: Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii i Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm).

Dodatkowe postojowe – tylko raz

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przysługuje przedsiębiorcom m.in. z branż: sprzedaż detaliczna, gastronomiczna, artystyczna, sportowa, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

1) są osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,

2) prowadzili 30.09.2020 przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami określonymi w tabeli,

3) skorzystali już ze świadczenia postojowego na wniosek RSP-D, RSP-DB lub RSP-DK (tzn. otrzymali już co najmniej jedno postojowe),

4) w październiku lub w listopadzie 2020 osiągnęli z DG przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego w takim samym miesiącu 2019,

5) doszło u nich do przestoju w wykonywaniu DG w następstwie COVID-19

i złożyli do ZUS wniosek RSP-DD6 wyłącznie w postaci elektronicznej (przez PUE ZUS bezpośrednio albo za pośrednictwem strony internetowej gov.pl) od 30.12.2020 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii (nowy art. 15zs2 specustawy).

Kody działalności

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

Od odmownej decyzji ZUS przysługuje skarga do sądu w ciągu miesiąca od doręczenia negatywnej decyzji ZUS, składana za pośrednictwem ZUS.

Pomoc publiczna

Jednorazowe świadczenie postojowe kwalifikuje się do pomocy publicznej, która nie należy się przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji 31.12.2019 i w dniu zgłoszenia wniosku o postojowe. Dlatego w celu weryfikacji dopuszczalności pomocy publicznej we wniosku trzeba podać również dane nt. swojej sytuacji ekonomicznej.

Turystyka z prawem do dodatkowego świadczenia

Już od 16.12.2020 został rozszerzony krąg przedsiębiorców mogących się starać o 3-krotne dodatkowe świadczenie postojowe na mocy art. 15zs1 specustawy. Przysługuje ono przedsiębiorcy, który:

  • jest osobą fizyczną, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,
  • złoży do ZUS elektroniczny wniosek RSP-DD najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii,
  • prowadzi w dniu złożenia wniosku przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (organizatorzy turystyki) i 93.11.Z (obiekty sportowe),
  • skorzystał wcześniej ze świadczenia postojowego,
  • uzyskał w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku przychód z DG niższy co najmniej o 75% w stosunku do osiągniętego w tym samym miesiącu 2019.

Wnioski o oba rodzaje świadczeń postojowych zawierają m.in. dane uprawnionego (imię i nazwisko, NIP, a jeśli nie został nadany, to PESEL i REGON, nazwę skróconą), rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany tu instrument płatniczy, inne niezbędne dane, podpis, a ponadto są opatrzone założonymi pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów nabycia postojowego.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020), a dla osoby prowadzącej DG opodatkowaną w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% tej podstawy).

Dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 i art. 15zs2 specustawy, są wolne od PIT na podstawie art. 52m updof.

Możliwość rozszerzenia uprawnień

Rząd zyskał większe uprawnienia co do uregulowania w akcie wykonawczym prawa do kolejnego świadczenia postojowego z art. 15zq. Zgodnie ze zmodyfikowanym art. 15zt specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu przyznać jego ponowną wypłatę wszystkim albo niektórym osobom, mając na względzie czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, skutki nimi wywołane, wynikające z nich ograniczenia w prowadzeniu DG oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte ich konsekwencjami. Ma też prawo określić wielokrotność przysługującego świadczenia postojowego, inne warunki jego nabywania oraz kody, jakimi przeważająca DG była oznaczona według PKD 2007 (w dniu przypadającym nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia rozporządzenia w życie).

„Mikropożyczka” na bis

Na jednorazową dotację ze środków FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG w kwocie do 5000 zł ma szansę przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) ma status mikro- lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Pp,

b) 30.09.2020 prowadził – na podstawie wpisu do rejestru REGON z tego dnia – przeważającą DG oznaczoną zgodnie z PKD 2007 kodami określonymi w tabeli oraz 30.09.2020 nie korzystał z zawieszenia działalności,

c) w październiku albo w listopadzie 2020 osiągnął z DG przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy co najmniej o 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019,

d) złożył elektroniczny wniosek (PSZ-DBDG) łącznie z oświadczeniami na potwierdzenie realizacji warunków nabycia dotacji, za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl – do PUP właściwego dla swojej siedziby, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora i najpóźniej do 31.01.2021 (nowy art. 15zze4 specustawy); wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

Jeśli przedsiębiorca spełni wymagania, starosta (w jego imieniu dyrektor PUP) zawiera z nim umowę o udzielenie dotacji.

Uwaga: dotacja nie stanowi dla beneficjenta przychodu w rozumieniu updof i updop (art. 15zee4 ust. 14 specustawy).

Beneficjent musi wykonywać DG przez 3 mies. od daty otrzymania dotacji pod rygorem jej zwrotu w ciągu 12 mies. (chyba że RM przedłuży w rozporządzeniu okres spłaty). Ponadto ma on obowiązek zwrotu wsparcia w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania, jeżeli:

  • wydatkował je niezgodnie z przeznaczeniem,
  • złożył oświadczenie sprzeczne ze stanem faktycznym lub nie spełniał innego warunku uzyskania dotacji,
  • nie poddał się kontroli starosty (ten ma prawo ją sprawować w ciągu 3 lat od udzielenia dotacji).

Spadkobiercy uprawnionego przedsiębiorcy, który zmarł w ciągu 3 mies. od uzyskania dotacji, nie muszą jej zwracać. Nie stanowi też ona dla nich przychodu podatkowego (art. 15zee4 ust. 13 w zw. z ust. 15 specustawy).

Środki z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, również po ich ulokowaniu na rachunku bankowym.

W celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu zezwolić starostom na udzielanie dotacji wszystkim bądź niektórym podmiotom, którzy już ją otrzymali, bądź innym mikro- albo małym przedsiębiorcom. Może w tym trybie ustalić krąg przedsiębiorców wyłączonych spod zakresu pomocy poprzez określenie innych: warunków obniżenia przychodu z DG, okresu porównawczego i kodów, którymi była opatrzona według PKD 2007 przeważająca działalność na wskazany dzień, przypadający nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. W rozporządzeniu RM ma także prawo zmienić treść wymaganych oświadczeń oraz wyznaczyć inny termin na składanie wniosków.

Uwaga: dotacja stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (DzUrz UE C 91 I/1 z 20.03.2020).

Poprawki do „starej pomocy”

Wypłacane dotychczas przez starostę ze środków FP dofinansowania kosztów prowadzenia DG oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców były obwarowane wymogiem wykonywania działalności – w pierwszym przypadku przez dotowany okres (maksymalnie przez 3 mies.), a w drugim – przez 3 mies. od udzielenia pożyczki. W tarczy 6.0 wskazano, że jeżeli przedsiębiorca umrze w tym okresie, to jego spadkobiercy nie muszą spłacać dofinansowania, a mikropożyczka ulega umorzeniu (nowy ust. 7a art. 15zzc i art. 15zzd specustawy). Jeśli spadkobierca spłacił już całość lub część dofinansowania/pożyczki, podlegają one zwrotowi na wniosek złożony do starosty, w ciągu 30 dni od doręczenia wniosku (nowe art. 31zzo i art. 31zzp specustawy).