Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nieodpłatna naprawa samochodu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Będąc państwową jednostką budżetową, ubezpieczamy swoje samochody w firmie ubezpieczeniowej. W przypadku powstania szkody (np. na skutek wypadku drogowego) koszty jej usunięcia są pokrywane drogą bezgotówkowego rozliczenia. Firma świadcząca usługi serwisowe wycenia szkodę, uzyskuje akceptację ubezpieczyciela, naprawia samochód i przekazuje wycenę do ubezpieczyciela. Zgodnie z umową rozlicza się on bezpośrednio z firmą, która naprawia auto. Jednocześnie firma serwisowa przekazuje fakturę za naprawę do naszej jednostki. Ubezpieczyciel przekazuje nam decyzję o wysokości odszkodowania, a płatność odszkodowania równego wycenie wykonanej usługi przekazuje bezpośrednio do firmy serwisowej.
Czy bezgotówkowe rozliczenie (w ramach ubezpieczenia) ujmuje się analogicznie jak gotówkowe rozliczenie odszkodowania w naszych księgach, a równowartość odszkodowania powinna być przez naszą jednostkę przekazana na dochody budżetu państwa?

Jednostki budżetowe – na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (dalej ufp) – są zaliczane do sektora finansów publicznych. Nie posiadają one osobowości prawnej. Swoje wydatki pokrywają ze środków pieniężnych (tzw. zasilenia) otrzymywanych bezpośrednio z budżetu (w przypadku państwowej jednostki budżetowej z budżetu państwa), natomiast pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 11 ust. 1 ufp). Oznacza to, że państwowe jednostki budżetowe rozliczają z budżetem państwa odrębnie wydatki i odrębnie dochody, a zatem metodą brutto.

W myśl art. 40 ufp jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w tej ustawie, a w przypadku jednostek budżetowych – także w rozporządzeniu z 13.09.2017 r.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 uor wynika, że koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności z odszkodowaniami, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Oznacza to, że należne jednostce budżetowej odszkodowanie powinno zostać zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych – na podstawie decyzji firmy ubezpieczeniowej. Należne jednostce budżetowej odszkodowanie ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Rozrachunki z ubezpieczycielem”,

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast otrzymaną z firmy serwisowej fakturę za naprawę samochodu ujmuje się w ewidencji księgowej jednostki, według ogólnych zasad wynikających z przepisów o rachunkowości, zapisem:

Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 210 „Rozrachunki z dostawcami”, w analityce „Rozrachunki z firmą serwisową”.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że rozliczenie naprawy samochodu nastąpiło w ramach umowy ubezpieczenia. Powoduje to, że przyznane przez ubezpieczyciela środki pieniężne (odszkodowanie) zostają przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy firmy serwisowej, świadczącej usługi naprawy uszkodzonego auta. W takim przypadku jednostka budżetowa rozlicza w swoich księgach rachunkowych szkodę na kontach rozrachunków, zmniejszając należność od firmy ubezpieczeniowej oraz zobowiązanie wobec firmy serwisowej zapisem:

>Wn konto 210 „Rozrachunki z dostawcami”, w analityce „Rozrachunki z firmą serwisową”,

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, w analityce „Rozrachunki z ubezpieczycielem”.

Gdyby kwota wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania z tytułu szkody była niższa o określony w umowie ubezpieczenia procent kwoty faktury (tzw. udział własny w szkodzie), jednostka budżetowa byłaby zobowiązana pokryć tę brakującą kwotę we własnym zakresie ze środków na wydatki (zasileń). Przelew tych środków na rachunek bankowy firmy serwisowej księguje się według ogólnych zasad zapisem:

Wn konto 210 „Rozrachunki z dostawcami”, w analityce „Rozrachunki z firmą serwisową”,

Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Co się tyczy pytania o możliwości powstania w jednostce budżetowej dochodu budżetowego oraz ew. odprowadzenia jego równowartości do budżetu państwa, to w tym konkretnym przypadku dochód budżetowy nie występuje. W jednostce budżetowej nie nastąpił bowiem „kasowo” dopływ środków pieniężnych. Środki pieniężne z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej nie wpłynęły na rachunek bankowy jednostki budżetowej.

Jak wskazano na wstępie, jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki ze środków pieniężnych (zasilenia) otrzymywanych bezpośrednio z budżetu, natomiast środki otrzymane z tytułu przychodów odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 11 ust. 1 ufp). Jednocześnie art. 197 ust. 1 ufp stanowi, że dochody budżetu państwa są gromadzone odpowiednio na rachunkach urzędów obsługujących organy podatkowe dla gromadzenia dochodów lub na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest MF.

Z kolei wydatków budżetu państwa dokonują dysponenci środków budżetowych z ich rachunków bieżących wydatków, zasilanych środkami otrzymanymi bezpośrednio lub za pośrednictwem rachunku bieżącego wydatków dysponenta nadrzędnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa powstają w momencie ich kasowego wpływu na rachunek bieżący dochodów państwowych jednostek budżetowych. W przypadku likwidacji szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa, w drodze ich fizycznego usunięcia np. przez naprawę samochodu, nie powstają dochody budżetu państwa. Naprawa szkody nie nastąpiła bowiem drogą zapłaty odszkodowania w formie przelewu sumy pieniężnej na rachunek jednostki budżetowej. Dochód budżetu państwa stanowi jedynie wpływ środków pieniężnych do jednostki budżetowej.