Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Konferencja on-line „Wyzwania pracy zdalnej w firmie audytorskiej”

Uczestnicy pierwszej konferencji on-line zorganizowanej przez biegłych i dla biegłych rewidentów szukali odpowiedzi na pytania, jakie rodzą zdalne badania przeprowadzane przez firmy audytorskie oraz zdalne kontrole badań ustawowych sprawozdań finansowych.

Konferencję, która odbyła się 17.06.2020 r., zorganizował Regionalny Oddział PIBR w Warszawie. Pytania zadawane panelistom wynikały z ankiety przeprowadzonej wśród biegłych rewidentów. Konferencję poświęcono najbardziej istotnym kwestiom (merytorycznym i technicznym) pracy zdalnej w firmie audytorskiej, a także głównym problemom, jakie rodzą zdalne badania i kontrole. Obrady moderowała prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, biegły rewident.

Zdalne kontrole w pełni przejrzyste

Pierwszy gość, prezes PANA Marcin Obroniecki, przedstawił główne założenia przeprowadzanych przez Agencję zdalnych kontroli. Zapewnił, że PANA nie chce zaskakiwać firm audytorskich, a zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w kontroli na każdym jej etapie. Podkreślił, że PANA zależy na jak największej przejrzystości działania, dlatego na stronie internetowej sukcesywnie publikowane są informacje o procedurach i schematach kontroli, a w niedługim czasie będzie dostępna[1] lista dokumentów potrzebnych do jej przeprowadzenia.

Prezes M. Obroniecki wskazał, że kontrole służą nie tylko ujawnianiu nieprawidłowości, ale przede wszystkim zwiększaniu kompetencji biegłych. Zawód biegłego rewidenta jest bowiem istotny w kwestii prawidłowego funkcjonowania gospodarki, a rolą Agencji jest dbanie o autorytet tego zawodu. Dlatego PANA w ramach działalności edukacyjnej planuje publikowanie informacji o dobrych praktykach, wynikających z analizy nieprawidłowości najczęściej spotykanych podczas kontroli, a także dalsze przedstawianie ważnych dla firm audytorskich informacji.

Planowane szkolenia

Z kolei prezes PIBR Barbara Misterska-Dragan, po omówieniu prowadzonych obecnie przez KRBR prac i działań w okresie epidemii poinformowała, że Komisja ds. standaryzacji w najbliższym czasie zajmie się modyfikacją wzorca umowy o badanie w celu uwzględnie‑

nia pracy zdalnej. Komisja monitoruje także rozwiązania publikowane na stronach internetowych IFAC i opracowu‑

je kolejny alert dotyczący usług atestacyjnych. Prezes wskazała również, że Centrum Edukacji PIBR przygo‑

towuje szkolenia poświęcone badaniom i przeglądom przeprowadzanym w formie zdalnej, w tym bezpieczeństwu systemów IT, zgodnie z wnioskiem PANA.

Właściwa komunikacja i zrozumienie procedur

W dyskusji panelowej uczestniczyli przedstawiciele małych, średnich oraz dużych firm audytorskich – dr Agnieszka Baklarz z firmy A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o., Monika Kaczorek z Mazars Audyt, Jarosław Dec z Ernst & Young Audyt oraz Mirosław Szmigielski z PricewaterhouseCoopers – dzieląc się doświadczeniami z przeprowadzania zdalnego badania. Paneliści uznali, że kluczową rolę odgrywa sprawna komunikacja między członkami zespołu badającego. Jako istotne dla jakości sprawozdań finansowych wskazano bezpieczeństwo systemów IT jednostek, obejmujące m.in. zabezpieczenie dokumentów i łączy oraz ogólne bezpieczeństwo informatyczne, w tym wyczulenie na ataki hakerskie. Zwrócono uwagę, że już przy akceptacji zlecenia należy się upewnić, że klient jest w stanie dostarczyć dokumenty biegłemu drogą elektroniczną, gdyż w przeciwnym razie zdalne badanie nie będzie możliwe.

Paneliści wskazali na zmiany w procedurach kontroli, jakie nastąpiły w 2020 r. Praca zdalna zmieniła sposoby kontroli wewnętrznych u klientów, dlatego nie można bazować na wcześniej przeprowadzonych testach kontroli. Zwiększa to pracochłonność badania. Ważne jest przy tym zachowanie zawodowego sceptycyzmu i ponowne przeprowadzenie procedur badania u klienta. Istotne jest zwłaszcza zbadanie, czy dostosował działające u niego kontrole do nowych warunków, jakie stwarza praca zdalna. W przypadku nowego klienta koniecznie należy przeprowadzić zdalne rozmowy z kierownictwem oraz procedury umożliwiające zrozumienie procesów kontroli wewnętrznej.

W dyskusji podkreślano celowość ustalenia dobrych praktyk zdalnego badania oraz zaprojektowania zapytań do kierownictwa.

Inne są też sposoby przeprowadzania procedur zmniejszających ryzyko oszustwa. Przy badaniu zdalnym dostęp do personelu i obiektów jest ograniczony, ale właśnie dlatego należy przestrzegać standardów badania, m.in. zwracać dużą uwagę na autentyczność zeskanowanych dokumentów. Przede wszystkim konieczna jest wnikliwa analiza potencjalnych obszarów oszustwa i poddanie ich pogłębionym badaniom.

[2] Na stronach internetowych IFAC dostępny jest opis sposobu podejścia do zdalnej inwentaryzacji, opracowany przez Instytut Biegłych Księgowych Anglii i Walii (streszczenie w j. polskim zamieszczono na stronie internetowej https://pana.gov.pl/media/thkprbhq/proces-badania-inwentaryzacjiw-przypadku-badania-prowadzonego-w-spos%C3%B3b-zdalny-w-%C5%9Bwietle-wytycznych-zaprezentowanych-na-stronie-ifac_.pdf).

Zmienił się sposób obserwacji spisu z natury podczas zdalnego badania. W związku z tym nieodzowne są przejrzenie procedury inwentaryzacyjnej, dobre zrozumienie procesu inwentaryzacji i wiedza o rozlokowaniu zapasów. Niekiedy możliwe jest zdalne uczestniczenie w spisie „przez kamerę”, jednak pod warunkiem dokładnego wskazania spisywanych aktywów (w przypadku stosowania procedur zdalnych w inwentaryzacji powinni brać udział najbardziej doświadczeni członkowie zespołu badającego). Może nastąpić ograniczenie zakresu badania ze względu na niemożność przeprowadzenia procedur inwentaryzacyjnych[2].

Zmienił się sposób pozyskiwania potwierdzeń od banków, prawników i kontrahentów – z formy pisemnej na elektroniczną. Standard MSB 505 pkt A.12 wymaga w takim przypadku zachowania dużej dozy sceptycyzmu i dodatkowych potwierdzeń.

Powstają kwestie techniczne związane z przesyłaniem dużych plików i właściwym ich zabezpieczaniem. Paneliści byli zgodni, że umieszczanie dokumentów w chmurze jest najwłaściwszym sposobem. Powinno się unikać przechowywania dokumentacji na dysku lokalnym jedne‑

go z członków zespołu. Ważna jest dbałość o bezpieczeństwo zasobów firmy audytorskiej. Celowe jest sformułowanie zaleceń, w jaki sposób zabezpieczać, przesyłać i szyfrować dane oraz jakich komunikatorów używać.

Zdalne badanie to wyzwanie, którego nie należy się obawiać

Na zakończenie dyskusji B. Misterska-Dragan zwróciła uwagę, że duże i małe firmy audytorskie mają różną perspektywę, dlatego postrzeganie przez nie badania, w tym zdalnego, może być odmienne. Samorząd, m.in. poprzez szkolenia, będzie wspierać szczególnie małe i średnie firmy, aby mogły sprostać wyzwaniom, jakie niesie zdalne badanie.

Z kolei M. Obroniecki przypomniał, że ani prawo, ani normy wykonywania zawodu nie uległy zmianie od czasu, kiedy Agencja zaczęła sprawować nadzór. Wskazał, że kontrole zdalne są naturalnym rozwinięciem badań zdalnych, a kontrole zdalne różni od kontroli stacjonarnych jedynie sposób komunikacji, dlatego nie należy się ich obawiać. Poinformował, że PANA wystąpiła do Ministerstwa Finansów o umożliwienie wykonywania zdalnych kontroli także po wygaśnięciu pandemii.

Prof. J. Wielgórska-Leszczyńska zwróciła uwagę na potrzebę upewnienia się, już na etapie rozważania podjęcia zlecenia, że u klienta możliwe jest przeprowadzenie zdalnego badania. Podkreśliła konieczność uściślenia warunków technicznych niezbędnych do prowadzenia takiego badania. Wskazała, że nieodzowne jest dostosowanie umowy o badanie do zmienionych warunków.