Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym

Andrzej Skórzewski biegły rewident

Jak w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazać podział zysku netto, który w poprzednim roku był zaliczkowo wypłacony w ciągu roku obrotowego?
W poz. 5 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu” wykazuje się sumę poz. 5.6 „Strata z lat ubiegłych na koniec okresu” i 5.7 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu” zestawioną za zeszły rok, ale co wtedy wykazać w poz. 5.1 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu”? Czy ten zysk wykazuje się po pomniejszeniu o odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego i w zmniejszeniach już nie figuruje wypłacona zaliczkowo dywidenda? Czy właśnie w poz. 5.1 pokazuje się zysk bez pomniejszenia o odpisy z zysku (co wywoła niezgodność z poz. 5)?

Pytanie dotyczy zasad prezentacji zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym (dalej zestawienie) sporządzonym za rok następujący po roku, w którym ta wypłata nastąpiła. Zgodnie z uor (art. 48a ust. 1 pkt 1) zestawienie obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone, dla podlegających obowiązkowi badania jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w zał. nr 1 do uor, przy czym jednostki mikro i małe podlegające obowiązkowi badania mogą nie sporządzać zestawienia (art. 48a ust. 3 i 4).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy w spółkach kapitałowych następuje na podstawie uchwał podjętych przez zarząd (art. 194 i 349 Ksh), jeżeli wypłatę taką przewiduje statut lub umowa spółki oraz są spełnione warunki określone w Ksh (art. 195 i 349 § 2). Realizacja uchwały zarządu o wypłacie tej zaliczki powoduje w księgach rachunkowych zapis:

Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku” (w analityce: odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego),

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”, jeżeli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wypłata zaliczki powoduje zapis:

Wn konto 24,

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Jest to kwota uchwalona przez zarząd, pomniejszona o ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy.

W zestawieniu sporządzanym za rok, w którym uchwalona jest zaliczka, saldo Wn konta 82 (w analityce: odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego) prezentuje się w poz. 6c „Odpisy z zysku” jako liczbę ujemną. Wykazanie w zestawieniu w poz. 6a „Zysk netto” lub 6b „Strata netto” salda konta 86 zapewnia, że w poz. 6 zestawienia zostanie zaprezentowany wynik netto (dodatni lub ujemny), będący sumą kwot figurujących w wymienionych pozycjach.

W księgach następnego roku obrotowego, pod datą zatwierdzenia przez organ zatwierdzający rocznego sprawozdania finansowego (dalej sf) za rok poprzedni, zysk netto przenosi się z konta 86 (Wn) na konto 82 (Ma – w analityce: zysk z lat ubiegłych), a stratę netto ze strony Ma konta 86 „Wynik finansowy” na stronę Wn (w analityce: strata z lat ubiegłych). Na stronę Wn konto 82 (w analityce: strata z lat ubiegłych) przenosi się także ze strony Ma konta 82 (w analityce: odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego) kwotę uchwalonej przez zarząd w roku poprzednim zaliczki na poczet dywidendy.

W zestawieniu sporządzanym za rok następny po roku, w którym uchwalono zaliczkę na poczet dywidendy, w poz. 5 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu” przedstawia się kwotę będącą sumą kwot wykazanych w zestawieniu sporządzonym za rok poprzedni w poz. 5.7 „Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu” (tylko u osób prawnych) i w poz. 6 „Wynik netto”.

W poz. 5.1 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu” prezentuje się sumę kwot wykazanych w zestawieniu sporządzonym za rok poprzedni, a w poz. 5.3 „Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu” i w poz. 6a „Zysk netto”.

Kwotę z poz. 5.1 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu”¸ po uwzględnieniu skutków ewentualnych zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów, wykazuje się w poz. 5.2 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach”. Natomiast w poz. 5.4 „Strata z lat ubiegłych na początek okresu” prezentuje się sumę kwot wykazanych w zestawieniu sporządzonym za rok poprzedni w poz. 5.6 „Strata z lat ubiegłych na koniec okresu”, w poz. 6b „Strata netto” i w poz. 6c „Odpisy z zysku”.

Kwota z poz. 5.4 „Strata z lat ubiegłych na początek okresu”, po uwzględnieniu skutków ewentualnych zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów, prezentowana jest w poz. 5.5 „Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach”.

Spółka z o.o. istnieje od 2017 r. Jej kapitał zakładowy w pełni opłacony wynosi 5 000 000 zł. W pierwszym okresie sprawozdawczym, kończącym się 31.12.2018 r., spółka osiągnęła zysk netto 1 500 000 zł.

Wspólnicy spółki w czerwcu 2019 r. zatwierdzili sf za okres obrotowy kończący się 31.12.2018 r. Jej zarząd, mając do tego uprawnienia wynikające z umowy spółki i zgodnie z odpowiednimi zapisami Ksh, podjął we wrześniu 2019 r. uchwałę o wypłacie na poczet dywidendy zaliczki w wysokości 1 000 000 zł. Spółka w pierwszym półroczu 2019 r. osiągnęła zysk netto 800 000 zł.

W 2020 r. wspólnicy spółki podjęli uchwały, w których:

  • zatwierdzili sf spółki za rok poprzedni,
  • postanowili, że uchwalona przez zarząd zaliczka na poczet dywidendy zostanie pokryta po połowie z zysków za lata kończące się 31.12.2018 i 31.12.2019 r.

[1] Sporządzone z uwzględnieniem art. 50 ust. 3 uor.

W 2020 r. spółka poniosła stratę netto (–)250 000 zł.

Zestawienie[1] za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. wraz z danymi za poprzedni rok obrotowy przedstawiono w tabeli.

W razie braku uchwały organu zatwierdzającego sf o sposobie pokrycia z zysków za lata poprzednie uchwalonej przez zarząd zaliczki na poczet dywidendy, kwota tej zaliczki, w przykładzie 1 000 000 zł, nie jest wykazywana w poz. 5.2b i 5.5b zestawienia. Zaliczka uchwalona jedynie przez zarząd staje się niepokrytą stratą z lat ubiegłych. W takim przypadku pod datą 31.12.2020 r. kwotę uchwalonej zaliczki 1 000 000 zł ujmuje się w księgach zapisem Wn konto 82 (w analityce: strata z lat ubiegłych) oraz Ma konto 82 (w analityce: odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego).

 
w tys. zł
Poz. Wyszczególnienie 2020 r. 2019 r.
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 300 6 500
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 300 6 500
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 000 5 000
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 000 5 000
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 300 1 500
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 300 1 500
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 300 1 500
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 000 0
– podziału zysku z lat ubiegłych 1 000 0
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 300 1 500
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (wielkość ujemna) 1 000 0
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (wielkość ujemna) 1 000 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 000 0
– podziału zysku z lat ubiegłych 1 000 0
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 300 1 500
6 Wynik netto (–)250 (–)200
a) zysk netto 0 800
b) strata netto (wielkość ujemna) 250 0
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)0 1 000
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 050 6 300
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 050 6 300