Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przedłużenie terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych niektórych jednostek

Dla sprawozdań finansowych za 2020 r. zostały przedłużone niektóre terminy sprawozdawcze określone w uor.

[1] DzU poz. 572.

[2] Zmianę tę sygnalizowaliśmy w „Rachunkowości” nr 4/2020.

[3] Ustawa z 21.07.2006 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 2059).

Nastąpiło to rozporządzeniem MFFiPR z 26.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji[1] (dalej rozporządzenie), które weszło w życie 30.03.2021 r.[2] Jest to zmiana analogiczna do wprowadzonej w ubiegłym roku, z tym że jej zakres jest węższy.

Rozporządzenie (§ 3a) przedłuża określone w uor dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1) – o 3 mies.,
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2) – o 90 dni,
  • zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 (art. 26 ust. 3 pkt 1) – o 90 dni,
  • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 1) – o 3 mies.,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1) – o 3 mies.

Jednostki, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą zatem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do końca czerwca 2021 r., a podlega ono zatwierdzeniu do końca września 2021 r.

Przedłużone zostały także terminy sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki sektora publicznego – o miesiąc.

Zmiany wprowadzone § 3a rozporządzenia mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.09.2020 r., jednak nie później niż 30.04.2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31.03.2021 r.

Rozporządzenie wyłącza ze swoich regulacji jednostki nadzorowane przez KNF, tj. prowadzące działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym[3], m.in. spółki giełdowe, banki, w tym spółdzielcze, skok, zakłady ubezpieczeń, instytucje płatnicze.

W następstwie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdania finansowego został też przedłużony termin sporządzenia sprawozdania z działalności (art. 52 ust. 3 – odesłanie do art. 52 ust. 1 i art. 49 ust. 1 uor).

Rozporządzenie (§ 3b) dodatkowo przedłuża termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego niektórych jednostek – za lata obrotowe kończące się po 29.09.2020 r.

Zatwierdzenie to powinno nastąpić w przypadku:

[4] Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568).

[5] Z wyjątkiem spółek kapitałowych, ska, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, ska lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

1. Spółdzielni mieszkaniowych – do 6 tyg. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (dostosowanie do art. 90 tarczy 1.0[4], który przewiduje przedłużenie terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego).

2. Innych jednostek[5], w których: a) jest duża liczba członków organów zatwierdzających, b) brak możliwości prawnych podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – do 6 tyg. od dnia ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b, jeżeli:

  • mają organy zatwierdzające liczniejsze niż przewidują ograniczenia wynikające z przepisów zakazujących organizowania zgromadzeń, spotkań i zebrań w czasie epidemii,
  • nie mogą korzystać z trybu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w formie telekonferencji).

Wydłużono także określony w art. 45 ust. 5 updof termin przekazania do US sprawozdań finansowych sporządzanych przez osoby fizyczne będące podatnikami PIT – do 31.07.2021 r.


LinkedIn