Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Kto może zmienić formę opodatkowania, by zminimalizować skutki Polskiego Ładu

Agata Lipińska specjalista ds. doradztwa DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.

Przedsiębiorcy, którzy od 1.07.2022 r. chcą przejść z ryczałtu ewidencjonowanego na ogólne zasady opodatkowania, muszą do 22.08.2022 r. poinformować o tym właściwy US.

Ustawa z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1265), korygująca tzw. Polski Ład (przez Ministerstwo Finansów promowana pod hasłem „Niskie Podatki”), dopuściła możliwość zmiany formy opodatkowania – od połowy roku lub (ex post – w rozliczeniu rocznym) za cały 2022 r.

Tym samym podatnicy, którzy na skutek Polskiego Ładu od 1.01.2022 r. zdecydowali się na taki a nie inny sposób opodatkowania działalności gospodarczej bądź najmu, mają szansę zrewidować, czy ich wybór był słuszny, w obliczu wprowadzenia ww. nowelizacją 12% stawki PIT i korekt w rozliczeniu składki zdrowotnej.

Prawo do zmiany formy opodatkowania mają tylko podatnicy:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dalej ryczałt),
 • podatku liniowego (rozliczający się według 19% stawki).

Wybraną formę rozliczenia mogą jednak zamienić jedynie na opodatkowanie według skali podatkowej.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku

Zmianę sposobu opodatkowania w trakcie roku umożliwiono jedynie podatnikom ryczałtu, którzy od 1.07.2022 r. mogą przejść na rozliczenie według skali (ze skutkiem od tego dnia). Taką opcję przewiduje art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej. Regulacja ta budzi pewne wątpliwości. Wskazuje bowiem, że w połowie roku zrezygnować z ryczałtu może podatnik, który nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r. Może więc chodzić wyłącznie o tych podatników, którzy opłacali ryczałt już w 2021 r. Zrezygnować z ryczałtu w tym trybie nie mógłby zaś podatnik, który w ubiegłym roku nie stosował takiej formy opodatkowania.

Można też jednak argumentować, że podatnik, który wybrał ryczałt jako formę opodatkowania dopiero w 2022 r., również nie złożył oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa w ww. przepisie, bo nie miał takiego uprawnienia. Wydaje się, że celem ustawodawcy nie było ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą zrezygnować z ryczałtu w trakcie roku. Nie zmienia to faktu, że redakcja art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej pozostawia wiele do życzenia. Cieszy natomiast, że Ministerstwo Finansów przyjęło korzystną dla podatników interpretację, uznając, że prawo do rezygnacji z ryczałtu ma każdy podatnik objęty w 2022 r. tą formą opodatkowania.

Art. 17 ust. 4 ustawy nowelizującej wyłącza z grona podatników uprawnionych do zmiany formy rozliczenia tych, którzy:

 • nie prowadzą ewidencji przychodów lub prowadzą ją niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym,
 • utracili uprawnienie do opodatkowania ryczałtem w 2022 r.

Od połowy roku formy opodatkowania nie mogą także zmienić podatnicy, którzy ryczałtem rozliczają najem prywatny.

Przepisy o zmianie formy opodatkowania stosuje się natomiast odpowiednio do rolnika:

 • osiągającego przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych akcyzą na podstawie odrębnych przepisów, spełniającego przesłanki wskazane w updof (art. 9 ust. 5 uzpd),
 • korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 15a updof – uzyskana przez niego nadwyżka przychodów ponad zwolniony limit w wysokości 100 000 zł, objęta ryczałtem, od lipca 2022 r., może być opodatkowana na zasadach ogólnych (art. 9 ust. 6 upzd).

Do zmiany od 1.07.2022 r. ryczałtu na zasady ogólne konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki, oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Składa się je na piśmie właściwemu naczelnikowi US w terminie do 22.08.2022 r. Jest to termin prekluzyjny, co oznacza, że jego niedotrzymanie pozbawia podatnika prawa wyboru skali podatkowej. Ustawa nowelizująca nie określa wzoru ani treści tego oświadczenia.

Rezygnacja z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej zgłoszona do 22.08.2022 r. dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w kolejnym roku wybierze inną formę opodatkowania.

Przykład oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu od 1.07.2022 r.

Miejscowość, data ……………………

Imię i nazwisko podatnika

Adres zamieszkania

NIP ……………………

Naczelnik Urzędu Skarbowego w ……………………

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 1265) oświadczam, że rezygnuję z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiągniętych przeze mnie z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022 r.

Oświadczam także, że dochody osiągnięte przeze mnie od 1.07.2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są według zasad określonych w art. 27 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2021 r. poz. 1128).

……………………………………

podpis podatnika

Skutki rezygnacji z ryczałtu w trakcie roku

W związku ze zmianą formy opodatkowania w trakcie 2022 r. podatnik:

 • od przychodów uzyskanych od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. - zapłaci ryczałt ewidencjonowany i rozliczy je ostatecznie na formularzu PIT-28 złożonym do 2.05.2023 r. (przepisy ustawy zmieniającej przesuwają na stałe termin złożenia deklaracji PIT-28, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 upzd, z końca lutego na 30 kwietnia kolejnego roku; w 2023 r. 30 kwietnia to niedziela, a 1 maja – dzień wolny od pracy),
 • od dochodów uzyskanych od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. - zapłaci podatek według skali i będzie zobligowany do złożenia zeznania PIT-36 do 2.05.2023 r.

Będzie też obowiązany do prowadzenia w jednym roku dwóch ewidencji:

 • dla przychodów osiągniętych od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. – zaprowadził ewidencję przychodów, o której mowa w rozporządzeniu MF z 17.12.2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (DzU poz. 1993 ze zm.),
 • w celu rozliczenia dochodów osiągniętych od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. będzie prowadzić pkpir, w myśl przepisów rozporządzenia MF z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU poz. 1387, dalej rozporządzenie pkpir) albo księgi rachunkowe na podstawie uor.

Art. 17 ustawy nowelizującej nie precyzuje, jaki rodzaj dokumentacji ma prowadzić podatnik przechodzący z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku.

Zmiana formy prowadzonej ewidencji na pkpir wiąże się także z obowiązkiem sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Par. 24 ust. 1 rozporządzenia pkpir wskazuje bowiem, że podatnik sporządza taki spis m.in. w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie uzpd.

Składka zdrowotna na zasadach właściwych dla opodatkowania według skali jest opłacana pierwszy raz za lipiec 2022 r. Podstawę jej wyliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie, czyli 3010 zł (składka wynosi 9% tej kwoty, czyli 270,90 zł). Natomiast podstawą wyliczenia składki za sierpień jest już osiągnięty w lipcu dochód.

Przejście z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie roku nie umożliwi podatnikowi skorzystania z łącznego opodatkowania małżonków. Zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1 lit. b updof ten sposób opodatkowania nie wchodzi w grę w przypadku, gdy chociaż jeden z małżonków stosuje przepisy uzpd w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń. Z tego powodu nie ma także możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują natomiast przy zmianie formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r., obejmującej przychody/dochody z całego roku.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w rozliczeniu rocznym

Podatnik ryczałtu może zdecydować o przejściu na zasady ogólne także po zakończeniu roku podatkowego (w tym przypadku bez względu na to, kiedy przyjął tę formę rozliczenia). Decyzja ta skutkuje rezygnacją z ryczałtu za cały 2022 r. i objęciem uzyskanych w całym tym roku dochodów podatkiem według skali.

W tym celu, w terminie do 2.05.2022 r. wystarczy złożyć deklarację PIT-36, wykazując w niej osiągnięty dochód (poniesioną stratę) obliczony na podstawie art. 24 ust. 2–2b updof oraz miesięczne albo kwartalne zaliczki należne i zapłacone w wysokości należnego i zapłaconego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtu. Przepisy ustawy nowelizującej nie określają, w jaki sposób w deklaracji PIT-36 należy oznajmić fakt zmiany formy opodatkowania (prawdopodobnie będzie do tego służyć specjalna rubryka). Jeżeli jednak zamiast deklaracji PIT-36 przedsiębiorca złoży wcześniej zeznanie roczne na formularzu PIT-28, z wykazanym w nim przychodem z działalności gospodarczej, to straci uprawnienie do zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne za 2022 r.

Prawa do przejścia z ryczałtu na skalę podatkową za cały 2022 r. nie ma też podatnik, który:

 • nie prowadził właściwej ewidencji (ewidencji przychodów) lub prowadził ją niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, lub
 • utracił uprawnienie do opodatkowania ryczałtem w 2022 r., lub
 • do 22.08.2022 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem na rzecz zasad ogólnych od 1.07.2022 r. (oznacza to, że formę opodatkowania w tych nadzwyczajnych warunkach wprowadzonych ustawą nowelizującą można zmienić tylko raz).

Rezygnacja z ryczałtu na rzecz skali podatkowej oznacza, że podatnik przed złożeniem deklaracji PIT-36 ma obowiązek zaprowadzić i uzupełnić pkpir. Może w niej ująć koszty uzyskania przychodów poniesione w 2022 r., a niewykazywane dotąd w ewidencji przychodów. Musi jednak mieć dowody ich poniesienia (faktury, umowy, dowody wewnętrzne itp.). Księga nie może być przy tym uznana za nierzetelną i wadliwą wyłącznie z powodu jej zaprowadzenia lub uzupełnienia po zakończeniu roku podatkowego (art. 15 ust. 4 ustawy nowelizującej). Do pkpir należy wpisać wartość spisu z natury – na początek i koniec roku. Jeżeli podatnik sporządził remanent towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na 31.12.2021 r., przyjmuje się fikcję prawną, że został on sporządzony na 1.01.2022 r. Jeżeli jednak podatnik nie sporządził remanentu, przyjmuje się, że wartość remanentu początkowego wynosi 0 zł.

Możliwość przejścia z ryczałtu na skalę podatkową mają także – oprócz przedsiębiorców – ww. rolnicy, o których mowa w art. 9 ust. 5 i 6 uzpd. Zmianę formy opodatkowania na koniec roku mogą też rozważyć podatnicy ryczałtu, osiągający przychody z najmu prywatnego (również w tym przypadku wystarczy zawiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika US w zeznaniu PIT-36, w którym zostaną ujęte takie przychody). Podatnik nie może jednak wcześniej złożyć deklaracji PIT-28 z wykazanymi przychodami z najmu.

Przykład

Przedsiębiorca świadczy usługi programistyczne. W 2022 r rozlicza ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Płaci go według stawki 12%. Miesięczne przychody wynoszą 15 000 zł, a miesięczne koszty działalności – 3000 zł.

Czy powinien rozważyć zmianę formy opodatkowania od lipca 2022 r. albo po zakończeniu roku za cały 2022 r.?

Forma opodatkowania Suma obciążeń podatkowych Składka zdrowotna Łączne obciążenia[*]
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przez cały 2022 r. 21 600 zł 6 718,68 zł 28 318,68 zł
Przejście na zasady ogólne od 1.07.2022 r. 15 840 zł 9 839,34 zł 25 679,34 zł
Przejście na zasady ogólne za cały 2022 r. (po zakończeniu roku) 18 480 zł 12 960 zł 31 440 zł

[*] W przykładzie nie uwzględniono składek na ubezpieczenia społeczne, ulg podatkowych, uprawnienia do łącznego opodatkowania małżonków itp.

Biorąc pod uwagę obciążenia podatkowe oraz składkę zdrowotną, najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy jest przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku.

Przejście z podatku liniowego na zasady ogólne w rozliczeniu rocznym

Podatnik, który do dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź z działów specjalnych produkcji rolnej (zob. art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej) stosuje przepisy o podatku liniowym, może po zakończeniu roku w rozliczeniu rocznym zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w kilku formach, to zmiana sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich dochodów z tej działalności.

O zmianie należy zawiadomić właściwego naczelnika US w zeznaniu PIT-36, złożonym do 2.05.2023 r., w którym zostaną ujęte ww. przychody (od których w trakcie 2022 r. był obliczany podatek liniowy). Zapłacone w roku podatkowym zaliczki obliczane według zasad właściwych podatkowi liniowemu podlegają zaliczeniu na poczet podatku należnego obliczonego według skali.

Jeżeli jednak podatnik złoży wcześniej za 2022 r. deklarację na formularzu PIT-36L, straci uprawnienie do skutecznej zmiany formy opodatkowania.

Skutki zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku

Należy w pamiętać, że aby deklaracje PIT-36 złożone przez podatników chcących rozliczyć się według zasad ogólnych rzeczywiście skutkowały zmianą formy opodatkowania, muszą zostać złożone w terminie. Tylko wówczas będą stanowiły skuteczne zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania skierowane do właściwego naczelnika US.

Co istotne, przejście z ryczałtu bądź podatku liniowego na zasady ogólne po zakończeniu 2022 r., nie wywołuje skutków na kolejne lata podatkowe. Podatnik, który będzie chciał w 2023 r. kontynuować rozliczenie na zasadach ogólnych, musi złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem. Powinien więc w związku z tym zaktualizować wpis do CEIDG do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód w 2023 r.

Należy dodać, że przejście na zasady ogólne wyłącza także zastosowanie skróconego terminu zwrotu nadpłaty, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 Op. Zamiast 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatnicy zmieniający formę opodatkowania uzyskają zwrot nie wcześniej niż w terminie 3 mies. od dnia złożenia zeznania (art. 14 ust. 6 oraz art. 15 ust. 9 ustawy nowelizującej).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych