Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Korygowanie faktur w praktyce

Aleksander Woźniak

Nowelizacje SLIM VAT i SLIM VAT 2 całkowicie zmieniły zasady rozliczania faktur korygujących przez sprzedawców i nabywców, co stało się źródłem wielu wątpliwości. Świadczą o tym liczne interpretacje KIS dotyczące tego zagadnienia.

Od 1.01.2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące korygowania podstawy opodatkowania w VAT, a w ślad za nimi także podatku należnego przez dostawcę i podatku naliczonego przez nabywcę.

Wprowadziła je nowelizacja nazywana potocznie SLIM VAT (DzU z 2020 r. poz. 2419).

Natomiast od 1.10.2021 r. odrębnie uregulowano w ustawie o VAT zasady obniżania podstawy opodatkowania (korekta in minus) przy transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca. Zmiany wprowadziła nowelizacja nazywana SLIM VAT 2 (DzU z 2021 r. poz. 1626).

Problemy, jakie pojawiły się na tle stosowania jednych i drugich przepisów, dotyczą przede wszystkim warunków korekty oraz tego, czy należy ją sporządzić na bieżąco, czy wstecz.

Korekty in minus

Najwięcej wątpliwości dotyczy korekt polegających na obniżeniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego przez dostawcę/usługodawcę. Jest to zrozumiałe, ponieważ takiej korekcie powinno towarzyszyć obniżenie kwoty VAT naliczonego przez nabywcę (usługobiorcę). Tylko przy takim, równoczesnym działaniu obu stron transakcji, budżet państwa nie dozna finansowego uszczerbku.

Do końca 2020 r. przepisy wymagały, aby sprzedawca uzyskał w tym celu potwierdzenie odbioru faktury korygującej od nabywcy. Dopiero to uprawniało go do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego.

Od 1.01.2021 r. zlikwidowano ten wymóg, jednak w zamian wprowadzono inne zasady. Obecnie, zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, sprzedawca (usługodawca) może obniżyć podstawę opodatkowania i podatek należny, pod warunkiem że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że:

 • uzgodnił z nabywcą towaru bądź z usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz
 • warunki te zostały spełnione i
 • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Jeśli sprzedawca spełnia te wymogi, to może skorygować VAT w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, nie ma wspomnianej dokumentacji, to obniża podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób potwierdzić, że uzgodniono z nabywcą towaru lub z usługobiorcą warunki korekty. W objaśnieniach podatkowych z 23.04.2021 r. MF wskazał w pierwszej kolejności na dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencję handlową, dowody zapłaty – jeżeli potwierdzają one, że sprzedawca i nabywca znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

Czasem zawierane aneksy mają na celu ujednolicenie trybu postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do szerokiej grupy nabywców. Opisują procedurę weryfikowania zgłaszanych reklamacji, zwrotu (odesłania) towaru, warunki obniżenia ceny sprzedaży. W praktyce takie porozumienia zawierają klauzulę w rodzaju: „Spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania nastąpi w momencie zaakceptowania reklamacji przez sprzedawcę i poinformowania o tym fakcie nabywcy w sposób przewidziany w zawartym porozumieniu”.

W takiej sytuacji – jak wyjaśniła KIS w interpretacji z 19.04.2022 r. (0111-KDIB3-1.4012.24.2022.1.IK) – za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania należy uznać zawarcie takiego porozumienia. Natomiast do ich spełnienia dochodzi w chwili uznania reklamacji przez sprzedającego.

Ma to znaczenie również dla samego nabywcy, ponieważ wpływa na moment obniżenia przez niego VAT naliczonego – nabywca powinien to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym doszło do spełnienia uzgodnionych ze sprzedawcą warunków obniżki, a nie w momencie otrzymania faktury korygującej (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Poza klasyczną formą dokumentu papierowego dopuszczalne są również uzgodnienia w formie elektronicznej (np. e-mailem), a nawet ustne (telefoniczne), z tym że w tej drugiej sytuacji kluczowe jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej, że doszło do ustnych uzgodnień warunków korekty.

Nie wystarczy samo sporządzenie notatki po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej bez utrwalenia tej rozmowy – czytamy w objaśnieniach MF. Jako przykład wskazano w nich zapis rozmowy telefonicznej na nośniku danych, co bywa praktykowane np. przy rozpoznawaniu i uznawaniu reklamacji za pośrednictwem działów call center.

Minister dopuścił w objaśnieniach również domniemaną akceptację warunków korekty, gdy wystarczy samo wystawienie faktury korygującej albo dokonanie przelewu w związku z udzielonym rabatem. Jest to jednak – jak podkreślił – sytuacja wyjątkowa, gdy nie można uzgodnić korekty w inny sposób (choćby zwykłym e-mailem). W takiej sytuacji – jak wynika z objaśnień – przydadzą się dodatkowe adnotacje i zastrzeżenia o gotowości wystawcy faktury do uzgodnienia warunków korekty. Powinny być one zamieszczone albo w wysyłanej fakturze korygującej, albo na przelewie. Może to być np. adnotacja: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przesyłam fakturę korygującą. Brak sprzeciwu co do przesłanej faktury korygującej w terminie 14 dni będzie uważany za jej akceptację”.

W interpretacji z 17.05.2022 r. (0112-KDIL3.4012.8.2022.3.MS) KIS potwierdziła, że po otrzymaniu od przewoźnika dokumentów wskazujących, iż rozładunek nastąpił innego dnia i przez to jest inna (niż przyjęta w fakturze pierwotnej) data powstania obowiązku podatkowego, a w konsekwencji również inny kurs walutowy, podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny, jeżeli na mocy tych dokumentów (od przewoźnika) uzgodnił z kontrahentem (e-mailowo lub pisemnie) warunki korekty.

Co więcej, podatnik może dokonać takiej korekty, nawet jeżeli nie dostałby od przewoźnika dokumentu potwierdzającego datę rozładunku, tylko sam stwierdził błąd w zastosowaniu kursu walutowego. Nie wystarczy jednak – jak podkreśliła KIS – samo wystawienie i dostarczenie faktury korygującej do nabywcy. Nabywca musi być powiadomiony (w jakikolwiek sposób) o wystawieniu faktury korygującej i o tym, co było tego przyczyną. Jeśli potwierdzi odbiór faktury korygującej, np. ją podpisze, to będzie spełniony warunek do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego – wynika z interpretacji.

W piśmie z 4.05.2022 r. (0113-KDIPT1-2.4012.95.2022.1.MC) KIS zgodziła się z firmą leasingową, że jeżeli do wysłanych leasingobiorcom faktur korygujących dołączyła informację o przyczynie ich wystawienia, to spełniła wymóg uzgodnienia.

W tej sprawie – jak tłumaczyła spółka – błąd był oczywisty, doszło do pomyłki w kalkulacji wysokości okresowych rat leasingowych. Spółka uważała, że aby to skorygować, nie potrzeba żadnych działań ze strony leasingobiorców ani wyraźnej akceptacji przez nich przyczyny korekty. Wystarczy załączyć do faktury korygującej informację o przyczynie błędu i sposobie naprawienia zaistniałej pomyłki, a także brak wyraźnego sprzeciwu ze strony nabywców. KIS to potwierdziła: Gdyby nawet przyjąć, że dla niektórych leasingobiorców stwierdzenie zaistniałego błędu mogło nie być widoczne, należy wskazać, iż zostali oni poinformowani przez spółkę o przyczynach dokonanych korekt, a zatem spełniony będzie warunek powiadomienia w jakikolwiek sposób nabywców o przyczynie wystawienia faktur korygujących.

Nie można natomiast wystawić faktury korygującej, jeżeli podmiot, który był nabywcą, przestał istnieć, a jego działalność gospodarcza nie jest kontynuowana – poinstruowała KIS w interpretacji z 19.04.2022 r. (0112-KDIL1-2.4012.7.2022.2.DS).

Chodziło o sytuację, w której spółka cywilna uległa rozwiązaniu wskutek śmierci jednego z dwóch wspólników. Żaden spadkobierca nie wszedł do spółki w miejsce zmarłego. W rezultacie spółka, która była nabywcą i na którą zostały wystawione faktury (pierwotne), przestała istnieć.

KIS uznała, że w tym wypadku sprzedawca nie może wystawić faktur korygujących, ponieważ zmniejszenie (tak samo zwiększenie) podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego nie znajdzie odzwierciedlenia w zmniejszeniu (zwiększeniu) kwoty podatku naliczonego u nabywcy.

Według KIS dotyczy to korekty wynikającej nie tylko z rozliczenia faktycznej sprzedaży (w tym wypadku chodziło o rozliczenie mediów), lecz także ze stwierdzenia pomyłki w treści faktury (np. oczywista pomyłka w NIP).

Sprzedaż zwolniona z VAT

Art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT nie ma zastosowania przy korygowaniu sprzedaży zwolnionej z podatku. Przepisy te dotyczą tylko faktur korygujących in minus skutkujących zmniejszeniem VAT należnego w stosunku do faktury pierwotnej. Natomiast przy sprzedaży zwolnionej podatek ten nie występuje.

W rezultacie podatnicy korygujący fakturę dokumentującą transakcję zwolnioną z VAT zmniejszają podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym wystawili fakturę korygującą, niezależnie od przyczyn korekty. Nie muszą posiadać dokumentacji, z której wynikałoby uzgodnienie i spełnienie warunków korekty – wyjaśniła KIS w interpretacji z 15.04.2022 r. (0113-KDIPT1-3.4012.4.2022.2.MWJ).

Korekty in plus

Gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, to zgodnie z art. 29a ust. 17 ustawy o VAT korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna tego zwiększenia.

Z objaśnień podatkowych MF z 23.04.2021 r. wynika, że jeżeli korekta jest spowodowana przyczynami:

 • powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej – podstawa opodatkowania powinna być zwiększona w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towarów lub świadczenia usług (a więc za okres, w którym wystawiono fakturę pierwotną),
 • zaistniałymi po sprzedaży – podstawa opodatkowania powinna być zwiększona w rozliczeniu bieżącym (czyli za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą).

W interpretacji z 17.05.2022 r. (0112-KDIL3.4012.8.2022.3.MS) KIS uznała, że błąd w ustaleniu dnia powstania obowiązku podatkowego (ze względu na opóźnienie w rozładunku) należy skorygować wstecz. Należało bowiem przewidzieć, że rozładunek może się przesunąć, a konsekwencji trzeba będzie zastosować inny kurs walutowy do przeliczenia wartości na fakturze.

Wystawiając fakturę, a nie mając pewności co do dnia powstania obowiązku podatkowego (faktycznego dnia rozładunku), trzeba się liczyć z tym, że ta data może z różnych przyczyn ulec zmianie. Jest możliwe do przewidzenia już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, że cena może ulec zmianie ze względu na zmianę kursu waluty obcej, który należy przyjąć do przeliczeń przy wystawianiu faktury – stwierdziła KIS.

Uznała zatem, że w tym przypadku przyczyna korekty będzie możliwa do przewidzenia już w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W rezultacie podstawę opodatkowania oraz VAT należny trzeba skorygować wstecz, za okres rozliczeniowy, w którym została rozliczona faktura pierwotna.

W objaśnieniach podatkowych z 23.04.2021 r. MF wyjaśnił, że późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Jeżeli zatem podatnik sprzedał towar z nieprawidłową, bo zaniżoną stawką VAT (np. 5 zamiast 23%), to powinien dokonać korekty wstecz, czyli w momencie wystawienia faktury pierwotnej, ponieważ już wtedy powinien był zastosować prawidłową stawkę VAT – stwierdziła KIS w interpretacji z 11.04.2022 r. (0113-KDIPT1-3.4012.57.2022.1.JM).

Art. 29a ust. 17 ustawy o VAT ma zastosowanie również w przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania sprzedaży zwolnionej z VAT. Moment takiej korekty (na bieżąco lub wstecz) zależy więc od tego, kiedy zaistniało zdarzenie będące jej przyczyną – stwierdziła KIS w interpretacji z 15.04.202 r. (0113-KDIPT1-3.4012.4.2022.2.MWJ).

W interpretacji z 29.03.2022 r. (0112-KDIL3.4012.434.2021.2.AK) KIS przyznała, że jeżeli spółka świadcząca usługi medyczne na mocy kontraktu podpisanego z NFZ nie ma wpływu na błędy informatyczne w systemie oprogramowania NFZ, to powinna uwzględnić faktury korygujące „na bieżąco”, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym je wystawiła.

Korekty w walucie obcej

Nie zawsze faktura korygująca jest wystawiana w tym samym okresie, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Czasem odbywa się to później, co ma szczególne znaczenie przy fakturach wystawianych w walucie obcej.

Zgodnie z ogólną zasadą faktura korygująca nie powinna być ujmowana w rozliczeniach VAT za okres, w którym została wystawiona, tylko za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 17 ustawy o VAT).

Jeżeli zatem korekta jest rozliczana na bieżąco (jej przyczyny nie były znane w momencie realizacji transakcji pierwotnej), to do przeliczenia waluty obcej na złote należy zastosować średni kurs waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniały przyczyny zmiany podstawy opodatkowania i podatku należnego (podatnik może wybrać do przeliczania ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny).

W takiej sytuacji nie należy przyjmować średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia danej faktury korygującej – podkreśliła KIS w interpretacji z 27.04.2022 r. (0114-KDIP1-2.4012.484.2020.8.RD).

Na marginesie należy przypomnieć, że od 1.01.2021 r. kwoty w walucie obcej mogą być dla celów VAT przeliczane na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi danego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji (art. 31a ust. 2a ustawy o VAT). Jeżeli podatnik nie wybierze takiego sposobu przeliczeń, musi stosować zasady wynikające z art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Wybraną zasadę przeliczania kursu walut należy stosować przez co najmniej 12 kolejnych mies.

O wątpliwościach związanych z ustaleniem kursu właściwego do przeliczenia korekty w walucie obcej dla celów PIT i CIT piszemy w artykule: Jaki kurs waluty dla celów CIT i PIT przy korekcie faktury.

Import usług i WNT

Odrębnie uregulowano w ustawie o VAT zasady obniżania podstawy opodatkowania (korekta in minus) przy transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca. Są to przepisy:

 • art. 29a ust. 15a (import usług oraz dostawa towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca),
 • art. 30a ust. 1a (WNT),
 • art. 86 ust. 19c ustawy o VAT (zmniejszenie kwoty podatku naliczonego przez nabywcę, czyli ujednolicenie zasad wykazywania korekty po stronie podatków – należnego i naliczonego).

Regulacje te obowiązują od 1.10.2021 r. i są potwierdzeniem zasad, które w praktyce były stosowane już wcześniej – podstawę opodatkowania koryguje się (obniża) w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty.

Jeżeli korekta jest spowodowana przyczynami:

 • powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość) – powinna zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczono pierwotną transakcję (korekta wsteczna),
 • zaistniałymi po transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta) – powinna zostać rozliczona na bieżąco, w deklaracji za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, która weszła w życie 1.10.2021 r., Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że korekta na bieżąco następuje wtedy, gdy przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie rozliczenia pierwotnej transakcji. Jeżeli więc podatnik dokonujący WNT otrzyma od swojego kontrahenta rabat np. w styczniu, to powinien skorygować podstawę opodatkowania w deklaracji składanej za styczeń.

Tak samo jest – według wyjaśnień MF – w sytuacji, gdy co prawda mechanizm transakcji od początku przewiduje możliwość korekty, ale ona sama zależy od spełnienia dodatkowych warunków (ustalonych przez strony transakcji). Nawet więc, jeśli korekta była do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, ale jest uzależniona spełnieniem dodatkowego warunku, to nie należy jej rozliczać wstecznie, tylko na bieżąco, za okres, w którym ziszczą się dodatkowe warunki.

Zasady te oznaczają, że rozliczenie korekty nie zależy od momentu (okresu) otrzymania faktury korygującej.

W interpretacji z 17.05.2022 r. (0114-KDIP1-2.4012.101.2022.1.JO) KIS potwierdziła, że po otrzymaniu skonta podatnik powinien obniżyć podstawę opodatkowania z tytułu WNT za okres, w którym zaistniała przyczyna tej obniżki. Jeżeli po rozliczeniu WNT spełniono warunki do skonta, ale nie otrzymano od dostawcy unijnego faktury korygującej, należy w pliku JPK_V7M wykazać to skonto na podstawie faktury pierwotnej, z której te warunki wynikają.

Takiej korekty – mimo braku faktury korygującej – nie oznacza się w pliku JPK_VAT7M jako „WEW”, lecz wykazuje, podając numer pierwotnej faktury otrzymanej od dostawcy unijnego.

W tym samym okresie nabywca wykazuje zmniejszenie podstawy opodatkowania i VAT należnego, jak i zmniejszenie VAT naliczonego.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych