Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Korekta faktury VAT RR

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie skupu produktów rolnych od rolników. W związku z tym wystawia faktury VAT RR. Zdarza się, że wymagają one skorygowania (zwroty towarów, udzielenie rabatu, stwierdzenie pomyłki itp.).
Czy możliwe jest wystawienie takiej korekty, skoro ustawa o VAT wprost tego nie przewiduje?

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy o VAT zarejestrowany czynny podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w 2 egz. fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał jest przekazywany dostawcy. Faktura ta powinna być oznaczona jako „faktura VAT RR” i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT.

Ustawa o VAT nie określa wprost zasad wystawiania faktur korygujących do faktur VAT RR. Nie zabrania też jednak korygowania faktur VAT RR. Nie są one fakturami w rozumieniu jej art. 2 pkt 31 (definicja faktury) i pkt 32 (definicja faktury elektronicznej) oraz nie mają do nich zastosowania regulacje dotyczące faktur, zawarte w art. 106a–106q tej ustawy. Niemniej brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie podlega ona korekcie.

Ponieważ skorygowanie faktury VAT RR wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniu m.in. zryczałtowanego zwrotu VAT i z tego względu jest konieczne do prawidłowego udokumentowania transakcji, organy podatkowe dopuszczają w praktyce możliwość wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o fakturach korygujących (art. 106j ustawy o VAT).

Jak wskazała IS w Poznaniu w piśmie z 17.12.2008 r. (ILPP2/443-868/08-2/GZ), zobowiązanie podatnika do wystawienia faktury VAT RR bez prawa do jej ew. skorygowania prowadziłoby do nieuzasadnionej i zróżnicowanej pozycji podatników. Pozostali podatnicy VAT mają bowiem prawo korygowania faktur VAT. Celem wystawiania faktur korygujących jest usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły na fakturach pierwotnych. Jest to także uaktualnienie transakcji i dokumentów w związku ze zmianą okoliczności wpływających na cenę towarów. Faktura VAT RR jest przede wszystkim fakturą VAT. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur podstawę do ich korekty stanowią – wobec braku przepisów szczególnych – przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT (zob. też pisma KIS z 2.07.2020 r., 0112-KDIL3.4012.219.2020.2.AW, i IS w Warszawie z 12.07.2010 r., IPPP3/443-351/10-4/KC).

Fakturę korygującą VAT RR powinien wystawić nabywca produktów rolnych (który wystawia fakturę VAT RR). Fakturę korygującą do faktury VAT RR należy wystawić m.in. w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego przez rolnika ryczałtowego, zwrotu produktów rolnych, zwrotu zaliczek, podwyższenia ceny, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce zryczałtowanego zwrotu podatku, kwocie zryczałtowanego zwrotu podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury VAT RR (zob. art. 106j ust. 1 ustawy o VAT).

Odpowiednie stosowanie art. 106j ust. 2 ustawy o VAT oznacza, że korekta faktury VAT RR powinna zawierać:

1) wyrazy „faktura VAT RR korygująca” albo wyraz „korekta”;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 116 ust. 2 pkt 1, 2, 4 ustawy o VAT,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę wartości nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku – odpowiednio kwotę korekty wartości nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku lub kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Faktury VAT RR wymagają opatrzenia czytelnymi podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisami oraz imionami i nazwiskami tych osób (ew. opatrzenia odpowiednio przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeśli faktura ma postać elektroniczną). Również faktura korygująca powinna zawierać czytelne podpisy tych osób albo być opatrzona przez nie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Fakturę korygującą VAT RR należy wystawić w 2 egz., a jej oryginał powinien być przekazany dostawcy.

W przypadku faktur VAT RR kwota zryczałtowanego podatku jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury (art. 86 ust. 2 pkt 3 i art. 116 ust. 6–9b ustawy o VAT), a więc faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia VAT (z faktury pierwotnej). Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru.

Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury korygującej należy przyjąć datę jej wystawienia, o ile zostanie podpisana przez rolnika ryczałtowego (interpretacja IS w Warszawie z 12.07.2010 r., IPPP3/443-351/10-4/KC).

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR (oraz kopie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 ustawy o VAT) przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Dotyczy to również faktur i oświadczeń wystawionych w formie elektronicznej (art. 116 ust. 10 tej ustawy). Należy przyjąć, że obowiązek ten obejmuje także oryginały faktur korygujących wystawionych do faktur VAT RR.