Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zwrot pieniędzy za stare banderole na wyroby winiarskie

Aleksander Kliszewski

Do końca 2021 można nanosić zarówno poprzednio obowiązujące, jak i nowe znaki akcyzy na wyroby winiarskie.
Czy otrzymamy zwrot wpłaconych kwot za stare znaki akcyzy, jeśli zwrócimy je w 2022?

Nowe znaki akcyzy na wyroby winiarskie obowiązują od 13.02.2021, jednak aktem podustawowym dopuszczono możliwość nanoszenia starych znaków akcyzy do 31.12.2021, chociaż brak ku temu delegacji. Mogą się więc pojawić problemy z otrzymaniem zwrotu kwot za stare znaki akcyzy, jeśli nie zostaną wykorzystane do końca 2021.

Ustawodawca nie przewidział, że zostanie wydane rozporządzenie bez delegacji ustawowej.

Przedłużenie terminu nanoszenia starych znaków

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MFFiPR z 18.01.2021, zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (DzU poz. 203, dalej rozporządzenie), do 31.12.2021 można nanosić na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich banderole podatkowe oraz legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV і VIII zał. nr 1 i odpowiednio w poz. IV zał. nr 2 do rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed 13.02.2021.

Wskazano też przepisy ustawy akcyzowej, mające stanowić podstawę prawną wydania rozporządzenia, chociaż z żadnego z nich nie wynika upoważnienie do przedłużenia terminu nanoszenia starych znaków akcyzy po wprowadzeniu nowych wzorów.

Ustawowy termin zwrotu banderol

Na mocy art. 134 ust. 1 tej ustawy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał.

Zgodnie z art. 134 ust. 2 i 6 ustawy akcyzowej dotychczasowe znaki akcyzy, już naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy, zachowują ważność przez 12 mies., licząc od dnia wprowadzenia nowego wzoru. MF może rozporządzeniem określić okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy dłuższy niż 12 mies. Nie ma jednak mowy o upoważnieniu do przedłużenia określonego w art. 134 ust. 1 ustawy akcyzowej terminu zwrotu dotychczasowych znaków akcyzy, które nie zostały wykorzystane (naniesione) przed wprowadzeniem nowego wzoru tych znaków.

Oznacza to, że według przepisów ustawy, jeśli podatnik nie wykorzystał starych znaków akcyzy do 13.02.2021, powinien był je zwrócić do 15.03.2021.

Zwrot wartości i kosztów wytworzenia

Należy wyjaśnić, że na podstawie art. 126 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy akcyzowej, składając wniosek o wydanie podatkowych znaków akcyzy, trzeba wpłacić kwotę stanowiącą ich wartość oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia tych znaków, w wysokości co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia.

Odrębne zasady dotyczą zwrotu kwoty wartości znaków akcyzy, a odrębne zwrotu kosztów ich wytworzenia.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy akcyzowej zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 136 ust. 8, stanowi, że zwracającemu znaki akcyzy po terminie, o którym mowa w art. 136 ust. 3, tj. po 60 dniach od dnia utraty ich ważności, nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy ani kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Zasadą jest, że od dnia wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy stare znaki tracą ważność, a wyjątek określony w art. 134 ust. 2 ustawy akcyzowej nie dotyczy znaków akcyzy niewykorzystanych po wprowadzeniu nowego wzoru.

A zatem stare znaki akcyzy na wyroby winiarskie, nienaniesione do 12.02.2021, utraciły ważność od 13.02.2021 i aby otrzymać zwrot kwot stanowiących ich wartość (pomniejszonych o koszty ich wytworzenia), należało zwrócić je do 14.04.2021.

Na mocy art. 135 ust. 1 ustawy akcyzowej zasadą jest, że zwrotowi nie podlegają kwoty wpłacone na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, z wyjątkiem kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy zwracanych w związku z wprowadzeniem nowego wzoru znaku akcyzy, jeżeli zwracane znaki są niewykorzystane i nieuszkodzone, a ich zwrot następuje w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy akcyzowej, tj. w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia nowego wzoru.

Jeśli więc podatnik nie zwrócił starych znaków akcyzy do 15.03.2021, nie przysługuje mu zwrot kosztów ich wytworzenia.

Jak się obronić przed odmową zwrotu

W razie odmowy zwrotu kwot za stare znaki akcyzy na wyroby winiarskie podatnikowi pozostaje wskazanie na zasadę wynikającą z art. 11 ust. 1 Pp, że jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

Taką wątpliwość co do prawa do zwrotu kwot związanych ze starymi znakami akcyzy rodzi uprawnienie nadane przez § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, pomimo braku ustawowej delegacji.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: