Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zwolnienie od pracy pracownika – myśliwego

Izabela Nowacka

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na odstrzał zwierząt? Jeżeli tak, to czy jest ono płatne? Jak obliczyć ew. wynagrodzenie?

Tak, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy, które jest płatne. Wynagrodzenie oblicza się jak za urlop wypoczynkowy.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kp, z przepisów wykonawczych do Kp albo z innych przepisów prawa (§ 4 rozporządzenia MPiPS z 15.05.1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, DzU z 2014 poz. 1632).

Takim przepisem prawa jest ustawa z 11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (DzU z 2020 poz. 1421). Zgodnie z nią osobie uprawnionej do polowania, wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt, wprowadzony odpowiednimi przepisami, przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Pracownik uprzedza pracodawcę o przyczynie (wykonywanie odstrzału sanitarnego zwierząt) oraz przewidywanym okresie nieobecności w pracy i uzgadnia jej termin z pracodawcą.

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika w odstrzale w danym dniu.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w uzgodnionym z nim terminie. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania pracy z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia przysługującego za urlop wypoczynkowy. Należy się tu zatem oprzeć na przepisach rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2 poz. 14 ze zm.).

Zgodnie z nim wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 (m.in. nieperiodyczne, jednorazowe wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenie chorobowe, urlopowe, za czas gotowości do pracy i niezawinionego przez pracownika przestoju).

Składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Jeżeli więc pracownik jest wynagradzany składnikami w stałej miesięcznej wysokości, np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, to nie ma potrzeby osobnego ustalania z tych składników wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy na odstrzał sanitarny. Po prostu wypłaca się te składniki w pełnych kwotach jak za w pełni przepracowany miesiąc.

Natomiast zmienne składniki, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Nie mamy tu do czynienia z urlopem wypoczynkowym, lecz ze zwolnieniem od pracy płatnym jak za urlop, dlatego miesiącem odniesienia jest miesiąc, w którym przypadło zwolnienie na obowiązki związane z przynależnością do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ).

Wynagrodzenie za czas zwolnienia – tak jak za urlop – oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie zwolnienia w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z tego zwolnienia.

Pracownik uprawniony do polowań przedstawił pracodawcy pisemne oświadczenie z PZŁ, że 24–26 listopada będzie uczestniczył w odstrzale sanitarnym zwierząt. Pracodawca zwolnił go od pracy w te dni, tj. na 24 godz. (3 dni × 8 godz.). Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł, dodatek za staż pracy 1100 zł oraz premię zmienną miesięczną. W okresie sierpień–październik zostały wypłacone premie w łącznej wysokości 2970 zł, za 520 godz. przepracowanych w tym okresie. Wynagrodzenie za 24 godz. zwolnienia wynosi 137,04 zł:

2970 zł : 520 godz. = 5,71 zł

5,71 zł × 24 godz. = 137,04 zł

Za listopad pracownik uzyska stałe składniki: 5000 zł i 1100 zł, oraz wynagrodzenie za czas myśliwskiego zwolnienia – 137,04 zł, a także ew. premię za listopad.


LinkedIn