Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Zmiana formy prawnej a otrzymane uprzednio interpretacje

Ryszard Kubacki Doradca podatkowy

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Czy po zmianie formy prawnej będzie nadal korzystać z ochrony wynikającej z otrzymanych uprzednio indywidualnych interpretacji podatkowych, również w zakresie rozliczeń podatkowych z tytułu transakcji dokonanych po przekształceniu?

Stosownie do art. 93 § 1 pkt 1 Op osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przez „przepisy prawa podatkowego” należy rozumieć m.in. przepisy ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 Op). Z kolei pojęcie „ustaw podatkowych” zostało zdefiniowane jako ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określających podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujących prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich (art. 3 pkt 1 Op).

W myśl art. 14k § 1 Op zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy.

Tak więc instytucja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego uregulowana jest w przepisach prawa podatkowego. W jej ramach podatnikom przyznane jest m.in. prawo do ochrony wynikającej z zastosowania się do interpretacji.

Zainteresowany nie ma obowiązku zastosowania się do interpretacji, ale ma do tego prawo (zastosowanie się do interpretacji nie może mu szkodzić). Objęcie ochroną prawną z tytułu zastosowania się do interpretacji stanowi zatem niewątpliwie prawo przewidziane w przepisach prawa podatkowego (tak np. NSA w wyroku z 11.12.2012, II FSK 830/11).

Jak trafnie zauważono w wyroku NSA z 22.11.2016 (II FSK 2903/14), na gruncie art. 93 § 1 Op następstwo prawne w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane regulacjami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, w tym również nabyte na mocy decyzji (interpretacji indywidualnych) wydawanych na podstawie prawa podatkowego.

Analogiczny pogląd należy wyprowadzić w stosunku do przekształcenia spółki kapitałowej, bo również w tym przypadku ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w tym zakresie. Skoro nie ma przepisu wyłączającego zastosowanie sukcesji w odniesieniu do wydanych interpretacji, sukcesja taka bezwarunkowo następuje.

Jak słusznie zauważył NSA w wyroku z 5.11.2014 (1 FSK 1551/13), jeżeli spółka kapitałowa uzyskała prawo do zastosowania się do wydanej na jej wniosek pisemnej interpretacji indywidualnej, to spółka osobowa będąca jej następcą prawnym przejmie uprawnienie do zastosowania się do interpretacji w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jakie przysługiwały poprzednikowi. W przypadku (…) przekształcenia spółki, na jej następcę (kontynuatora działalności) przechodzi zarówno prawo do zapoznania się z informacją zawartą w indywidualnej interpretacji, jak i prawo zastosowania się do tej interpretacji oraz wynikająca z tego tytułu ochrona przed negatywnymi skutkami zastosowania się do interpretacji.

Sukces wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, z takim skutkiem, jakby od początku był stroną tych stosunków prawnych.

W przypadku przekształcenia, o którym mowa, nie dojdzie do powstania nowego bytu prawnego, lecz przekształcona spółka będzie kontynuatorem poprzedniej spółki. Po przekształceniu dotychczasowa działalność jest kontynuowana, a przekształcony podmiot nadal funkcjonuje, choć w zmienionej formie prawnej.

Pamiętać przy tym należy, że następca prawny uzyska ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jego poprzednikowi (zob. wyroki NSA z 8.09.2016, II FSK 2210/14, i 22.11.2016, II FSK 2903/14, interpretacja MF z 12.10.2017, 0113-KDIPT1-1.4012.645.2017.1.AK).