Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jadwiga Sztabińska

Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oblicza się na takich samych zasadach, jak za urlop podstawowy. Należy zatem zastosować art. 17 ust. 4–7 ustawy z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2018 poz. 594, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).

10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym przysługuje pracownikowi tymczasowemu, jeśli ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Podstawą jest art. 19 ust. 1 zdanie 1 ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2020 poz. 426, dalej ustawa o niepełnosprawnych).

Odmienna metoda

Przepisy ww. ustawy nie określają sposobu obliczania wynagrodzenia za taki urlop. Dlatego konieczne jest wykorzystanie art. 17 ust. 4–7 ustawy o pracownikach tymczasowych.

Wprawdzie art. 66 ust. 1 ustawy o niepełnosprawnych odsyła w sprawach nieuregulowanych do Kp, lecz nie dotyczy to wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracowników tymczasowych. Ustawa o pracownikach tymczasowych wskazuje bowiem metodę – odrębną od powszechnej – liczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, co jest konsekwencją odmiennych zasad nabywania uprawnień urlopowych przez tę grupę zatrudnionych. Rozwiązania ustawy – jako szczególne – mają więc pierwszeństwo, a dopiero w kwestiach, o których ona nie wspomina, konieczne jest zastosowanie przepisów kodeksowych.

Kolejność działań

Obliczenie wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego wymaga wykonania następujących działań:

Krok 1. Ustalenie podstawy

Podstawę stanowi suma wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 mies. wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na jednej umowie lub na kilku umowach o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzielono mu dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Przez wymieniony okres 3 mies. należy rozumieć:

łącznie kolejne 90 dni zatrudnienia na podstawie jednej umowy lub kilku umów o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, dotyczących wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, przypadające w trakcie 6 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono dodatkowego urlopu; bieg okresu jącym ten miesiąc kalendarzowy,

łącznie okres kolejnych 3 mies. kalendarzowych, jeżeli w ciągu 6 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono urlopu, był zatrudniony wyłącznie na podstawie jednej umowy lub kilku umów o pracę obejmujących miesiąc kalendarzowy lub jego wielokrotność.

Jeżeli pracownik tymczasowy przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż 3 mies., w podstawie uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone w okresie faktycznie przepracowanym, przypadającym w trakcie 6 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik przebywa na tym urlopie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 2.08.2017 („Dziennik Gazeta Prawna” z 10.08.2017) przyjęło, że składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin przepracowanych w dane dni umowy, które są wliczane do okresu 90 dni. Trzeba natomiast pominąć wynagrodzenie urlopowe wypłacone w tym czasie.

Ponadto zdaniem resortu pracy gdy pracownik tymczasowy korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy, podstawę płacy urlopowej ustala się tylko raz przed jego rozpoczęciem.

Krok 2. Stawka za godzinę pracy

Podstawę wynagrodzenia za urlop dodatkowy należy podzielić przez liczbę godzin pracy, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywał pracę w okresie 3 mies., z których podstawa została ustalona. Wynik będzie stanowił stawkę za godzinę pracy.

Resort pracy w przywoływanym stanowisku z 2.08.2017 uznał, że gdy wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w tym samym miesiącu, w którym była wykonywana praca, średnia wartość godziny pracy w okresie 3 mies. przed urlopem będzie wynikać z wynagrodzenia wypłaconego za godziny przepracowane w tym okresie.

Jeśli natomiast termin wypłaty przypada do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, wówczas ministerstwo podkreśla, że wyliczona średnia wartość godziny pracy nie będzie odpowiadała średniej wartości godziny pracy z okresu 3 mies. poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu. Jeżeli tak wyliczona średnia wartość jednej godziny pracy byłaby niższa od obliczonej w pierwszym przypadku, należałoby przyjąć, że o wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia urlopowego powinny decydować wszystkie składniki wynagrodzenia wypłaconego lub należnego w okresie

3 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (uzasadnienie do wyroku SN z 25.04.2014, II PK 192/13).

Krok 3. Kwota wynagrodzenia za dodatkowy urlop

Wynik pomnożenia stawki za godzinę pracy przez liczbę godzin pracy przypadających w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, to wysokość wynagrodzenia za ten urlop.

Pracownik tymczasowy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym jest zatrudniony na cały etat. Na jego wynagrodzenie składa się pensja zasadnicza w kwocie 2800 zł i miesięczna premia regulaminowa w wysokości 7% pensji zasadniczej, tj. 196 zł. U pracodawcy użytkownika świadczy pracę po 7 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. We wrześniu korzystał z 2 dni dodatkowego urlopu (14 godz.), za które otrzymał 280,84 zł wynagrodzenia urlopowego, zgodnie z wyliczeniami:

  • podstawa wynagrodzenia: (2800 zł + 196 zł) × 3 mies. = 8988 zł,
  • stawka za godzinę pracy: 8988 zł : 448 godz. (147 godz. w czerwcu + 161 godz. w lipcu + 140 godz. w sierpniu) = 20,06 zł,
  • wartość wynagrodzenia urlopowego: 20,06 zł × 14 godz. = 280,84 zł.

Pracownik tymczasowy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym rozpoczął pracę na ½ etatu 1.08.2020. Otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1500 zł, płatne do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W październiku wykorzystał 1 dzień dodatkowego urlopu w dniu, w którym miał do przepracowania 4 godz. Należne za ten dzień wynagrodzenie urlopowe to 81,64 zł, zgodnie z wyliczeniami:

  • podstawa wynagrodzenia: 1500 zł × 2 mies. = 3000 zł,
  • stawka za godzinę pracy: 3000 zł : 147 godz. (70 godz. w sierpniu + 77 godz. we wrześniu) = 20,41 zł,
  • wynagrodzenie urlopowe: 20,41 zł × 4 godz. = 81,64 zł.