Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Renata Majewska

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Nie ma przeszkód, by środki zfśs przeznaczyć na zapomogi losowe. Jednym z przejawów działalności socjalnej pracodawcy jest bowiem udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs) – a w jej ramach firmy oferują najczęściej jednorazowe zapomogi. Zapomoga to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona osobie fizycznej zwykle w związku ze zdarzeniem losowym. Jest to jednorazowy akt wsparcia osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji (interpretacja IS w Bydgoszczy z 5.06.2014, ITPB2/415-240/14/IL). Cechuje ją doraźność udzielenia, nie kwalifikujemy tu świadczeń powtarzalnych, okresowych (interpretacja ZUS w Lublinie z 7.01.2013, WPI/20000/451/1399/2012). W przypadku zapomóg „losowych” beneficjenci mają szansę na skorzystanie z preferencji w PIT i ZUS.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 26 updof wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci pochodzące:

  • z funduszu socjalnego, zfśs, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł; przy czym na mocy regulacji antykryzysowych ulga w 2020 wynosi maksymalnie 10 000 zł, a na mocy nowelizacji updof z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) limit ten będzie obowiązywać do końca roku kalendarzowego, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Updof nie definiuje, w jakich okolicznościach można przyznać zapomogę, by skorzystała ze wskazanej ulgi w PIT. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności. Zdarzenie losowe to wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. kradzież, włamanie, zalanie domu, pożar, nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszczerbkiem na zdrowiu – czytamy w interpretacji IS w Katowicach z 2.05.2012 (IBPBII/1/415-110/12/BJ).

Z kolei klęski żywiołowe to katastrofy naturalne i awarie techniczne, których skutki zagrażają m.in. życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, a pomoc i ochronę da się podjąć tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18.04.2002 o stanie klęski żywiołowej, DzU z 2017 poz. 1897). Według art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy katastrofa naturalna jest zdarzeniem związanym z działaniem sił natury, a do jej objawów zalicza się np. masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi bądź też działanie innego żywiołu.

W świetle powyższego zapomoga przyznana z powodu dramatycznego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny wskutek pandemii jest zapomogą z tytułu klęski żywiołowej, a dokładnie katastrofy naturalnej, co jednak nie umniejsza jej „losowości” i nie odbiera prawa do pełnego zwolnienia podatkowego, jeśli zostanie wypłacona z funduszu socjalnego.

Korzysta ona ponadto w całości ze zwolnienia od składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

„Pandemiczne” zwolnienia

Z powodu epidemii koronawirusa „powiększyły” się również następujące ulgi w PIT związane z zatrudnianiem:

  • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zfśs, rzeczowych świadczeń (nie zalicza się do nich bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub na usługi) oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub z funduszy związków zawodowych – z 1000 do 2000 zł na zatrudnionego w skali roku kalendarzowego (art. 21 ust. 1 pkt 67 w zw. z art. 52l updof),
  • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do 18 lat wypłacone z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zfśs czy zgodnie z rozporządzeniem – z 2000 do 3000 zł na beneficjenta w skali roku kalendarzowego (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b w zw. z art. 52l updof).

Wyższe limity miały obowiązywać w latach 2020 i 2021, jednak na mocy nowelizacji updof z 28.11.2020 (DzU poz. 2123, weszła w życie 1.12.2020) okres ich obowiązywania upłynie z końcem roku kalendarzowego, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.