Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Wystarczy jeden podpis członka wieloosobowego zarządu pod sprawozdaniem

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Od 1.01.2022 sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać tylko jeden członek wieloosobowego zarządu, jeśli pozostali oświadczą, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w uor lub odmówią złożenia takiego oświadczenia.

Taką m.in. zmianę wprowadza ustawa z 14.10.2021 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2106).

Nadal zasadą pozostaje, że w przypadku wieloosobowego kierownika jednostki (np. zarządu spółki składającego się z kilku osób) jej sprawozdanie finansowe (sf) – poza osobą, która je sporządziła – podpisują także wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu. Osoba zobowiązana do złożenia podpisu pod sf może odmówić złożenia podpisu, jednak wówczas musi sporządzić pisemne uzasadnienie takiej odmowy, które jest dołączane do sf.

Jak wskazano w nowym ust. 2a art. 52 uor, podpisanie sf stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.

Podpis, oświadczenie lub odmowa

Niekiedy zebranie wszystkich podpisów pod sf (w formie elektronicznej – podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego) może sprawiać problem, zwłaszcza gdy w skład kierownika jednostki wchodzą cudzoziemcy. Ustawodawca postanowił go rozwiązać, umożliwiając podpisanie sf przez jednego (co najmniej) członka tego organu, po złożeniu przez pozostałych (art. 52 ust. 2b uor):

  • oświadczeń, że sf spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub
  • odmów złożenia takich oświadczeń (odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sf i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia).

W treści ww. oświadczeń i odmów (także odmów podpisu pod sf) wskazuje się sf, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sf przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 52 ust. 2c uor). Sporządza się je w postaci (art. 52 ust. 2d–2e uor):

  • elektronicznej oraz opatruje podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym), albo
  • papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem – wówczas osoba podpisująca sf z ramienia kierownika jednostki zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

Wskazane oświadczenie/odmowa jego złożenia (a także odmowa podpisu sf) są dołączane do sf i przekazywane wraz z nim do KRS lub do Szefa KAS (art. 69 ust. 3a uor i art. 27 ust. 2 updop). Muszą być też przechowywane wraz z sf przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie sf (art. 74 ust. 1 uor).

Powyższe zasady składania podpisu mają odpowiednie zastosowanie do sprawozdań z działalności, co wynika ze zmienionego art. 52 ust. 3 uor.

Nowelizacja wydłużyła też termin przekazywania przez podatników CIT sf i towarzyszących mu dokumentów do Szefa KAS – z 10 do 15 dni, licząc od zatwierdzenia sf (zmieniony art. 27 ust. 2 updop). Przypomnijmy, że obowiązek ten nie ciąży na jednostkach, które przekazują sf do KRS (a więc m.in. na przedsiębiorcach wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS), a także objętych zwolnieniem podmiotowym od CIT. Zmiana obowiązuje od 1.01.2022.

Nowe formaty sprawozdań finansowych

Inną ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją uor jest określenie formatów sf i sprawozdań z działalności emitentów (których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym), a także innych jednostek niż emitenci, które sporządzają sf zgodnie z MSR.

Emitenci sporządzą je w formacie zgodnym z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/8155 (format ESEF), a ww. inne jednostki – w tym formacie bądź w innym przeszukiwalnym, czyli takim, w którym jest możliwe wyszukiwanie i kopiowanie ciągu znaków zawartych w treści dokumentu.

Skonsolidowane sf emitentów muszą być – a innych jednostek mogą być – znakowane zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia (za pomocą znaczników XBRL).Formaty te mają zastosowanie do sf sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31.12.2020. Mogą być także stosowane do sf za rok obrotowy rozpoczynający się przed 1.01.2021.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: