Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Współpraca przedsiębiorcy z byłym pracodawcą nie musi odbierać ulg w ZUS

Bożena Wakszyńska

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę jako programista w firmie A. Po 2 latach nastąpiła zmiana stanowiska i zakresu obowiązków. Podpisano nową umowę (2 lata temu). Jego obecne stanowisko to menedżer. Aktualnie pracownik zarządza zespołem ludzi. Świadczy równocześnie na umowę zlecenia usługi tworzenia oprogramowania na rzecz firmy B. Planuje otworzyć własną działalność, w ramach której będzie świadczył usługi programistyczne obu tym firmom, a w przyszłości też innym kontrahentom. Zakłada, że przekroczy limit obrotu wynoszący 200 tys. zł rocznie, uprawniający do zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy w tej sytuacji może skorzystać z ulgi „na start”? Czy ma prawo do preferencyjnych składek ZUS? Czy może korzystać z „małego ZUS plus”?

Wszystkie ulgi, o które pyta Czytelnik, łączy wspólna przesłanka do spełnienia. Nie przysługują one przedsiębiorcy, który wykonuje działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracował na etacie i wykonywał czynności wchodzące w zakres podjętej działalności.

SN w wyroku z 12.02.2013 r. (II UK 184/12) podkreślił, że ma to zapobiegać sytuacjom, w których pracodawcy wymuszaliby na pracownikach rozwiązanie stosunku pracy i przejście na tzw. samozatrudnienie, tj. rozpoczęcie działalności gospodarczej i wykonywanie w jej ramach obowiązków (czynności) realizowanych dotychczas w ramach stosunku pracy.

Zlecenie bez znaczenia

Przepis przewidujący ograniczenie dotyczące współpracy z byłym pracodawcą odnosi się wyłącznie do czynności wykonywanych na umowę o pracę. Nie obejmuje zatem sytuacji, gdy przedsiębiorca w bieżącym lub w poprzednim roku wykonywał te czynności w ramach umowy cywilnoprawnej.

Tym samym fakt wcześniejszej współpracy z firmą B nie zamknie prawa do ulgi „na start”, preferencyjnego ZUS ani do „małego ZUS plus”. Nie ma znaczenia, że w ramach działalności przedsiębiorca będzie świadczył tożsame usługi, co wcześniej na umowę zlecenia.

Czynności na etacie

Co do współpracy z pracodawcą A to kluczowe będą natomiast czynności, jakie przedsiębiorca będzie mu świadczył w ramach własnego biznesu.

Sama zmiana stanowiska pracy 2 lata temu nie przesądza jeszcze o możliwości skorzystania z ulg. Fakt podpisania nowej umowy o pracę i objęcia stanowiska menedżera nie musi być bowiem jednoznaczny z tym, że zajmuje się on wyłącznie zarządzaniem zespołem. Bardzo często taki pracownik, obejmując obowiązki szefa, wciąż realizuje część dotychczasowych zadań.

Przepisy nie dają wskazówek, jak należy interpretować wykonywane w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej. Należy zatem odwołać się do orzecznictwa.

SN w wyroku z 23.03.2010 r. (I UK 323/09) uznał, że zwrot „wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej” z art. 18a usus należy odnosić do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności, jakie pracownik może wykonywać (np. z uwagi na swoje kwalifikacje), bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze. Podobnie SN orzekł w uchwale z 10.04.2013 r. (II UZP 2/13), wskazując, że chodzi o czynności odpowiadające tym, które pracownik uprzednio wykonywał w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Wskazywał na to również Sąd Okręgowy we Wrocławiu, stwierdzając, że przedsiębiorca zachował prawo do preferencyjnych składek, ponieważ prace budowlane wykonywane przez niego na rzecz spółki, w której wcześniej był zatrudniony jako inżynier budowlany, nie były tożsame (wyrok z 12.12.2014 r., IX U 359/13).

Zatem prawo do ulgi „na start” czy do preferencyjnego ZUS przysługuje, pod warunkiem że będzie można stwierdzić brak tożsamości czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy i działalności. Zakres tych czynności nie może się przy tym pokrywać nawet częściowo.

W przełożeniu na sytuację programisty: jeżeli po objęciu stanowiska menedżera nadal uczestniczył w tworzeniu oprogramowania dla pracodawcy, będzie to oznaczało, że w roku podjęcia działalności i/lub w poprzednim świadczył dla pracodawcy usługi tożsame z tymi, jakie będzie dla niego wykonywać w ramach działalności. Tym samym prawo do ulg składkowych nie będzie mu przysługiwało.

Nie tylko były pracodawca

Z pytania Czytelnika nie wynika, czy osoba ta nadal jest zatrudniona w firmie A. Przepisy mówią o współpracy z „byłym pracodawcą”. Jednak ZUS w interpretacji indywidualnej z 19.04.2018 r. (WPI/200000/43/344/2018) wyjaśnił, że przez pojęcie „byłego pracodawcy” (...) należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę.

Tym samym także w przypadku, gdy menedżer jest nadal zatrudniony w firmie A na umowę o pracę, jego uprawnienia do ulg w ZUS będą zależały od tego, czy czynności wykonywane w ramach biznesu będą w jakimś zakresie zbieżne z tymi, jakie wykonywał w tym i ubiegłym roku dla tego pracodawcy.

Gdyby jednak przedsiębiorca nadal był pracownikiem firmy A, być może wcale nie musiałby korzystać z obu ulg. Jeżeli z etatu w przeliczeniu na miesiąc otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie musi opłacać składek społecznych z działalności.

Sytuacja zmieniłaby się w razie rozstania z firmą A. Przedsiębiorca musiałby wówczas opłacać z działalności składki społeczne na ogólnych zasadach, tj. co najmniej od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Fakt współpracy z pracodawcą na dzień jej rozpoczęcia pozbawiłby go możliwości korzystania z tych ulg.

Niższe składki z biznesu

Ulga „na start”, zgodnie z art. 18 Pp, zwalnia przez 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na:

 • ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • FP,
 • FS.

Nie obejmuje jednak zwolnienia z ubezpieczenia zdrowotnego.

Z kolei preferencyjne składki – czyli ulga określona w art. 18a usus – oznaczają możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez pełne 24 mies. kalendarzowe prowadzenia działalności. Do tego okresu nie wlicza się czasu korzystania z ulgi „na start”.

Składki społeczne nalicza się w tym przypadku od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (903 zł w 2022 r.). Jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na opłacanie składek od minimalnego wynagrodzenia (3010 zł w 2022 r.), nie opłaca też składki na FP i FS.

Również ta ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

„Mały ZUS plus” nie dla wszystkich

Również w przypadku „małego ZUS plus” obowiązuje warunek braku współpracy z byłym pracodawcą w zakresie czynności wykonywanych w ramach działalności w roku rozpoczęcia biznesu i poprzednim. Co jednak istotne, z ulgi tej nie można korzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności ani w sytuacji, gdy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek. W pierwszej kolejności należy zatem rozważyć skorzystanie z obu tych ulg albo tylko z preferencyjnych składek. O ile bowiem przedsiębiorca nie musi korzystać z ulgi „na start”, aby nabyć prawo do „małego ZUS plus”, o tyle w sytuacji, gdy spełnia warunki do preferencyjnych składek, nie będzie mógł starać się o „mały ZUS plus”.

Istotne jest przy tym, że „mały ZUS plus” to rozwiązanie skierowane do osób, których przychody z działalności nie przekraczają 120 tys. zł rocznie. Ta kwota może się w kolejnych latach zmienić. Czytelnik na razie wskazuje przewidywaną wysokość obrotów na poziomie 200 tys. zł rocznie, jednak nie zna przychodów. To one zaś będą kluczowe w przypadku zamiaru skorzystania z „małego ZUS plus”.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych