Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Wniosek o zwolnienie ze składek tylko do 30 listopada

Krzysztof Tandecki

Przedsiębiorca z branży turystycznej, estradowej czy wystawienniczej, który chce skorzystać z ulgi składkowej za okres od lipca do września 2020, musi złożyć w ZUS wniosek do końca listopada 2020.

Wniosek w tej sprawie, o symbolu RDZ-B, można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS albo przez PUE ZUS za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl. Informację o jego rozpatrzeniu ZUS prześle pocztą lub zamieści na PUE ZUS.

Grupa uprawnionych

Prawo do zwolnienia ze składek wprowadzono ustawą z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Przysługuje ono płatnikom z branż najbardziej zagrożonych przez kryzys wywołany pandemią – patrz tabela.

Płatnicy uprawnieni do ulgi

Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 Rodzaj przeważającej działalności
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.11.A działalność agentów turystycznych
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Prawo do tej ulgi przysługuje pod warunkiem, że przedsiębiorca z branży:

  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 30.06.2020,
  • jego przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019,
  • złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31.10.2020 (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc taką może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31.12.2019 i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. ZUS przyjął, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31.12.2019 i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek zalegał z opłacaniem należności z ich tytułu za okres dłuższy niż 12 mies. Nie dotyczy to jedynie przypadku, gdy przedsiębiorca na 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizował zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Zakres ulgi

Zwolnienie obejmuje składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP za lipiec, sierpień i wrzesień 2020. Większość płatników już je opłaciła. Nie oznacza to, że nie mają prawa do tej ulgi. Jeżeli taki płatnik spełnił powyższe warunki i złożył wniosek o ulgę, ZUS zwolni go z obowiązku opłacenia składek za ten okres. Po otrzymaniu informacji z ZUS o przyznaniu ulgi płatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci nadpłatę, o ile na koncie płatnika nie będzie zaległości. Jeśli płatnik nie złoży ww. wniosku, ZUS zaliczy nadwyżkę na poczet następnych wpłat.

Płatnik, któremu ZUS odmówi udzielenia tej ulgi, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli Prezes ZUS rozpatrzy wniosek negatywnie, przysługuje skarga do sądu w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.