Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

W świadectwie pracy – tylko praca szczególna wykonywana przed 2009 r.

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Późniejszych okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawca nie musi podawać w tym dokumencie, a nawet nie powinien.

Tak wynika z uchwały SN z 12.10.2023 r. (III PZP 5/22). Przebyte okresy pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze mają znaczenie dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., starających się o tzw. emerytury pomostowe, określone w:

 • art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1251, dalej ustawa emerytalna),
 • ustawie z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 164, dalej ustawa pomostowa).

Dlatego pracownicy zwracają szczególną uwagę na ich wykazywanie w świadectwach pracy.

Wybrakowany dokument

Pracownik był zatrudniony w spółce branży energetycznej na stanowisku elektromontera maszyn i aparatów elektrycznych – od 1984 do maja 2009 r. Zdawał sobie sprawę, że zadania wykonywane przez niego od 1984 do końca 2008 r. kwalifikują się do prac o szczególnym charakterze – w myśl rozporządzenia RM z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU nr 8 poz. 43), a wykonywane w 2009 r. – do prac o szczególnym charakterze w rozumieniu zał. nr 1 do ustawy pomostowej. Jednak „na odchodne” dostał świadectwo pracy z wykazanymi okresami szczególnymi przypadającymi tylko przed 1.01.2009 r. We wniosku o korektę świadectwa zażądał jego uzupełnienia, jednak spotkał się z odmową. Spór trafił do sądu pracy.

Poważne zagadnienie prawne

Przegrał w I instancji, ale SO w Toruniu skierował zapytanie prawne do SN. SA miał wątpliwości, czy w świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek wyszczególniania okresów pracy w szczególnym charakterze przebytych po 31.12.2008 r. (tj. po dniu wejścia w życie ustawy pomostowej), skoro objaśnienia do wzoru świadectwa nakazują określanie w nim jedynie takich okresów sprzed tej daty (wzór z zał. nr 1 do rozporządzenia MRPiPS z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy; tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1862). Na mocy objaśnień do ust. 5 pkt 14 tego dokumentu należy w nim wskazać okres zatrudnienia pracownika przypadający do 31.12.2008 r. przy wykonywaniu prac określonych w przywołanym wyżej rozporządzeniu z 7.02.1983 r. oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane.

Wystarczy ewidencja prowadzona przez ZUS

Pracodawca nie ma obowiązku wykazywania w świadectwie pracy okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przebytych po 31.12.2008 r. – uchwalił SN, przyznając rację pracodawcy. W świadectwie pracy trzeba bowiem podawać jedynie informacje istotne i niezbędne z uwagi na prawo pracy dla ew. nowego pracodawcy oraz z uwagi na świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy prowadzi od 1.01.2009 r. ewidencję osób wykonujących prace szczególne począwszy od tej daty, na podstawie danych przekazywanych przez płatników co roku w zgłoszeniach ZUS ZSWA (do 31 marca kolejnego roku – za poprzedni rok kalendarzowy). Za takich pracowników płatnik musi bowiem opłacać dodatkowe składki na FEP w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych, ograniczonej ew. w skali roku do tzw. limitu 30-krotności (art. 36–38 ustawy pomostowej).

Oczywiście pracodawca może (jeśli chce) podawać w świadectwie pracy pełne okresy pracy szczególnej, również odbyte po 31.12.2008 r. – przyznał SN. Nie popełnia przez to dużego błędu.

W uzasadnieniu do uchwały SN przypomniał, że świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym, stanowiącym jedynie oświadczenie wiedzy pracodawcy. Nie zapewnia pracownikowi automatycznie prawa do emerytury pomostowej. ZUS i tak może weryfikować podane w tym dokumencie okresy pracy szczególnej i jeśli stwierdzi, że pracownik nie został zgłoszony do rejestru albo składki za pewien okres nie zostały opłacone, odmówi przyznania emerytury pomostowej.

Kiedy prace w szczególnych warunkach, a kiedy o szczególnym charakterze

Za wykonującego pracę w szczególnych warunkach ustawa pomostowa uważa pracownika świadczącego w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • zarówno przed 1.01.2009 r., jak i później – prace określone w zał. nr 1 do ustawy pomostowej,
 • przed 1.01.2009 r. – prace w szczególnych warunkach określone w art. 32 i art. 33 ustawy emerytalnej (tj. wskazane w rozporządzeniu z 7.02.1983 r.),

a także tancerzy zawodowych, ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, wykonujących po 31.12.2008 r. prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym (art. 3 ust. 4, 6 i 7 ustawy pomostowej).

Prace o szczególnym charakterze, wymienione w zał. nr 2 do ustawy pomostowej, to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Za wykonującego takie prace ustawa pomostowa uważa pracownika świadczącego w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • zarówno przed 1.01.2009 r., jak i później – prace o szczególnym charakterze określone w zał. nr 2 do ustawy pomostowej,
 • przed 1.01.2009 r. – prace w szczególnych warunkach określone w art. 32 i art. 33 ustawy emerytalnej, czyli wskazane w powołanym rozporządzeniu z 7.02.1983 r. (art. 3 ust. 5 i 7 ustawy pomostowej).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa