Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku wypłaty premii

Marek Styczeń

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego naszym pracownikom przysługuje również premia miesięczna i kwartalna, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowują prawa za okresy pobierania zasiłków. Wynagrodzenie za pracę wypłacamy do końca miesiąca kalendarzowego, za który ono przysługuje. Pracownik choruje w grudniu 2020, a w marcu i czerwcu 2020 nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych i wynagrodzenia za te miesiące nie uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłku.
W marcu 2020 premia miesięczna za marzec i premia kwartalna za I kwartał nie zostały wypłacone, ponieważ te składniki wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego, tj. 10.04.2020. Premia miesięczna za czerwiec 2020 i za II kwartał zostały wypłacone 10.07.2020. Jak w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnić premie miesięczne za marzec i czerwiec oraz premie kwartalne za I i II kwartał 2020?

Premii miesięcznych za marzec i czerwiec 2020 nie należy w ogóle uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, natomiast premie kwartalne za I i II kwartał należy uwzględnić na ogólnych zasadach, tj. w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości dotyczą uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków, w sytuacji gdy w tej podstawie nie uwzględniono wynagrodzenia za niektóre miesiące z powodu nieprzepracowania co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy, a składniki miesięczne i kwartalne zostały za te okresy wypłacone.

Składniki wynagrodzenia w postaci premii, dodatków i nagród są uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, jeżeli zgodnie z przepisami płacowymi (np. regulamin premiowania) pracownik nie zachowuje do nich prawa za okresy pobierania tych świadczeń. Zasada ta została określona w art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Natomiast sposób uwzględniania tych składników w podstawie wymiaru określa art. 42 ust. 1 (w stosunku do składników miesięcznych) i ust. 2 (w stosunku do składników kwartalnych).

Z powołanych przepisów wynika, że składniki przysługujące za okresy:

  • miesięczne – wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku,
  • kwartalne – wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jednocześnie art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej stanowi, że jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,
  • przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeżeli zatem pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w grudniu 2020, to do podstawy wymiaru przysługującego zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od grudnia 2019 do listopada 2020, z wyłączeniem wynagrodzenia za marzec i czerwiec 2020. Do wynagrodzenia za okres od grudnia 2019 do lutego 2020 oraz od kwietnia do maja 2020 i od lipca do listopada 2020 należy również doliczyć premie miesięczne wypłacone za te miesiące, tj. do wynagrodzenia za grudzień 2019 wypłaconego w grudniu 2019 należy doliczyć premię miesięczną za grudzień 2019 wypłaconą w styczniu 2020, a do wynagrodzenia za styczeń 2020 wypłaconego do końca stycznia 2020 dolicza się premię miesięczną za styczeń 2020 wypłaconą w lutym 2020 itd.

Szczególnego wyjaśnienia wymagają miesiące marzec i czerwiec 2020, za które wynagrodzenia nie uwzględniono w podstawie wymiaru zasiłku ze względu na nieprzepracowanie przez pracownika w tych miesiącach – z przyczyn usprawiedliwionych – co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy.

W podstawie wymiaru zasiłków nie uwzględnia się składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, jeżeli wynagrodzenie za te miesiące zostało wyłączone z podstawy wymiaru, pomimo ich faktycznej wypłaty w tych miesiącach. Wyraźnie należy tu rozróżnić pojęcia „wypłacone za miesiące” i „wypłacone w miesiącu”. Np. premia miesięczna przysługująca za marzec i wypłacona w marcu nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru, jeżeli wynagrodzenie za marzec zostało wyłączone z podstawy wymiaru. Identycznie jest z premią przysługującą za marzec, ale wypłaconą w kwietniu.

W opisanej w pytaniu sytuacji powyższe wyjaśnienie dotyczy zatem premii miesięcznych przysługujących za marzec i kwiecień 2020, których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, ponieważ wynagrodzenie za te miesiące zostało z niej wyłączone. W podstawie wymiaru powinno zatem zostać uwzględnione wynagrodzenie wypłacone za okresy od grudnia 2019 do lutego 2020, od kwietnia do maja 2020 oraz od lipca do listopada 2020, łącznie z premiami miesięcznymi wypłaconymi za te miesiące, podzielone przez liczbę tych miesięcy (art. 38 ust. 1 ustawy zasiłkowej), tj. przez 10.

Do tak ustalonego przeciętnego wynagrodzenia należy doliczyć 1/12 premii kwartalnych wypłaconych za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, co w sytuacji opisanej w pytaniu daje 1/12 sumy premii kwartalnych za IV kwartał 2019 oraz za I, II i III kwartał 2020. Premii kwartalnych po podzieleniu przez 12 nie dolicza się więc do wynagrodzenia wypłaconego za poszczególne miesiące, co oznaczałoby wyłączenie ich z podstawy wymiaru za miesiące, za które wynagrodzenie zostało wyłączone z tej podstawy i w konsekwencji zaniżenie kwoty zasiłku.

Należy zatem zapamiętać, że składniki przysługujące za okresy:

  • miesięczne – dolicza się do wynagrodzenia za pracę wypłaconego za ten sam miesiąc, a wyłącza z podstawy wymiaru za miesiąc, z którego wynagrodzenie zostało wyłączone, nawet gdy za ten miesiąc składnik ten został wypłacony,
  • kwartalne i roczne – dolicza się do obliczonego wcześniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.