Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Usługi doradcze na rzecz cudzoziemców niemieszkających w Polsce – skutki w VAT

Krzysztof Hałub

Świadczenie w Polsce usług doradczych dla osób fizycznych niemających tu stałego miejsca zamieszkania (cudzoziemców) podlega VAT i ewidencji w kasie rejestrującej.

Tak wynika z interpretacji KIS z 30.06.2023 r. (0114-KDIP1-3.4012.246.2023.1.PRM).

O jej wydanie wystąpił przedsiębiorca, świadczący usługi doradcze dla obcokrajowców (osób fizycznych), nieposiadających obywatelstwa polskiego, zamieszkujących na stałe (zameldowanych) poza terytorium UE.

Usługobiorcą podmiot spoza UE

Są to osoby starające się o uzyskanie pozwolenia na pracę lub o tymczasowy pobyt w Polsce albo chcące założyć tu działalność gospodarczą. Doradztwo dotyczy m.in. procedury uzyskiwania pozwoleń, wymaganych dokumentów, obejmuje pomoc przy wypełnieniu wniosków i formularzy oraz załatwianiu spraw w urzędach, wsparcie przy zakładaniu spółek oraz otwarciu działalności gospodarczej w Polsce, pomoc przy wyborze właściwej formy działalności, wypełnieniu wniosków i formularzy rejestracji w US, wsparcie przy otwieraniu rachunku bankowego.

W momencie zamówienia usługi osoby te najczęściej zamieszkują w Polsce (gościnnie lub w wynajmowanych lokalach). Gdy jest to wymagane do uzyskania pozwolenia, mają tymczasowy adres zameldowania w Polsce (meldunek tymczasowy na czas określony). Wynagrodzenie za usługi wpłacają przelewem na rachunek bankowy, jednak zdarza się, że płacą gotówką.

Przedsiębiorca pytał, czy usługi te podlegają VAT w Polsce i obowiązkowi ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Jego zdaniem odpowiedź brzmi nie, bo:

 • skoro klienci mają stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) poza terytorium UE, to – zgodnie z art. 28l ustawy o VAT – miejsce świadczenia usług znajduje się poza terytorium UE,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji w kasach rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT chodzi o odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a także eksport towarów i WDT; ponieważ miejsce świadczenia opisanych usług znajduje się poza terytorium UE, nie stanowią one sprzedaży, a więc nie podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej w przypadku opłacenia ich gotówką.

Obowiązek rozliczenia podatku

KIS uznała to stanowisko za nieprawidłowe. Wskazała, że z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju. Jednocześnie, na mocy art. 28l pkt 3, w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium UE usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych (oraz usług do nich podobnych), miejscem świadczenia usług jest miejsce siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu tych podmiotów.

KIS przyznała, że ustawa o VAT nie definiuje pojęć „stałe miejsce zamieszkania” oraz „zwykłe miejsce pobytu”. Są to jednak pojęcia wspólnotowe, tj. wynikające z dyrektywy 112, które zostały zdefiniowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L nr 77 ze zm.). Rozporządzenie to wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z jego art. 12 na użytek stosowania dyrektywy 112 „stałe miejsce zamieszkania” osoby fizycznej, będącej podatnikiem lub nie, oznacza adres figurujący w krajowej ewidencji ludności lub w innym podobnym rejestrze, lub adres wskazany przez tę osobę odpowiednim organom podatkowym, chyba że istnieją dowody wskazujące na to, że ten adres nie odzwierciedla rzeczywistości. Natomiast, w myśl art. 13 rozporządzenia, „zwykłe miejsce pobytu” osoby fizycznej oznacza miejsce, w którym ta osoba zazwyczaj mieszka ze względu na powiązania osobiste i zawodowe. Jeżeli powiązania zawodowe istnieją w państwie innym niż to, w którym istnieją powiązania osobiste – lub gdy nie istnieją powiązania zawodowe – zwykłe miejsce pobytu określają powiązania osobiste wykazujące ścisłe związki danej osoby fizycznej z miejscem, w którym zamieszkuje.

Miejsce zamieszkania w jednym państwie, zwykłe miejsce pobytu w drugim

Jak czytamy w interpretacji KIS, art. 28l ustawy wprowadza szczególną regułę dotyczącą miejsca świadczenia w odniesieniu do usług m.in. doradczych lub usług podobnych do tych usług na rzecz konsumentów (…), z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko tych konsumentów, którzy nie mają siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium UE. Natomiast art. 13 rozporządzenia (…) jest pomocny do ustalenia, które miejsce ma pierwszeństwo w przypadku m.in. posiadania przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem stałego miejsca zamieszkania w jednym państwie, a zwykłego miejsca pobytu w innym państwie. (…) Mając na uwadze cytowane przepisy, to „zwykłe miejsce pobytu” determinuje ew. zastosowanie art. 28l ustawy w stosunku do osoby fizycznej, pod warunkiem że usługa wykonywana na jej rzecz nie jest wykorzystywana w stałym miejscu zamieszkania.

(...) Świadczone przez Państwa usługi na rzecz osób zamieszkujących na stałe poza terytorium UE, związane z uzyskaniem przez nich pozwolenia na pracę/pobyt tymczasowy w Polsce lub z założeniem spółki lub otwarciem działalności gospodarczej na terytorium Polski, nie są w żaden sposób wykorzystywane przez te osoby w ich stałym miejscu zamieszkania. (...) Bezpośrednio łączą zawodowo (pozwolenie na pracę, założenie działalności gospodarczej) lub osobiście (tymczasowy pobyt) klienta (obcokrajowca) z terytorium Polski.

(…) Usługi są świadczone na rzecz (…) klientów niebędących podatnikami, posiadających „stałe miejsce zamieszkania” poza terytorium UE, natomiast „zwykłe miejsce pobytu” na terytorium Polski oznacza, że art. 28l ustawy nie będzie mieć zastosowania. „Zwykłe miejsce pobytu” (…) klientów na terenie Polski (…) zgodnie z (…) art. 13 rozporządzenia determinuje zastosowanie tego przepisu.

W konsekwencji KIS uznała, że przedsiębiorca świadczy usługi na terytorium kraju i podlegają one VAT w Polsce, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zwolnienie z ewidencji w kasie fiskalnej

Ma to też wpływ na obowiązek ewidencjonowania tych usług w kasie fiskalnej. Skoro są to usługi świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, mających „stałe miejsce zamieszkania” poza terytorium UE, natomiast „zwykłe miejsce pobytu” na terytorium kraju, i miejscem świadczenia tych usług jest Polska, to na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podlegają one obowiązkowi ewidencjonowania. Jak wskazała KIS, przedsiębiorca mógłby ew. skorzystać ze zwolnień z tego obowiązku, przewidzianych w rozporządzeniu MF z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2442 ze zm.). Ponieważ nie są to usługi prawnicze ani usługi doradztwa podatkowego, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g i h ww. rozporządzenia, nie mają do nich zastosowania ograniczenia wynikające z tego paragrafu.

Skoro przedsiębiorca przyjmuje płatności gotówkowe za wykonane usługi, to nie podlega zwolnieniu z ewidencjonowania na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Jeśli jednak wartość jego sprzedaży na rzecz klientów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (lub w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym) 20 tys. zł, to do momentu przekroczenia tej kwoty w danym roku podatkowym przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych