Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Renata Majewska

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które weszło w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Zwolnienie ze składek ZUS

Dalsze zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS i ew. FEP, tzn. za grudzień i styczeń lub tylko za styczeń, należy się na mocy art. 31zo–31zx specustawy, jednak z odstępstwami z rozdz. 4 (§ 10–12) rozporządzenia. Może się o nie ubiegać osoba (lub podmiot), spełniająca łącznie poniższe przesłanki:

 • została zgłoszona jako płatnik składek przed 1.11.2020,
 • prowadziła – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 jednym z 49 kodów „zagrożonych branż” (patrz tabela),
 • w jednym z 2 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku osiągnęła z przeważającej działalności przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do osiągniętego w jeszcze poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • wykazała ww. składki za okres/okresy objęte w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych najpóźniej do 28.02.2021, chyba że jest zwolniona z obowiązku ich składania,
 • zgłosiła do ZUS wniosek RDZ-B7 wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez PUE ZUS, od 1.02.2021 do 31.03.2021.

Kody działalności uprawniające do zwolnienia z ZUS, postojowego i dotacji na podstawie tarczy 7.0[*]

Kod Objaśnienie kodu
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.Z** działalność taksówek osobowych
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
52.23.Z[***] działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i namiotowe
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.C piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, nigdzie niesklasyfikowana
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej, zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

[*] W porównaniu do tarczy 6.0 zestaw kodów rozrósł się o 6 pozycji; nowe kody wyróżniono pogrubieniem.

[**] Z tytułu przeważającej działalności, oznaczonej 30.11.2020 kodem 49.32.Z, nie przysługuje ponowne świadczenie postojowe ani dotacja na pokrycie bieżących kosztów DG.

[***] Z tytułu przeważającej działalności, oznaczonej 30.11.2020 kodem 52.23.Z, nie przysługuje ponowne świadczenie postojowe.

Spełniający te przesłanki płatnicy, o przeważającej działalności określonej 30.11.2020 kodami: 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach), 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach) i 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach), mają prawo do zwolnienia tylko za grudzień 2020, a pozostali – za grudzień 2020 i styczeń 2021.

Uwaga: przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie bierze się pod uwagę liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych przez płatnika i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy. Każdy z wymienionych płatników może więc z niego skorzystać bez względu na wielkość zatrudnienia.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia składek (informując o tym przez ZUS PUE) najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania ostatniego dokumentu ubezpieczeniowego należnego za ostatni miesiąc podany we wniosku, a gdy płatnik jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów – najpóźniej w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu, do kiedy powinien uiścić składki za ostatni miesiąc objęty wnioskiem. Odmowa wymaga decyzji, od której służy wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpoznanie sprawy. Opłacone składki za okres objęty zwolnieniem zostaną zwrócone zgodnie z art. 24 usus.

Świadczenie postojowe

Przysługuje na zasadach określonych w art. 15zg–15zs i art. 15zu–15zza specustawy, z uwzględnieniem odrębności z rozdz. 2 (§ 4–6) rozporządzenia. Ma zatem prawo wystąpić o nie osoba, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

 • jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych,
 • zamieszkuje na terytorium RP jako obywatel polski albo obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA lub Szwajcarii posiadający w Polsce prawo pobytu lub stałego pobytu bądź jako inny cudzoziemiec przebywający tu legalnie,
 • z powodu COVID-19 doszło u niej do przestoju w DG,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo pozostaje w zbiegu tytułów do ubezpieczeń i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z DG,
 • otrzymała przynajmniej jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosków RSP-D lub RSP-DB (a nie dodatkowe postojowe wprowadzone nowelizacją specustawy z 17.09.2020, DzU poz. 1639),
 • prowadziła – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 47 kodów „zagrożonych branż” (kody określone w tabeli z wyjątkiem kodów 49.32.Z – taksówki osobowe i 52.23.Z – usługi wspomagające transport lotniczy),
 • w jednym z 2 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku osiągnęła z przeważającej działalności przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego w jeszcze poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • zgłosiła do ZUS wniosek RSP-DD7 wyłącznie w postaci elektronicznej przez ZUS PUE, począwszy od 1.02.2021 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

ZUS wypłaca postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, bezgotówkowo na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Odmowę wydaje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Ponowne świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2020), a dla osoby wykonującej DG opodatkowaną kartą podatkową i zwolnionej z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% ww. minimalnego wynagrodzenia).

Uprawnionym, których przeważająca DG jest sygnowana kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z i 47.89.Z, przysługuje jednokrotnie, a pozostałym – dwukrotnie. Drugie ponowne postojowe ci ostatni otrzymają nie wcześniej niż w miesiącu następnym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia i m.in. pod warunkiem złożenia oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Dotacja z PUP dla przedsiębiorców

Od 1.02.2021 starosta może udzielić jednorazowo dotacji z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG, w kwocie do 5000 zł, na podstawie art. 15zze4 specustawy i wziąwszy pod uwagę odstępstwa z rozdz. 3 (§ 7–9) rozporządzenia. Może się o nią starać przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ma status przedsiębiorcy mikro lub małego w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Pp, w tym samozatrudnionego,
 • prowadził – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 48 kodów „zagrożonych branż” (kody określone w tabeli z wyjątkiem kodu 49.32.Z – taksówki osobowe),
 • nie zawiesił wykonywanej DG na okres obejmujący 30.11.2020,
 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał z DG przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w porównaniu z osiągniętym jeszcze w poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 poz. 1845),
 • złożył do PUP właściwego dla swojej siedziby wniosek o dotację PSZ-DBDG wyłącznie w postaci elektronicznej (poprzez platformę praca.gov.pl), od 1.02.2021 do 31.03.2021, jednak w ramach czasowych naborów ogłaszanych przez dyrektora PUP.

Przedsiębiorca zawiera z dyrektorem PUP umowę o udzielenie dotacji. Dotacja nie stanowi przychodu podatkowego oraz nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, również po jej przekazaniu na rachunek bankowy. Przedsiębiorca, który będzie prowadził DG przez minimum 3 mies. od otrzymania środków, nie musi ich zwracać. Dotyczy to również jego spadkobierców w razie jego śmierci w ciągu ww. 3 mies.

Beneficjent musi oddać dotację (w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania starosty), jeżeli wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem, przynajmniej jedno ze złożonych przez niego oświadczeń załączanych do wniosku było nieprawdziwe, nie spełniał ww. warunków lub nie poddał się kontroli starosty.

Dofinansowania wynagrodzeń pracobiorców

Przysługują kolejnym pracodawcom na zasadach przewidzianych w art. 15ga specustawy z uwzględnieniem odrębności z rozdz. 1 (§ 1–3) tarczy 7.0. Może o nie wystąpić podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ma status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Pp (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej DG),
 • prowadził – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 5 poniższych kodów:
  • 55.10.Z – hotele i inne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • w jednym z 3 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku uzyskał z DG przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego albo do analogicznego miesiąca roku ubiegłego,
 • nie zalegał z podatkami i składkami na 31.12.2019, chyba że zadłużony zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US ws. spłaty zadłużenia oraz terminowo reguluje raty albo korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • nie spełnia przesłanek upadłości określonych w art. 11 lub w art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego,
 • nie podlega postępowaniu restrukturyzacyjnemu lub likwidacyjnemu,
 • złożył wniosek VIA-WOMPP o wypłatę dofinansowań (z wymaganymi załącznikami i wykazem dotowanych pracobiorców), wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl, do dyrektora WUP właściwego dla jego siedziby, od 1.02.2020 i najpóźniej do 31.03.2021.

Z pracodawcą, który spełni te warunki, dyrektor WUP spisuje niezwłocznie umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. W miesięcznych transzach otrzymuje on z FGŚP dopłaty do wynagrodzeń pracowników, a także objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym: chałupników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej i zleceniobiorców, w kwocie 2000 zł na osobę (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy), maksymalnie przez 3 mies., licząc od miesiąca zgłoszenia wniosku. Dopłaty nie przysługują na pracobiorcę, który:

 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął wynagrodzenie wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czyli dla wniosków przekazanych w lutym 2021 – osiągnął w styczniu 2021 wynagrodzenie wyższe od 15 506,79 zł,
 • został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 mies. przed dniem złożenia wniosku.

Beneficjent, który otrzymał taką pomoc, ma obowiązek:

 • niewypowiadania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn go niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem – pod rygorem zwrotu całego dofinansowania na daną osobą,
 • powiadomienia dyrektora WUP w ciągu 7 dni od dowiedzenia się o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków,
 • rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • poddania się kontroli dyrektora WUP (dodany art. 15gga specustawy).

Uwaga: dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca otrzymał inne dotacje do wynagrodzeń pracowników, udzielone w celu zwalczania koronawirusa.