Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Sprawozdanie finansowe i CIT-8 za 2020 – do końca czerwca

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przedłużono terminy sporządzenia sprawozdania finansowego – dla większości jednostek, a także złożenia zeznania rocznego i wpłaty podatku – dla podatników CIT.

Kwestie te regulują opublikowane 29.03.2021 rozporządzenia MFFiPR (DzU poz. 571 i 572).

Pierwsze z nich – rozporządzenie z 25.03.2021 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych – przedłuża do 30.06.2021 termin złożenia zeznań rocznych podatników CIT i wpłaty wynikającego z nich podatku, za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 do 28.02.2021.

Przedłużenie dotyczy również podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1.01.2021 do 1.03.2021.

Kwestie te miały być uregulowane ustawą (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 860), ale z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne MFFiPR zdecydował się ma wydanie rozporządzenia.

Kolejne rozporządzenie – z 26.03.2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – przedłuża, dla większości jednostek, o 3 mies. wynikające z uor terminy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 2 pkt 1),
  • sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) (art. 52 ust. 1),
  • zatwierdzenia tego sprawozdania (art. 53 ust. 1).

Przedłużono też o 90 dni terminy:

  • zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (art. 26 ust. 3 pkt 1),
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (art. 24 ust. 5 pkt 2).

Powyższe odnosi się do roku obrotowego kończącego się po 29.09.2020, jednak nie później niż 30.04.2021, o ile termin wykonania ww. obowiązków nie upłynął przed 31.03.2021.

A zatem jednostki, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą sporządzić sf za 2020 do końca czerwca 2021, a podlega ono zatwierdzeniu do końca września 2021.

Jednocześnie rozporządzenie wydłuża określony w art. 45 ust. 5 updof termin przekazania do US sf sporządzanych przez osoby fizyczne będące podatnikami PIT – do 31.07.2021 (zgodnie z updof powinno być ono złożone przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, a więc do końca kwietnia 2021).

Termin na sporządzanie zeznań rocznych przez podatników PIT nie został na razie przesunięty. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło jednak do Ministerstwa Finansów z takim postulatem.

Uwagę zwraca, że w przeciwieństwie do roku ubiegłego, nie przesunięto wprost terminu sporządzenia sprawozdania z działalności (art. 53 ust. 3 uor). Zapewne jednak prawodawca uznał, że skoro do tego sprawozdania odpowiednio stosuje się termin sporządzenia sf określony w art. 53 ust. 1, wystarczy wskazanie tylko tego ostatniego terminu.

Ww. terminy wykonania obowiązków związanych z zamknięciem roku nie obowiązują:

  • jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (dla nich zostały one wydłużone odpowiednio o miesiąc/30 dni),
  • jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • spółdzielni mieszkaniowych (a także niektórych innych jednostek o wieloosobowych organach zatwierdzających, przekraczających obowiązujące w pandemii limity zgromadzeń i niemogących podejmować uchwał w trybie zdalnym) – w zakresie terminu zatwierdzenia sf za lata obrotowe kończące się po 29.09.2020; został on przedłużony odpowiednio do dnia odbycia walnego zgromadzenia członków spółdzielni/upływu 6 tyg. od ustania wskazanych w rozporządzeniu przesłanek uniemożliwiających podjęcie uchwały.