Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Skutki reorganizacji urzędów skarbowych od 1.01.2021

Krzysztof Hałub

Obsługą dużych przedsiębiorców zajmuje się obecnie 19 wyspecjalizowanych wojewódzkich US, z wyjątkiem podmiotów o największej skali działalności, które podlegają wyspecjalizowanemu US o zasięgu krajowym.

Powstał on na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i zajmuje się rozliczeniami firm – osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek cywilnych – których przychód/obrót netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, osiągnięty w roku podatkowym 2019 (a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym – w ostatnim roku podatkowym, który zakończył się nie później niż w 2019) przekracza 50 mln euro, a także:

 • podatkowych grup kapitałowych i tworzących je spółek,
 • spółek publicznych z siedzibą w Polsce, 
 • NBP, banków państwowych i krajowych w formie spółek akcyjnych oraz banków hipotecznych,
 • krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Obsługę przedsiębiorców krajowych (osoby prawne i jednostki organizacyjne z wyjątkiem spółek cywilnych), których przychód/obrót netto wynosił od 3 mln do 50 mln euro oraz zagranicznych (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro), a także uczelni i samodzielnych publicznych zoz (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro) przejęły wyspecjalizowane US o zasięgu wojewódzkim, których jest 19. Są one właściwe także dla oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych niebędących osobami fizycznymi, skok, banków spółdzielczych, jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusze inwestycyjne i emerytalne podlegają Drugiemu Mazowieckiemu Urzędowi Skarbowemu w Warszawie. Obsługuje on również przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro), posiadających stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych US.

Inne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, niż ww., są obsługiwane przez „zwykłe” US (właściwe miejscowo). 

Z kolei Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie prowadzi obsługę podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego CIT (podatku u źródła). Jest on właściwy również w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego CIT pobieranego przez płatników, na wniosek podatnika-nierezydenta. 

Tak jak do tej pory żadne wyspecjalizowane US nie rozliczają podatków: akcyzowego, od gier, od wydobycia niektórych kopalin.

Opisane zasady wynikają z rozporządzeń MFFiPR z 28.12.2020:

 • w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika US innego niż właściwy miejscowo (DzU z 2020 poz. 2456),
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (DzU z 2020 poz. 2410).

Osoby fizyczne rozliczają się w „starych” US

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczyły próg 3 mln euro przychodu, nie są obsługiwane przez wyspecjalizowane US.

Spółka jawna, która osiągnęła przychód netto za 2019 pomiędzy 3 mln a 50 mln euro, w większości spraw (m.in. rozliczenia VAT) podlega właściwemu dla niej wyspecjalizowanemu wojewódzkiemu US. Jeśli osiągnęła powyżej 50 mln euro przychodu, rozlicza się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Jej wspólnicy (osoby fizyczne – obywatelstwo i rezydencja polska) w 2021 rozliczają się z PIT jak dotychczas – w „zwykłym” US, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego z nich, bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Do przeliczenia limitów w euro przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez podatnika. Bierze się pod uwagę przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z uor lub z MSR, uzyskany w ramach podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, bez pozostałych przychodów operacyjnych.

W 2021 zmiana „z automatu”

Przedsiębiorca jest włączany we właściwość wyspecjalizowanego US z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek progu przychodowego (w 2021 włączenie nastąpiło na podstawie danych za 2019).

Przedsiębiorca zostaje wyłączony z właściwości wyspecjalizowanego US 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie 2 kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego.

Jeśli np. spółka na podstawie przychodu osiągniętego w 2019 (powyżej 50 mln euro) została przypisana do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a w kolejnych latach uzyskany przychód nie przekroczy ww. limitu, to pozostanie we właściwości tego US do końca 2023.

O zmianie US przedsiębiorcy powinni zawiadomić, w formie pisemnej, do 15 października roku poprzedzającego rok, od którego – po spełnieniu kryterium przychodowego – zostaną zaliczeni do kategorii podatników podlegających wyspecjalizowanemu US lub wyłączeni z tej kategorii. Termin ten obowiązuje podatników i płatników zaliczanych lub wyłączanych po 1.01.2021.

Zmiana właściwości US, która nastąpiła 1.01.2021, odbyła się jednak automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek zawiadomienia (nie trzeba też było składać aktualizacji VAT-R, NIP-8 czy aktualizacji danych kas fiskalnych). To nowy US powinien był przesyłać do podatnika w styczniu powiadomienie o zmianie. W związku ze zmianą nie ma również potrzeby generowania nowego numeru mikrorachunku podatkowego.

Rozliczenia w okresie przejściowym

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) do US właściwego na 1.01.2021, a więc właściwego po zmianie, należy złożyć:

 • zeznanie CIT za rok podatkowy, który zakończył się 31.12.2020 (podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31.12.2020, zeznanie CIT za 2020 składają do US, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego),
 • JPK_V7M za grudzień 2020 bądź też JPK_V7K za IV kwartał 2020,
 • deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 (jednak np. PIT-11 nadal należało złożyć w US właściwym ze względu na adres zamieszkania podatnika),
 • korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzane po 31.12.2020, niezależnie od okresu, którego dotyczą (z zastrzeżeniem art. 18b Op – zasady szczególne w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej).

Z kolei US właściwe przed zmianą:

 • rozpatrują niezrealizowane wnioski, które wpłynęły do tych US przed 1.01.2021:
  • dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • o stwierdzenie nadpłaty,
 • kontynuują kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przed 1.01.2021 – zgodnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 Op,
 • kontynuują postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1.01.2021.