Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Rozliczenie młodego pracownika po przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego z PIT

Izabela Nowacka

Firma zatrudnia pracownika w wieku do 26 lat. W listopadzie jego przychód przekroczy limit ulgi dla młodych.
Jak w takim przypadku rozliczyć PIT i składki ZUS?

Art. 21 ust. 1 pkt 148 updof zwalnia z PIT przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (kwalifikowanych jako działalność wykonywania osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jest to tzw. ulga dla młodych („zerowy PIT dla młodych”).

Od 1.01.2020 podatnik, który chce skorzystać z ulgi, nie musi wnioskować do płatnika (pracodawcy) o niepobieranie zaliczek na PIT.

Pracodawca sam stosuje zwolnienie, biorąc pod uwagę wiek zatrudnionego (pracownika/zleceniobiorcy) oraz wysokość uzyskiwanych w danym roku przychodów (a nie dochodów), które trzebamonitorować pod kątem przekroczenia limitu 85 528 zł.

Zatrudniony może natomiast złożyć pracodawcy pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku podatkowego) o rezygnację z ulgi i opodatkowanie dochodów. Pracodawca zaczyna potrącać zaliczki najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Ulgą dla młodych są objęte jedynie przychody z dwóch źródeł:

  • ze stosunku pracy lub pokrewnych,
  • z działalności wykonywanej osobiście,

    ale wyłącznie z umów zleceń.

Przychody z umów o dzieło czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie podlegają zwolnieniu.

Zwolnienie jest obwarowane dwoma warunkami – wiekiem oraz wysokością rocznego przychodu.

Przychód ponad limit ulgi

Jak postąpić w przypadku, gdy kryterium wieku jest spełnione, lecz w trakcie roku dochodzi do przekroczenia progu przychodów?na podstawie art. 32 updof (czyli narastająco od początku roku) w celu ustalenia miesięcznej zaliczki na PIT. Innymi słowy przychód zwolniony należy „odłożyć na bok”, jakby pracownik dopiero zaczął zarabiać. Płatnik pobiera więc zaliczkę w wysokości 17%.

Przykład 1

Pracownik (25 lat) zarabia miesięcznie 8500 zł brutto. W listopadzie jego przychód z pracy – uzyskany w okresie od stycznia do listopada – przekroczył 85 528 zł (do tej wysokości objęty był ulgą dla młodych) i wyniósł 93 500 zł. Przychód przewyższający limit zwolnienia (7972 zł) należy już rozliczyć na zasadach ogólnych, ustalając dochód i pobierając zaliczkę na PIT według stawki 17%.

Dochód uzyskany od początku roku u tego pracodawcy, dla potrzeb ustalania zaliczek zgodnie z art. 32 updof, nie przekroczył 85 528 zł, czyli kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.

Ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca

W przypadku gdy pracownik w trakcie roku ukończy 26. rok życia, zgodnie ze stanowiskiem MF, który powołuje się na art. 12 § 4 Op (mówiący, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień), prawo do ulgi dla młodych – przy spełnieniu pozostałych warunków – przysługuje mu włącznie z dniem 26. urodzin (por. objaśnienia podatkowe z 14.04.2020 dotyczące nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób).

Przykład 2

Pracownik urodził się 4.11.1994. Prawo do ulgi dla młodych przysługuje mu do 4.11.2020 włącznie (dzień 26. urodzin). Jeżeli wynagrodzenie za październik otrzyma najpóźniej tego dnia, będzie ono objęte ulgą. Jeśli jednak zostanie wypłacone 10 listopada, czyli już po dniu 26. urodzin, nie będzie objęte zwolnieniem, mimo że przysługuje za okres wcześniejszy i na podstawie umowy zawartej przed tym dniem.

Koszty uzyskania przychodów

Zasadniczo prawo do miesięcznych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługuje za okres, w którym podatnik, świadcząc pracę, uzyskał przychód w wysokości niższej niż limity kosztów określone w updof, lub w całości objęty zwolnieniem od PIT. Korzystanie z ulgi dla młodych powoduje jednak ograniczenie kosztów do wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b updof). Oznacza to, że za miesiące wykonywania pracy, w których pracownik uzyskiwał przychód objęty ulgą, koszty też można odliczyć, ale tylko w wysokości odpowiadającej opodatkowanemu przychodowi. Jeśli więc pracownik w całym roku osiągnie wyłącznie przychód zwolniony, koszty nie będą w ogóle potrącane.

Oczywiście potrącenie pełnych przysługujących kosztów jest możliwe dopiero w rozliczeniu rocznym, ponieważ płatnik przy obliczaniu zaliczki na PIT w danym miesiącu może odliczyć tylko jedną normę kosztów.

Przykład 3

25-letni podatnik cały rok pracował na umowę o pracę. Uzyskał przychód w wysokości 86 700 zł, z czego 85 528 zł objęte ulgą dla młodych. Mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Przysługują mu zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok (12 mies.), z tym że ich wysokość nie może przekroczyć rocznego limitu kosztów oraz kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu. Limit roczny kosztów podstawowych to 3000 zł (250 zł × 12). W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć jedynie 1172 zł, czyli tyle, ile wynosi kwota podlegającego opodatkowaniu przychodu z umowy o pracę (86 700 zł – 85 528 zł). Gdyby jego przychód wyniósł np. 93 500 zł, przewyższając kwotę przychodu objętego ulgą dla młodych o 7972 zł (jak w przykładzie 1), podatnik mógłby odliczyć całość kosztów (3000 zł).

Składki ZUS

Składki społeczne oraz zdrowotne finansowane przez podatnika, zasadniczo podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku. Wyjątkiem są składki, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony z PIT. Odliczeniu nie podlegają więc składki potrącone przez płatnika ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych (ani w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na PIT, ani w rozliczeniu rocznym).

Jeżeli podatnik nie wie, jaka jest dokładna kwota składek pobranych przez płatnika od przychodu objętego ulgą dla młodych, a zna jedynie ogólną kwotę zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych, odliczeniu podlega tylko ta ich część, która odpowiada udziałowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w sumie przychodów (objętego ulgą oraz podlegającego opodatkowaniu).

Przykład 4

W 2020 podatnik skończył 26 lat. Do dnia 26. urodzin uzyskał przychód z umowy o pracę w wysokości 23 400 zł (objęty ulgą dla młodych). Po tym dniu, z tego samego źródła uzyskał jeszcze 7800 zł przychodu. Łączny przychód z pracy etatowej wyniósł 31 200 zł w 2020. W zeznaniu rocznym nie może odliczyć wszystkich potrąconych przez płatnika składek. W informacji PIT-11 pracodawca nie wyodrębnił kwoty składek ustalonych od przychodu zwolnionego. Z ogólnej kwoty zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych podatnik odliczy zatem 25%, czyli tyle, ile w jego przypadku wynosi udział procentowy przychodu podlegającego opodatkowaniu w sumie przychodów (7800 zł : 31 200 zł).