Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Rozliczenie kosztów pośrednich w przypadku korzystania z ulgi IP BOX

Tomasz Buchard

Przedsiębiorca (podatnik PIT), który tworzy programy komputerowe, chce skorzystać z ulgi IP Box. Poza kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu ponosi koszty pośrednie, takie jak koszty leasingu samochodu, najmu lokalu, materiałów biurowych. Służą one także działalności niezwiązanej z IP Box.
Czy je również można rozliczyć w ramach ulgi? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeśli powyższe koszty są związane z wytworzeniem innowacyjnego programu komputerowego w ramach działalności badawczo rozwojowej (B+R), to można je uwzględnić w rachunku podatkowym. Koszty pośrednie, mimo że nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej kwalifikowane IP), są niezbędne do wytworzenia tych praw i są w ścisłej relacji z uzyskiwanymi przychodami z tych praw. Brak możliwości przypisania kosztów pośrednich do przychodów osiąganych ze sprzedaży kwalifikowanych IP mógłby prowadzić do sytuacji, w której nie zostałyby one rozliczone.

Podstawę opodatkowania 5% PIT w przypadku korzystania z ulgi IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w danym roku podatkowym.

Kwalifikowany dochód jest ustalany jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i tzw. wskaźnika nexus, którego wzór jest podany w art. 30ca ust. 4 updof (patrz ramka na następnej stronie).

Zarówno przy obliczaniu dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika nexus, który następnie ma zastosowanie do tego dochodu, można wziąć pod uwagę określone koszty. Do kosztów, o których mowa w ust. 4 (a więc służących do wyliczenia wskaźnika nexus), nie zalicza się jednak kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 updof).

Te i inne koszty pośrednie mogą być natomiast uwzględniane – na ogólnych zasadach – jako koszty uzyskania przychodów przy obliczaniu dochodu z kwalifikowanego IP, w dalszej kolejności podlegającego przemnożeniu przez wskaźnik nexus w celu obliczenia kwalifikowanego dochodu objętego preferencyjną stawką.

Z objaśnień podatkowych MF z 17.07.2019, dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX, wynika, że obliczając wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który w dalszej kolejności zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus w celu obliczenia końcowego dochodu podlegającego 5% stawce podatku, niezbędne jest określenie związanych z kwalifikowanym IP przychodów oraz kosztów. Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka sumy przychodów osiągnięta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP.

Objaśnienia MF wskazują więc na możliwość uwzględnienia w kalkulacji dochodu (który następnie zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus) również kosztów pośrednich. Nie wskazują natomiast (nie czyni tego również updof), w jaki sposób koszty pośrednie należy przyporządkować do przychodów z kwalifikowanych IP i do pozostałych przychodów.

Zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego można by więc w drodze analogii legis zastosować zasadę wynikającą z art. 22 ust. 3 i 3a updof.

W myśl tych regulacji, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

Przy tym ww. zasada może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przypisanie kosztów uzyskania przychodów do przychodów tworzących dochód opodatkowany i innych przychodów nie jest obiektywnie możliwe, a nie gdy takie wyodrębnienie kosztów było możliwe na podstawie posiadanych dokumentów, lecz podatnik zaniechał tej czynności.

W rozpatrywanym przypadku podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów związane z całokształtem swojej działalności gospodarczej, mające wpływ zarówno na osiągane przychody z kwalifikowanych IP, jak i na przychody z pozostałej działalności gospodarczej. W celu ustalenia kosztów związanych z kwalifikowanym IP prawidłowe będzie więc przypisanie ww. kosztów pośrednich w proporcji, w jakiej pozostają przychody z kwalifikowanych IP do ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym.

Taką wykładnię przyjmują również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji KIS z 31.02.2020 (0112-KDIL2-2.4011.32.2019.2.MM) czytamy: Powyższy sposób przypisywania kosztów pośrednich wynika w sposób pośredni z art. 22 ust. 3 updof, zgodnie z którym jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Mimo że przywołany przepis odnosi się przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz przychodów z innych źródeł, nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiłkować się nim przy obliczaniu stosunku kosztów dotyczących przychodów ze sprzedaży kwalifikowanych IP oraz pozostałych przychodów. Powyższe potwierdza akapit 136 objaśnień podatkowych z 15.07.2019 dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

Koszty brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika nexus

Wskaźnik nexus oblicza się według wzoru:

[(a + b) × 1,3]/(a + b + c + d)

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP,

b – nabycie wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Do kosztów, które zostały określone w ww. literach, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Ustawa wskazuje zatem jedynie przykładowy katalog wydatków wyłączonych ze wzoru nexus, co w praktyce może rodzić liczne wątpliwości co do poszczególnych kosztów ponoszonych w ramach prowadzonych prac B+R.