Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przy dotacjach z PUP decyduje spadek przychodów z całej działalności

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Indywidualny przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników, na 30.09.2020 prowadził przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 2007 90.01.Z (związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych). W styczniu złożył do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek PSZ-DBGD o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jednak ma wątpliwości, czy postąpił prawidłowo, ponieważ jesienią 2020 dostał już mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów działalności firmy na mocy specustawy.
Czy formy pomocy, z których już skorzystał, stanowią przychód podatkowy i wpływają na wysokość przychodu, jaki powinienem wykazać w części 6 pkt 5 wniosku o dotację? W jaki sposób określić w tej pozycji spadek przychodu – z całej działalności gospodarczej, czy tylko z działalności dominującej (tej, której dotyczy dotowany kod PKD)? Przesłanka spadku przychodów przy zwolnieniu ze składek za listopad 2020 (art. 31zo ust. 10 specustawy) jest identyczna, a zdaniem ZUS chodzi o spadek przychodów tylko z przeważającej działalności (objętej kodem dotowanym przez tarczę 6.0).

Zgodnie ze specustawą mały przedsiębiorca ma prawo skorzystać z kilku podobnych form wsparcia kosztów wykonywanej działalności gospodarczej (DG), które przedstawia tabela poniżej. Najnowsza forma to dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej DG, wprowadzona przez tarczę 6.0. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca mikro lub mały w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2 Pp, który 30.09.2020 prowadził przeważającą DG oznaczoną – według PKD 2007 – jednym z kodów określonych w art. 15zze4 ust. 1 specustawy (objętych pomocą sektorową tarczy 6.0).

Jedna forma pomocy nie wyklucza drugiej

Żadne przepisy nie odbierają prawa do wskazanej dotacji, jeżeli uprawniony pobrał już wcześniej z PUP wsparcie pochodzące z FP – mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów prowadzonej DG. Jednak nie może on przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów pomocy ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów. Zresztą w części D załącznika do wniosku o udzielenie dotacji „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków” przedsiębiorca ma obowiązek wskazać formy pomocy epidemicznej, z jakich już skorzystał, podając wartość wsparcia i datę jego otrzymania, rodzaj i formę (czyli w tym przypadku pożyczka i dofinansowanie kosztów prowadzenia DG), nazwę i adres podmiotu udzielającego oraz podstawę prawną (odpowiednie przepisy specustawy i ew. numer decyzji).

Przeszkodą w uzyskaniu dotacji jest natomiast – ze względu na jej jednorazowy charakter – otrzymanie wcześniej takiej samej dotacji z art. 15zee4 specustawy. Dlatego w samym wniosku o udzielenie dotacji zainteresowany składa oświadczenie, że jej jeszcze nie dostał ani też nie zgłosił o nią wniosku do innego PUP.

Mikropożyczka nie jest przychodem

Umorzona mikropożyczka określona w art. 15zzd specustawy (pod warunkiem prowadzenia DG przez 3 mies. od jej udzielenia) nie stanowi przychodu podatkowego. Inaczej jest jednak z dofinansowaniem kosztów DG przewidzianym w art. 15zzc specustawy, gdyż w świetle stanowiska Ministerstwa Finansów z sierpnia 2020 stanowi ono przychód podatkowy. W konsekwencji ww. dofinansowanie może zwiększyć przychód z DG osiągnięty w październiku lub w listopadzie 2020, ujmowany we wniosku o dotację – o ile przedsiębiorca dostał dofinansowanie w jednym z tych miesięcy.

Liczy się przychód z całej działalności

Ustalając spadek przychodów z DG uzyskanych w październiku albo w listopadzie w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku, bierze się pod uwagę przychód z całej działalności, a nie tylko z przeważającej działalności objętej „kryzysowym” kodem PKD. Takie wartości należy podać w części 6 pkt 5 wniosku o udzielenie dotacji, co zresztą wynika z samego opisu tych „okienek”. Takich informacji udzielają telefonicznie pracownicy PUP.

Nie przeszkadza temu fakt, że w art. 31zo specustawy, określającym zwolnienie ze składek za listopad 2020 dla płatników z niektórych branż, przesłanka spadku przychodów brzmi identycznie, a ZUS nakazuje uwzględniać przychód jedynie z przeważającej działalności oznaczonej dotowanym kodem PKD.

Kryteria Pożyczka z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG Dofinansowanie z FP części kosztów prowadzenia DG Dotacja z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG[*]
Podstawa prawna art. 15zzd specustawy art. 15zzc specustawy art. 15zze4 specustawy
Podmioty i osoby uprawnione mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Pp, bez względu na kod PKD, w tym niezatrudniający pracowników przedsiębiorca – osoba fizyczna niezatrudniający pracowników, bez względu na kod PKD mikro- i mały przedsiębiorca, który 30.09.2020 prowadził przeważającą DG oznaczoną jednym z kodów wymienionych w art. 15zee4 ust. 1 specustawy
Warunek spadku przychodów nie ma takiego warunku, uprawniony może się starać o świadczenie w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 spadek obrotów gospodarczych (zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym), uzyskanych w dwóch dowolnie wybranych mies. po 31.12.2019 i do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o co najmniej 30% w porównaniu do analogicznych 2 mies. poprzedniego roku spadek przychodów podatkowych uzyskanych w październiku lub w listopadzie 2020 o co najmniej 40% w stosunku do osiągniętych w analogicznym miesiącu 2019
Pozostałe warunki nabycia - prowadzenie DG przed 1.04.2020 i w dniu zgłoszenia wniosku
- nieotrzymanie wcześniej identycznej pożyczki i niezłożenie o nią wniosku w innym PUP
- brak naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w prowadzonej DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii[**]
- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości z art. 11 lub z art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego
- niezaleganie ze składkami i podatkami do końca III kwartału 2019
- nieotrzymanie i nieubieganie się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych
- brak naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii[**]
- brak 30.09.2020 i w dniu zgłoszenia wniosku – zawieszenia DG
- brak naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii[**]
Wysokość wsparcia maksymalnie 5000 zł - 1400 zł (50% minimalnej płacy)/mies. – przy spadku obrotów o minimum 30%
- 1960 zł/mies. – przy spadku obrotów o minimum 50%
- 2520 zł/mies. – przy spadku obrotów o minimum 80%
maksymalnie 5000 zł
Charakter wsparcia jednorazowe, nie podlega spłacie, jeśli uprawniony będzie prowadził DG przez 3 mies. od jego udzielania przysługuje maksymalnie przez 3 mies. od udzielenia; nie podlega spłacie, jeśli uprawniony będzie prowadził DG przez dotowany okres jednorazowe, nie podlega spłacie, jeśli uprawniony będzie prowadził DG przez 3 mies. od jego udzielania
Jaki wniosek PSZ-PKDG elektroniczny (przez praca.gov.pl) lub papierowy PSZ-DKDG elektroniczny (przez praca.gov.pl) lub papierowy PSZ-DBDG wyłącznie w postaci elektronicznej (przez praca.gov.pl)
Do kogo PUP właściwy dla siedziby firmy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
Kiedy można się starać od 31.03.2020, ale w ramach czasowych naborów ogłaszanych przez dyrektorów PUP, np. w stołecznym PUP wnioski można składać do 10.06.2021, a pożyczkę dostać do 30.06.2021 od 19.12.2020 do 31.01.2021, ale w ramach czasowych naborów ogłaszanych przez dyrektorów PUP

[*] Rozporządzenie z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, tzw. tarcza 7.0) uprawnia do ponownej dotacji podmioty, które 30.11.2020 prowadziły przeważającą DG oznaczoną kodem „zagrożonych branż” i wykazały odpowiedni spadek przychodów podatkowych.

[**] Określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 poz. 1845).