Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd interpretacji

Metoda kasowa i rozliczenie miesięczne

W myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w US deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Z art. 99 ust. 3a wynika, że nie dotyczy to małych podatników, którzy utracili prawo rozliczeń kwartalnych m.in. w związku z przekroczeniem kwoty 50 000 zł z tytułu dostawy towarów/świadczenia usług, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy.

Utrata możliwości składania deklaracji kwartalnych nie wiąże się z utratą prawa do stosowania metody kasowej rozliczeń VAT. Wnioskodawca może stosować metodę kasową i składać deklaracje miesięczne.

Interpretacja KIS z 11.12.2020 (0111-KDIB3-2.4012.751.2020.2.SR).

Kod GTU 01 nie na alkohol skażony

Obowiązek oznaczania w ewidencji dostawy towarów należących do grupy GTU 01 dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia. Oznaczenie to nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży produktów takich jak perfumy, kosmetyki czy płyny do dezynfekcji, a więc zawierających alkohol skażony, tj. nieprzeznaczony do spożycia.

Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją wyrobów, które zawierają alkohol etylowy skażony (np. lakiery do paznokci, balsamy po goleniu, produkty biobójcze i dezynfekujące do rąk), a zatem obowiązek oznaczenia w ewidencji sprzedawanych produktów w grupie GTU 01 nie będzie miał zastosowania.

Interpretacja KIS z 18.11.2020 (0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG).

Kod GTU 09 tylko przy sprzedaży za granicę

Oznaczeniem GTU 09 w ewidencji sprzedaży należy oznaczać dostawy towarów (leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), w odniesieniu do których powstał obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Obowiązek ten dotyczy zaś ww. towarów, które przedsiębiorca zamierza wywieźć poza terytorium RP lub zbyć podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP.

Wnioskodawca nie musi oznaczać kodem GTU 09 transakcji obejmujących produkty będące przedmiotem dostawy krajowej, w odniesieniu do których obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego, nie powstał.

Interpretacja KIS z 27.01.2021 (0114-KDIP4-2.4012.626.2020.1.MC).

Zbycie udziału w spółce komandytowej bez VAT

Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT. Uczestniczy jako jedyny komandytariusz w spółce komandytowej. Pełniąc biernie swoje funkcje właścicielskie, nie zajmuje się zarządzaniem spółką. Jedynym komplementariuszem jest spółka z o.o., która w pełnym zakresie zarządza spółką komandytową. Posiadanie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej nie stanowi dla fundacji bezpośredniego, stałego i koniecznego warunku prowadzenia i rozszerzania jej działalności gospodarczej.

Statut fundacji nie przewiduje prowadzenia działalności w zakresie obrotu akcjami, udziałami czy też prawami udziałowymi w spółkach osobowych lub/i kapitałowych, w związku z czym fundacja tej działalności nie prowadzi. Nie prowadzi też ona bezpośrednio ani pośrednio działalności maklerskiej lub/i brokerskiej. Nie będą zatem spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a fundacja nie uzyska statusu podatnika VAT w tym zakresie.

Interpretacja KIS z 22.01.2021 (0112-KDIL3.4012.661.2020.1.AW).

Portal internetowy w spisie z natury

Art. 14 ustawy o VAT nakazuje przy zakończeniu działalności opodatkowanie towarów, które po nabyciu lub wyprodukowaniu nie były przedmiotem dostawy towarów. Dotyczy to towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towary, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Skoro portal internetowy nie stanowi towaru w rozumieniu tego przepisu, wnioskodawca nie jest zobowiązany do umieszczania go w spisie z natury towarów, a tym samym do rozliczenia VAT od wartości portalu.

Interpretacja KIS z 18.12.2020 (0111-KDIB3-1.4012.709.2020.2.WN).

Wynagrodzenie płatnika

Op nie zawiera regulacji nakazującej płatnikom dokonywanie potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek.

Termin skorzystania z uprawnienia do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 Op, jest determinowany wyłącznie przepisami dotyczącymi terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Tym samym płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.

W 2020 przedawni się zatem zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 2014. Konsekwentnie do końca 2020 wnioskodawca będzie mieć prawo do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT uzyskanych przez podatników w 2014 i następnych latach podatkowych.

Interpretacja KIS z 30.12.2020 (0111-KDIB2-1.4017.26.2020.1.MK).

Zwrot nakładów na adaptację nie jest przychodem

Jeżeli otrzymano od najemcy środki na poczet wykonanych prac adaptacyjnych i wykończeniowych w lokalach, tytułem zwrotu poniesionych kosztów, związanych z tymi pracami (zwiększającymi wartość początkową budynku), to na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 updof skutkuje to wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynku (naliczonych od tej części wydatków zwiększających wartość początkową środka trwałego, która została zwrócona).

W rezultacie, skoro zwrot poniesionych wydatków dotyczy kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to zwrócone wydatki, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a updof, nie stanowią dla wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Interpretacja KIS z 31.12.2020 (0115-KDIT3.4011.626.2020.1.MJ).