Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Preferencyjne składki nie odbierają prawa do „małego ZUS plus”

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Przedsiębiorca na ryczałcie ewidencjonowanym najpierw nie płacił za pół roku składek społecznych, a potem przez 2 lata płacił niewielkie – od 30% minimalnej płacy. Okres preferencji skończył się 30.09.2023 r., a jego przychody z zeszłego roku były poniżej 120 tys. zł.
Czy może teraz przejść na tzw. mały ZUS plus?

Przepisy usus przewidują kilka rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zobowiązania składkowe podmiotów gospodarczych, np. ulga „na start”, preferencyjne składki, mały ZUS plus.

Ulga „na start”

Przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną (w tym wspólnikowi spółki cywilnej), który podejmuje działalność gospodarczą (DG) po raz pierwszy albo ponownie, ale po upływie 60 mies. od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, pod warunkiem że w ramach działalności nie będzie wykonywał tych samych czynności, jakie świadczył na rzecz byłego pracodawcy na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym (art. 18 ust. 1 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 221, dalej Pp).

Polega na tym, że przez 6 mies. od otwarcia bądź wznowienia działania firmy (wliczając w to okres ew. zawieszenia działalności) przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Musi tylko opłacać składki zdrowotne. Z ulgi „na start” ma prawo zrezygnować, zgłaszając się np. do preferencyjnych ubezpieczeń społecznych (wyrejestrować się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 xx i zarejestrować z kodem 05 70 xx). Objęcie preferencyjnymi ubezpieczeniami społecznymi następuje od dnia wskazanego we wniosku (na formularzu ZUS ZUA z kodem 05 70 xx), jednak nie wcześniej niż od dnia jego zgłoszenia (art. 18a i art. 18aa ust. 2 i 3 usus).

Ulga „na start” nie jest dostępna dla rolnika, który – podlegając pełnym ubezpieczeniom w KRUS nieprzerwanie przez 3 lata – rozpoczął działalność gospodarczą i spełnia pozostałe kryteria określone w art. 5a ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 208).

Preferencyjny ZUS

Składki społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, może płacić osoba prowadząca DG na podstawie Pp lub przepisów szczególnych (z wyjątkiem korzystających z ulgi „na start”), która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • nie prowadzi innej działalności i nie prowadziła jej w ciągu ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia nowej działalności,
 • nie wykonuje DG dla byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywała podobne czynności przed rozpoczęciem DG w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Po spełnieniu tych wymogów indywidualny przedsiębiorca, a także wspólnik spółki cywilnej ma prawo do opłacania niskich składek społecznych, od podstawy wymiaru w kwocie co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przez pełne 24 mies. kalendarzowe, począwszy od dnia objęcia ubezpieczeniami z tego tytułu, uwzględniając czas ew. zawieszenia DG (art. 18a usus).

Mały ZUS plus

Przedsiębiorca (zarówno indywidulany, jak i wspólnik spółki cywilnej), który wykorzystał już ulgę „na start” i 24-miesięczny okres preferencyjnych składek oraz spełnia określone warunki (patrz tabela), ma prawo przejść następnie na mały ZUS plus. Ulga polega na opłacaniu obniżonych składek społecznych od podstawy wymiaru zależnej od średniego dochodu z DG wypracowanego w zeszłym roku kalendarzowym. Aby ustalić tę podstawę, przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

a) roczny przychód uzyskany z działalności w poprzednim roku kalendarzowym mnoży przez współczynnik 0,5, uzyskując roczny dochód z DG w poprzednim roku kalendarzowym,

b) obliczony w pkt a roczny dochód mnoży przez 30 i następnie dzieli przez liczbę dni prowadzenia DG w poprzednim roku kalendarzowym,

c) ustalony w pkt b średni miesięczny dochód mnoży przez współczynnik 0,5.

Na każdym etapie obliczeń zaokrągla wynik do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr, bądź w dół, jeśli jest niższa.

Tak ustalona miesięczna podstawa małego ZUS plus nie może w 2023 r. przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 usus na dany rok kalendarzowy (tj. kwoty 4161 zł) i jednocześnie być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (tj. 1047 zł).

Przesłanki – pozytywne i negatywne – korzystania z małego ZUS plus

Mały ZUS plus przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu łącznie poniższe kryteria Z małego ZUS nie może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów
Ma status osoby fizycznej, prowadzi DG na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych jest osobą prowadząca DG jako twórca czy artysta lub w zakresie wolnego zawodu, lub wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej albo komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej
Uzyskał w poprzednim roku kalendarzowym przychód z DG nieprzekraczający 120 tys. zł w poprzednim roku kalendarzowym: miały do niego zastosowanie przepisy o karcie podatkowej oraz równocześnie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od VAT na mocy art. 113 ustawy o VAT albo prowadził DG krócej niż przez 60 dni kalendarzowych, albo wykonywał działalność pozarolniczą wymienioną w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 usus
spełnia wymogi określone w art. 18a usus, uprawniające do opłacania składek społecznych od 30% minimalnej płacy
prowadzi DG dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy identyczne bądź podobne czynności
wykorzystał już maksymalny okres opłacania ulgowych składek w ramach małego ZUS plus

Opisany w pytaniu przedsiębiorca może więc już od 1.10.2023 r. korzystać z małego ZUS plus. Powinien w ciągu 7 dni zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 xx.

Ulga ta zasadniczo przysługuje przez 36 mies. w ciągu 60 ostatnich mies. prowadzenia DG. Jednak w tym przypadku okres preferencji można wydłużyć do 48 mies. w ciągu ostatnich 60 mies. wykonywania działalności – zgodnie z art. 112a usus dodanym od 1.08.2023 r. (przez art. 40 ustawy z 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym, DzU poz. 1429). Z takiego jednorazowego wydłużenia mają prawo skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacali w 2023 r. składki społeczne w ramach małego ZUS plus za co najmniej jeden miesiąc. Jeśli więc przedsiębiorca przejdzie od 1.10.2023 r. na mały ZUS plus, to będzie mu się należało prawo do tej ulgi przez 48 mies. Aby jednak płacić w 2024 r. i w kolejnych latach obniżone składki małego ZUS plus, musi spełniać co roku ww. warunki (opisane w tabeli), czyli przede wszystkim wymóg osiągnięcia w ubiegłym roku kalendarzowym przychodu z DG nieprzekraczającego 120 tys. zł.

Składka zdrowotna na ogólnych zasadach

Ulga „na start”, preferencyjna podstawa wymiaru czy mały ZUS plus zapewniają uprawnionym przedsiębiorcom jedynie zwolnienie/ulgę w opłacaniu składek społecznych. Składkę zdrowotną mają oni obowiązek opłacać na ogólnych zasadach określonych w ustawie zdrowotnej – różnych w zależności od formy opodatkowania działalności. Przedsiębiorca płacący do US ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r. wpłaca zatem co miesiąc składki zdrowotne w wysokości zależnej od tego, w jakim progu mieszczą się jego przychody z DG. Progi te i wysokość składek są następujące:

 • do 60 tys. zł – 376,16 zł,
 • ponad 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,
 • ponad 300 tys. zł – 1128,48 zł.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa