Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego po wymaganym okresie wyczekiwania

Marek Styczeń

Pracownik (56 lat) został zatrudniony w firmie od 9.11.2020 ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 5600 zł. W okresie od 1.12.2019 do 31.12.2019 był zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy, od 1.01.2020 do 31.03.2020 pracował na umowę zlecenia i z tego tytułu podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a od 1.04.2020 do 31.10.2020 był zarejestrowany jako bezrobotny.
Jako nasz pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1.12.2020 do 11.12.2020. Czy za ten okres miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby i jak należało ustalić podstawę wymiaru tego świadczenia (wcześniej w tym roku kalendarzowym pracownik nie chorował)?

Tak, ale dopiero po wymaganym 30-dniowym okresie wyczekiwania, tj. od 9.12.2020.

Pracownik, jako podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Tak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Należy dodać, że zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy do aktualnego ubezpieczenia chorobowego zalicza się również okresy poprzedniego (poprzednich) ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Jeżeli pracownik spełnia te warunki, wówczas nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego od pierwszego dnia trwania aktualnego ubezpieczenia chorobowego.

Należy dodać, że istnieją jeszcze inne przesłanki do wypłaty świadczeń z tytułu choroby bez okresu wyczekiwania (wskazane w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej), nazywane często ustawowymi wyjątkami od zasady okresu wyczekiwania. Świadczenia z tytułu choroby należą się od pierwszego dnia trwania ubezpieczenia chorobowego:

  • absolwentom szkół lub uczelni bądź osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
  • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych KAS.

W wyjątkach tych nie zostały wymienione okresy pozostawania zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, ponieważ od czasu reformy systemu ubezpieczeń społecznych, tj. od 1.01.1999, te osoby nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to, czy są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, czy nie. Okres pozostawania osobą bezrobotną nie może zatem zostać zaliczony do okresu ubezpieczenia chorobowego.

W rozpatrywanym przypadku ostatni okres ubezpieczenia chorobowego, przed aktualnym zatrudnieniem od 9.11.2020, zakończył się 31.03.2020, zatem przerwa pomiędzy poprzednim a aktualnym ubezpieczeniem trwała powyżej 30 dni. Nie można było zatem ustalić prawa do wynagrodzenia za czas choroby za okres od 1.12.2020 do 11.12.2020 bez zastosowania okresu wyczekiwania, chyba że wystąpił choć jeden ze wskazanych wyżej wyjątków uprawniających do tego świadczenia od pierwszego dnia trwania ubezpieczenia. Zważając na wiek pracownika (52 lata), wydaje się, że możliwe jest u niego wystąpienie wyjątku dotyczącego wcześniejszego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego trwającego łącznie ponad 10 lat przed i po 31.12.1998. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy z pracownikiem i złożenia przez niego odpowiednich dokumentów potwierdzających te okresy należało zastosować okres wyczekiwania 30 dni. Oznacza to, że z tytułu zatrudnienia od 9.11.2020 prawo do świadczeń z tytułu choroby pracownik nabył za okres od 9.12.2020 do 11.12.2020.

Jak wynika z pytania, wcześniej w 2020 pracownik nie chorował, zatem na podstawie art. 92 Kp przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby. Należy dodać, że do limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługującego w danym roku kalendarzowym (14/33 dni) nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego na okres wyczekiwania. Wypłacone wynagrodzenie za czas choroby za okres od 9.12.2020 do 11.12.2020 jest więc pierwszym 3-dniowym okresem z limitu 14 dni przysługujących pracownikowi w 2020. Przypomnijmy, że pracownik ma 56 lat.

Ponieważ pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w drugim miesiącu trwania ubezpieczenia chorobowego (od 1.12.2020), a pierwszy miesiąc zatrudnienia był niepełny (od 9.11.2020), zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby za okres od 9.12.2020 do 11.12.2020 stanowi wynagrodzenie pracownika za pełny kalendarzowy miesiąc trwania ubezpieczenia chorobowego, tj. za grudzień 2020, po uzupełnieniu.

W tym przypadku należy pamiętać, że gdy pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, uzupełnienie tego wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru przychodu określonego w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, po pomniejszeniu o pełną kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe, (tj. 13,71%) z tego przychodu, pomimo że jego faktyczny przychód w tym miesiącu był niższy z uwagi na nieprzepracowanie całości miesiąca w związku z chorobą. W tym konkretnym przypadku podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wynosi 4832,24 zł i została obliczona następująco:

5600 zł × 13,71% = 767,76 zł,

5600 zł – 767,76 zł = 4832,24 zł.