Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Porozumienie w sprawie obniżek nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Aby przetrwać „koronawirusowy” kryzys, firma chce zmniejszyć o 15% wynagrodzenia zasadnicze pracowników i przyjąć równoważny system czasu pracy na mocy art. 15zf specustawy. Z jedyną zakładową organizacją związkową negocjuje zawarcie porozumienia. Przepis nie zastrzega jednak, że przy wdrażaniu porozumienia w sprawie cięć płacowych nie stosuje się wypowiedzeń zmieniających. Tymczasem art. 15g specustawy wyłącza ich stosowanie przy wprowadzaniu podobnego porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego lub ograniczonego wymiaru czasu pracy.
Czy to oznacza, że w wyniku porozumienia zawartego na podstawie art. 15zf specustawy trzeba dać zatrudnionym wypowiedzenia lub porozumienia zmieniające?

Zgodnie z art. 15zf specustawy pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 i który nie zalega z regulowaniem zobowiązań podatkowych ani składek do końca III kwartału 2019 r., może zawrzeć m.in. porozumienie o:

  • wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godz., w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 mies.,
  • stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę – w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu (tj. głównie redukcji pensji).

Od 24.06.2020 r. te rozwiązania pomocowe może wdrożyć pracodawca, który łącznie spełnia poniższe warunki:

1) w następstwie COVID-19 wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń;

2) nie ma zaległości w składkach i podatkach na koniec III kwartału 2019 r., z wyjątkiem przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców:

  • który zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US co do spłaty zaległości oraz terminowo spłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, albo
  • u którego zaległości składkowe powstały podczas spadku obrotów gospodarczych i który ma plan spłaty uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej oraz kopię wniosku do ZUS o rozłożenie zaległości na raty lub o odroczenie ich płatności;

3) zawarł porozumienie z organizacją związkową lub z przedstawicielami pracowników.

Porozumienie nawiązuje uprawniony pracodawca – w opisanym przypadku z zakładową organizacją związkową. Jego kopię trzeba przekazać okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od jego zawarcia.

Zgodnie z art. 15zf ust. 6 specustawy w zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego lub zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Brakuje jednak zastrzeżenia, że wdrożenie porozumienia odbywa się bez konieczności wręczania wypowiedzeń zmieniających, co oznaczałoby jego wejście w życie „z automatu”. Tymczasem analogiczne wyłączenie określono w art. 15g specustawy, przewidującym zawarcie porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego i/lub ograniczonego wymiaru czasu pracy.

Wypowiedzenie zmieniające (albo porozumienie zmieniające) pracodawca ma obowiązek zastosować, gdy zamierza zmodyfikować istotne postanowienia umowy o pracę (np. wynagrodzenie, miejsce pracy, stanowisko) na niekorzyść zatrudnionego (m.in. wyrok SA w Warszawie z 17.12.2012 r., III APa 22/12).

Tymczasem system czasu pracy zwyczajowo nie należy do materii ustalanych w umowie o pracę. Dlatego w tym zakresie porozumienie z art. 15zf specustawy obowiązuje automatycznie, z datą określoną w jego treści.

Rzeczywiście, mamy do czynienia z ewidentną luką prawną przy uregulowanym w cytowanym przepisie porozumieniu w sprawie obniżenia wynagrodzenia zasadniczego. Nie oznacza to jednak, że obniżki zaczną wiązać dopiero po wręczeniu pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Moim zdaniem w tym przypadku również nie trzeba dostarczać pracownikom wypowiedzeń czy porozumień zmieniających. Wynika to z pomocowego i epizodycznego charakteru specustawy, której rozwiązania mają ułatwić pracodawcom nadrobienie zaległości w pracy i funkcjonowaniu firm, powstałych podczas pandemii. Przyjęcie odmiennego stanowiska przekreślałoby potrzebę zawierania porozumień z art. 15zf specustawy, ponieważ pracodawca szybciej zmniejszyłby pensje na podstawie kodeksowych rozwiązań.

Reasumując: porozumienie w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy i/lub stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, określone w art. 15zf specustawy, wchodzi w życie automatycznie, w zakresie i czasie okreś‑

lonym w samym porozumieniu.