Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Wynagrodzenie płatnika – komu od 1.07.2022 r. przysługuje w wyższej kwocie

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Płatnicy pobierający zaliczki na PIT według zasad określonych w tzw. Polskim Ładzie 2.0 mogą sobie potrącić z nich 2-krotnie wyższe wynagrodzenie – jednak tylko od kwot zaliczek pobranych w okresie od początku lipca do końca grudnia 2022 r.

Wynika tak z obowiązującego od 1.07.2022 r. rozporządzenia MF z 28.06.2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (poz. 1377).

Na mocy art. 28 Op płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków (także zaliczek na podatek) pobranych na rzecz budżetu państwa. Jego wysokość określa MF w drodze rozporządzenia, biorąc przy tym pod uwagę sposób ustalania wynagrodzenia w relacji do kwoty pobranych podatków oraz tryb pobrania wynagrodzenia, a dodatkowo – po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem 2.0 –„uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku, a także sprawność pobrania wynagrodzenia”.

W jakiej wysokości

Poprzedni akt prawny z tego zakresu (rozporządzenie MF z 10.12.2015 r., DzU poz. 2154) przewidywał dwie stawki tego wynagrodzenia:

  • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.

Nowe rozporządzenie pozostawiło je w niezmienionej wysokości. Przewidziano w nim jednocześnie podwojoną stawkę 0,6%, która przysługuje płatnikom z tytułu terminowego wpłacania PIT, ale tylko pobranego przez nich w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, wyższe wynagrodzenie płatników pobierających PIT na zasadach ogólnych jest podyktowane koniecznością dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki PIT wprowadzanej w trakcie roku podatkowego.

Jak otrzymać

Ustawodawca nie określił terminu poboru wynagrodzenia. Płatnik potrąca je z kwoty pobieranych przez siebie podatków, np. co miesiąc, co kwartał czy też raz do roku – według swojego wyboru. Op nie nakazuje płatnikom potrącania należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Prawo to przysługuje im do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym wynagrodzenie jest związane, co potwierdza interpretacja KIS z 30.12.2020 r. (0111-KDIB2-1.4017.26.2020.1.MK). Płatnicy mogą, ale nie muszą z niego korzystać.

Nie ma konieczności bieżącego informowania US o fakcie dokonania potrącenia. Wystarczy wykazanie kwoty wynagrodzenia w przewidzianym miejscu w deklaracjach podatkowych składanych za bieżące okresy (interpretacja KIS z 4.01.2019 r., 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.1.AW). Kwota wynagrodzenia potrącona za okresy nieobjęte przedawnieniem nie może jednak przekroczyć wysokości podatku odprowadzanego do US, z którego to potrącenie jest dokonywane (interpretacja KIS z 22.01.2019 r., 0111-KDIB2-3.4017.15.2018.1.LG).

Co istotne, wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku terminowego poboru podatku. Jak potwierdza interpretacja KIS z 20.11.2020 r. (0111-KDIB1-2.4017.14.2020.1.SK), prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki, lecz wyłącznie od poboru zaliczki i jej terminowej wpłaty. Oznacza to, że późniejsza dopłata zaliczki wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej (od pozostałej części podatku, wpłaconej później, wynagrodzenie nie przysługuje).

Również podatki wpłacone w kwotach przekraczających należne zobowiązanie nie mogą być (w tej części) brane pod uwagę przy obliczeniu wynagrodzenia.

Jeżeli płatnik skorzysta z możliwości pobrania wynagrodzenia, a potem okaże się, że obliczył i pobrał oraz wpłacił organowi podatkowemu podatek (zaliczkę na podatek) nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma obowiązek zwrócić nienależne wynagrodzenie na rachunek właściwego US wraz z odsetkami za zwłokę. Wynagrodzenie potrącone nienależnie lub w zawyżonej wysokości traktuje się – na mocy art. 52a Op – jako zaległość podatkową.

Przychód do opodatkowania

Wynagrodzenie płatnika stanowi dla niego przychód objęty CIT lub PIT. Organy podatkowe potwierdzają, że nie ma ono bezpośredniego związku z prowadzeniem (bądź nie) działalności gospodarczej, identyczne obowiązki zostały bowiem nałożone na wszystkich płatników, bez względu na to, czy prowadzą działalność, czy nie. Tytułem tego wynagrodzenia jest prawidłowe wykonywanie ściśle określonego przepisami prawa obowiązku publicznoprawnego. Nie ma więc podstaw, by traktować je jako przychód należny i opodatkowywać bez względu na to, czy zostało pobrane, czy nie. Przychody te podlegają opodatkowaniu CIT wyłącznie wówczas, gdy zostały faktycznie uzyskane. Powstają zatem w dacie przekazania do US pomniejszonej zaliczki na PIT, a gdy kwota potrąconego wynagrodzenia jest równa danej zaliczce – w dniu, w którym najpóźniej powstałby na zasadach ogólnych obowiązek wpłaty pobranej zaliczki na rachunek właś-ciwego US (zob. interpretacja KIS z 4.01.2019 r., 0111-KDIB1-2-4010.499.2018.1.AW).

W przypadku podatników PIT wynagrodzenie to zostało wprost zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 10 updof), niemniej również powinno być wykazywane w przychodach podatkowych dopiero w dacie jego faktycznego potrącenia.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: