Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Kto w 2022 r. może płacić CIT według preferencyjnej 9% stawki

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Prawo do niższej stawki CIT będą mieć ci podatnicy (z rokiem podatkowym odpowiadającym rokowi kalendarzowemu), rozliczający się na zasadach ogólnych, których przychody za 2022 r. nie przekroczą 9 178 000 zł.

Aby stosować ulgową 9% stawkę, podatnicy kontynuujący w 2022 r. działalność rozpoczętą w latach ubiegłych muszą spełnić jeszcze jeden warunek – posiadać w tym roku status małego podatnika CIT, a ten mają, jeśli ich przychody ze sprzedaży za rok ubiegły zmieściły się w limicie 9 188 000 zł.

Dochody podatników CIT (niestosujących tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek) podlegają w 2022 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – co do zasady według stawki 19% lub 9%.

Obniżona stawka 9% dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i mogą ją stosować:

  • mali podatnicy,
  • podatnicy rozpoczynający działalność (w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli), z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi podmiotów powstałych w wyniku niektórych czynności restrukturyzacyjnych.

Limit przychodów z roku bieżącego

Warunkiem zastosowania 9% stawki jest – w myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 updop – by przychody osiągnięte w roku podatkowym (a więc w 2022 r., jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kwota ta, w przeliczeniu na złote po kursie z 3.01.2022 r. (4,5889 zł/euro, tabela 001/A/NBP/2022), wynosi 9 178 000 zł.

Przypomnijmy, że przychód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 updop to przychód ustalony zgodnie z przepisami updop (w kwocie netto, bez podlegającego odliczeniu VAT) – bez względu na źródło, z którego pochodzi. Zatem dla celów ustalenia, czy przychody podatnika uprawniają do stosowania stawki 9% CIT, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody z zysków kapitałowych (choć niezależnie od ich wysokości są one objęte stawką 19%), jak i z innych źródeł, opodatkowane i zwolnione z CIT.

Limit przychodów z roku ubiegłego

Dla zastosowania stawki 9% CIT przez małego podatnika istotny jest jeszcze jeden limit, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop – status ten mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym (2021) zmieściła się w limicie 2 mln euro w przeliczeniu po kursie euro z 1.10.2021 r. (4,5941 zł/euro, tabela 191/A/NBP/2021), w zaokrągleniu do 1000 zł, a więc nie przekroczyła 9 188 000 zł.

Jak wskazano w interpretacji KIS z 3.01.2022 r. (0111-KDIB2-1.4010.537.2021.1.MKU), przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. W limicie tym nie uwzględnia się więc np. otrzymanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, odszkodowań czy przychodów z umorzenia odsetek.

Spółki komandytowe, które stały się takimi podatnikami CIT od 1.05.2021 r., dla ustalenia statusu małego podatnika CIT w 2022 r. powinny uwzględnić wielkość przychodu ze sprzedaży ze swojego poprzedniego (pierwszego) roku podatkowego, tj. z okresu od 1.05.2021 do 31.12.2021 r. (co potwierdzają interpretacje KIS z 17.12.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.476.2021.1.AP, i 13.08.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.58.2021.2.SK). Choć rok podatkowy był krótszy niż 12 mies., limit 2 mln euro nie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Skutki przekroczenia limitu

Reasumując: podatnicy kontynuujący działalność rozpoczętą w poprzednich latach podatkowych w celu ustalenia prawa do obniżonej 9% stawki CIT powinni uwzględnić dwa różne przychody z dwóch różnych lat podatkowych i porównać z dwoma różnymi, choć zbliżonymi limitami (wynikającymi z przeliczenia kwoty 2 mln euro po średnim kursie NBP z dwóch różnych dat).

Choć ustalenie spełnienia warunku dotyczącego wysokości bieżącego przychodu będzie możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego, stawka 9% CIT może być stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek. Jeśli w trakcie roku bieżący przychód przekroczy 2 mln euro, będzie to oznaczać utratę prawa do stawki 9% w stosunku do przychodów/dochodów uzyskanych od początku roku (a nie tylko od momentu przekroczenia – zob. interpretacje KIS z 2.09.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK, oraz 14.07.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.162.2021.2.MZA).

Przekroczenie progu przychodów uprawniających do stawki 9% skutkuje tym, że podatnik ma obowiązek obliczania zaliczek według wyższej stawki 19% począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie. W okresie (miesiącu/kwartale), w którym suma przychodów przekroczy limit 2 mln euro, nie jest już możliwe stosowanie stawki 9%.

Organy podatkowe potwierdzają, że podatnik nie jest wówczas zobowiązany do korygowania (ani „wyrównywania”) zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku roku do momentu przekroczenia limitu. Po przekroczeniu wpłaca zaliczki według stawki 19% w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, ustalonych jeszcze według stawki 9%.

W związku z brakiem obowiązku korygowania zaliczek nie powstanie obowiązek płatności odsetek od uiszczanych zaliczek, ponieważ zaliczki te zostały ustalone w prawidłowej wysokości, a wnioskodawcy przysługiwało wówczas prawo do płatności zaliczek według obniżonej stawki podatku (zob. interpretacja KIS z 2.09.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK).


LinkedIn