Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Pobór zaliczki na PIT, gdy dochód pracownika przekroczył próg podatkowy

Izabela Nowacka

Pracownik w listopadzie uzyska dochód przekraczający 85 528 zł. Czy zaliczkę na PIT należy w tym miesiącu pomniejszyć o tzw. kwotę wolną (43,76 zł)?

Pracodawcy (jako płatnicy PIT) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na PIT od osób, które uzyskują u nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, jeśli pracodawca je wypłaca w danym roku kalendarzowym. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą (art. 32):

  • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył 85 528 zł – 17% tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła ww. kwoty, i 32% od nadwyżki,
  • za kolejne miesiące – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dochód pracownika jest liczony narastająco od początku roku u danego pracodawcy i póki nie dojdzie do przekroczenia progu 85 528 zł, zaliczka wynosi 17%. Kluczowy jest natomiast miesiąc, w którym dochód pracownika przekroczy kwotę graniczną.

Za dochód, który jest podstawą opodatkowania, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody z pracy w rozumieniu art. 12 updof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości kwotowej miesięcznej – 250 lub 300 zł u pracowników przyjezdnych, albo procentowej – 50% u pracowników-twórców, oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych przez pracownika jako ubezpieczonego.

Zaliczkę pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wynoszącej 525,12 zł (czyli o 43,76 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki samodzielnie na podstawie art. 44 ust. 3 (np. z działalności gospodarczej, najmu czy dzierżawy),

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (w przypadku kilku stosunków pracy).

Oświadczenie PIT-2 wystarczy złożyć jednokrotnie i zachowuje ono ważność przez kolejne lata, dopóki stan faktyczny z niego wynikający nie ulegnie zmianie. Pracodawca nie pomniejsza zaliczki o 43,76 zł, jeżeli zatrudniony powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Co istotne, zmniejszeniu o 43,76 zł ulega tylko zaliczka w wysokości 17%, obliczona zgodnie z wyżej opisanym pkt 1 i 2 (ostatnie pomniejszenie następuje więc w miesiącu przekroczenia progu). Kwotę zmniejszającą pracodawca przestaje odliczać począwszy od miesiąca, w którym zaliczka wynosi już 32%, lub wcześniej, na wniosek pracownika.

Jeżeli bowiem pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł), pracodawca pobiera zaliczki bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Na koniec obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez pracodawcę ze środków pracownika. Obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.

Pracownik zarabia 9800 zł brutto miesięcznie. Ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. Jego miesięczny dochód wynosi 8206 zł, co wynika z obliczeń:

9800 zł × 13,71% = 1343,58 zł – składki społeczne pracownika,

9800 zł – 250 zł (kup) – 1343,58 zł = 8206 zł – podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

W październiku 2020 dochód od początku roku wyniósł 82 060 zł (8206 zł × 10 mies.). Zatem do przekroczenia kwoty 85 528 zł dojdzie w listopadzie. Zaliczka należna do US za listopad będzie więc sumą zaliczki w wysokości 17% od kwoty dochodu brakującej do osiągnięcia limitu 85 528 zł, tj. 3468 zł (85 528 zł – 82 060 zł), oraz zaliczki 32% ustalonej od nadwyżki ponad ten limit – 4738 zł (8206 zł – 3468 zł).

Poniższe listy płac, za listopad i grudzień, pokazują, jak rozliczyć PIT za pracownika.

Lista płac za listopad Wyliczenia (zł)
1. Płaca zasadnicza 9 800,00
2. Podstawa wymiaru składek społecznych (wiersz 1) 9 800,00
3. Składki na ubezpieczenia:
emerytalne 9,76%
rentowe 1,5%
chorobowe 2,45%

956,48
147,00
240,10
4. Razem składki społeczne finansowane przez pracownika 1 343,58
5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (wiersz 2 – 3) 8 456,42
6. Składka zdrowotna:
a) należna do ZUS (wiersz 5 × 9%)
b) do odliczenia od PIT (wiersz 5 × 7,75%)

761,08
655,37
7. Przychód 9 800,00
8. Koszty uzyskania przychodów 250,00
9. Podstawa opodatkowania – po zaokrągleniu (wiersz 7 – 8 – 4) 8 206,00
10. Zaliczka na podatek:
a) obliczona (3468 zł × 17% – 43,76 zł)
b) obliczona (4738 zł × 32%)
c) należna do US po zaokrągleniu (a + b – wiersz 6b)

545,80
1 516,16
1 407,00
11. Kwota do wypłaty (wiersz 1 – 4 – 6a – 10c) 6 288,34

Lista płac za grudzień Wyliczenia (zł)
1. Płaca zasadnicza 9 800,00
2. Podstawa wymiaru składek społecznych (wiersz 1) 9 800,00
3. Składki na ubezpieczenia:
emerytalne 9,76%
rentowe 1,5%
chorobowe 2,45%

956,48
147,00
240,10
4. Razem składki społeczne finansowane przez pracownika 1 343,58
5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (wiersz 2 – 3) 8 456,42
6. Składka zdrowotna:
a) należna do ZUS (wiersz 5 × 9%)
b) do odliczenia od PIT (wiersz 5 × 7,75%)

761,08
655,37
7. Przychód 9 800,00
8. Koszty uzyskania przychodów 250,00
9. Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu (wiersz 7 – 8 – 4) 8 206,00
10. Zaliczka na podatek:
a) obliczona (wiersz 9 × 32%)
b) należna do US po zaokrągleniu (10a – wiersz 6b)

2 625,92
1 971,00
11. Kwota do wypłaty (wiersz 1 – 4 – 6a – 10b) 5 724,34