Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Oskładkowanie zleceniobiorcy, który wynagrodzenie z etatu w innej firmie otrzymuje do 10. dnia miesiąca – od kiedy naliczać tylko składkę zdrowotną

Mariusz Sobkowiak Certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Na początku stycznia zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona u innego pracodawcy na umowę o pracę na pół etatu i nie otrzymuje co najmniej minimalnego wynagrodzenia, dlatego zgłosiliśmy ją do wszystkich ubezpieczeń społecznych (poza chorobowym). 1 lutego zleceniobiorca zawarł kolejną umowę o pracę na pół etatu z innym pracodawcą i łącznie z obu umów będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie. Pierwsze wynagrodzenie z drugiej umowy o pracę dostanie za luty, ale zgodnie z umową będzie ono wypłacone na początku marca (do 10 marca).
Czy za luty mamy obowiązek odprowadzać za zleceniobiorcę wszystkie składki, czy tylko zdrowotną? Czy zmianę schematu podlegania ubezpieczeniom należy zgłosić do ZUS, czy po prostu na druku RCA i DRA wykazujemy samą składkę zdrowotną, mimo zgłoszenia pracownika w styczniu na ZUS ZUA do wszystkich składek?

Co do zasady umowy zlecenia rodzą obowiązek objęcia zleceniobiorców – którzy nie są uczniami szkół ponadpodstawowych ani studentami do ukończenia 26 lat – ubezpieczeniami społecznymi (z wyjątkiem chorobowego, które jest dobrowolne). Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 usus.

Jeżeli zleceniobiorca ma inny właściwy tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. w postaci umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż zleceniodawca), powstaje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia w przypadku pracownika, który ze stosunku pracy otrzymuje wynagrodzenie za pracę wyższe lub równe wynagrodzeniu minimalnemu, jest zawsze dobrowolne. Podobnie pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, o ile ma zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów niż umowa o pracę.

Gdy pracownik pozostaje w co najmniej dwóch stosunkach pracy, sumuje się ich podstawy wymiaru składek i jeżeli są one równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia nie są obowiązkowe, a dobrowolne. Opłacana jest wówczas obowiązkowo jedynie składka zdrowotna.

Co w sytuacji, gdy pierwsze wynagrodzenie z umowy o pracę lub z kilku umów o pracę zostaje wypłacone na początku miesiąca następnego tak, że pierwsze wynagrodzenie równe lub wyższe minimalnemu zleceniodawca otrzymuje w następnym miesiącu (i w tym kolejnym miesiącu zostaje wykazane w deklaracjach ZUS)? Moment wypłaty wynagrodzenia nie ma znaczenia dla wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Istotny jest moment objęcia tymi ubezpieczeniami.

Zgodnie z art. 13 pkt 1 usus pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Termin nawiązania stosunku pracy uregulowano w art. 26 Kp. Z przepisu tego wynika, że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono – w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą nawiązania stosunku pracy jest data rozpoczęcia pracy, gdy została ona wskazana w umowie o pracę. Jeżeli jednak jej nie określono, będzie nią data zawarcia umowy. W związku z powyższym, mimo że pierwsze wynagrodzenie równe minimalnemu z dwóch stosunków pracy zleceniodawca otrzyma dopiero w marcu, to już od 1 lutego (dzień zawarcia drugiej umowy o pracę) z umowy zlecenia może być objęty jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym. Od 1 lutego zmienił się więc schemat podlegania ubezpieczeniom w ZUS z tytułu umowy zlecenia.

W związku z tym w opisywanym przypadku należało od 1.02.2021 przerejestrować zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez złożenie dokumentów ZUS ZWUA (wyrejestrowanie od 1.02.2021) oraz ZUS ZZA (zarejestrowanie od 1.02.2021).