Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Opodatkowanie ryczałtem dochodów z zagranicznego najmu

Bożena Nowicka doradca podatkowy w „Doradca” Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. w Lublinie, wykładowca SKwP

Chociaż tzw. ryczałt ewidencjonowany płaci się od przychodu, a nie od dochodu, wybór opodatkowania w tej formie może okazać się bardziej opłacalny, szczególnie w przypadku uzyskiwania wpływów z najmu nieruchomości położonych w innym państwie.

W myśl art. 9a ust. 6 updof dochody osiągane przez osoby fizyczne z najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze są opodatkowane na zasadach określonych w tej ustawie, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w uzpd.

Z kolei art. 6 ust. 1a uzpd wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a uzpd opodatkowanie w stawce 8,5% ma zastosowanie w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z najmu do kwoty nieprzekraczającej 100 tys. zł rocznie, a w stawce 12,5% – do przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę.

Dwie metody

Złożone przez polskiego rezydenta oświadczenie o wyborze opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest skuteczne zarówno dla przychodów z najmu nieruchomości położonych w Polsce, jak i za granicą.

Należy jednak pamiętać, że – zgodnie z art. 12 ust. 12 uzpd – przy opodatkowaniu ryczałtem stosuje się odpowiednio art. 27 ust. 8–9a updof, odwołujące się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej upo) i określające zasady prezentacji i opodatkowania dochodów uzyskiwanych z zagranicy. Uregulowania te przewidują dwie metody eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą.

Jeżeli polski rezydent, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, osiągał również dochody z działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP zwolnione od podatku na podstawie upo bądź innych umów międzynarodowych, podatek określa się w następujący sposób (metoda wyłączenia z progresją):

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione z podatku i od tej sumy oblicza się podatek według skali podatkowej,
  • do tak obliczonej sumy dochodów ustala się stopę procentową tego podatku,
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z kolei jeżeli polski podatnik osiąga również dochody z działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, a upo nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, lub jeżeli z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła upo, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (metoda zaliczenia podatkowego).

Decyduje treść umowy bilateralnej

Ostatecznie zatem sposób opodatkowania i rozliczenia przez osobę fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym, dochodów/przychodów z najmu nieruchomości położonej za granicą, zależy od postanowień upo zawartej przez Polskę z danym państwem, a dokładnie od przewidzianej w niej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że w ostatnim czasie przewidziane w wielu umowach metody unikania opodatkowania zostały zmienione na mocy tzw. Konwencji MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku). Zmiany te polegają na rezygnacji z metody wyłączenia z progresją na rzecz metody zaliczenia podatkowego. Weszły w życie w zależności od daty ich wdrożenia przez dane państwo, przykładowo w odniesieniu do upo między Polską a:

  • Austrią i Słowenią – od 1.01.2019,
  • Wielką Brytanią i Irlandią – od 1.01.2020,
  • Norwegią i Portugalią – od 1.01.2021.

Wyłączenie z progresją – wątpliwości przy ryczałcie

W przypadku metody wyłączenia z progresją zasadą jest, że dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, jednak uwzględnia się je do ustalania stopy procentowej, według której oblicza się PIT od polskich przychodów (dochodów) opodatkowanych według skali podatkowej. Wydawać by się mogło, że zasada ta powinna mieć także odpowiednie zastosowanie do przychodów z najmu opodatkowanych w formie ryczałtu, gdy polski rezydent uzyskuje je zarówno z nieruchomości położonych w Polsce, jak i za granicą – z uwagi na art. 12 ust. 12 uzpd, który zobowiązuje podatników, by do dochodów opodatkowanych ryczałtem stosować odpowiednio art. 27 ust. 8–9a updof, a także na progresywne stawki ryczałtu od najmu.

Niemniej dotychczasowe wzory formularza zeznania PIT-28 nie przewidywały pozycji do wykazania przychodów ryczałtowca osiągniętych ze źródeł przychodów położonych poza granicami kraju, zwolnionych z podatku na podstawie odpowiedniej upo, i ustalenia odpowiedniej stopy procentowej podatku. Umożliwiały zastosowanie tylko dwóch stawek ryczałtu. Podatnik miał zatem możliwość zapłaty podatku jedynie w stawkach 8,5 i 12,5% – w zależności od wielkości przychodów z najmu uzyskanych w danym roku podatkowym.

Wskazują też na to interpretacje KIS. Przykładowo w piśmie z 8.04.2019 (0115-KDIT3.4011.77.2019.1.DP) KIS uznała za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy: Jeżeli podatnik uzyskuje dochody w Polsce z najmu opodatkowanego ryczałtem i jednocześnie uzyskuje dochody z najmu nieruchomości położonej za granicą, gdzie zgodnie z umową międzynarodową stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to dochody uzyskane w tym drugim państwie nie mają wpływu na stawkę ryczałtu stosowaną do opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce.

Podobne wnioski płyną z interpretacji KIS z 15.09.2020 (0115 KDIT1.4011.520.2020.1.MT): Jeżeli wnioskodawca uzyskuje w Polsce dochody z tytułu najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie uzyskuje dochody z najmu nieruchomości położonej w Belgii, w przypadku których stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to dochody uzyskane w tym drugim państwie – w przeciwieństwie do opodatkowania według skali podatkowej – nie mają wpływu na stawkę ryczałtu stosowaną do opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce.

Czy jednak odpowiednie stosowanie – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicznego najmu objętych ryczałtem – art. 27 ust. 8–9a updof nie oznacza, że przychody z tego najmu, zwolnione z opodatkowania w Polsce zgodnie z upo, powinny być uwzględnione przy obliczaniu rocznego limitu przychodów (100 tys. zł), po przekroczeniu którego stawka ryczałtu dla dochodów krajowych wynosi już 12,5, a nie 8,5%?

W wydanych dotychczas interpretacjach kwestia ta nie została jednoznacznie wyjaśniona. KIS potwierdziła jedynie brak obowiązku wykazywania w zeznaniu PIT-28 przychodów z zagranicznego najmu, w sytuacji gdy z danym państwem przewidziana jest metoda wyłączenia z progresją.

Podatnikom, którzy uzyskują przychody zarówno z najmu krajowego, jak i z zagranicznego, do których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, nie pozostaje zatem nic innego, jak występowanie z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, celem zabezpieczenia się na przyszłość przed negatywnymi skutkami podatkowymi.

Pan Dariusz (polski rezydent podatkowy) prowadzi w 2021 indywidualną działalność gospodarczą. Od dochodów z niej opłaca podatek liniowy. Ponadto uzyskuje przychody z wynajmu nieruchomości położonej w Polsce, dla których wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uzyskuje również dochody/przychody z najmu nieruchomości położonej w Bułgarii, w odniesieniu do których podwójnego opodatkowania unika się nadal z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją (konwencja MLI nie ma jeszcze zastosowania).

Pan Dariusz ma zatem obowiązek płacić ryczałt tylko od przychodów z najmu nieruchomości położonej w Polsce. Zgodnie ze stanowiskiem KIS, prezentowanym w przytoczonych interpretacjach, przychody z najmu zagranicznego, jako że są zwolnione z podatku, nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28.

Metoda zaliczenia

Jeżeli w upo z danym państwem, w którym leży nieruchomość, przewidziano metodę zaliczenia podatkowego, podatnik ma obowiązek zsumowania dochodów polskich i zagranicznych oraz opodatkowania ich według polskich zasad – z możliwością odliczenia podatku zapłaconego od takich dochodów w państwie położenia nieruchomości.

Podatnik, który wybierze opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będzie zatem miał obowiązek zapłaty ryczałtu od przychodów z najmu w stawce 8,5 bądź 12,5%, i to zarówno uzyskiwanych z nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą. Podatek zapłacony w obcym państwie może być w Polsce odliczony w proporcji przypadającej na dochody zagraniczne. Formularz zeznania PIT-28 przewiduje w tym przypadku odpowiednie pozycje do prezentacji i odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Pan Artur (polski rezydent podatkowy) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Od dochodów z niej opłaca 19% podatek liniowy. Poza tym uzyskuje przychody z najmu mieszkania w Polsce. Opłaca od nich – co miesiąc – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, bo taką formę opodatkowania wybrał.

W 2021 kupił nieruchomość w Wielkiej Brytanii i rozpoczął jej wynajem. Nie płaci tam jeszcze podatku od dochodów/przychodów z najmu, ponieważ zgodnie z tamtejszym ustawodawstwem mieszczą się one w kwocie zwolnionej z podatku.

Do rozliczenia tych dochodów w Polsce ma zastosowanie metoda zaliczenia podatkowego, wprowadzona konwencją MLI od 1.01.2020. W związku z tym pan Artur ma obowiązek uwzględniać przychody z najmu uzyskane w Wielkiej Brytanii przy obliczaniu zryczałtowanego podatku opłacanego co miesiąc w Polsce. Po zakończeniu roku powinien wykazać łączną kwotę przychodów z najmu krajowego i zagranicznego w zeznaniu rocznym PIT-28. Niezależnie od tego złoży odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L, w którym wykaże dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym.

Pani Anna (polski rezydent podatkowy) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w Polsce. Od dochodów z niej opłaca podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W 2021 uzyskuje również dochody z najmu nieruchomości położonej w Irlandii (nie osiąga dochodów z najmu krajowego). Nie złożyła w Polsce oświadczenia o wyborze opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Irlandii unika się z zastosowaniem metody zaliczenia podatkowego. Konwencja MLI zmieniła metodę przewidzianą w upo począwszy od 1.01.2020.

Pani Anna ma zatem obowiązek opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości w Irlandii według skali podatkowej. Wykaże je łącznie z dochodami z działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym PIT-36 i zał. PIT-ZG.

Obliczony w Polsce podatek od łącznych dochodów (działalność oraz najem) może zostać pomniejszony o podatek zapłacony w Irlandii – zgodnie z metodą zaliczenia podatkowego.

Podatnicy uzyskujący dochody z najmu opodatkowane według skali mają obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek (art. 44 ust. 1 updof). Obowiązek wpłaty zaliczek powstaje niezależnie od tego, czy podatnik uzyskuje dochody z najmu nieruchomości położonych na terytorium Polski, czy za granicą. Pani Anna powinna więc w trakcie roku płacić takie zaliczki nie tylko od dochodów z działalności gospodarczej, ale też od uzyskiwanych z Irlandii dochodów z najmu.