Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy – bez ZUS i PIT

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Po roku od ustania zatrudnienia spółka musi wypłacić byłemu pracownikowi zasądzone odszkodowanie – w wysokości miesięcznego wynagrodzenia – za niezgodne z prawem wypowiedzenie stałej umowy o pracę. W chwili zwolnienia z pracy (31.10.2020) był on zatrudniony na pełny etat, za minimalnym wynagrodzeniem.
Co jest podstawą wymiaru odszkodowania – minimalna pensja z daty wadliwego rozwiązania umowy o pracę czy z dnia wyroku sądowego? Czy trzeba potrącić składki ZUS i podatek dochodowy? Czy były pracownik może wystąpić o zwiększenie odszkodowania o kwotę wynagrodzenia za 2 mies., bo – choć na mocy Kp był uprawniony do miesięcznego wypowiedzenia – angaż gwarantował mu dłuższe, 3-miesięczne?

Po ustaleniu, że wymówienie umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub naruszyło przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania zwolnionego – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli angaż został już rozwiązany – o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Może nie uwzględnić żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli uzna to za niemożliwe bądź niecelowe – przyznaje wówczas odszkodowanie.

Nie wolno mu jednak odrzucić takiego żądania zgłoszonego przez ciężarną, pracownika w wieku przedemerytalnym czy innego podlegającego wzmożonej ochronie przed zwolnieniem z pracy, z wyjątkiem gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 45 w zw. z art. 411 Kp).

Wysokość odszkodowania

Spółka ma obowiązek wypłacić byłemu pracownikowi – zgodnie z orzeczeniem sądu – odszkodowanie za nieprawidłowe złożenie wypowiedzenia, w kwocie miesięcznej pensji, gdyż zgodnie z Kp należało mu się miesięczne wypowiedzenie. W świetle art. 471 Kp sąd w tych okolicznościach zasądza odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tyg. do 3 mies., ale nie niższej od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Na mocy wyroku SN z 20.03.2020 (II PK 197/18) miernikiem odszkodowania w tej sytuacji jest wypowiedzenie kodeksowe, a nie dłuższe umowne. Wydłużenie okresu wypowiedzenia na podstawie umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy bądź naruszenie uzgodnień dotyczących określonych w umowie o pracę przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę nie implikuje przyznania przez sąd pracy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia – czytamy w uzasadnieniu, a dodatkowe potwierdzenie znajduje się w kolejnym wyroku SN z 14.11.2019 (III PK 150/18). Roszczenia byłego pracownika o wyższe odszkodowanie nie miałyby zatem podstawy prawnej i szans na realizację.

Odrębnym zagadnieniem jest, według jakiej minimalnej pensji ustalić miesięczne odszkodowanie – obowiązującej w dniu ustania zatrudnienia, tj. 31.10.2020 (2600 zł brutto), czy w dacie zasądzenia go przez sąd (2800 zł brutto). Na mocy wyroku SN z 17.02.2000 (I PKN 539/99) odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (…) staje się wymagalne najpóźniej w dniu, w którym sąd orzeka o jego zasądzeniu. Podstawę jego wyliczenia stanowi miesięczne średnie wynagrodzenie z okresu poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę. Potwierdził to SN w orzeczeniu z 2.09.2004 (II PK 20/04), w myśl którego co do zasady rekompensata pieniężna powinna odpowiadać kwocie utraconego wynagrodzenia za pracę.

W konsekwencji miesięczne odszkodowanie dla wspomnianego pracownika wynosi 2600 zł brutto.

Bez ZUS i PIT

Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MPiPS z 18.12.1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, DzU z 2017 poz. 1949).

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, albo wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kp, z kilkoma wyjątkami, wśród których nie ma odszkodowania zasądzonego za nieprawidłowe wypowiedzenie (art. 21 ust. 1 pkt 3 updof).

Zwolnienie podatkowe obejmuje również inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku/ugodzie, z wyjątkiem otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz dotyczących korzyści, jakie podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 21 ust. 1 pkt 3b updof).

Z interpretacji KIS z 12.11.2019 (0115-KDIT2-2.4011.326.2019.2.MU) wynika, że oba zwolnienia mają różny zakres, gdyż zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3b obejmuje odszkodowania lub zadośćuczynienia przyznane na podstawie wyroku bądź ugody sądowej, których wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z regulacji wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Reasumując: od opisanego odszkodowania nie pobiera się zaliczki na PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: