Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Od kiedy obowiązują nowe orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność pracownika

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, które utraciły ważność podczas pandemii, nadal pozostają w mocy – nie później jednak niż do wskazanych przez ustawodawcę terminów. Pojawiły się wątpliwości, na jakich zasadach powinny być uznawane nowe orzeczenia przedkładane przez zatrudnionych po upływie tych terminów.

Niepełnosprawny pracownik korzysta ze szczególnych uprawnień pracowniczych (np. dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótsza norma czasu pracy, dodatkowe przerwy w pracy i zwolnienia od pracy) dopiero od chwili zaliczenia go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w myśl art. 2a ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 100, dalej ustawa o rehabilitacji). Analogicznie od tego dopiero momentu zakładowi pracy przysługują dofinansowania z tytułu angażu niepełnosprawnego, niższe wpłaty na PFRON czy ulgi podatkowe.

Kwestia prawidłowego zaliczenia do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzbudza kontrowersje zwłaszcza od 1.07.2023 r., od kiedy został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4.06.2023 r., DzU poz. 1118). Wydłużenie przez art. 15h specustawy (ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327) ważności zdezaktualizowanych podczas pandemii orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego (tj. do 30.08.2023 r.), jednak maksymalnie do dnia wydania nowego orzeczenia – okazało się niewystarczające, by nadrobić zaległości. Dlatego w art. 23 ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU poz. 852, dalej nowelizacja) uchylono ten przepis i określono nowe terminy (tabela 1).

Tabela 1. Ostateczne terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Jeśli pierwotna ważność orzeczenia upłynęłaby… …to jego moc wiążąca została ostatecznie przedłużona do
Od 8.03.2020 do 31.12.2020 31.12.2023*
Od 1.01.2021 do 31.12.2021 31.03.2024*
Od 1.01.2022 do 5.08.2023 30.09.2024*
* Nie później jednak niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

Orzeczenia o niepełnosprawności co do zasady wystawia się osobom, które nie ukończyły 16 lat, a o stopniu niepełnosprawności – tym, które ukończyły 16 lat. Osoba legitymująca się jednym z takich orzeczeń na czas określony ma prawo wystąpić do powiatowego zespołu orzekającego z wnioskiem o wydanie kolejnego – nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego, a jeśli jej stan zdrowia uległ pogorszeniu – w dowolnym momencie (art. 15 rozporządzenia MGPiPS z 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, DzU z 2021 r. poz. 857, dalej rozporządzenie). Każde ze wskazanych orzeczeń określa m.in. datę wydania, datę złożenia wniosku, datę lub okres powstania niepełnosprawności oraz okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność.

Ogólne zasady z ustawy o rehabilitacji

Powstał problem, od kiedy pracodawca wlicza do stanu zatrudnienia pracownika okazującego kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane po tym, którego moc została przedłużona na podstawie art. 23 nowelizacji: czy bezpośrednio po dacie wydania nowego ostatecznego orzeczenia, czy też na korzystniejszych zasadach, określonych w art. 2a ust. 2–4 ustawy o rehabilitacji. W świetle tych ostatnich przepisów zaliczenia we wskazanych okolicznościach dokonuje wstecznie – w zależności, kiedy pracownik złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia. Jeżeli wniosek taki przekazał:

 • najpóźniej w dniu następującym po dniu upływu ważności poprzedniego orzeczenia – zaliczenie w myśl art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji następuje począwszy od dnia złożenia wniosku – pod warunkiem, że według kolejnego orzeczenia tego dnia był niepełnosprawny,
 • z opóźnieniem (czyli później niż następnego dnia po dniu upływu ważności poprzedniego orzeczenia) – zaliczenie w myśl art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji następuje w okresie do 3 mies. poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeśli wynika z niego, że w tym okresie był już niepełnosprawny (patrz interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 22.01.2013 r., BON-I-52311-15-2-LK/2013).

Według opinii PFRON z początku sierpnia 2023 r., będącej odpowiedzią na pytanie jednego z naszych Czytelników, należy przyjąć rozwiązanie korzystniejsze dla pracowników, a więc reguły wynikające z art. 2a ust. 2–4 ustawy o rehabilitacji, przy czym jako dzień upływu ważności poprzedniego orzeczenia należy rozumieć ostateczne terminy przedłużonej ważności poprzednich orzeczeń określone w art. 23 nowelizacji (wskazane w tabeli 1). Sposób postępowania przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wliczanie do stanu niepełnosprawnych na mocy kolejnego orzeczenia po upływie ważności poprzedniego, przedłużonej przez art. 23 nowelizacji

Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia pracownik złożył Zaliczenie następuje
Najpóźniej w dniu następnym po dniu upływu przedłużonej ważności poprzedniego orzeczenia* począwszy od dnia złożenia wniosku – pod warunkiem, że według kolejnego orzeczenia tego dnia pracownik był już niepełnosprawny
Później niż następnego dnia po dniu upływu przedłużonej ważności poprzedniego orzeczenia w okresie do 3 mies. poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia – pod warunkiem, że według kolejnego orzeczenia pracownik w tym okresie był niepełnosprawny

* Mogą być wątpliwości, jeśli ten następny dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy – tak jest w przypadku terminów przedłużonych nowelizacją (1.01.2024 i 1.04.2024 r. to dni świąteczne). Należy uznać, że wniosek zostanie złożony na czas, jeśli pracownik zgłosi go najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu wolnym. Zgodnie bowiem z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których ważność upłynęła po 5.08.2023 r. (data wejścia w życie nowelizacji), nie podlegają już przedłużeniu. Są aktualne przez czas w nich określony. Pracownika przedstawiającego kolejne orzeczenie należy zakwalifikować do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych według reguł z art. 2a ust. 2–4 ustawy o rehabilitacji.

Jak to wygląda w praktyce

Przykład

Pracownik miał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim wydane na czas określony – do 30.04.2021 r. – którego termin ważności na mocy art. 23 nowelizacji został ostatecznie wydłużony do 31.03.2024 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył do powiatowego zespołu 20.07.2023 r. Kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność umiarkowaną przedstawił pracodawcy 12.09.2023 r. Wynika z niego, że zostało wydane 25.08.2023 r., a niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym datuje się od 1.07.2023 r.

W tym przypadku zastosowanie ma art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, bo wniosek o kolejne orzeczenie pracownik złożył na czas, a według kolejnego orzeczenia w dniu jego złożenia (tj. 20.07.2023 r.) był już niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym. W konsekwencji do 19.07.2023 r. zakład pracy powinien był zaliczać opisanego pracownika do niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a od 20.07.2023 r. – w umiarkowanym.

Przykład

Pracownik legitymował się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, aktualnym do 31.08.2022 r., którego moc wiążącą w świetle art. 23 nowelizacji została ostatecznie wydłużona do 30.09.2024 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 15.10.2024 r., powiatowy zespół 29.11.2024 r. wydał orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, datowaną od 1.07.2024 r., a pracownik przedstawił je pracodawcy 5.12.2024 r.

Trzeba tu sięgnąć po art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, bo zainteresowany złożył wniosek o kolejne orzeczenie z opóźnieniem. Dlatego zakład pracy powinien był skorygować stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 5.09.2024 r., zaliczając go do niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w okresie do 3 mies. poprzedzających przedstawienie pracodawcy kolejnego orzeczenia) – mimo że sam wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia pracownik złożył później (15.10.2024 r.).

Korekty w razie pogorszenia stanu zdrowia

W myśl stanowiska BON z 22.01.2013 r. zasadę zaliczania do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych określoną w art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji stosuje się odpowiednio do zmiany orzeczenia o niepełnosprawności w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Dotyczy to również wniosków składanych przez pracownika podczas stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.

Przykład

Pracownik ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, którego termin ważności został na mocy art. 23 nowelizacji przedłużony do 31.03.2024 r. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia 2.08.2023 r. wystąpił z wnioskiem o orzeczenie niepełnosprawności w stopniu o umiarkowanym, powiatowy zespół wystawił je 11.09.2023 r., datując taką niepełnosprawność od 10.07.2023 r. Pracodawca otrzymał kolejne orzeczenie 12.09.2023 r. Powinien wliczyć pracownika do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu o umiarkowanym od 10.07.2023 r.

Schorzenia specjalne i szczególne

W myśl art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji pracodawca korzysta z większych dofinansowań z tytułu angażu pracowników niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami specjalnymi, tzn.:

 • chorobą psychiczną,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • całościowym zaburzeniem rozwojowym,
 • epilepsją
 • ślepotą.

Jeśli wśród zatrudnionych są osoby niepełnosprawne z tzw. schorzeniami szczególnymi, tzn. z chorobą Parkinsona, ze stwardnieniem rozsianym, z para-, tetra- lub hemiplegią, ze znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz z niedowidzeniem, głuchotą i głuchoniemotą, nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS, epilepsją, przewlekłą chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, miastenią czy z późnymi powikłaniami cukrzycy, to pracodawca może nawet korzystać ze zwolnienia od wpłat do PFRON (art. 21 ust. 1 i 7 ustawy o rehabilitacji oraz § 1 rozporządzenia MPiPS z 18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania, DzU nr 124 poz. 820 ze zm.).

Schorzenia specjalne i szczególne mogą być udokumentowane orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, innym orzeczeniem, zaświadczeniem lekarza specjalisty czy wyjątkowo orzeczeniem sądu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 3.11.2009 r., III SA/Wa 718/09).

Pracownika ze schorzeniem specjalnym bądź szczególnym zalicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 2a ust. 1 i 4 ustawy o rehabilitacji, a więc od dnia przedstawienia pracodawcy jednego z wymienionych dokumentów poświadczających wystąpienie schorzenia.

Jak wyjaśniło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowj www.niepelnosprawni.gov.pl, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i schorzenia szczególnego z różnych orzeczeń. Może bowiem zaistnieć sytuacja do pewnego okresu (kiedy w obrocie prawnym są dwa ważne orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność), gdzie stopień niepełnosprawności będzie wynikał z jednego orzeczenia, a szczególne schorzenia - z innego.

Zgodnie z tą interpretacją schorzenie specjalne/szczególne wolno wykazywać/łączyć z rozstrzygnięciem wynikającym z innego orzeczenia w okresie od daty dostarczenia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego schorzenie do upływu ważności tego orzeczenia.

Przykład

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym miało wygasnąć 30.11.2020 r., ale na mocy art. 23 nowelizacji jego ważność została ostatecznie przedłużona do 31.12.2023 r. O wydanie kolejnego orzeczenia pracownik wystąpił 1.09.2023 r. Zostało ono wystawione 29.09.2023 r., potwierdzając niepełnosprawność w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym od 1.09.2023 r. Pracodawcy dostarczono je 5.10.2023 r. W następujący sposób zaliczy on tego pracownika do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych:

 • do 30.08.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym,
 • od 1.09.2023 do 29.09.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniem specjalnym,
 • od 30.09.2023 do 4.10.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym bez schorzenia szczególnego,
 • od 5.10.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniem specjalnym.

Przykład

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym wygasło 9.08.2023 r. Wniosek o kolejne orzeczenie pracownik złożył 14.09.2023 r. Zostało ono wydane 12.10.2023 r. – potwierdzając niepełnosprawność w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym od 14.09.2023 r. – i dostarczone pracodawcy 16.10.2023 r.

Ważność pierwotnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym upłynęła 9.08.2023 r. i nie uległa automatycznemu przedłużeniu na podstawie art. 15h specustawy i następnie art. 23 nowelizacji. Na mocy art. 2a ust. 3 i 4 ustawy o rehabilitacji pracodawca następująco zaliczy pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • do 9.08.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym,
 • od 10.08.2023 do 13.09.2023 r. – do osób pełnosprawnych,
 • od 14.09.2023 do 15.10.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
 • od 16.10.2023 r. – do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze schorzeniem szczególnym.

Wydłużenie okresu ważności dokumentów wystawionych przez lekarzy orzeczników ZUS

Opisane w artykule zasady przedłużania – na mocy art. 15h specustawy i następnie art. 23 nowelizacji – orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności nie dotyczą orzeczeń ZUS o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Te ostatnie, które miałyby wygasnąć w okresie od 8.03.2020 do 31.07.2023 r., zachowały ważność przez kolejne 3 mies. od upływu terminu ich ważności – pod warunkiem, że wniosek o kolejny dokument osoba niepełnosprawna złożyła przed upływem pierwotnego terminu obowiązywania poprzedniego orzeczenia (art. 15zc specustawy).

Orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wygasają 1.08.2023 r. albo później, nie korzystają nawet z tego krótkiego wydłużenia o 3 mies. Dezaktualizują się w terminach w nich określonych.

To ważna informacja dla pracodawców, ponieważ zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji orzeczenie lekarza orzecznika ZUS:

 • o całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy – traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy emerytalnej – na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej – na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • o częściowej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 oraz o celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej – na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa