Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Obowiązek udzielenia dnia wolnego za 26.12.2020

Jadwiga Sztabińska

Czy za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia trzeba udzielić pracownikom dnia wolnego, skoro przypada w tym roku w sobotę?

Tak, pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego za 26.12.2020, który przypada w sobotę. Będzie to dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (por. art. 129 § 1 Kp). Dzięki temu w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownik ma zapewniony odpowiedni wymiar czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Według art. 130 § 1–2 Kp obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się dla przyjętego okresu rozliczeniowego:

  • mnożąc 40 godz. przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do wyniku iloczyn 8 godz. i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku („wystających”), oraz finalnie
  • obniżając uzyskany wynik o 8 godz. za każde święto przydające w innym dniu niż niedziela – bierze się przy tym pod uwagę dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w art. 1 pkt 1 ustawy z 18.01.1951 o dniach wolnych od pracy (DzU z 2020 poz. 1920) – patrz tabela.
2020 2021
1 stycznia – Nowy Rok (środa) 1 stycznia – Nowy Rok (piątek)
6 stycznia – Trzech Króli (poniedziałek) 6 stycznia – Trzech Króli (środa)
13 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek) 5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)
1 maja – Święto Pracy (piątek) 1 maja – Święto Pracy (sobota)
11 czerwca – Boże Ciało (czwartek) 3 maja – Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota) 3 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
11 listopada – Święto Niepodległości (środa) 1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek)
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek) 11 listopada – Święto Niepodległości (czwartek)
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota)

W ten sam sposób ustala się wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych, z tym że obniża się go proporcjonalnie do wielkości etatu. Z kolei w przypadku pracowników objętych innymi normami czasu pracy (np. niepełnosprawnych lub medycznych) zamiast kodeksowych stosuje się normy przypisane do nich na podstawie przepisów szczególnych.

Pracodawca A przyjął miesięczny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że w grudniu 2020, w którym są dwa dni świąteczne (Boże Narodzenie) niepokrywające się z niedzielą, wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego wynosi 168 godz. (21 dni), co stanowi wynik następującego działania: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta).

Pracodawca B stosuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. W takim razie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na cały etat w okresie od października do grudnia 2020, kiedy trzy święta przypadają w innym dniu niż niedziela, wynosi 504 godz. (63 dni), zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta).

Wymiar czasu pracy należy obniżyć o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop wypoczynkowy czy absencja chorobowa), przypadających do przepracowania w trakcie tej absencji, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika (art. 130 § 3 Kp).

W okresie rozliczeniowym

Pracownikowi przysługuje w roku kalendarzowym ustawowo określona liczba dni wolnych od pracy równa sumie 13 świąt (art. 1 ust. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy), wszystkich niedziel oraz dodatkowych dni wolnych wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniony (por. art. 14, art. 129 § 1 i art. 147 Kp).

Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oznacza, że pracownik powinien pracować w tygodniu średnio przez 5 dni, a 2 dni (w tym niedzielę) mieć wolne. W podstawowym systemie czasu pracy drugim dniem wolnym jest zazwyczaj sobota, choć nie ma żadnych przeszkód, aby był to inny dzień tygodnia. W związku z tym, jeśli święto przypada w sobotę albo w inny dzień rozkładowo wolny od pracy, w zamian należy się inny dzień wolny (por. wyrok TK z 2.10.2012, K 27/11). Musi być wyznaczony (bez względu na to, czy czyni to pracodawca, czy z jego upoważnienia sami pracownicy) w okresie rozliczeniowym, w którym to święto występuje. Tylko w ten sposób utrzyma ustalony na ten okres dla pracownika wymiar czasu pracy i liczbę dni wolnych wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Pracodawca ma miesięczny okres rozliczeniowy. Gdyby dzień wolny za 26.12.2020 wyznaczył w listopadzie, wówczas pracownik pełnoetatowy przepracowałby w tym miesiącu 152 godz. zamiast 160 godz. i miałby 11 dni wolnych zamiast 10. Pracodawca musiałby wypłacić za ten dzień wynagrodzenie przestojowe. W grudniu doszłoby natomiast do przepracowania 176 godz. zamiast 168 godz. i udzielenia pracownikowi 9 dni wolnego zamiast 10. Obowiązkiem pracodawcy byłoby wypłacenie normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe za ten dodatkowy dzień pracy.

Przesuwanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę poza okres rozliczeniowy, w którym ono przypada, narusza przepisy o czasie pracy i jest zagrożone grzywną od 1000 do 30 000 zł (art. 281 § 1 pkt 5 Kp).